Aktuelle und historische Seismizita˜t im Vorderen und Mittleren Orient: Einfu˜hrung in die TAVO-Karte A II 3, "Vorderer Orient, Seismotektonik und geschichtliche Beben"
Scho˜ler, Stefan
Wiesbaden. L. Reichert. 1992. vi, 74 p.

Aktuelle und vorzeitliche Relief- und Bodenentwicklung: Vortra˜ge auf dem Julius Budel Symposium in Darmstadt 1984
Seuffert, O ; Mensching, H ; Bu˜del, Julius
Berlin. Borntraeger. 1985.

Der Aktuelle Unterhaltungsroman
Langenbucher, Wolfgang
Bonn. Bouvier. 1974. 292 s.

Aktuelle Wege zu verbesserter Energieanwendung: VDI-Tagung Du˜sseldorf 1975
Du˜sseldorf. VDI-Verlag. 1975. 178 s.

Aktuelle Weinanalytik: ein Leitfaden fu˜r die Praxis
Schmitt, Alfred
(Scheinfeld. Goldammer. 1975). 136 p.

Aktuell forskning om kvinnohistoriska fraagor och ko˜nsrollsproblem enligt enka˜t 1974
Go˜teborg. Go˜teborgs Universitetsbibliotek. [1975]. 14 s og komp.lettering.

Aktuell grafisk ord bok
Hallberg, Ake
1986.

Aktuell internationell energilitteratur: En kommenterad referenslista
Stockholm. Ingenjo˜rsvetenskapsakademien. 1974. ca. 200 s. (flere p.ag.).

Aktuell kvinnepolitikk i det nye Norge
Tomter, Liv
Oslo. Nasjonal Samlings Rikstrykkeri. 1941. 12p.

Aktuellt om ka˜rnkraft - Ho˜gaktivt avfall
Stockholm. Dahlberg. 1974. 8 s.

Aktuell und interessant
Griesbach, Heinz
Berlin. Langenscheidt. 1975. 80p.

Aktuelni problemi privrednih kretanja i ekonomske politike Jugoslavije
Dragosavac, Dusan
Zagreb. Informator. 1968. 147p.

Aktuelnosti iz Socijalisticke Republike Makedonije
Skopje. Republicki sekretarijat za informacije SR Makedonije.

Aktuel surrealisme: Poesi og prosa
Hermann, Finn
Fredensborg. Arena. 1966. 298 s.

Aktuo-Pala˜ontologie nach Studien in der Nordsee
Scha˜fer, Wilhelm
Frankfurt am Main. W. Kramer. 1962. viii, 666 p.

Akty feodal'nogo zemlevladeniya i khozyaistva: akty Moskovskogo Simonova monastyrya, 1506-1613gg
Ivina, L. I
Leningrad. Nauka, Leningradskoe otd-nie. 1983.

Akty istoricheskie, sobrannye i izdannye Arkheograficheskoyu Kommissieyu
St. Petersburg . International DocumentationCentre AB. [ca.1978].

Akty khozyaistva boyarina B.I. Morozova
Moskva. Izd-vo Akademii nauk SSSR.

Akty Moskovskago gosudarstva, izdannye Imperatorskoyu Akademieyu Nauk
Popov, Nil
Sanktpeterburg. Tip. Imperatorskoi Akademii Nauk [1894.

Akty normatywne terenowych organow w¿adzy i administracji panstwowej
Rot, Henryk ; Siarkiewicz, Kazimierz
Warszawa. Panstw. Wydawn. Nauk. 1977.

Akty, otnosyashchiesya do yuridicheskago byta drevnei Rossii
Kalachov, N. V
The Hague. Mouton. 1970.

Akty otnosyashchiesya k istorii tyaglago naseleniya v Moskovskom gosudarstve
D'yakonov, Mikhail Aleksandrovich
Yur'ev. Tip. K. Matisena.

Akty pistsovogo dela: 1644-1661 gg
Moskva. Nauka. 1977.

Akty pis|t|sovogo dela, 1644-1661 gg: (Sbornik)
Veselovskii, Stepan Borisovich ; Veselovskii, Stepan Borisovich
Moskva. Nauka. 1977. 287 p.

Akty pistsovogo dela, 60-80-kh godov XVII veka
Veselovskii, S. B ; Buganov, V. I ; Levshin, B. V
Moskva. Nauka. 1990.

Akty prawotworcze w PRL: koncepcja i typy
Rot, Henryk
Wroc¿aw. Zak¿ad Narodowy im. Ossolinskich, Wydawn. 1980.

Akty Russkogo gosudarstva, 1505-1526 gg
Novoselskii, A A ; Veselovskii, S. B
Moskva. Nauka. 1975. 434 p.

Akty Solovetskogo monastyrya, 1479-1571 gg
Liberzon, I. Z
Leningrad. Nauka, Leningradskoe otd-nie. 1988.

Akty upravleniya: znachenie, problema issledovanii, ponyatie
Vasil'ev, R. F
Moskva. Izd-voMoskovskogo universiteta. 1987.

Aktywisci
Branach, Zbigniew
Warszawa. Ksia·zka i Wiedza. 1977.

Aktywizacja i rozwoj spo¿ecznosci lokalnych: praca zbiorowa pod red. Z.T. Wierzbickiego
Wroc¿aw. Wydawn. Polskiej Akademii Nauk. 1973.

Aktywizacja zasobow ludzkich a ekonomiczny rozwoj regionu
Koz¿owski, S¿awomir Grzegorz
Warszawa. Panstw. Wydawn. Nauk. 1974.

Aktywizacja zawodowa kobiet zame·znych w Polsce Ludowej: geneza - czynniki rozwoju - perspektywy
Kurzynowski, Adam
Warszawa. Ksia·zka i Wiedza. 1979.

Aktywnosc spo¿eczno-polityczna m¿odziezy wiejskiej
Marcinowski, Henryk
Warszawa. Ksia·zka i Wiedza. 1977.

Akty yuridicheskie, ili sobranie form starinnago deloproizvodstva
Sanktpeterburg. Tip. 2-go otd-niya sobstvennoi E.I.B. Kantselyarii. 1838.

A.K.U: Anamnese und klinische Untersuchung : CompactLehrbuch
Janicke, Ilse ; Schilling, Martina ; Wagener, Wolfgang
Stuttgart. Schattauer. 1998. 227p.

Aku-aku: the secret of Easter Island
Heyerdahl, T
Allen and Unwin. 1958.

Aku-Aku: Pasko˜ns hemlighet
Heyerdahl, Thor
Stockholm. Bonniers Folkbibliotek. 1960.

Akua, the ebony doll
Gray, Patricia ; Fawley, Audrey
London. Dent. 1973. (32)p.

Akufo: an environmental study of a Nigerian village community
Gilles, Herbert M
Ibadan. University of Ibadan. c1964. 80p.

Akuhena: historia documental y testimonial del Territorio Federal Amazonas
Marino Blanco, Tomas Antonio
Caracas, Venezuela. Graficas Lithocom. 1991. 207p.

A Kuhnian crisis in neo-Darwinism
Earthey, Mark Frederick
Birmingham. Aston University. Management Centre. 1987.

Akujiyoni fuoa rozazu
Aoyaki, Tomoko
Tokyo. Tokuma Syoten. 1990.

Akula: rasskazy
Tolstoi, L. N
Moskva. Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Detskoi Literatury. 1963.

Akulivikchuk, a nineteenth century Eskimo village on the Nushagak River, Alaska
Vanstone, James W
[Chicago]. Field Museum ofNatural History. 1970.

Akulli pe˜rve˜lues: roman = Hot ice
Roberts, Nora ; Roberts, Nora
Tirane˜. Botimet Dudaj. 2004. 509p.

A kumquat for John Keats
Harrison, Tony
Newcastle upon Tyne. Bloodaxe. 1981. (12)p.

Akumulacja i spozycie w procesie uprzemys¿owienia Polski Ludowej
¿aski, Kazimierz
Warszawa. Ksia·zka i Wiedza. 1956.

A. Kuprin: iz'rann ye proizvedeniya
Polevoi, V. M
Moskva. Sovetskii khudozhnik. 1984.

Akupunktur =: l'acupuncture
Gu♯łllaume, Madele♯łne J ; Tymowski, Jean-Claude de ; Fievet-Izard, Madeleine
Istanbul. Iletisʹim. 1992.

Akupunktur
Ziyal, Nu˜zhet
Istanbul. [s.n.]. 1978. 192p.

A Kurdish-English dictionary
Wahby, Taufiq ; Edmonds, Cecil John
Oxford. Clarendon Press. 1966. 179p.,25cm.

A Kurdish family
O'Connor, Karen
Minneapolis. Lerner Publications. 1996. p. cm.

A Kurdish grammar: descriptive analysis of the Kurdish of Sulaimaniya, Iraq
McCarus, Ernest N
New York. American Council of Learned Societies. 1958. xi,138p.

Akureyri 1981-82: town of the midnight sun
Akureyri. Printed by Offset - Skjaldborg. [1981?]. 1 map.

The Akuriyo of Surinam: a case of emergence from isolation
Kloos, Peter
Copenhagen. IWGIA. 1977. 31p.

Akusai nisasageru requiem
Akagawa, Jiro
Tokyo. Kadokawa Shoten. 1986.

Akusherskie zadachi: metodicheskoe posobie dlya prepodavatelei akusherstva v meditsinskikh vuzakh
Sverdlovsk. [s.n.]. 1975.

Akustik: Fundamentalerscheinungen und Gesetze einfach to˜nender Ko˜rper
Melde, Franz Emil
Leipzig. Brockhaus. 1883. 356 p.

Die Akustik
Chladni, E. F. F
Breitkopf und Hartel. 1802.

Akustik & buller
Andersson, Johnny
[Stockholm]. Ingenjo˜rsfo˜rlaget. 1974. 151 s.

Akustik for bygningsteknikere
Ballisager, Ib
[Koebenhavn]. Teknologisk Instituts Forlag. 1976. 1 bd. (flere p.agineringer) & 1 bilag (op.gaver).

Akustikhandbok fo˜r arkitekter och byggnadsprojekto˜rer
Bernstro˜m, Richard
Stockholm. K-Konsult. 1986. 107 p.

Akustik und Schwingungstechnik: Plenarvortra˜ge und Kurzreferate der Gemeinschaftstagung Berlin, 1970
Du˜sseldorf. Verlag des Vereins Deutscher Ingenieure. 1971.

Akustik und Schwingungstechnik: Plenarvortra˜ge und Kurzreferate der Gemeinschaftstagung Stuttgart 1972
Berlin. VDE-Verlag. 1972. 515 s.

Akustisch-phonetische Untersuchungen zum vokalischen/R/-Allophon des Deutschen
Kra˜mer, Wolfgang
Hamburg. Helmut Buske. 1979.

Akutte medicinske tilstande
Hippe, Erik ; Jensen, Karsten
Koebenhavn. FADL's Forlag. 1975. 1 bd.

Akutual'nye problemy terminologii po informatike i dokumentatsii: terminologicheskii slovar' po informatike na angliiskom, russkom, nemetskom, frantsuzskom, ispanskom yazykakh, MFD 671
Moskva. Vses. in-t nauch. i tekhnicheskoi informatsii. 1988.