Ad Rituale romanum commentaria
Baruffaldi, Girolamo
Venetiis. Ex Typographia Remondiniana. 1792.

A drive across Africa
Bodo, Ferenc J
Hicksville New York. Exposition Press. 1977.

A drive in the coach through the streets of London: A story founded on fact
Sherwood
London. Houlston. 1836. 35,[1]p.

A drive in the coach through the streets of London: A story founded on fact
Sherwood
Wellington, Salop. Printed by and for F. Houlston and Son, and sold by Scatcherd and Letterman, Ave-Maria Lane, London. 1818. 35,[1]p.

A drive in the country?: examining the problems of recreational travel and working towards solutions : proceedings from a workshop held at Aston Business School, Birmingham, on 1 November 1994
Etchell, Catherine
Cardiff. Countryside Recreation Network. 1995. 19p.

A Driver's-eye-view of the Settle & Carlisle railway
[S.l.]. Video 125. 1984. 1 videocassette (60 min).

A drive through England: or a thousand miles of road travel
Hissey, James John
London. Richard Bentley & Son. 1885.

A drive to survival: Belgium, France, Spain, Portugal; 1940
Shadur, Joseph
South Deerfield, Mass. Kenneth Schoen Books. 1999. 144 p.

A Dr Johnson chronology
Page, Norman
Basingstoke. Macmillan. c1989. (140)p.

Adrodd ac adroddiadau
Owen, Dafydd
Gwasg John Penry. 1966. 59p.,ill.,19cm.

Adroddiad
Liverpool. Eglwys Annibynnol. 2004.

Adroddiad a chyfrifon
Caerdydd. Awdurdod Datblygu Cymru. 1983-. v.

Adroddiad a chyfrifon
Pontypridd. Yr Awdurdod.

Adroddiad a chyfrifon blynyddol
Llundain. Asiantaeth yr Amgylchedd. 1996. 68p.

Adroddiad a chyfrifon blynyddol
Y Drenewydd. Bwrdd Datblygu Cymru Wledig. 1995. 44p.

Adroddiad a mantolen - Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru
Caernafon. North Wales Quarrymen's Union.

Adroddiad ar addysg gorfforol yn ysgolion uwchradd Awdurdod Addysg Gwynedd =: A report on physical education in the secondary schools of Gwynedd Education Authority
[Caernarfon]. [Yr Adran = The Department]. [1989?]. [76p.].

Adroddiad ar adolygiad rheolaeth glinigol o wasanaethau llym Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro: Mehefin 2002
London. The Stationery Office. 2002. xvi, 49, xvi, 40 p.

Adroddiad ar adolygiad rheolaeth glinigol o wasanaethau llym Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth Cymru: Chwefror 2002
London. The Stationery Office. 2001. xv, 46, xv, 44 p.

Adroddiad ar ddatblygiad y Gymraeg ac o weithrediad y polisi iaith yn ysgolion cynradd ac uwchradd Gwynedd 1988-89 =: Report on the development of the Welsh language and on the implementation of the language policy in the primary and secondary schools of Gwynedd 1988-89
[Caernarfon?]. [The department = Yr adran?]. [1990?]. 23, 25p.

Adroddiad ariannol a chyfrifon =: Financial report and accounts
Caerdydd = Cardiff. S4C. [1999]. 36p.

Adroddiad ar Sgwar y Farchnad a'r Maes, Pwllheli =: Report on Sgwar y Farchnad and y Maes, Pwllheli
[Caernarfon]. [Gwynedd County Council]. 1995. 1 v.

Adroddiad ar weithrediad y cynllun iaith Gymraeg: Hydref 1af 1998-Medi 30ain 1999 = Report on the implementation of the Welsh language scheme : October 1st 1998-September 30th 1999
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. 2000. 39,39,40-62p.

Adroddiad ar weithrediad y cynllun iaith Gymraeg: Hydref 1af 2003-Medi 30ain 2004 = Report of the implementation of the Welsh language scheme : October 1st 2003-September 30th 2004
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. 2004]. 22, 23p.

Adroddiad ar weithrediad y cynllun iaith Gymraeg, Hydref 1af 1999-Medi 30ain 2000 =: Report on the implementation of the Welsh language scheme, October 1st 1999-September 30th 2000
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Conwy = Conwy County Borough Council. 2001. 40, 74p.

Adroddiad ar yr adolygiad ar y cyd o wasanaethau cymdeithasol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr =: A report of the joint review of social services in Bridgend County Borough Council
Wetherby. Audit Commission Publications. 2003. 98, 93 p.

Adroddiad ar yr iaith Gymraeg heddiw
London. H.M.S.O. 1963. 144p.

Adroddiadau Abiah i bob oedran
Roderick, Abiah
Gwasg Aberystwyth. 1958. 78p.,19cm.

Adroddiadau blynyddol y llywodraethwyr: canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethol = Governors' annual reports : guidance for governing bodies
Caerdydd. Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2001. 26, 26 p.

Adroddiadau i fabanod
Edwards, Fanny
Liverpool. Gwasg y Brython. 193451. 40p.

Adroddiadau'r Co' Bach
Parry, Gruffudd
Dinbych. Gwasg Gee. 1949. 48p.

Adroddiadau'r cysegr
Roderick, Abiah
Abertawe. T^y John Penry. 1964. 61p.

Adroddiadau'r plant: ar gyfer cartref, ysgol, a llwyfan
Llifon
Liverpool. Hugh Evans a'i Feibion. 1911. 55p.

Adroddiadau terfynol
[Cardiff]. [University of Wales Press]. 1964. C8.150.

Adroddiad blynyddol
Aberystwyth. The Library.

Adroddiad blynyddol
Caernarfon. The Committee = Y Pwyllgor. [1993?]. 1 v. ((various pagings)).

Adroddiad blynyddol
Wrecsam. Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Maelor Wrecsam. 1994. 20p.

Adroddiad blynyddol =: Annual record
Caernarfon. Cyngor Sir Gwynedd County Council. 1975. 125p.

Adroddiad blynyddol =: Annual report
Bangor (Gwynedd). Coleg Menai. [1999]. 12,12p.

Adroddiad blynyddol =: Annual report
Bangor (Gwynedd). The Association. [1983]. [16p.].

Adroddiad blynyddol =: Annual report
Caerdydd = Cardiff. S4C. [1999]. 64p.

Adroddiad blynyddol =: Annual report
Caerdydd). Mudiad Ysgolion Meithrin. 1994 (145,Albany Road, Roath. 42p.

Adroddiad blynyddol =: Annual report
Caernarfon. Adran Addysg a Diwylliant Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council Department of Education and Culture. 1998. 11,12p.

Adroddiad blynyddol =: Annual report
Caernarfon. Cyngor Gwlad Gwynedd. 1995. 21p.

Adroddiad blynyddol =: Annual report
Cardiff. Tai Cymru. 1998. 18,18p.

Adroddiad blynyddol =: Annual report
Dinbych. Cymdeithas Tai Clwyd. [1991]. 26,26p.

Adroddiad blynyddol =: Annual report
Dolgellau). Coleg Meirion-Dwyfor. [1998] (Ffordd Ty'n y Coed, Dolgellau, Gwynedd LL40 2SW. 8,8p.

Adroddiad blynyddol =: Annual report
Llangefni. Cyngor Sir Ynys Mon = Isle of Anglesey County Council. 2000. [32p.].

Adroddiad blynyddol =: Annual report
Newcastle Emlyn. Cymdeithas Tai Eryri. [1994]. 18,18p.

Adroddiad blynyddol =: Annual report
Penygroes. Cymdeithas Tai Eryri. [1992]. 24p.

Adroddiad blynyddol =: Annual report
[Rhyl]. Awdurdod Tan Gogledd Cymru. [1997]. 1 folder ((8p.)).

Adroddiad blynyddol a chrynodeb o'r cyfrifon =: Annual report and abstr act of accounts
Caernarfon. Cyngor Sir Gwynedd County Council. 1981. 81,81p.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon
London. BBC. 2004. 148p.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon
London. British Broadcasting Corporation. 1998. 84p.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y BBC
London. British Broadcasting Corporation. 2003. 133p.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y BBC 2001/2002
London. BBC. 2002. 117p.

Adroddiad Blynyddol am y Flwyddyn hyd at 31 Mawrth =: Annual report for the year ending 31 March
Cardiff. Welsh Arts Council.

Adroddiad blynyddol ar fan-ddaliadau yng Nghymru =: Annual report on smallholdings in Wales
Cardiff. National Assembly for Wales = Cynulliad Cenedlaethol Cymru. [2001]. 16p.

Adroddiad blynyddol - Hybu lechyd Cymru
Cardiff. Health Promotion Wales.

Adroddiad blynyddol Swyddog Safonau Masnach y Sir =: Annual report of the County Trading Standards Officer
[Caernarfon]. [The department = Yr adran]. [1982].

Adroddiad Comisiwn Richard: Y Comisiwn ar Bwerau a Threfniadau Etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Richard, Ivor
Caerdydd. Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2004. 308p.

Adroddiad comisiwn ymchwil Plaid Cymru
Caerdydd. Plaid Cymru. 1981. xi,136p.

Adroddiad cyflwr yr amgylchedd =: State of the environment report
Caernarfon. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. 20040. 84, 84p.

Adroddiad - Eglwys Annibynnol Wheeler Street, Birmingham
Birmingham. Wheeler Street Congregational Church.

Adroddiad gan Arolygwyr Ei Mawrhydi: Ysgol Dolwyddelan, Dolwyddelan, Gwynedd : arolygwyd yn ystod tymor y Gwanwyn 1996
Cardiff. Welsh Office. 1996. 15,15p.

Adroddiad gan Arolygwyr Ei Mawrhydi: Ysgol Gynradd Corris, Corris, Gwynedd : arolygwyd yn ystod Tymor yr Haf 1996
(Cardiff). (Welsh Office). 1996. 19,19p.

Adroddiad gan Arolygwyr Ei Mawrhydi: Ysgol yr Wyddfid, Llandudno, Conwy : arolygwyd yn ystod Tymor yr Haf 1996
Cardiff. Welsh Office. 1996. 18,17p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Bro Lleu, Pen-y-Groes, Gwynedd : arolygwyd yn ystod tymor y Gwanwyn 1993
Cardiff. Welsh Office. 1993. 33p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, Gwynedd, arolygwyd yn ystod Tymor y Gwanwyn 1993
Cardiff. Welsh Office. 1993. 59p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Ffordd Dyffryn, Conwy : arolygwyd yn ystod tymor y Gwanwyn 1997
Cardiff. Welsh Office. 1997. 14,13p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Gynradd Aberdyfi, Aberdyfi, Gwynedd : arolygwyd yn ystod tymro yr Haf 1994
Caerdydd. Y Swyddfa Gymreig. 1994. 31p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Llanrwst, Gwynedd : arolygwyd yn ystod tymor yr Hydref 1994
Caerdydd. Y Swyddfa Gymreig. 1995. 35p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Gynradd Capelulo, Penmaenmawr, Gwynedd : arolygwyd yn ystod tymot y Gwanwyn 1995
Cardiff. Welsh Office. 1995. 37p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Gynradd Corris, Gwynedd, arolygwyd yn ystod Tymor yr Hydref 1992
Cardiff. Welsh Office. 1993. 35p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Gynradd Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd : arolygwyd yn ystod Tymor yr Hydref 1994
Caerdydd. Y Swyddfa Gymreig. 1994. 32p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Gynradd Llanfawr, Caergybi, Gwynedd, arolygwyd yn ystod Tymor y Gwanwyn 1993
Cardiff. Welsh Office. 1993. 41p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Pencae Penmaenmawr, Gwynedd : arolygwyd yn ystod tymor yr Haf 1993
Cardiff. Welsh Office. 1994. 45p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Pendalar, Caernarfon, Gwynedd : arolygwyd yn ystod tymor yr Haf 1996
Cardiff. Welsh Office. 1996. 16,16p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Penybryn, Bethesda, Gwynedd 1994 : arolygwyd yn ystod tymor yr Hydref 1994
Caerdydd. Y Swyddfa Gymreig. 1995. 39p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Santes Helen, Caernarfon, Gwynedd : arolygwyd yn ystod tymor yr Hydref 1995
Cardiff. Welsh Office. 1995. 18,17p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Ysbyty Ifan, Betws-y-Coed, Gwynedd : arolygwyd yn ystod tymor yr Haf 1995
Cardiff. Welsh Office. 1995. 33p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol ein Harglwyddes, Bangor, Gwynedd : arolygwyd yn ystod tymor y Gwanwyn 1995
Cardiff. Welsh Office. 1995. 43p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: arolwg o addysg a hyfforddiant mewn swydd i athrawon yn AALl Clwyd : arolygwyd yn ystod Tymor yr Hydref 1992/ Tymor y Gwanwyn 1993
Caerdydd. Y Swyddfa Gymreig. 1993. 15p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: arolwg o fathemateg yng nghyfnodau allweddol 3 a 4 yn ysgolion uwchradd Cymru : arolygwyd yn ystod blwyddyn academaidd 1993-94
Caerdydd. Y Swyddfa Gymreig. 1994. 25p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: arolwg o gerddoraieth yng nghyfnodau allweddol 1,2 a 3 : 1993-1994
Cardiff. Welsh Office. 1994. 34p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: arolwg o wyddoniaeth yng Nghyfnodau allweddol 1 & 2 mewn ysgolion cynradd yng Nghymru : arolygwyd yn ystod tymhorau'r Gwanwyn a'r Haf 1993
Cardiff. Welsh Office. 1993. 21,(2)p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: arolwg o wyddoniaeth yng nghyfnodau allweddol 3 a 4 : arolygwyd yn ystod blwyddyn academaidd 1993-94
Caerdydd. Y Swyddfa Gymreig. 1994. 27p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: arolwg o'r arholiad daearyddiaeth lefel uwch ac uwch atodol yng Nghymru : arolygwyd yn ystod tymhorau'r gwanwyn a'r haf 1993
Cardiff. Welsh Office. 1993. 27p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: hyfforddiant cychwynnol i athrawon yn yr Ysgol Addysg, Prifysgol Cymru, Bangor : arolygwyd yn ystod Tymor yr Haf 1994
Cardiff. Welsh Office. 1994. 19p.

Adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi: safonau ac ansawdd mewn ysgolion cynradd : rhifedd : arolygwyd yn ystod blwyddyn academaidd 1994-95
Cardiff. Welsh Office. 1996. 10,10p.

Adroddiad ganArolygwyr Ei Mawrhydi: arolwg o ddaearyddiaeth yn ysgolion uwchradd Cymru : arolygwyd yn ystod blwyddyn academaidd 1993-94
Cardiff. Welsh Office. 1995. 26p.

Adroddiad ganArolygwyr ei Mawrhydi: Ysgol Foel Gron, Mynytho, Gwynedd : arolygwyd yn ystod tymor y Gwanwyn 1995
Cardiff. Welsh Office. 1995. 35p.

Adroddiad ganArolygwyr ei Mawrhydi: arolwg o hanes yng nghyfnodau allweddol 3 a 4 yng Nghymru : arolygwyd yn ystod tymor yr Hydref 1993, tymor y Gwanwyn a'r Haf 1994
Cardiff. Welsh Office. 1995. 28p.

Adroddiad ganArolygwyr ei Mawrhydi: arolwg o ieithoedd tramor modern yn y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru : arolygwyd yn ystod Medi 1993-Mai 1994
Caerdydd. Y Swyddfa Gymreig. 1994. 22p.

Adroddiad gan Arolygwyr Ei Mawrhydia: Arolwg o gyfleoedd addysgiadol ar gyfer oedolion ym Meirionnydd, Gwynedd : arolygwyd yn ystod tymor y gwanwyn 1991 = Report by H.M. Inspectors : A survey of educational opportunities for adults in Meirionnydd, Gwynedd : inspected during spring term 1991
Cardiff. Welsh Office. 1992. [33p.].

Adroddiad gan Arolygwyr Ei Mawrhydi ar arolwg o Saesneg mewn pedair ysgol uwchradd a sampl o ysgolion cynradd cyfrannol yn Nyfed: arolygwyd yn ystodTymor y Gwanwyn 1984
(Caerdydd) ((Parc Cathays, Caerdydd CF1 3NQ)). Y Swyddfa Gymreig. c1984. 61p.

Adroddiad gan Arolygwyr Ei Mawrhydi ar darpariaeth addysgol gan Awdurdod Addysg Gwynedd
Caerdydd. Swyddfa Gwymreig. 1988. 186p.

Adroddiad gan Arolygwyr Ei Mawrhydi arolwg o fathemateg yn ysgolion cynradd Cylch Dwyfor: arolygwyd yn ystod y Gwanwyn 1984
Caerdydd (Cathays Park, Cardiff CF1 3NQ). Y Swyddfa Gymreig. c1984. 45p.

Adroddiad gan Arolygwyr Ei Mawrhydi ar y defrydd o'r Gymraeg yng nghyrsiau sylfaen ysgolisn dwyieithog Morgannwg Ganol: arolygwyd yn ystod tymor yr hydref 1984
Cardiff. Welsh Office. c1985. 37p.

Adroddiad gan Arolygwyr Ei Mawrhydi ar Ysgol Gyfun Llangefni, Gwynedd: arolygwyd yn ystod Tymor yr Hydref 1983
(Caerdydd) ((Parc Cathays, Caerdydd CF1 3NQ)). YSwyddfa Gymreig. c1984. 160p.

Adroddiad gweithgareddau =: Activities report
Rhyl. The Association. 2001. 15p.

Adroddiad o adolgygiad ar y cyd o wasanaethau cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful =: A report of the joint review of social services in Merthyr Tydfil County Borough Council
Wetherby. Audit Commission Publications. 2001. 93, 93 p.

Adroddiad o adolygiad ar y cyd o wasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion =: A report of the joint review of social services in Ceredigion County Council
Wetherby. Audit Commission. 2001. 102, 94 p.

Adroddiad performiad 1999-2000 =: Performance report 1999-2000
Cardiff. Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales. 2001. 66, 63p.

Adroddiad performiad 2000-2001 =: Performance report 2000-2001
Cardiff. Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales. 2001. 64, 64p.

Adroddiadur Glan-Wysg: i blant ysgolion elfennol a theuluoedd Cymru
Jones, Seth Protheroe
Wrecsam. Hughes a'i Fab. 1928. 63p.

Adroddiadur Glan-Wysg: i'r safonau uchaf yn yr ysgolion elfennol ac i'r ysgolion canolraddol
Roberts, Hugh
Casnewydd-ar-Wysg. Southall a'i Gwmni. 1919. 75p.

Adroddiad y Gr^wp Gorchwyl a Gorffen ar Faterion Gweithlu Mewn Gofal Cymdeithasol =: Report of the Task and Finish Group on Workforce Issues in Social Care
Caerdydd. Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2001. vi, 50, vi, 50 p.

Adroddiad y Gweithgor ar Glefyd Meningococaidd yng Nghymru =: Report of the Working Group into Meningococcal disease in Wales
Cardiff. National Assembly for Wales = Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 1999. 32, 32p.

Adroddiad y Gweithgor Darpariaeth Drwy Gyfrwng y Gymraeg
Caerdydd. Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. 1995. 80,80p.

Adroddiad y gynhadledd
[s.l.]. [Y Gydffederasiwn]. [1995]. 14p.

Adroddiad ymchwil ar ail gartref a chartrefi gwyliau a'r system gynllunio defnydd tir
Caerdydd. Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2002. 106, 108 p.

A droite en sortant de la gauche?
Briancʹon, Pierre
Paris. B. Grasset. c1986. 270 p.

A drop in the ocean: the health gain from the Central Stepney SRB in the context of national health inequalities
Ambrose, Peter
Brighton. University of Brighton, Health & Social Policy Research Centre. 2000. 104p.

A drop in the ocean: dramatic accounts of aircrew saved from the sea
Burtt-Smith, Jim ; French, John
London. Leo Cooper. 1996. 176p., [16]p. of plates.

A drop in the ocean: the official Robert Maxwell joke book
Dover, Eileen ; Fish, Seymour
London. Corgi. 1992. 120p.

A Drop in the ocean
[Denmark]. Viking Films/Danmarks Radio production for Channel 4. 1991. 1 videocassette (50 min.).

A drop of blood
Showers, P
A. and C. Black. 1968.

A drop of Bushmills
Bushmills. [s.l.]. 2000. 1 v.

A drop of Christmas spirit
Kaempfert, Bert
Polydor. 1963. 1 cassette.

A drop of hilarity from flanders and swann
Flanders, Michael ; Swann, Donald
EMI. 2000. 1 cassette.

A drop of himself: a distillation in 4 phases
Wood, James
London. Hutchinson. 1967. 254p.,22cm.

A drop of hot gold
Chance, John Newton
London. Hale. 1979. 188p.

A drop of Irish
Castle Pie. 1999. 1 compact disc.

A drop of mercy
Humphrey, Dibia
Ikeja. Longman Nigeria. 1987. 230 p.

A drop of patience
Kelley, William Melvin
Hopewell(NJ). Ecco Press. 1965. 237p.

A drop of rain
Yee, Wong Herbert
Boston. Houghton Mifflin. 1995. 1 v. (unp.aged).

A drop of The Dubliners
Major Minor. 1 disc.