Atget: voyages en ville
Atget, Eugene ; Gassman, Pierre ; Martinez, Romeo ; Pougetoux, Alain
Paris. Chene. 1979.

Atget
Atget, Eugene ; Puttnies, Hans Georg
Ko˜ln. Galerie Rudolf Kicken. 1980.

Atget: the pioneer
Lemagny, Jean-Claude
Munich . Prestel. c2000. 199p.

Atget: magicien du vieux Paris en son epoque
Leroy, Jean
Paris. P. J. Balbo. 1975. 190p.

Atget
Szarkowski, John ; Atget, Eugene
New York. Museum of Modern Art. c2000. 224 p.

Atget life in Paris
Atget, Eugene
Paris. Hazan. 1998. 787p.

Atget, magicien du vieux Paris en son epoque
Leroy, Jean
Paris. Paris Audiovisuel. 1992.

Atget Paris
Atget, Eugene ; Beaumont-Maillet, Laure
[Paris]. Hazan. c1992. 787p.

Atget's gardens: a selection of Eugene Atget's garden photographs [Catalogue of an exhibition]
Atget, Eugene ; Adams, William Howard
Garden City, N.Y. Doubleday. 1979. 120 p.

Atget's Paris
Atget, Eugene
London. Thames and Hudson. 1993. 788p.

Atget's Seven Albums
Nesbit, Molly
Yale U.P. Oct 94. 25cm x 25cm.428. 577ill. n.e.

Atgharer mahim haldar
Mandal, Radhanath
Calcutta. Sangbad. 1986.

At G.H.Q
Charteris, John
London. Cassell. 1931.

At gitsin
Tatlises, Ibrahim
Istanbul. S muzik yapim. 1998. 1 cassette.

At Glasgow Cross: poems
Anderson, Freddy
Glasgow. Fat Cat. c1987. 61p.

At GM, a touch of le style Francais
Welch, David
2000.

At God's feet
Hilary
Dublin. Clonmore & Reynolds. 1954.

At God's pace: a biography of Josemaria Escriva de Balaguer
Gondrand, Francʹois
Scepter. 1990. 357p.

Atgof a myfyr
George, William
Wrecsam. Hughes a'i Fab. 1948. 219p.

Atgof a phrofiad: sgyrsiau a cherddi
Morris, William
Argraffty'r Methodistiaid Calfinaidd. 1961. 96p.,19cm.

Atgof a stori˜au eraill: ynghyd a detholiad o ysgrifau, sgyrsiau a cherddi
Jones, T. Hughes ; Tibbott, Gildas
Llandysul. Gwasg Gomer. 1971. 153p.

Atgof atgof gynt
Tomos, Dewi
Caernarfon. Cyngor Gwynedd. 1997. 24p.

Atgofion
Griffith, Laura ; Williams, Betty
Caernarfon. Adran Diwylliant a Hamdden Cyngor Sir Gwynedd. 1993. 1 cassette.

Atgofion
Hughes, Hugh
(Caernarfon). Cyngor Sir Gwynedd, Gwasanaeth Llyfrgell. 1986. 22p.

Atgofion: (drama mewn un act)
Jones, Brinley
Abertawe. Thomas A. Parry. [n.d.]. 36p.

Atgofion
Parry, Catherine
Llanllyfni). Catherine Parry. 1989 (129, Ffordd Rhedyw, Llanllyfni, Gwynedd. 63p.

Atgofion: Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ieuainc Ynys Mon 1943-1993
[s.l.]. Ffederasiwn Ffermwyr Ieuainc Ynys Mon. 1993. 72p.

Atgofion
Dinbych (i.e. Denbigh). Gwasg Gee. 1972. 119p.

Atgofion
Llandwrog. Sain. 1979. 1 cassette.

Atgofion a marwnadau Mr. Peter Williams, Gwalchmai
Caernarfon. Cwmni'r Wasg Genedlaethol Gymreig. 1900. xix, 61p.

Atgofion am Borthmadog a'r cylch
James, Ann Evelyn
Dinbych (Denbigh). Gwasg Gee. c1982. 103p.,(8)p. of plates.

Atgofion am bymtheg o w^yr llen yr ugeinfed ganrif
Edwards, Aneurin O
Lerpwl. Cyhoeddiadau Modern Cymreig. 1975. 113p.

Atgofion am E.T. Jones
Roberts, Huw
Gwasg Gomer. 1967. 156p.,ill.,19cm.

Atgofion am fryniau Khasia
Roberts, S. M
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid. [1927]. 100p.

Atgofion am Gaernarfon
Hudson-Williams, Thomas
Gwasg Aberystwyth. 1950. 82p.,19cm.

Atgofion am Glan'rafon: wedi triugain mlynedd yr hyn a glywais ac a gofiaf
Jones, Edward
(Dolgellau) ((Eldon Sq., Dolgellau, Gwynedd, LL40 1PS)). Cymdeithas Lyfrau Meirion. (1976). (1),49p.

Atgofion am Lanfachraeth
Harris, Mary Corbett
Penygroes. Cyhoeddiadau Mei. 1985. 110p.

Atgofion am Lanuwchllyn
Rowlands, E. D
Gwasg Gwynedd. 1975. 125p.

Atgofion am Sirhywi a'r cylch
Williams, William ; Lloyd, D. Myrddin
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1951. 66p.

Atgofion am y Rhondda
Bullock, Dafydd
Llandwrog. Sain. 1996. 1 cassette.

Atgofion am y Wladfa
Jones, Valmai
Llandysul. Gwasg Gomer. 1985. [130]p.

Atgofion an Dalysarn
Jones, Fanny
Dinbych. Llyfrau Pawb. 1947. 52p.

Atgofion bachgen bach o Felin-y-Wig
Jones, Glyn
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1969. 88p.,plate.

Atgofion Bob Huws y Gof (1880-1968)
Huws, R. J
Caernarfon (Bryn Mair, Dolydd, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd). Mei. 1978. 45p.

Atgofion bore oes
Gruffydd, John Williams
Gaerwen). J. W. Gruffydd. 1986 (Bodfryn,Gaerwen,Ynys Mon. 71p.

Atgofion bore oes
Jones, Daniel Wynn
(Caernarfon). Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd. c1984. 26p.

Atgofion boreoes: troswyd i'r Gymraeg gan T.Glyn Thomas
Schweitzer, Albert
Llyfrau'r Dryw. 1960. 85p.,20cm.

Atgofion bro Elfed
Davies, Jacob
Gwasg Gomer. 1966. 81p.,ill.,19cm.

Atgofion bro mebyd (bywyd yn Ysbyty Ifan hanner canrif yn ol)
Roberts, R. O
[s.l.]. Yr awdur. [n.d.]. 31p.

Atgofion byd natur
Owen, Henry Lloyd
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1981. 96p.

Atgofion Cardi
Richards, Thomas
Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1960. 166p.,ill.,18 m.

Atgofion Ceinewydd
Evans, Myra
Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1961. 104p.,ill.,19cm.

Atgofion cynnar
Evans, D. Tecwyn
Tywyn. Gwasg yr Arad. 1950. 124p.,plate.

Atgofion dau grefftwr
Davies, Dan ; Hughes, William Thomas
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1963. 104p.,8 plates.

Atgofion dau Gymro
Owen, Robert ; Pierce, Richard Charles ; Morris, William
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1968. 143p.

Atgofion ddoe: hen hanes Llanllyfni
Cyngor Cymuned Llanllyfni. 2000 (Bwlch y Ffordd, Lon y Buarth, Caernarfon, Gwynedd LL54 7AF. 1 videocassette (30 min.).

Atgofion ditectif yn Lerpwl
Humphreys, Evie O
Penygroes, Caernarfon. Gwasg Dwyfor. 1988.

Atgofion dyddiau ysgol,sef,Cyfieithad o lyfr Giovanni Mosca,'Ricordi di scuola'
Mosca, Giovanni ; Griffiths, E. T
Llyfrau'r Dryw. 1965. 186p.,19cm.

Atgofion dyn papur newydd
Davies, Picton
Gwasg y Brython. 1962. 182p.,19cm.

Atgofion haganah
Maro, Judith
Lerpwl. Gwasg y Brython. 1972.

Atgofion hanner canrif
Davies, Huw
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1964. 100p.

Atgofion hen arwyddfardd
Miles, Dillwyn
Dinbych. Gwasg Gee. 1997. 116p.,(4)p. of plates.

Atgofion hen forwr
Jones, R. Lloyd
Y Bala. Gwasg y Bala. 1926. 108p.

Atgofion hogyn o Gwm-main
Jones, William Hughes
Y Bala. Llyfrau'r Faner. 1985. 121p.,(8)p. of plates.

Atgofion H. T. Jacob
Jacob, H. T
Abertawe. John Penry. [195-?]. 215p.,plates.

Atgofion John Evans Y Bala: y Diwygiad Methodistaidd ym Meirionnydd a Mon
Owen, Goronwy P
Caernarfon. Gwasg Pantycelyn. 1997. 158p.

Atgofion Lamech
Griffiths, Lamech
Lerpwl. Cyhoeddiadau Modern Cymreig. 1995. 41p.

Atgofion llyfrwerthwr
Morris, John Richard
Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1963. 160p.,ill.,19cm.

Atgofion mab y mynydd
Hughes, Mathonwy
(Denbigh). Gwasg Gee. c1982. 69p.

Atgofion melys a chwerw
Morgan, Stan
Dinbych. Gwasg Gee. 1998. 64p.,[12]p. of plates.

Atgofion Nel bach Lon Glai
Jones, Ellen
Penygroes, Caernarfon. Cyhoeddiadau Mei. 1983. 61p.

Atgofion Now Captan: ysgrifau
Humphreys, Owen
(Caernarfon). Cyngor Sir Gwynedd Gwasanaeth Llyfrgell. 1986. 61p.

Atgofion o Batagonia: ysgrifau gan rai o'r Gwladfawyr sydd yno heddiw
Williams, R. Bryn
Llandysul. Gwasg Gomer. 1980. 133p.

Atgofion plentyndod
Williams, R. Gordon
(Caernarfon). Cyngor Sir Gwynedd, Gwasanaeth Llyfrgell. 1985. 64p.

Atgofion Ruth Mynachlog, sef Ruth Jones, Brynsilio, ger Synod, Ceredigion
Jones, Ruth
Llandysul. Gomer. 1939. 48p.,plate.

Atgofion seneddol
Macdonald, Gordon
London. W.Griffiths. 1949. 83p.,7 plates.

Atgofion tri chwarter canrif
Williams, J. Lloyd
Llundain. Gwasg Gymraeg Foyle. 1945. 272p.

Atgofion tri chwarter canrif
Williams, J. Lloyd
Clwb Llyfrau Cymreig. 1941. 192p.

Atgofion Uncle Tomos
Williams, T. Alun
Caernarfon. T. Alun Williams. 1997. 333p.,(25)p. of plates.

Atgofion Vernon
Vernon
Aberteifi. Fflach. c1993. 1 compact disc.

Atgofion ynyswr: ynghyda detholiad o'i ysgrifau
Jones, Lewis
New Brighton. Hugh Evans. 1939. 116p.

Atgof o'r ser
Arwyn, Robat
Llandwrog. Sain. 2002. 1 compact disc.

Atgof o'r ser =: The memory of stars
Arwyn, Robat
Pen-y-Groes. Curiad. 2001. 47p.

Atgof uwch angof
Owen, T. G ; Lloyd, Thomas
Caernarfon. Swyddfa'r Gerald. 1939. 63p.

At Golder's Hill, Hendon: particulars and conditions of sale of the ... estate ... of the late Joseph Aldridge ... at Golder's Hill, Hendron ... which will be sold by auction by Mr. George Robins ... on ... the 27th day of June 1837
Aldridge, Joseph ; Robins, George
(London. 1837). (4) l.

At Golder's Hill, Hendon: particulars and conditions of sale of the admired property ... of the late Joseph Aldridge, esq., at Golder's Hill ... which will be sold by auction by Mr. Geoe. Robins ... on ... the 10th of May 1838
Aldridge, Joseph ; Robins, George
(London. 1838). (3) p.

At Grafton: song
Boughton, Rutland ; Drinkwater, John
London. Boosey. 1919.

At grandmother's house
Lim, John
Montreal. Tundra Books. 1977.

The A.T. Green book: dedicated to Arnold Trevor Green by his colleaguesof the British Ceramic Research Association
Astbury, Norman Frederick
British Ceramic Research Association. 1959. 309p.,ill.,26cm.

Atgriezties majas =: Home again
Hanna, Kristine ; Hannah, Kristin
Riga. Kontinents. 2004. 429p.

At grips: talks with the Telugus of South India
Goffin, Herbert J
London. London Missionary Society. 1913. 156p., [8] leaves of plates.

At grips with Jannu
Franco, Jean ; Terray, Lionel
Gollancz. 1967. 192p.,ill.,23cm.

At grips with the Turk: a story of the Dardanelles campaign
Brereton, F. S
London. Blackie and son. 1916.

At grips with war
Aldred, Guy A
Glasgow. Bakunin Press. 1929. 119p.

At grips with war
Aldred, Guy A
Glasgow. Strickland Press. 1947. 92p.

At gunpoint
Werker, Alfred
[U.K.]. BBC. 2000. 1 videocassette (80 min.).

Atgyweirio?: ansawdd safonau'r gwasanaeth atgyweirio o ddydd i ddydd : cyngor i landlordiaid a thenantiaid = Making good? : quality of service standards in day to day repairs : advice for landlords and tenants
Cardiff. Housing Management Advisory Panel for Wales. 1991. 29,29p.