BWIG directory
High Wycombe. British Water Industries Group. 1983. 240p.

B'witched: all the songs from the album arranged for piano, voice and guitar
London. Wise Publications. 1998. 1 vocal score (63p.).

Bwiti: an ethnography of the religious imagination in Africa
Fernandez, James W
Princeton . Princeton University Press. c1982. xxiv,731p.,(32)p. of plates.

Bwletin
Caernarfon. Gwasanaeth Archifau Gwynedd. [1974]. 90p.

Bwletin o'r gorffennol: cip ysgafn ar hanes Cymru i ddysgwyr
Caerdydd. Acen. 1991. 52p.

Bwli
Evans, Zohrah
Llandysul. Gomer. 2005. 12p.

Bwli
Sion, Owain
[Llandysul?]. Urdd Gobaith Cymru. 2001. 144 p.

Bwli a babi
Morris, Eleri Llewelyn ; Shackell, John
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 2000. 13 p.

Bwli a bradwr
Jones, Brenda Wyn
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1998. 101p.

Bwlian: ymateb positif: cyngor i rieni, llywodraethwyr a staff mewn ysgolion
Tattum, Delwyn P ; Herbert, Graham ; Pugh, Lyndon ; Jones, W.J
Cardiff. Athrofa Addysg Uwch Caerdydd. 1990. 37p.

Bwlis
Hughes, Mair Wynn ; West, Alex ; Tudor, Mari
Caerdydd. CBAC. 1997. 16p.

Bwlis
Hughes, Mair Wynn
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol CBAC. 1998. 1 cassette.

B^wm
Butterworth, Nick ; Owen, Ken
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. 1998. [36]p.

B.W.M.A. guide to stair design
London. British Woodwork Manufacturers' Association. 1965.

B.W.M.A. guide to the detailing of special joinery
London. British Woodwork Manufacturers' Association. 1963.

"Bw!" medd ci bach
Crossley, David
Caerdydd. Dref Wen. 2003. [8] p.

"Bw!" medd oen bach
Crossley, David
Caerdydd. Dref Wen. 2003. [8] p.

Bwmyr y parot
Madden, Olivia ; Wilson, Bob ; Ceidiog, Nia
Caerdydd. Hughes a'i Fab. 1992. 29p.

B.W. Newton and Dr. S.P. Tregelles: teachers of the faith and the future
Fromow, George H
London. TheSovereign Grace Advent Testimony. 1969.

Bwni bach
Randell, Beverley ; Bell, Edwina
Wellington. ApRhys Milburn. [n.d.]. [14p.].

The B-word
London. BBC. 1991. 1 videocassette (40 min.).

B-world
London. Ultimate. 1998. 1 compact disc.

B.W.P.A. code of practice for remedial treatment
London. B.W.P.A. 1983.

BWPA news
Stratford,London. British Wood Preserving Association.

B. W. P. A. provisional standard for 'Timber' waterborne wood preservative and its application bydiffusion impregnation
The Association. 1969. 19p.

BWPDA manual
London. British Wood Preserving and Damp-proofing Association. 1986-.

BWPDA news
London. British Wood Preserving and Damp-proofing Association.

BWP update
Oxford. Oxford University Press.

Bwrdd i ddau
Collins, Rhodri
Dinbych. Athrawon Bro. [200-?]. 20p.

Bwrdeistrefi Cymru yn yr Oesoedd Canol
Roberts, John Wynn
Aberystwyth. CAA. c1988. 33p.

Bwrdeistref Sirol Conwy =: Conwy County Borough
Ellis, Susan ; Mather, Haydn
Stroud. Tempus. 1998. 128p.

Bwrlwm blwyddyn: caneuon crefyddol i blant
Gwyn, Ceri ; Jones, Myfanwy Bennett
Caernarfon. Gwasg Pantycelyn. 2000. 57p.

Bwrlwm byw
Davies, Ithel
Llandysul. Gwasg Gomer. 1984. 229p.

Bwrlwm y beibl: llyfr gwaith ar gyfer plant oed cynradd gyda hawl i lungopi˜o ar gyfer dosbarth
Jones, Gaynor
Bridgend. Gwasg Bryntirion. 1999. vi, 66 p.

Bwrlwm yn y gwaed
Goodwin, Geraint ; Roberts, Mair Closs
Caernarfon. Llyfrfa'r M.C. 1975. 256p.

Bwrw blwyddyn
Wyn Jones, Bethan ; Williams, Islwyn
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1997. 143p.

Bwrw cyfrif 'rol canrif
Owen, William
Carreg-lefn. Corff Llywodraethol Ysgol Gymuned Carreg-lefn. 1999. 159p.

Bwrw dy fara
Hughes, Mary
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. 1971. 149p.

Bwrw glaw
Brooke, Anne ; Williams, Cen
Llandysul. Gwasg Gomer. 1984. 21p.

Bwrw glaw
Jenkins, Edna
London. Schools Council Publications. 1978. 16p.

Bwrw haul: cyfrol o ysgrifau byrion
Owain, Owain
Llandysul. Gwasg Gomer. 1975. 114p.

Bwrw hiraeth
Parri, Dafydd
Talybont, Ceredigion. Y Lolfa. 1981. 80p.

Bwrw lliwiau
Etherton, Roy ; Davies, Cynthia Saunders ; Baxter, Leon
Aberystwyth. Gwasg Cambria. 1991. (30)p.

Bwrw mlaen
Cardiff. S4C. 1991. 1 videocassette.

Bwrw swyn
Chilton, Irma ; Higgins, Terry
Gwasg Gomer. 1987. 78p.

Bws Gwynedd
Terminus Publications. [1999] (15,Woodbridge Rise, Walton, Chesterfield S40 3LL. 1 videocassette (1 hr.).

Bwthyn bwganod
Allen, Eleanor ; Ellis, Gron ; Spender, Nic
Llandysul. Gwasg Gomer. 1998. 46p.

Bwthyn fy nhaid Oliver: sef ymddiddanion, sylwadau, a hanesion newydd a hen
Williams, Griffith
Blaenau Ffestiniog. Jones a Roberts. 1880. 135p.

Bwthyn Huw Llwyd: sef gweithiau anghyhoeddedig y diweddar Barch. Griffith Williams, Talsarnau, yn arbennig ei ddarlith ar "Breuddwydion a breuddwydion y Beibl"
Williams, Griffith
Gwrecsam. Hughes a'i Fab. 1909. 112p., 3 plates.

Bwthyn Lisi Meri
Hywyn, Gwenno
Gwasg Gwynedd. 1988. 85p.

BWV 106 Gotter Zeit ist die allerbeste Zeit (actus tragicus): Kantate fu˜r eine Trauerfeier
Bach, Johann Sebastian ; Horn, Paul ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 106, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (actus tragicus): Kantate fu˜r eine Trauerfeier
Bach, Johann Sebastian ; Horn, Paul ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 108 Es ist euch gut, dass ich hingehe: Kantate zum Sonntag Cantate
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1983.

BWV 109 Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben: Kantate zum 21. Sonntag nach Trinitatis
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1983.

BWV 110 Unser Mund sei voll Lachens: Kantate zum 1. Weihnachtstag
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1983.

BWV 111: Was mein Gott will, das g'scheh allzeit : Kantate zum 3. Sonntag nach Epiphanias
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Neuhausen-Stuttgart. Ha˜nssler. 1982.

BWV 112 Der Herr ist mein getreuer Hirt: Kantate zum Sonntag Misericordias Domini
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1983.

BWV 113 Herr Jesu Christ, du ho˜chstes Gut: Kantate zum 11. Sonntag nach Trinitatis
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1983.

BWV 114 Ach, lieben Christen, seid getrost: Kantate zum 17. Sonntag nach Trinitas
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler.

BWV178: Wo Gott der Herr nicht bei uns ha˜lt : Kantate zum 8. Sonntag nach Trinitatis
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 181: Leichtgesinnte Flattergeister : Kantate zum Sonntag Sexagesimae
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 182: Himmelsko˜nig, sei Willkommen : Kantate zum Sonntag Palmarum oder zum Fest Mariae Verku˜ndigung
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 183: Sie werden euch in den Bann tun : (2. Komposition) : Kantate zum Sonntag Exaudi
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 185 Barmherziges Herze der ewigen Liebe: Kantate zum 4. Sonntag nach Trinitatis
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 1, Wie scho˜n leuchtet der Morgenstern: Kantate zum Fest Mariae Verku˜ndigung
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1981.

BWV 2, Ach Gott, vom Himmel sieh darein: Kantate zum 2. Sonntag nach Trinitatis
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1981.

BWV 3, Ach Gott, wie manches Herzeleid: Kantate zum 2. Sonntag nach Epiphanias
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Hanssler. 1982.

BWV 4, Christ lag in Todesbanden: Kantatezum 1. Ostertag
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1981.

BWV 5, Wo soll ich fliehen hin: Kantate sum 19. Sonntag nach Trinitatis
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1981.

BWV 5, Wo soll ich fliehen hin: Kantate zum 19. Sonntag nach Trinitatis
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Hanssler. 1982.

BWV 61: Nun komm, der Heiden Heiland (1. Komposition) : Kantate zum 1. Advent (1714)
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Neuhausen-Stuttgart. Ha˜nssler. 1982.

BWV 62: Nunkomm, der Heiden Heiland (2. komposition) : kantate zum 1. Advent (1724)
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Neuhausen-Stuttgart. Hanssler. 1982.

BWV 63: Christen, a˜tzet diesen Tag : Kantate zum 1. Weihnachtstag
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Neuhausen-Stuttgart. Ha˜nssler. 1982.

BWV 64 Sehet, welch eine liebe hat uns der Vater erzeiget
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Neuhausen-Stuttgart. Ha˜nssler. 1982.

BWV 65: Siewerden aus Saba alle kommen : Kantate zum Epiphaniasfest
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Neuhausen-Stuttgart. Hanssler. 1982.

BWV 67 Halt im Geda˜chtnis Jesum Christ: Kantate zum Sonntag Quasimodogeniti
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 69 Lobe den Herrn, meine Seele (2. Komposition): Kantate zum Ratswechsel/12. Sonntag nach Trinitatis
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 69 Lobe den Herrn, meine Seele (Spa˜tfassung): Kantate zum Ratswechsel/12. Sonntag nach Trinitatis
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 6, Bleib bei uns, denn es will Abend werden: Kantate zum 2. Ostertag
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1982.

BWV 70 Wachet Betet Betet Wachet: Kantate zum 26 Sonntag nach Trinitatis
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 71 Gott ist mein Ko˜nig: Kantate zum Ratswechsel, Mu˜hlhausen 1708
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 72 Alles nur nach Gottes Willen: Kantate zum 3. Sonntag nach Epiphanias
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 73 Herr, wie du willt, so schicks mit mir: Kantate zum 3. Sonntag nach Epiphanias
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 74 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten 2. Fassung: Kantate zum 1. Pfingsttag
Bach, Johann Sebastian
Stuttgart. Ha˜nssler. 1984.

BWV 75 Die Elenden sollen essen: Kantate zum 1. Sonatag nach Trinitatis
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1985.

BWV 76 Die Himmel erza˜hlen die Ehre Gottes: Kantate zum 2. Sonntag nach Trinitatis bzw. zum Reformationsfest
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1985.

BWV 79 Gott der Herr ist Sonn und Schild: Kantate zum Reformationsfest
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1985.

BWV 7, Christ unser Herr zum Jordan Kam: Kantate zum Johannistag
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1982.

BWV 81: Jesus schla˜ft, was soll ich hoffen : Kantate zum 4. Sonntag nach Epiphanias
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1985.

BWV 8, Liebster Gott, wenn werd ich sterben: Kantate zum 16. Sonntag nach Trinitatis
Bach, Johann Sebastian ; Kubik, Reinhold
Stuttgart. Ha˜nssler. 1982.