An bhlian bhisigh
O Siadhail, Micheal
Baile Atha Cliath (Dublin). An Clochomhar Tta. 1978. 32p.

An bho fhionn
Arrigan, Mary ; Ni Anluain, Eilis
Baile Atha Cliath. An Gum. 1996. (24p.).

An Bhoramha Laighean or the Leinster tribute: put into modern Irish from original textsof the Book of Leinster and the Book of Lecan
Russell, T. O
Dublin. M. H. Gill & Son. 1901. 71,[1]p.

An bhratach: agus gearr-sgealta eile
O Grianna, Seamus
Baile Atha Cliath. Oifig an tSolathair. 1959. 174p.

An bhratach, agur gearr-sgealta eile
Maire
Oifig an tSolathair. 1960. 174p.,20cm.

An Bhratach Naisiunta: The National Flag
Dublin. Stationery Office. 15p. : Pbk.

An bhruinneall bhan
O Laoghaire, Diarmuid
Baile Atha Cliath. OifigDiolta Foillseachain Rialtais. 1934. 261p.

Anbian nun tarsengee
Ajmer Coventry
Amritsar. Ravi Sahit Parkashan. 1991.

Der Anbieter: Material fu˜r ein Gespra˜ch, das so nicht stattgefunden hat
Hildebrandt, Dieter
Berlin. Volk & Welt. 1994.

An bile a thit: omos do Mhairtin O Cadhain
O Direain, Mairtin ; O Cadhain, Mairtin
(Dublin). Preas Cloistin na Trionoide. 1974. (4) p.

An bille um aistriu daoine ar cuireadh pianbhreith orthu, 1995 =: Transfer of sentenced persons bill, 1995
Dublin. Stationery Office. 1995. 15p.

An Biobla don aos og
Ecker, jakob ; O Cadhain, Tomas
Lurgan Teo., Indreabhan, Co. na Gaillimhe. An Sagart, Ma Nuat. 1986. 64p.

An B'iobla do ph'aist'i
Alexander, Pat
Preas Cholmicille. 1986. 256p.

An Biobla in Eirinn
O Fiannachta, Padraig
Maigh Nuad. An Sagart. 1990.

An Biobla Naofa: arna aistriu on mbunteacs faoithreoir o easpaig na hEireann maille le reamhra agus brollaigh
Maigh Nuad (Ireland). An Sagart. 1981. 913, 263 p., (6) leaves of plates.

An Biobla Naofa
Baile an Fheirteearaigh. Fios Feasa. 1998.

An Biobla naofa =: The Holy Bible
Maigh Nuad (Maynooth). An Sagart. 1981. 1175p.

An Biobla Naomhtha
[London]. 1830.

An Biobla Naomhtha iona bhfuil Leabhair na Seintiomna ar na ttarruing as an Eabhra go Goidheilg tre churam agus dhuthrachd an Doctuir Villiam Bedel ... (assisted by Murtagh King and Dennis Sheridan) agus na Tiomna Nuaidhe ar na ttabhairt go firinneach as Greigis go Goidheilg, re Villiam o Dombnuill (assisted by Murtagh King). Noch ata anois chum maitheas coitcheann na nGaoidheail Albanach, athruighte as an litir Eireandha chum na mion-litre shoi-leighidb Romhanta; Maille re Suim argus brigh na Ccaibidleach os a ccionn ... Re claraibh fos, ag miniughadh na mFocal budh deacraigh re na ttuigsin, le R.K. (irke). M.A
Bedell, William ; O'Domhnuill, Huilliam ; Sheridan, Dennis ; King, Murtagh ; Sall, Andrew ; Marsh, Narcissus ; Kirk, Robert
Lunnduin. R. Ebheringtham. 1690. 1 v. (unp.aged).

An Bioran Suain
Luibheid, Tomas
Baile Atha Cliath. Oifig Diolta Foillseachain Rialtais. 1937. 22p.

Anbiya-e-sabeqin
Ashraf, Mohammad
Lahore. Zia-ul-Quran. 1988.

An blaithin draiochta
Kataev, Valentin Petrovich ; Losin, V ; O Muircheartaigh, Aogan
[Corcaigh]. Clodhanna Teoranta. [c1976]. 22,[2]p. (excluding inside covers).

An Blascaod a bhi
Mac Tomais, Seoirse
Ma Nuad (i.e. Maynooth) ((Maynooth College, Maynooth, Co. Kildare)). 'An Sagart'. 1977. (1),27p.

An Bleachtaire Tailliura
Riordan, D ; O Muimhneachain, Conchubhar
Baile Atha Cliath. Oifig an tSolathair. 1947. 33p.

An Bodhran: the Irish drum
Murphy, Colm
Gael-Linn. 1996. 1 cassette.

An Boireann, Co. an Chlair =: Burren, Co. Clare
Dublin. Irish Association for Quaternary Studies. 1994. iv,71p.

An bona oir
Ua Maoileoin, Padraig ; O Dugain, Seamas
Baile Atha Cliath (Dublin). Sairseal agus Dill. 1969. 125 p.

Anboojhe sapane
Umashankar
Delhi. Bhartiya Granth Niketan.

An Bord Altranais news
Dublin. An Bord Altranais.

An Bord Altranais newsletter
Dublin. An Bord Altranais.

An bord der Titanic
Heine, E. W
Mu˜nchen. Albrecht Knaus. 1993.

An bosca
Ni Shabhaois, Maire
Belfast. Northern Ireland Centre for Learning Resources. 1994. 16p.

An Bothainin Cre: Scealta Bealoidis on Ruisis Faoi Ainmhithe
Rachev, Evgeny(Dearadh le)
Baile Atha Cliath. Clodhanna Teoranta. 1985. 78p.

An bothainin cre: scealta bealoidis on ruisis faoi ainmhithe
Mosco. Foilsitheoiri Raduga. (1984). 78 p.

An Bothar chun na Roimhe
Uibh Eachach, Vivian
Baile Atha Cliath (Dublin). Coisceim. 1991. 134 p.

"An bothar o thuaidh, 1798": (drama ein-mhire
Saidlear, Annraoi
Baile Atha Cliath. Oifig an tSolathair. 1962. 24p.

An bradan agus iascaireacht an bhradain
O Liathain, Annraoi ; Mac Ualghairg, Seamas
Baile Atha Cliath. Sairseal agus Dill. 1970. 147p.

An braithreachas dubh
O Faolain, Eamon
Baile Atha Cliath. Oifig an tSolathair. 1952. 78p.

An Branar gan cur
O Doibhlin, Breandan
Baile Atha Cliath. Sairseal O Marcaigh. 1984. 218p.

An braon broghach
O Cadhain, Mairt n
Baile Atha Cliath (Dublin). An Gum. 1968. 192p.

An braon broghach
O Cadhain, Mairtin
Baile Atha Cliath. Oifig an tSolathair. (1957). 240 p.

An breatain beag
MacGrianna, Seosamh
Baile Ata Cliat. Oifig Diolta Foillseacain Rialtais. 1937. 153 p.

An Brobh
Baile Atha Cliath. Brun agus O Nuallain. [193-?]. 32p.

Der Anbruch: ein Jahrbuch neuer Jugend
Rutra, Arthur Ernst ; Schneider, Otto
Mu˜nchen. Roland. 1920.

Anbruch der Finsternis: Roman eines Nazi
Olden, Balder ; Grenner, Ruth
Berlin. Ru˜tten & Loening. 1981.

Anbruch der Gegenwart: deutsche Geschichten, 1900-1918
Reich-Ranicki, Marcel
Mu˜nchen. Deutscher Taschenbuch Verlag. 1980.

Anbruch der Neuzeit: Renaissance und Reformation, 1350-1648
Neubig, Karl-Heinz
Mu˜nchen. Goldmann. 1967?.

An buachailin ban
Meirbhic, Aine
Gleann Maghair. Aine Meirbhic. 1998. 1 compact disc (70min, 30sec).

An buaiceas
O Seaghdha, Padraig
Baile Atha Cliath. Connradh na Gaedhilge. 1903. 162p.

An buaiceas : .i. ceitre sgealta rug craob an Oireactais leo 'sa bliadain 1898
O Seaghdha, Padraig ; Laoide, Seosamh
I mBaile Ata Cliat. ar n-a gcur amac do Connrad na Gaedilge. 1903. 162 p.

An buama deiridh
Breathnach, Deasun
Baile Atha Cliath. Foilseachain Naisiunta Tta. 1962. 156p.

Anbudsva˜rdering vid totalentreprenad
Ericson, Go˜sta
Stockholm. Svensk Byggtja˜nst. 1971. 96 s.

An buinnean bui: (the yellow bittern)
Conran, Anthony
Bangor, Gwynedd. Deiniol Press. [1976?].

An bumarang
St John, Victoria
Belfast. IMRU. 2004. 16p.

An Bunreacht Um an Liotuirge Naofa agus Motu Proprio Phoil V1,Papa faoin mBunreacht ceanna
O Laoghaire, Diarmuid,An tAthair,S.J
Baile Atha Cliath. Foilseachain Abhar Spioradalta. 1966. 64p.

ANC: a Soviet task force?
Campbell, Keith ; Campbell, Keith
London. Institute for the Study of Terrorism. 1986.

ANCA: from initiation, to frustrated resolution, of inflammation
Harper, Lorraine
Birmingham. University of Birmingham. 2000.

An cabairneach
[Inbhirnis?]. 1950. 27p. (on 28 leaves).

An cabairneach
[Portree?]. 1962. 22p. (on 23 leaves).

An cabhsa
De Bhial, Tomas
Baile Atha Cliath. An Gum. 1984. xi,183p.

An cabhsa
De Bhial, Tomas
Dungarbhain, Ins na Deisibh. Colaiste na Rinne. [193?]. 89p.

An cailif coir
O Siochru, Padraig
An Gum. c1988. 19p.

An cailin aimsire abu: drama grinn
O Maicin, Bhaitear
Baile Atha Cliath. Oifig an tSolathair. 1953. 100p.

An Cailin Crionna
O Moghrain, Padraig (d'Aistrigh)
Baile Atha Cliath. Oifig an tSolathair. 1943. 95p.

An Cailleach Bhearra =: The Hag of Beara
Whiteside, Chris
Allihies, Co. Cork. Allihies Folklore Group. 1991. 26 p.

An Caisideach Ban: the songs and adventures of Tomas O Caiside
O Caiside, Tomas ; Kenny, Adrian
Ballyhaunis. Greensprint. 1993. 31p.

An Calmfhear
O'Leary, Johnny
Dublin. Gael-Linn. 1989. 1 cassette.

An caman draiochta
de Bhaldraithe, Brian ; Black, Kieran
Baile Atha Claith. An Gum. [2002]. 36p.

An campa sna sleibhte
O Sandair, Cathal
Baile Atha Cliath. Oifig an tSolathair. 1962. 56p.

An canarai pinc: Bebhinn O Meadhra a rinne an cludach agus na learaidi
Ellis, Conleth ; O Meadhra, Bebhinn
Baile Atha Cliath. An Gum. 1990. 86p.

An canari pinc
Ellis, Conleth
Baile Atha Cliath. An Gum. 1990. 86p.

The ANC and black workers in South Africa, 1912-1992: an annotated bibliography
Limb, Peter
London. Hans Zell. 1993. xiv,380p.

The ANC and the liberation struggle: a critical political biography
McKinley, Dale T
London. Pluto Press. 1997. xv,160p.

An cang chun yi
Baby
Taiwan. Menggongchang. 2002.

An cantaire siulach: Tadhg Gaelach
Nic Einri, Una
An Daingean. An Sagart. 2001. 382p.

An caoine agus an chaointeoireacht
O Buachalla, Breandan
Baile Atha Cliath. Cois Life Teoranta. 1998. 110 p.

An Caorthann
Dublin. An Caorthann.

An Captaen Toirneach ar an Meanmhuir
O Sandair, Cathal
Baile Atha Cliath. Oifig an tSolathair. 1956. 56p.

An Carabhan
Hauff, Uilhelm ; O Moghrain, Padraic
Baile Atha Cliath. Oifig an tSolathair. 146p.

Ancares, Parque Natural de Galicia, mapa turistico
[Madrid]. Ministerio de Planificacion del Desarrollo, Instituto Geografico y Catastral. [1974]. 1 map.

An carr dearg
Ni Shabhaois, Maire
Belfast. Northern Ireland Centre for Learning Resources. (1994)?. 16p.

An casan go flaitheamhnas: laimhleabhairin urnuighe
O Nualain, Eoin
Athcliath. Gill. 1882. 144 p.

An cas do Esperanto
O Cuirc, Liam
Dublin (9 Templeogue Wood, 12). Esperanto-Asocio. 1984. 5 p.

An cat a toll-lucha
Barber, Antonia ; Bayley, Nicola
Steornabhagh. Acair. 1996. (40) p.

An cat beag bui
Ni Ghrada, Mairead
An Gum. c1990. 32p.

An Cathadh mor
MacNeacail, Aonghas ; Fraser, Simon
Nairn. Balnain. 1984. 55p.

An cath spioradail
Scupoli, Lorenzo ; Mac Eachainn, Eoghan
Peairt. Clo-Chlar Caitiliceach na h-Alba. 1908. xii, 187 p.

An cath spioradail
Scupoli, Lorenzo ; Mac Eachainn, Eoghan
Peirt. Morisons. 1835. v, 1, 162, 6, 5 p.

An cat sa teach: agus scealta eile
Scott, Clare
Beal Feirste. An tAisaonad Lan-Ghaeilge. 2002. 32 p.

An ceamara
O Raghallaigh, Colman ; Prendergast, Bernie
Baile Atha Cliath. An Gum. 1996. (25)p.

An ceannai mor o Chaireo
O Floinn, Criostoir
Baile Atha Cliath. Oifig an tSolathair. 1968. 72p.

An cearcall: --agus sgeulachdan eile
MacRath, Torcuil
Stornoway. Acair. 2002. 63 p.

An ceathramh leabhar air son nan sgoilean Gae'lach, a ta air an cumail suas le Comunn Ard-Sheanaidh Eaglais na h-Alba
Duneidin. Collie. 1827. 144 p.

An ceithearnach caoilriabhach: a eachtra agus imhtheachta i gcuigeadhaibh Eireann
Seabhac, An
Baile Atha Cliath. Clodhanna Teo. 1910. 48p.

Ancella
Galsworthy, John
Verona. Arnoldo Mondadori Editore. 1964.

An Ceol i litriocht na Gaeilge
O Fiannachta, Padraig
Ma Nuad. An Sagart. 1976. 166 p.

An ceol-sithe
MacCormick, John
Glasgow. An Comunn Gaidhealach. [1925?]. 14, [1]p.

An ceoltoir fanach
Custy, Cathy
[Ennis, Co. Clare]. [Cathy Custy/Harmony Row Studios]. [1997]. 1 compact disc (45min, 59sec).

An ceoltoir grinn agus scealta eile
O hAodha, Tomas ; Monks, George
Baile Atha Cliath [Dublin] [etc.]. Brun agus ONolain. [19??]. 47,[1]p.

Ancestor: Quarterly Journal of the Genealogical Society of Victoria Inc
Melbourne. the author. 1994. 48p.

The Ancestor: a quarterly review of county family history heraldry and antiquities
London. Constable. 1902.

The ancestor: a quarterly review of county and family history, heraldryand antiquities
(West Jordan, Utah. Stemmons Publishing. 1986-. v.

Ancestor 1. 1970. Barbara Hepworth
Hepworth, Barbara
1 slide.

The Ancestor:A Quarterly Review of County and Family History,Heraldry and Antiquities
London. Archibald Constable and Co. 1902. 243p.

The ancestor game
Miller, Alex
Australia. Penguin. 1992. 302p.

Ancestor Jorico
Locke, William J
London. Bodley Head. 1929.

Ancestor masks and aristocratic power in Roman culture
Flower, Harriet
Oxford. Clarendon. 1996. xvii,411p.,(4)p. of plates.

Ancestor of the West: writing, reasoning, and religion in Mesopotamia, Elam, and Greece
Bottero, Jean ; Herrenschmidt, Clarisse ; Vernant, Jean Pierre
Chicago . University of Chicago Press. c2000. xiii, 192 p.

Ancestors: a novel
Atherton, G
New York. Harper and Brothers. 1907.

Ancestors: the origins of the people and countries of Europe
Berg, Martin ; Litvinoff, Miles
Wallingford. Lowe. 1992. 320p.

Ancestors: a reinvention of Mother poem, Sun poem, and X/self
Brathwaite, Kamau
New York, N.Y. . New Directions. 2001. 473 p.

Ancestors: 900 years in the life of a Chinese family
Ching, Frank
London. Harrap. 1988. 528p.,(14)p.

Ancestors
Davidson, Robyn
Cape. 1989. (224)p.

Ancestors
Davidson, Robyn
ISIS. 1990. (448)p. (large print).

Ancestors: a personal exploration into the past
Lewis, Michael
Hodder & Stroughton. 1966. 224p.,ill.,23cm.

Ancestors
Turk, Frances
London. Wright & Brown. 1947.

Ancestors: the hard evidence : proceedings of the symposium held at the American Museum of Natural History April 6-10, 1984 to mark the opening of the exhibition "Ancestors, four million years of humanity"
Delson, Eric
New York. A.R. Liss. 1985.

Ancestors
Nelson, Horatio
[U.K.]. BBC. 2004. 1 videocassette (50min.).

Ancestors
Newell, William H
The Hague. Mouton. 1976. xv, 403 p., (4) leaves of plates.

Ancestors: Leiko Lkemura
St. Gall. Kunstverein. 1984. 1 v.

Ancestors
Richmond. Public Record Office.

The ancestors
Berne, Tim
Milan. Soul Note. 1983. 1 compact disc.

The ancestors: native artisans of the Americas
Roosevelt, Anna Curtenius ; Smith, James G E
New York. Museum of the American Indian. c1979. 197 p., (8) leaves of plates.

Ancestors and descendants of Alexander Sloane, Killyleagh, Co. Down, N. Ireland
Altpeter, Lilian Horton
Madison, Wis. L.H. Altpeter. 1986. 40 leaves.

Ancestors and descendants of Dohrman J. Sinclair and Mary Donaldson Sinclair
Sinclair, Dohrman J
Virginia. Shenandoah Publishing House. 1970. 341p.

Ancestors and descendants of John Dodge, 1816-1898
Slinger, Marilyn M ; Dodge family ; March, Jerry
(Pardeeville? Wis.). Slinger. 1976-. v.

The ancestors and descendants of Thomas and Rosamond Booth of Grants County Wisconsin
Draxten, Coral
Minneapolis. Coral Banek Draxten. 1987. 96p.

Ancestors and friends
Lehmann, John
London. Eyre & Spottiswoode. 1962. 287 p.