Arbejdsloesheden i Danmark
Koebenhavn. De Samvirkende Fagforbund i Danmark. 1910. 8 s.

Arbejdsloeshedens psykologiske foelger
Ovesen, Edith E
Koebenhavn. Munksgaard. 1977. 76 s.

Arbejdsloeshedens psykologiske foelger
Ovesen, Edith E
Koebenhavn. [s.n.]. 1975. 62 s.

Arbejdsloeshed i Aarhus Amt
[Hoejbjerg]. Aarhus Amtskommune]. 1980. 45 s.

Arbejdsloeshed i Danmark: Fra 1800 til i dag
Bender, Johan ; Jansen, Chr. R ; Korr Johansen, E
Copenhagen. Gyldendal. 1977. 186 s.

Arbejdsloeshed i et lokalsamfund IV: Foreloebig rapport
Madsen, Benedichte ; Friche, Claus ; Agervold, Mogens
Aarhus. Aarhus Universitet. Psykologisk Institut. 1975. 1 bd. [flere p.agineringer].

Arbejdsloeshed og ny teknik
Larsen, Boeje
Koebenhavn. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 1978. 67 s.

Arbejdsloeshed og sygelighed: -En litteraturgennemgang
Ravnmark, Henning
Aarhus. Aarhus Universitet, Socialmedicinsk Institut. 1976. 65 s.

Arbejdsloeshed og vrede
Madsen, Benedicte
Aarhus. Aarhus Universitet, Psykologisk Institut. 1978. 90 s.

Arbejdsloeshedsbekaempelse - i lys af arbejdsloeshedens psykologiske og sociale foelger
Langsted, Ole
Aarhus. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 1977. 2 microfiche (117 s).

Arbejdsloeshedsforskning i Danmark efter1970
Koebenhavn. Udvalget vedroerende arbejdsloeshedsforskning, Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsraad. 1978. 89 s.

Arbejdsloeshedskampen: En bog om arbejdsloeshedens aarsager og dens foelger for arbejderklassen og om kampen mod begge dele
[Koebenhavn]. Forlaget Oktober. 1976. 137 s.

Arbejdsloeshedslovgivningen i Danmark gennem 25 Aar 1907-1932
Vater, JensAage Oluf
Koebenhavn. [s.n.]. 1932. 208 s.

Arbejdsloeshedsunderstoettelsens ordning i forskellige lande
Koebenhavn. I.U.L.s sekretariat. 1951. 35 s.

Arbejdsloshedsundersogelserne =: The unemployment surveys
Henriksen, Ingrid
Kobenhavn. Socialforskningsinstituttet , i kommission hos Teknisk Forlag. 1979-. v.

Arbejdsmaaling i praksis: introduktion og eksempler
Koebenhavn. Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark. 1972. 143 s.

Arbejdsmaendene i Esbjerg gennem 60 aar: 29. marts 1890 - 29. marts 1950
Andersen, Albert
Esbjerg. 1950. 208 s.

Arbejdsmarkeder og segmenteringsteorier: ein introduktion til nyere segmenteringsteorier
Boje, Thomas P ; Toft, Christian
Aabenraa. Institut for graenseregionsforskning. 1989.

Arbejdsmarkedets ABC
Hansen, Erik
Koebenhavn. AOF's Forlag. 1976. 72 s.

Arbejdsmarkedets ABC
Koebenhavn. Dansk Arbejdsgiverforening. [1979]. 23 s.

Arbejdsmarkedets forhold
Blegvad, Britt-Mari
[S.l.]. [s.n.]. [1976]. flere p.agineringer.

Arbejdsmarkedets forhold
Blegvad, Britt-Mari Persson ; Rieper, Olaf ; Tetzscner, Helge
[Koebenhavn]. Samfundslitteratur. 1978. 433 s.

Arbejdsmarkedets haandbog 1974
Hansen, Erik ; Rasmussen, Gert ; Stubtoft, Erik
tr. Aarhus. AOF's forlag. 1974. 494 s.

Arbejdsmarkedets marginalgrupper
Joergensen, Erling
Koebenhavn. Socialforskningsinstituttet ikommission hos Teknisk Forlag. 1969. 105 s.

Arbejdsmarkedets nye grundlov: Hovedaftalen af 18. november 1960
Rise, Allan
Koebenhavn. Nyt Nordisk Forlag. 1962. 155 s.

Arbejdsmarkedets parter--kollektive arbejdskonflikter
Tetzschner, Helge
Kobenhavn. Nyt fra Samfundsvidenskaberne , (eksp. DBK). 1979. 138 p.

Arbejdsmarkedets terminologi
Berthelsen, Knud
Koebenhavn. Dansk Arbejdsgiverforening. 1975. 34 s.

Arbejdsmarked og arbejdsloeshed: Temabog
Brix, Ove ; Poulsen, Carl-Peter
Herning. Systime. 1977. 118 s.

Arbejdsmarkedsforhold
Haekkerup, Hans ; Kuhlmann, Stig
Koebenhavn. Erhvervsoekonomisk Forlag. 1980. 165 s.

Arbejdsmarkedsforhold
Kuhlmann, Stig
Koebenhavn. Erhversoekonomisk Forlag. 1976. 126 s.

Arbejdsmarkedsnaevnenes vurdering af ledighedens forventede omfang i april kvartal 1975 og deres forslagtil fremme af beskaeftigelsen
Koebenhavn. Arbejdsdirektoratet. 1975. 13 s og 6 tabeller.

Arbejdsmarkedspolitik
Kirstein, Per
Koebenhavn. Berlingske. 1974. 209 s.

Arbejdsmarkedspolitik eller en politik for arbejdsmarkedet: Et debatoplaeg i tilknytning til Perspektivplan II
Kuhlmann, Stig ; Maltesen, Ib
Koebenhavn. Arbejdsministeriet. 1973. 73 s.

Arbejdsmarkedspolitiske skitser og tekster: Forelaesningsnoter
Bruus, Palle
Aarhus. Handelshoejskolen i Aarhus. Institutfor Erhvervs- og samfundsbeskrivelse. 1972. 75 s.

Arbejdsmiljoe: Stoj, eksem, trivsel, belysning, mavesmerter, smerter i knae og hofte, svimmelhedsanfald, sikkerhedsarbejdet, smerter i haandled og arm, soevnbesvaer, hovedpine, akkorder, hoerelse, stress
Terney, Ole
Koebenhavn. [Ole Terney]. 1979. [44] s.

Arbejdsmiljoe: Litteraturoversigt, 1979-80
Grandjean, Asger ; Arbejdernes Oplysningsforbund
Koebenhavn. AOF. 1979. 56 s.

Arbejdsmiljoe: Tekstantologi til faget dansk
Hoejgaard, Laust ; Winther, Birte
Copenhagen. Gyldendal. 1977. 149 s.

Arbejdsmiljoe?: Hvordan ser arbejdsmiljoeforholdene ud i hotel- og restaurationsbranchen? Hvor findes der miljoemaessige problemer for de ansatte? Og hvor skal der derfor saettes ind for at forbedre branchens arbejdsmiljoe?
Rabing, Steen
Koebenhavn. Hotel- og Restaurationspeesonalets Samvirke. 1978. 73 s.

Arbejdsmiljoe: Graensevaerdier, arbejdstiden, meningsfyldt job, udstoedningen
[Koebenhavn]. Arbejdsmiljoegruppen af 1972. 1975. 200 s.

Arbejdsmiljoe: Medbestemmelse, arbejdsmiljoetjeneste, uddannelse og forskning, planlaegning
Koebenhavn. Arbejdsmiljoegruppen af 1972. 1976. 214 s.

Arbejdsmiljoe: Skader, omkostninger, maalsaetninger, naerdemokrati, planlaegning
[Koebenhavn]. 1973. 158 s.

Arbejdsmiljoe - arbeid og helse
Baardsen, Leif ; Strange, Berit
Oslo. Norsk Produktivitetsinstitut. 1975. 74 s.

Arbejdsmiljoeet i jernindustrien
Tjoernehoej, Henning
Aarhus. Modtryk. 1976. 154 s.

Arbejdsmiljoeet og dets virkninger
Graversen, Gert
Koebenhavn. Teknologisk Instituts Forlag.

Arbejdsmiljoe - hvordan?
Soerensen, Flemming
Koebenhavn. SP Forlag. 1977. 85 s.

Arbejdsmiljoe i Norden
[n.p.]. 1972. 93 s.

Arbejdsmiljoe i Sovjetunionen
Hansen, K. A
Koebenhavn. Arbejdsmiljoegruppen. 1975. 290 s.

Arbejdsmiljoeloven: Hvad betyder arbejdsmiljoeloven for offentlige institutioner o.l.?
Koebenhavn. Arbejdsmiljoefondet. 1978. 11 s.

Arbejdsmiljoeloven - baggrund og konsekvenser
Christiansen, Peter ; Falk, Mogens
Koebenhavn. Arbejdsmiljoefondet. 1976. 31 s.

Arbejdsmiljoe paa Tuborg
[Roskilde]. AMOe-gruppen, RUC. 1976. 42 s.

Arbejdsmiljoloven
Falk, M Kjems ; Petersen, HElo ; Lollike, Lisbeth
Kobenhavn. Juristforbundet. 1978. 267 p.

Arbejdsmodeller for analyse af novellesamling, roman og digtsamling
Christensen, Hans Joern ; Olsen, Erik Bjoern
[Grenaa]. 1973. 28 s.

Arbejdsnotater til belysning af struktur og problemstillinger i de nordjyske fiskerierhverv
Andersen, Else Marie
Aalborg. Nordjyllands amtskommune. 1978. 131 s.

Arbejds- og Fabriktilsynet gennem 75 Aar: 1873-1948
Koebenhavn. Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet. 1948. 87 s.

Arbejds- og levevilkaar til soes
Aarhus. Soemaendenes Forbund, Aarhus afd. 1978. 48 s.

Arbejds-og meritvudering
Ohrt, Erik
Koebenhavn. Dansk Arbejdsgiverforening. 1973. 273 s.

Arbejds- og principprogram 1973-74
[Koebenhavn]. Danske Studerendes Faellesraad. 1973. 56 s.

Arbejds- og Tidsstudiernes Betydning for en Industrivirksomheds Oekonomi og Regnskabsvaesen
Schneider, E
Kjoebenhavn. Nyt Nordisk Forlag. 1944. 34 s.

Arbejds- og uddannelseskollektivet i Stenderup: en beskrivelse og vurdering af et utraditionelt ungdomsarbejdsloeshedsprojekt
Lund, Niels Ole ; Hegland, Tore Jacob
Aalborg. Aalborg Universitetscenter, Institut for sociale forhold, administrationen og politiske institutioner. [1981]. 149 s.

Arbejdspapirer om: Sociale utopier- konkrete utopier i dag
Aalborg. Nordisk Sommeruniversitet. 1979. 1 bd (flere p.agineringer).

Arbejdspapirer om arbejdskraftmarkedet
Plum, Harald
Koebenhavn. Demos. [S.a.]. 105 s.

Arbejdspapirer om videnskab og uddannelse: Aarsberetning 1972-73
Aarhus. Modtryk. [1973]. 160 s.

Arbejdspapirer til en kritik af D. J. Grout's musikhistorie
Busk, Peter ; Drud, Per
98 s.

Arbejdspladsbelysning: En undersoegelse af belysningsforholdene paa industrielle arbejdspladser
Petersen, Erwin ; Clausen, Vibeke ; Oebro, Peder
Lyngby. Lysteknisk Laboratorium. 1976. 338 s.

Arbejdspladsen og ledelsen
Lund, Arne
Koebenhavn. Dansk Arbejdsgiverforening. 1962. 35 s.

Arbejdspladsens tillidsmaend
Hornemann Moeller, Iver
Koebenhavn. Socialforskningsinstituttet. 1970. 35 s.

Arbejdspladser i kunsten
Kjersgaard, Erik
Koebenhavn. Dansk Arbejdsgiverforening. 1971. 85 s.

Arbejdspladser og boliger: En undersoegelse af nogle forhold omkring integrering af arbejdspladser og boliger
Bregenhoej, Torben
Koebenhavn. Boliglaboratoriet, Kunstakademiets Arkitektskole. 1978. 59 s.

Arbejdsplan til og med 1971-72
[Koebenhavn]. [s.n.]. [1971]. 46 s.

Arbejdsplan til og med 1972-73
Koebenhavn. D.S. 1971. 53 s.

Arbejdspsykologi: Synspunkter og problemer
Bahnsen, Poul
Kjoebenhavn. Nyt Nordisk. 1959. 270 s.

Arbejdsrapport om Soenderhald-projektet
Aarhus. Den sociale Hoejskole. 1975. 158, 56 s.

Arbejdsrationalisering i landbruget
Jensen, Johs. M
Koebenhavn. Landhusholdningsselskabets Forlag. 1972. 205 s.

Arbejdsret: Retsregler gaeldende i forholdet mellem arbejdere og arbejdsgivere, der er underkastet kollektive overenskomster
Christensen, C. Ove ; Nielsen, Villy
[Koebenhavn]. AOF/Fremad. 1967. 264 s.

Arbejdsret: -Det fagretlige system
Jacobsen, Per
[Koebenhavn]. Danmarks Radio. 1979. 48 s.

Arbejdsretten
Krarup, Ole
Koebenhavn. Reitzel. 1980. 158 s.

Arbejdsretten i Danmark: Historie og Praksis
Jensen, Knud V ; Jensen, Eiler
Koebenhavn. Fremad. 1946. 250 s.

Arbejdsretten i stoebeskeen
Du˜beck, Inger
[Aarhus]. Erhvervsarkivet. 1979. 98 s.

Arbejdsstudier i metalindustrien: Retningslinier med vejledende kommentarer for anvendelse af arbejdsstudier inden for jern- ogmetalindustrien
Hansen, Charles
[Koebenhavn]. Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark. 1962. 82 s.

Arbejdsstyrken i Groenland 1975-95: Angmagssalik kommune
[Koebenhavn]. Ministeriet for Groenland. 1978. [63 s].

Arbejdsstyrken i Groenland 1975-95: Christianshaab kommune
[Koebenhavn]. Ministeriet for Groenland. 1978. [62 s].

Arbejdsstyrken i Groenland 1975-95: Egedesminde kommune
[Koebenhavn]. Ministeriet for Groenland. 1978. [67 s].

Arbejdsstyrken i Groenland 1975-95: Frederikshaab kommune
[Koebenhavn]. Ministeriet for Groenland. 1978. [69 s].

Arbejdsstyrken i Groenland 1975-95: Godthaab kommune
[Koebenhavn]. Ministeriet for Groenland. 1978. [75 s].

Arbejdsstyrken i Groenland 1975-95: Kangatsiaq kommune
[Koebenhavn]. Ministeriet for Groenland. 1978. [28 s].

Arbejdsstyrken i Groenland 1975-95: Metode og forudsaetninger ved prognoseberegningerne
[Koebenhavn]. Ministeriet for Groenland. 1978. [43 s].

Arbejdsstyrken i Groenland 1975-95: Nanortalik kommune
[Koebenhavn]. Ministeriet for Groenland. 1978. [70 s].

Arbejdsstyrken i Groenland 1975-95: Narssaq kommune
[Koebenhavn]. Ministeriet for Groenland. 1978. [60 s].

Arbejdsstyrken i Groenland 1975-95: Scorebysund kommune
[Koebenhavn]. Ministeriet for Groenland. 1978. [29 s].

Arbejdsstyrken i Groenland 1975-95: Sukkertoppen kommune
[Koebenhavn]. Ministeriet for Groenland. 1978. [71 s].

Arbejdsstyrken i Groenland 1975-95: Thule kommune
[Koebenhavn]. Ministeriet for Groenland. 1978. [27 s].

Arbejdsstyrken i Groenland 1975-95: hele Groenland
[Koebenhavn]. Ministeriet for Groenland. 1980. 56 s.

Arbejdstiden i udlandet: Betaenkning afgivet af det i Henhold til Forliget af 4. April 1922 nedsatte Udvalgangaaende Arbejdstiden samt Supplerende Udtalelser fra Udvalget Arbejderrepraesentanter i Anledning af de af Arbejdsgivernes udsendte Aftryk af Betaenkningen og de dertil knyttede Bemaerkninger
[Tr.] Aarhus. De samvirkende Fagforbund i Danmark. 1923. 56 s.

Arbejdstilpasning: Mennesket i arbejdsmiljoeet
Bolinder, Erik
[Koebenhavn]. Fremad. 1973. 64 s.

Arbejdstilsynet - i gaar, i dag, i morgen
Fa˜lling, Carsten
[Tr.]Koebenhavn. [Tr.]Teknisk Forlags Trykkeri. 1973. 48 s.

Arbejdstilsynet og EF
Andersen, Nils Tom
Koebenhavn. Handelshoejskolen. 1973. 118 s.

Arbejdstilsynets blaa liste om arbejdsmiljoe
[Koebenhavn]. [Arbejdstilsynet]. [1978]. 57 s.

Arbejdstretlige funktioner
Hasselbalch, Ole
(Kobenhavn). Juristforbundet. 1979. 356 p.

Arbejdsulykker i Danmark 1960-1972
Iversen, L. L
Koebenhavn. Koebenhavns Universitet. 1974. 141 s.

Arbejdsvudering: En metode til objektiv loenfastsaettelse
Gunder-Hansen, Edwin
Koebenhavn. Gad. 1949. 57 s.

Arbejdsvurdering
Ohrt, Erik
Koebenhavn. Dansk Arbejdsgiverforening. 1961. 99 s.

Arbekay - National and Local Government Officers Association. Kensington and Chelsea Branch
London. Kensington and Chelsea NALGO.

Arbella
Bridgman, Jane
Bognor Regis. New Horizon. c1981. 213p.

Arbella Stuart: a rival to the queen
Durant, David N
London. Book Club Associates. 1978.

Arbella Stuart: a biography
Hardy, Blanche C
London. Constable. 1913. xiii, 340 p.

Arbella Stuart, royal lady of Hardwick and cousin to King James
Handover, P. M
London. Eyre & Spottiswoode. 1957. 336 p., [13] p. of plates (inc. front.).

Arbeo laosa: philologische Studien zum Hildebrandlied
Schwab, Ute
Bern. Francke. 1972. 134p.

Arbeta I Tra: en bok om trahantverkare och deras verktyg
Mattson, Anders
Stockholm. Wahlstrom & Widstrand. 1989.

Arbeta med LTG 1: En handlening
Leimar, Ulrika
Lund. Ulrika Leimar och LiberLa˜romedel. 1976. 47 s.

Arbetare: En historia om hat
Koch, Martin
Stockholm. Raben & Sjo˜gren. 1975. 268 s.

Arbetare i natten
Olsson, Hagar
Stockholm. Bokfo˜rlaget Natur och Kultur. 1935.

Arbetaren i helg och so˜cken: Kulturhistoriska studier
Lindblom, Andreas
Stockholm. 1943. 285 s.

Arbetaren i svensk diktning
Ahlenius, Holger
Stockholm. Norstedt. 1934. 265 s.

Arbetare vid Surahammars ja˜rnverk: Lo˜ne-och ansta˜llingsfo˜rhaallanden 1936-1969
Sjo˜berg, Staffan
Stockholm. Esselte Studium. 1973. 252 s.

Arbetarklassen och de fo˜rtryckta folken
Sandegren, Jan
Go˜teborg. Oktober. 1974. 312 s.

Arbetarklassens uppkomst
Kuczynski, Ju˜rgen
Stockholm. Bokfo˜rlaget Aldus/Bonniers. 1967. 253 s.

Arbetarklassens va˜rldsaaskaadning
Lehen, Tuure ; Tyo˜va˜enluokan maailmankatsomus
Stockholm. 1972. 186 s.

Arbetarna la˜mnar fabriken: Filmindustrin blir folkro˜relse
Svenstedt, Carl Henrik
Stockholm. Bokfo˜rlaget PAN/Norstedts. 1970. 133s.

Arbetarna vid Oskarshamns Varv kring sekelskiftet: Tvaa studier
O˜hngren, Bo ; Papp, David
[Stockholm]. Sjo˜historiska Museet. 1973. 185 s.

Arbetaroppositionen
Kollontai, A. M
Stockholm. Federativ. 1972. 70 s.

Arbetarro˜relse i Norden
Oljelund, Stefan
Stockholm. KF's Bokfo˜rlag. 1944. 47 s.

Arbetarro˜relsen i Sverige
Ba˜ckstro˜m, Knut
Stockholm. Raben & Sjo˜rgren. 1971.

Arbetarro˜relse och samha˜lle i Go˜teborg 1910-1922
Elison, Ingela
Go˜teborg. Go˜teborgs universitet. 1970. 111 s.

Arbetarskildrare: fran Hedenvind till Fridell
Runnquist, Ake
Stockholm. Bonnier. 1952.

Arbetarskydd
Ahlgren, Bert
[Stockholm]. 1974. 159 s.

Arbetarskyddslagen
Stockholm. Arbetarskyddsna˜mnden. 1974. 111 s.

Arbetarskyddslagen i lydelsen 1 januari 1974: Kommentar och nya fo˜rfattningar
Gullberg, Hans ; Rundqvist, Karl-Ingvar ; Starland, Hilding
Stockholm. Fo˜reningen fo˜r arbetarskydd. 1974. 222 s.

Arbetarstaden
Sahlstro˜m, Anna-Lisa
[Stockholm]. Skrivor. 1975. 121 s.