Boendets utformning som pedagogiskt problem
Lo˜fberg, Arvid
Stockholm. Statens raad fo˜r byggnadsforskning. 1976. 247 s.

Boennerup Strand: Af et fiskerlejes historie
Klausen, Ib
Grenaa. Grefta Tryk. 1977. 75 s.

Boenskrift til Dronning Margrethe
Himmelstrup, Kaj
Koebenhavn. Lindhardt og Ringhof. 1974. 59 s.

Boeotia, a poem: Humbly addressed to his Excellency Philip Earl of Chesterfield, Lord Lieutenant General and General Governor of Ireland, &c
Dunkin, William
Dublin. printed by George Faulkner. 1747. 22p.

Boeotia in the Corinthian War: foreign policy and domestic politics
Cook, Margaret Leslie
Washington, D.C. The author. 1981. 683p.

Boeotian and west Greek tombstones
Fraser, P. M ; Ro˜nne, Tullia
Lund. C. W. K. Gleerup. 1957. xiii, 229 p., [32] leaves of plates.

Boeotian black-figure vase-painting of the Archaic period
Kilinski, Karl
Ann Arbor. UMI. 1980. 191p.

The Boerema button in total gastrectomy for carcinoma
Tetbury. MEDOC (Glos.) Ltd. 1973.

Boerenverdriet--violence between peasants and soldiers in early modern Netherlands art
Fishman, Jane Susannah
Ann Arbor, Mich. UMI Research Press. c1982.

The Boer fight for freedom
Davitt, Michael
New York . Funk & Wagnalls Company. 1902. xii,603.[1]p.

Boer forces P. O. W. roll: Boer War 1899-1902
[U. K]. Roberts. [199-?].

Boerge Outzes journalistik
Outze, Boerge
Koebenhavn. Informations Forlag.

Boerge Roger Henrichsen
Joergensen, Birger
Koebenhavn. Erichsen. 1963. 79 s.

Boerglum Kloster
Roussell, Aage
Koebenhavn. Nationalmuseet. 1966. 36 s.

Boerhaave and his time: papers read at the international symposium in commemoration of the tercentenary of Boerhaave's birth, Leiden, 15-16 November 1968
Lindeboom, G. A
Leiden. E.J. Brill. 1970.

Boerhaave's correspondence
Boerhaave, Hermann ; Lindeboom, G A
Brill. 1964. 2 vols.

Boerhaave's orations
Boerhaave, Herman ; Kegel-Brinkgreve, E ; Luyendijk-Elshout, Antonie M
Leiden. Brill/Leiden University Press for the Sir Thomas Browne Institute.

Boerhaave's treatise of the materia medica: and forms of medicines, adapted to his aphorisms, on the knowledge and cure of diseases : translated from the last genuine edition of the Latin
Boerhaave, Herman
London. Printed for G. Hawkins and E. Littleton. 1739.

Boerhaave's treatise of the materia medica, and forms of medicines, adapted to his aphorisms, on the knowledge and cure of diseases: translated from the last genuine edition of the Latin
Boerhaave, Herman
London. printed for G. Hawkins; and E. Littleton. 1739. [2],viii,245,[1],xxix,[1]p.

Boern: Fotografier fra Ribe amt o. 1900
Bencard, Mogens
Ribe. Historisk Samfund for Ribe Amt. 1977. 50 s.

Boern & bevaegelse
Andersen, Lis
Them. Dixit. 1977. 80 s.

Boern der er anderledes
Spelling, Kaj
Koebenhavn. Gjellerup. 1965. 199 s.

Boern det foerste aar
Lading, Aase
Koebenhavn. Tiderne Skifter. 1978. 2 bd.

Boernebibliotekskatalog: 1920-1959
[Ballerup]. Bibliotekscentralens Forlag. 1980. 146 s.

Boernebiblioteksmiljoeet - indretning af boernebiblioteker
Koebenhavn. Bibliotekscentralen. 1975. 53 s.

Boernebiblioteksvirksomhed paa Groenland
Villien, Lis Rosenkjaer
Koebenhavn. Det Groenlandske Landsbibliotek. 1975. 114 s.

Boernebogen i klassekampen: Artikler om marxistisk litteratur for boern
Barlby, Finn ; Aabenhus, Joergen
Koebenhavn. Tiderne skifter. 1975. 265 s.

Boernebogen - redskab eller narresut?: speciale udarbejdet paa Social-paedagogisk boernehaveseminarium
Held Pedersen, Birgitte
Hoejbjerg. [Social-paedagogisk Boernehaveseminarium]. 1977. 117 s.

Boernebogens billeder
Fridell, Lena
[Koebenhavn]. Carlsen. 1979. 197 s.

Boernebogen som socialiseringsfaktor: Analyse af paedagogiske retningers gennemslag i boerneboeger, specielt med henblik paa fantasibegrebet
Poulsen, Anna
Koebenhavn. Medusa. 1978. 176 s.

Boernebogens situation
[Koebenhavn]. Ministeriet for kulturelle anliggender. 1976. 54 s.

Boernedrama
Slade, Peter
Koebenhavn. Gyldendal. 1974. 233 s.

Boernedramatik 1955-1970: En bibliografi
Brix, Vibeke
[Koebenhavn]. 1972. 45 s.

Boernedramatik i Gentofte Kommunebibliotek
Wendelboe, Torben
Hellerup. [GentofteKommunebibliotek]. [1975]. 43 s.

Boernefilmkataloget
Koebenhavn. Bibliotekscentralens Forlag. 1976. 80 s.

Boernehave
[Koebenhavn]. Forlaget Boern og Unge. 1975. 7 s.

Boernehavebarnet
Lunn, Inger
Koebenhavn. 1973. 168 s.

Boernehave-Barnet: En monografisk skildring
Rasmussen, Vilhelm
Koebenhavn. Studentersamfundets Oplysningsforening. 1928. 208 s.

Boernehaveklasselaereren
Jyderup. Boernehaveklasseforeningen. 1974. 87 s.

Boernehaveklasser
Rein, Merete
Koebenhavn. Gyldendal. 1976. 16 s.

Boernehaven - hvad sker der?
Olsson, Inge
Koebenhavn. Boern og unge. 1977. 83 s.

Boernehaven i DDR
Juul, Niels
Koebenhavn. Paedagogstuderendes Landsraads Forlag. 1974. 104 s.

Boernehaven - kritiske arbejdspapirer 1
Poulsgaard, Kirsten ; Rasmussen, Ole V
Koebenhavn. 1973. 188 s.

Boernehavens og vuggestuens betydning for barnets udvikling: En analyse af foreliggende undersoegelser
Sj©ılund, Arne
Koebenhavn. Teknisk Forlag. 1969. 404p.

Boernehave og socialisering: Om kvinders erhvervsomfang og boernehavens udvikling i Danmark efter 1960
Korremann, Grete
Koebenhavn. Gyldendal. 1977. 154 s.

Boerneinterviews: Begrebsdannelse og differentiering
Nordentoft, Mette
Koebenhavn. Gjellerup. 1976. 31 s.

Boerneleksikon
Clevin, Joergen
Koebenhavn. Branner og Korch. 1967. 300 s.

Boernelitteraturens udbredelsesmoenster
Weinreich, Torben
Hellerup. TIU. [1975]. 98 s.

Boernelitteraturforskning: - dens genstand - dens metoder - dens hensigt
Weinreich, Torben
[Koebenhavn]. Danmarks Laererhoejskole. 1977. 104 s.

Boernelitteratur i Norden
Koebenhavn. Nordisk Ministerraad, Sekretariatet for nordisk kulturelt samarbejde. 1979. 36 s.

Boernelitteratur - klassekultur: En arbejdsbog
Oern, B
Grenaa. Forlaget GMT. 1976. 247 s.

Boernemarked: Kritik af boernemedier og -miljoeer
Andreasen, Anne Lise
Koebenhavn. Borgen. 1976. 316 s.

Boernemishandling og vanroegt
Vesterdal, Joergen
Koebenhavn. Gyldendal. 1978. 145 s.

Boernemotorik: Smaaboerns bevaegelsesudvikling
Servais Bentsen, Birte
Koebenhavn. Gyldendal. 1970. 125 s.

Boernene fra Frostmofjeldet
Fitinghoff, Laura
[Koebenhavn]. Gyldendal. 1974. 153 s.

Boernene Hedenold: billeder fra stenalderen
Almqvist, Bertil
[Koebenhavn]. Gyldendal. 1973. [23] p.

Boernene Hedenold opdager Amerika
Almqvist, Bertil
[Koebenhavn]. Gyldendal. 1974. [24] s.

Boernene Hedenold rejser til Aegypten
Almqvist, Bertil
[Koebenhavn]. Gyldendal. 1972. [22] p.

Boernene i junglen
Krantz, Leif ; Lo˜fgren, Ulf
[Koebenhavn]. Gyldendal. 1973. [42]p. : ill.

Boernene paa kuglen
Bergsoee, Flemming ; Bjoernboel, Boerge
[Koebenhavn]. Gad. 1967. [28] p.

Boernene paa oeen
Tetzner, Lisa
Copenhagen. Hernovs forlag. 1970. 127 s.

Boernene paa Skovborgen
Boston, L. M
[Koebenhavn]. Hasselbalch. 1965. 152 s.

Boernenes billedbibel: det gamle testamente
Edwards, Anne ; Ahlgreen-Petersen, Lisbeth
Copenhagen. Fremad. 1974. 369 s.

Boernenes bog om marsvin og andre gnavere
Joergensen, Bent
Hoest & Soens Forlag. 61 s.

Boernenes hvem skrev hvad
Paaske, Gudrund
Koebenhavn. Politiken. 1974. 447 s.

Boernenes Jord: Svar paa en udfordring
Scharnberg, Carl
Aarhus. Aros. 1973. 69 s.

Boernenes julekalender i TV 1973
Koefoed, Peter ; Linne, Olga
Koebenhavn. Danmarks Radio. 1974. [35] s.

Boernenes kunstbog
Schade, Virtus
Malling. Tommeliden. 1972. 63 s.

Boernenes moentsamler-bog
Steffensen, Svend E
[Malling]. Tommeliden. 1976. 60 s.

Boernenes Musik: Sange, Lege og Dandse fra en Boernekreds
Hagen, Serine ; Hagen, Sophus
[Koebenhavn]. Wilhelm Hansen, Musik-forlag. [1971]. 79 s.

Boernenes soeroeverhistorier
Nielsen, Kay ; Sekjaer, Christian
Koebenhavn. Politikens Forlag. 1975. 191 s.

Boernenes sprog: sprogene omkring boern
Jansen, Mogens ; Lund, Joern ; Brink, Lars
Koebenhavn. Hans Reitzel. 1979. 347 s.

Boerneoffentlighed: Socialistisk boerneteater : Muligheder for en frigoerende opdragelse : En antologi
Koebenhavn. Tiderne skifter. 1977. 271 s.

Boerne- og ungdomsboeger: Problemer og analyser
Moeller Kristensen, Sven ; Ramloev, Preben
Koebenhavn. Gyldendal. 1969. 285 s.

Boerne- og ungdomsbogen i lokalsamfundet
Weinreich, Torben
Roskilde. Amtscentralen. 1977. 159 s.

Boerne-og ungdomsforsorgen i Danmark
Horsten, Holger
Koebenhavn. 1973. 533 s.

Boerne- og ungdomspsykiatri
Egsgaard, Jens ; Olsen, Marie
Koebenhavn. Nyt Nordisk Forlag. 1975. 150 s.

Boerne-og ungdomspsykologi
Sandstro˜m, Carl Ivar
Koebenhavn. 1969. 308 s.

Boerne- og ungdomsvaernenes forpligtelser og hjaelpemuligheder
Soerensen, Frode
Koebenhavn. Gyldendal. 1972. 20 s.

Boernepsykiatri
Lomholt, Margrete ; Brask, Birte Hoeeg ; Tolstrup, Kai
Koebenhavn. Rosenkilde og Bagger. 1975. 403 s.

Boernepsykologi: Af dens teori og anvendelse
From, Franz ; Perch, Poul W
Koebenhavn. Thanning & Appel. 1961. 216 s.

Boernepsykologi
From, Franz ; Perch, Poul W
Koebenhavn. Thaning & Appel. 1971. 276 s.

Boernepsykologi
Tordrup, S A
Koebenhavn. 1937. 338 s.

Boernepsykologi i Grundtraek
Rasmussen, Reinhold
Koebenhavn. Gyldendalske Boghandel. 1936. 109 s.

Boernepsykoterapi
Sylvander, Inga
Koebenhavn. Forum. 1974. 266 s.

Boern er anderledes
Beckmann, Joern
Koebenhavn. Hans Reitzel. 1976. 118 s.

Boernerim
Krohn, Johan ; Sigsgaard, jens ; Henningsen, Frants
Koebenhavn. Gyldendal. 1973. [24] s.

Boernerim
Rasmussen, Halfdan
[Koebenhavn]. Schoenberg. 1964. 168 s.

Boern er overfloedige
Hoerlyck Karlsen, Hugo
Koebenhavn. Borgen. 1975. 205 s.

Boernesange
Buhl, Ingeborg
Egtved. Musikhoejskolens Forlag. 1975. 27 s.

Boernes billedbog
Hoem, Jesper ; Groenlykke, Sven
[Koebenhavn]. Irma. 1975. 484 s.

Boernespejl
Bredal, Niels ; Roerdam, Holger Fr
Kjoebenhavn. Universitets-Jubilaeets danske Samfund. 1894. 43 s.

Boernespejl: Uddrag af aeldre boernelitteratur paa dansk
Stybe, Vibeke
Copenhagen. Gyldendal. 1969. 196 s.

Boernestile
Schioedt, Hans Joergen
Koebenhavn. Gjellerup. 1976. 39 s.

Boerneteatret og samfundet
Himmelstrup, Kaj
Koebenhavn. 1974. 76 s.

Boernetegning. Udvikling og udtryk
Mortensen, Karen Vibeke
[Koebenhavn]. Munksgaard. 1971. 95 s.

Boernetilskud og ungdomsydelse
Claussen, J B
[Koebenhavn]. Kommunetryk. 1975. 35 s.

Boernevaernenes tilsynspraksis
Jordahn, Bodil ; Skyum-Nielsen, Svend
Koebenhavn. I kommission hos Teknisk Forlag. 1963. 128 s.

Boern har altid ret: 10 tegneserier om barnets rettigheder
Petersen, Palle ; Ro˜ssing, Ullrich
[Koebenhavn]. Dansk UNICEF Komite. 1979. 32 s.

Boernhaven: Kritiske arbejdspapirer
Koebenhavn. Paedagogstuderendes Landsraads Forlag.

Boern i arbejde
Foerde, Bjoern
[Koebenhavn]. Mellemfolkeligt Samvirke. [1979]. 128 s.

Boern i biler
Runge Nielsen, Kate
[Lyngby]. Raadet for Trafiksikkerhedsforskning. [1976]. 89 s.

Boern i oest og vest
Bronfenbrenner, Urie
Koebenhavn. Gyldendal. 1972. 165 s.

Boern i skole
Moeller, Pia ; Moeller, Pia
Koebenhavn. Hans Reitzel. 1973. 112 s.

Boern i trafikken
Johansen, Hans Joergen
[Koebenhavn]. Danmarks Radio for Undervisningsministeriet. 1979. 64 s.

Boern i Viet-Nam
Tran-Khanh-Tuyet
[Koebenhavn]. Vietnam 69. 1974. 28 s.

Boern. Litteratur. Samfund
Dahlerup, Pil
[Koebenhavn]. 1974. 203 s.

Boern, litteratur, samfundskritik: Artikler om boernelitteratur i klassesamfundet
Liversage, Toni ; Dahlerup, Pil ; Vinterberg, Soeren
Copenhagen. Munksgaard. 1975. 222 s.

Boern og biblioteker
Duus, Anne ; Mehl Hansen, Gerda ; Larsen, Lisbeth
Holte. Holte Boernehave Boernehaveseminarium. 1976. 74 blade.

Boern og biografer: En rapport om biografernes forevisninger af film for boern
Forchhammer, Jette ; Helmer-Petersen, Jan
[Koebenhavn]. Det danske Filminstitut, Boernefilmudvalget. 1976. 153 s.

Boern og boeger. En undersoegelse over boerns forbrug af literatur i fritiden
Henningsen, Sven Erik
Ribe. Sven Erik Henningsen. 1974. 35 s.

Boern og boen
Melin, Margareta
Aarhus. Forlaget Aros. 1974. 24 s.

Boern og film
Begtrup, Bodil
Koebenhavn. Det danske Forlag. 1947. 95 s.

Boern og fjernsyn: Om boerns interesse, oplevelse og forstaaelse af legestueudsendelser
Bengtsen, Kirsten ; Poulsgaard, Kirsten
Koebenhavn. 1972. 81 s.

Boern og kultur
Schultz, Per
Koebenhavn. Spektrum. 1972. 247 s.

Boern og levende billeder
Rasmussen, Liss ; Varming, Ellen
Koebenhavn. Gyldendal. 1976. 229 s.

Boern og massemedier: Fire artikler
Jensen, Joergen Pauli
Copenhagen. Munksgaard. 1975. 60 s.

Boern og narkotika: En oversigt over udfoerte empiriske undersoegelser af danske unges forhold til narkotika
Topaz, Pierre
Koebenhavn. Statens humanistiske Forskningsraad. 1976. 43 s.

Boern og samfund
Held, Finn
Koebenhavn. Gad. 1973. 135 s.

Boern og skilsmisse
Brun, Gudrun
Koebenhavn. Gyldendal. 1973. 214 s.

Boern og sprog
Sidenius, Bente
Koebenhavn. Hans Reitzel. 1974. 124 s.

Boern og ulykker
Koelle-Joergensen, Poul
Koebenhavn. Forum. 1972. 104 s.

Boern og unge
Budtz, Hanne ; Foeltved, Lis
Koebenhavn. Idag. 1977. 60 s.

Boern og unge/kommuneplanlaegning 1: et bidrag til debatten om hovedspoergsmaal og planlaegningsmuligheder i Stenloese kommune
Buur, Kristian
[Koebenhavn]. Instiut for by- og landskabsplanlaegning, Kunstakademiets Arkitektskole. 1979. 95 s.

Boern paa behandlingshjem
Andersen, Gunnar
Koebenhavn. Gyldendal. 1971. 136 s.

Boern paa fabrik: Danmark i 1870 erne
Ussing Olsen, Peter ; Aeroe, Leif Kofod ; Seistrup-Moeller, Th ; Varming, Kamma
Copenhagen. Gyldendal. 1974. 64 s.

Boern paa skadestuen: -en billedbog for boern
Merrick, Joav ; Gioedesen, Lise
[Koebenhavn]. Gyldendal. 1980. 45 s.

Boern - rum - form
Bu˜low, Gerda von
Koebenhavn. Munksgaard. 1975. 53 s.