Address to the Zoological Section
MacBride, Ernest William
London. Printed by Spottiswoode, Ballantyne and Co. [1916?]. 15p.

Address to trades' unions
Bax, Ernest Belfort ; Morris, William
London. Socialist League Office. 1885. 15p.

Address to working men: by Edmond Beales
Beales, Edmond
London. James George Taylor. 1862. 8p.

Address to World Congress of Art Education: Creative individualism and the process of anti-art
Hudson, Tom
New York, USA. 1969. 1 Type on paper, stapled.

Address unknown
Hutton, Malcolm
London. Hale. 1981. 192p.

Address unknown
Phillpotts, Eden
London. Hutchinson. (s.d.).

Address unknown
Taylor, Kathrine Kressmann
London. Souvenir. 2002, c1966. Various pagings.

Address unknown
Taylor, Kathrine Kressmann
New York . Washington Square Press. 2001. 1 v.

Address unknown: the homeless in America
Wright, James D
New York. A. de Gruyter. c1989. xix, 170 p.

Address upon the condition of articulation teaching in American schools for the deaf
Bell, Alexander Graham
Boston. N. Sawyer & Son, printers. 1893. 72 p.

Address upon the condition of articulation teaching in American schools for the deaf, by Alexander Graham Bell, President of the American Association to Promote the Teaching of Speech to the Deaf, delivered June 29, 1892, at the opening of the second summer meeting of the Association, held at Crosbyside Hotel, Lake George, N.Y., June 29 to July 8,1892
Bell, Alexander Graham
Boston. Nathan Sawyer. 1893.

Address upon women's suffrage in Wyoming, delivered at Association Hall, Philadelphia
Hoyt, John W
London. published by the Central Committee of the National Society for Women's Suffrage. 1882.

Address (Vegliare con sollecitudine) of His Holiness Pius XII, by divine providence Pope, to members of the Congress of the Italian Association of Catholic Midwives on the 29th October, 1951 on marriage and the moral law
London. Catholic TruthSociety. 1955.

Address (with signatories) from the women of Ballarat and Ballarat East to the women of England (against transportation of convicts) 1864
Costa-Adams, Robin da
Melbourne. Robin da Costa-Adams. 2001. 1 vol.

ADD & romance: finding fulfillment in love, sex & relationships
Halverstadt, Jonathan Scott
Dallas, TX. Taylor Publishing Co. c1998. x, 230 p.

ADDS, an Ada dialogue development system
Robinson, John
Bradford. 1986.

Add-tabs: Mul-tabs
Whitby. Cottage Software. 1 sound cassette.

Addtional remarks on the topography of Troy &c. as given by Homer, Strabo, and the ancient geographers: in answer to Mr. Bryant's last publications
Morritt, John Bacon Sawrey
London. for T. Cadell. 1800.

Add to your faith: Biblical teaching on Christian Maturity
Ferguson, Sinclair B
London. Pickering and Inglis. 1980. x,178p.

Add to your golf power
Weetman, Harry ; Ballantine, John
Heinemann. 1963. 158p.,ill.,22cm.

The adducts of dimethylketen with benzoliazines
Shah, Munawer Ali
1969.

Addurniadaupersonol
Sharp, T. Eric
Cyd-bwyllgor Addysg Cymru. c1987. 32p.

Add value to your service: the key to success
Surprenant, Carol F
Chicago, Ill. American Marketing Association. [1987]. vi,214p.

Add-verse
Robinson, Brent
Cambridge. Cambridge Language Arts Software. 1984. Comp.uter media.

Addy learns a lesson: a school story
Porter, Connie Rose ; Rosales, Melodye
Middleton, WI. Pleasant Co. c1993. 68 p.

Add your own words: stories in pictures
Rettich, Rolf ; Rettich, Margret
London. Studio Vista. 1973. (30)p.

Addy's Angels
Sutherland, Peg
Toronto . Harlequin. 1996. 298p.

Addysaves the day: a summer story
Porter, Connie
Middleton, WI. Pleasant Company. c1994. 67 p.

Addysg
Williams, W. Moses
Liverpool. Hugh Evans a'i Feibion. 1944. 68p.

Addysg a chelfyddyd: a oes cyfiawnder?
Williams, Brinley Ross
(Caernarfon). Cyngor Sir Gwynedd, Gwasanaeth Llyfrgell. 1984. 40p.

Addysg a chyfarwyddyd gyrfaoedd: canllawiau atodol
Cardiff. Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales = Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru. 2002. 74, 74 p.

Addysg amgylchedd yng nghyfnod allweddol 3: enghreifftiau o'r arferion cyfredol yn ysgolion Cymru
Caerdydd. Curriculum Council for Wales. 1994. 34 p.

Addysg bersonol a chymdeithasol: canllawiau atodol
Cardiff. Qualifications, Curriculum & Assessment Authority for Wales = Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru. 2000. 68, 68p.

Addysg cyffuriau: llawlyfr i athrawon a gweithwyr ieuenctid
Davies, Graham T ; Pates, Richard
Caerdydd. Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2000. 70 p.

Addysg ddwyieithog yng Nghymru
Jones, William Richard
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1963. 141p.,ill.,19cm.

Addysg ddwyieithog yng Nghymru ynteu addysg ar gyfer Cymru ddwyieithog ?
Williams, Colin
Bangor. Canolfan Astudiaethau Iaith. 1988. 20, 20p.

Addysg drwy hen lyfrau log =: Education through old log books
[Caernarfon]. Gwynedd Archives and Museums Education Service. 1 portfolio.

Addysg gerdd yn yr ysgol gynradd =: Music education in the primary school
Roese, Caryl
Bangor. Ysgol Addysg Prifysgol Cymru Bangor. 2003. 15, 15 p.

Addysg gorfforol ac astudio chwaraeon
Davis, Bob ; Isaac, Colin
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 1999. v, 366-596p.

Addysg gorfforol hyd at 16
Fountain, Sally ; Gee, Linda ; Isaac, Colin
Aberystwyth. Y Ganolfan Astudiaethau Addysg. 2001. 192 p.

Addysg gorfforol trwy ddiagramau: llawlyfr adolygu TGAU
Gallagher, R ; Fountain, Sally ; Gee, Linda ; Isaac, Colin
Aberystwyth. Y Ganolfan Astudiathau Addysg. 2000. 92 p.

Addysg gorfforol yn y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru =: Physical education in the National Curriculum in Wales
Cardiff. Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales. 2000. 15,15 p.

Addysg grefyddol: arweiniad SPAEM i arolygwyr pwnc mewn ysgolion cynradd Medi 1998
Cardiff. OHMCI. 1998. pamphlet (7p.).

Addysg Gymraeg: casgliad o ysgrifau
Griffiths, Merfyn
(Caerdydd). Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru, Adran Gymraeg. 1986. 109p.

Addysg Gymraeg addysg Gymreig
Roberts, Gareth ; Williams, Cen
Bangor. Ysgol Addysg, Prifysgol Cymru, Bangor. 2003. 338 p.

Addysg gynradd: meini prawf = Primary education : criteria
[Caernarfon]. YrAdran = The Department. 1993. 31, 31p.

Addysg gynradd Cymru
Gittins, Charles
London. H.M.S.O. 1967. 668p.

Addysg i Gymru (ysgrifau hanesyddol)
Williams, Jac L
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1966. 155p.,22cm.

Addysg les anifeiliaid a'r amgylchedd: llawlyfr ymarferol i athrawon
Horsham. RSPCA. 1997. 19p.

Addysgu ac ysbrydoli: 125 mlynedd o'r casgliad celf a chrefft
Meyrick, Robert ; Holland, Neil
Aberystwyth. University of Wales, School of Art Press. 1997. 48p.

Addysgu a dysgu gweithredol: pecyn i ddarlithwyr i'w helpu i adfyfyrio ar eu dulliau cyflwyno
Williams, Cen
Bangor. Coleg Normal. [1996]. v,17p.

Addysg uwchradd yn y Gymru wledig: adroddiad gan Gr^wp Polisi Aberystwyth = Secondary education in rural Wales : a report by theAberystwyth Policy Group
Aberystwyth. Cyfadran Addysg Coleg Prifysgol Cymru = University College of Wales Faculty of Education. [1986?]. 65, 68p.

Addysg y cyfryngau yng Nghymru: defnyddio addysg y cyfryngau wrth ddarparu'r Cwricwlwm Cenedlaethol
Barrance, Tom ; Edwards, Mike ; Grove, Cathy ; Addysg y Cyfryngau Cymru
Wales. Media Education Wales. 1997. paperback.

Addysg ym Modedern
Wiliam, Dafydd Wyn
Llangefni. O.Jones. 1990. 30p.

Addysg yng Nghymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg
Thomas, I. Davies ; Davies, Wendy
Caerdydd (Cardiff). Gwasg PrifysgolCymru. 1972. 75p.

Addysg yr amgylchedd: llawlyfr ymarferol ar gyfer eich ysgol
Ormond, Philip
Bangor. Cyngor Cefn Gwlad Cymru. [1994?]. 164p.

Addy's surprise: A Christmas story
Porter, Connie Rose ; Rosales, Melodye
Middleton, WI. Pleasant Co. c1993. 65 p.

Addy's surprise: a Christmas story
Porter, Connie Rose
Sagebrush. 1999. 1 v.

Addy Starr
Langan, Ruth
Wallington. SevernHouse Publishers. 1992. (352)p.

Addy the baddy
Joy, Margaret ; Child, Lauren
Harmondsworth. Puffin. 1995. 80p.

Addy the baddy
Joy, Margaret ; Child, Lauren
Viking Children's Books. 1993. 78p.

A deacde of public health progress
McCullough, John William Scott
S.l. s.n. [1920]. 8p.

A dead bullfighter
Sanderson, Douglas
London. Hale. 1975. 192p.

A Dead duck; Labour's Northern Ireland policy
Belfast. Campaign for Labour Representation in Northern Ireland. [1982]. 8 p.

Ade Adekola, Yinka Shonibare, Mark Wallinger: (Pledge allegiance to a flag?)
Adekola, Ade ; Shonibare, Yinka ; Wallinger, Mark ; Russell, Stewart
London. London Printworks Trust. (1997). (19)p.

A dead ending
Philips, Judson
London. Victor Gollancz Ltd. 1962.

A dead giveaway
Allan, Stella
London. Collins. 1980. 221p.

A dead giveaway
Curzon, Clare
London. Warner Futura. 1995. 249p.

A dead horse
Charly Records. 1996. 1 compact disc.

A dead liberty
Aird, Catherine
Leicester. Ulverscroft. 1987, c1986. (384)p.(large print).

A dead liberty
Aird, Catherine
London. Collins. 1986. (224)p.

A dead liberty
Craig, David
London (etc.). Macmillan. 1974. 192p.

A dead liberty: a one-act play
Gosling, Alan
London. Evans Bros. 1968.

A deadly bouquet
Harrison, Janis
London. Robert Hale. 2003. 190p.

A deadly brew
Gregory, Susanna
London. Little, Brown. 1998. 360p.

A deadly Christmas
William, Kate ; Pascal, Francine
London. Bantam Books. 1995. 231p.

A deadly game of magic
Nixon, Joan Lowery
Corgi Freeway. 1988. 158p.

A deadly innocence: the Meehan file
Beltrami, Joseph
Edinburgh. Mainstream. 1989. (192)p.

A deadly judgement: a novel
Bain, Donald
Harmondsworth. Signet. 1996. 300p.

A deadly kind of lonely
Forbes, Stanton
London. Hale. 1973. 5-164p.

A deadly kind of love
Davies, Nicholas
London. Blake. 1994. 330p.

A deadly lie
Hamer, Malcolm
London. Headline. 1992. 1 v.

A deadly marriage
Jeffries, Roderic
Long Preston. Dales. 1995. 364p.

A deadly marriage
Jeffries, Roderic
Collins. 1967. 222p.,20cm.

A deadly misunderstanding
Biddle, Colin
London. Hale. 1983. 160p.

A deadly partnership: tuberculosis in the era of HIV
Armstrong, Sue
Geneva. Global Tuberculosis Programme, WHO. [1997]. 33p.

A deadly person
Thesen, Hjalmar
(South Africa). David Philip. 1989.

A deadly practice
Goldberg, Leonard S
New York. Signet. 1994. 318p.

A deadly presence
Thesen, Hjalmar
Cape Town. Philip. 1982. 151p.

A deadly schedule
Hart, Roy
(London?). Little, Brown & Co. 1993. 233p.

A deadly schedule
Hart, Roy
London. Warner. 1995. (240)p.

A deadly secret
Britton, Carrie ; Ruston, Jan
London. BBC. 1997. 1 videocassette (55 min.).

A deadly shade of gold
MacDonald, John D ; McGavin, Darren
USA. Random House. 1997. 2 cassettes (3hrs).

A deadly shade of gold
MacDonald, John D
Glenfield. F.A. Thorpe. (1969). 239p.

A deadly shade of gold
MacDonald, John D
New York. Fawcett Crest. 1995. 434p.

A Deadly shade of green
Willis-Pitts, P
Sacramento. MinRef Press. 2000. 224p.

A Deadly sickness
Penn, John
London. Bantam. 1986.

A deadly sickness
Penn, John
New York. Scribner's. c1985. 189 p.

A dead man in Deptford
Burgess, Anthony
London. Hutchinson. 1993. 272p.

A dead man on leave: the life, times and death of Eugen Levine, 1883-1919
Bradnum, Frederick
London. BBC. 1974. 1 sound cassette.

A dead man out of mind
Charles, Kate
London. Headline. 1994. 246p.

A dead past: a novel
Lovett-Cameron, H
London. F.V. White. 1885.

A dead reckoning
Bloundelle-Burton, J
White. 1904.

A dead secret
Ackland, Rodney
London. French. 1958.

A dead shot!: a farce, in one act
Buckstone, John Baldwin ; Lacy, Thomas Hailes
London. Thomas Hailes Lacy, 89, Strand, (opposite Southampton Street, Covent Garden Market). [1827?]. 26p., [1] leaf of plates.

A dead sinking story
Glasgow. Rock Action Records. [200-?]. 1 compact disc.

A dead sparrow, poems
Giles, Brian
Abelard -Schuman. 1957. 64p.,22cm.

A de adulterio
Grafton, Sue
Spain. Tusquets. 2002. 291p.

A Dead Woman's Wish
Zola, Emile
London. Greening and Co. 1902.

A deaf adult speaks out
Jacobs, Leo M
Washington, D.C. Gallaudet University Press. 1989. xii, 169 p.

A deafinite sign
Dewsbury. Book Factory. [1996?]. 107p.

A deaf presence in education: an address presented at the Eighth Congress of the World Federation of the Deaf, Varna, Bulgaria, June 1979
Merrill, Edward C
Carlisle. British Deaf Association. 1979.

A dealer in empire: A romance
Burr, Amelia Josephine
New York . Harper. 1915.

A dealer's record: Agnew's 1967-81
London. Barrie & Jenkins. 1981. 191 p.

A deal for Amos
Hanson, Vic J
London. Robert Hale. 1997. 158p.

A deal in wheat: and other stories of the new and old west
Norris, Frank
[s.l.]. AMS press. 1971.

A deal in wheat, and other stories of the new and old West
Norris, Frank
London. Grant Richards. 1903.

A deal of death caps
Wilson, Gertrude Mary
London. Hale. 1970. 191p.

A Deal undone: the making and breaking of the Meech Lake Accord
Cohen, Andrew
Vancouver. Douglas & Mcintyre. 1990. xiii,303p.

A deanamh greim air na geallaidhean: no, Da Uilleam na h-urnuigh
s.l. s.n. [1899?]. 24 p.

ADEA newsletter
Paris. Association for the Development of African Education.

A dean's apology: a semi-religious autobiography
Alington, C. A
Faber. 1952. 199p.,21cm.

A dean's diary: Winchester 1987-1996
Beeson, Trevor
London. SCM Press. 1997. xi, 234 p., [8]p. of plates.

A Dear and noble boy: the life and letters of Louis Stokes, 1897-1916
Stokes, Louis ; Barlow, R. A ; Bowen, H. V
London. Leo Cooper. 1995. (190)p.

A dear Hungarian friend
Glemser, Bernard
Macdonald & Co. 1966. 253p.,21cm.

A dear little wife: a short one-act comedy
Dunn, Gerald
London . Samuel French. [1912?].

A dear memory, pages from the letters of Mary Jane Taylor
Taylor, Mary Jane ; Cadbury, Elizabeth Mary
London. Cornish Bros. 1914.

A death and a marriage; an examination of the literature occasioned by the death of Henry, Prince ofWales, and the marriage of his sister, Princess Elizabeth, 1612-13
Corbin, Peter Francis
1966. 1 v.