Bwyd: ffeil adnoddau : cyfnod allweddol 2
Charles, Eluned
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC. 1994. 1 portfolio.

Bwyd?
Neate, Bobbie ; Jones, Gill Saunders ; Jones, Glyn Saunders
Aberystwyth. Y Ganolfan Astudiaethau Addysg. 2001. 16 p.

Bwyd
Pienkowski, Jan
Llandysul. Gomer. 1993. 22p.

Bwyd: pynciau dethol
Ramsden, E. N
Y Bontfaen. D. Brown a'i Feibion mewn cydweithrediad a Stanley Thornes. 1992. 90p.

Bwyd
Williams, Melfyn R
(Llandysul). Gwasf Gomer. c1986. 39p.

Bwyd
Davies, Aled
Bangor. Cyhoeddiadau'r Gair. 2002. [12] p.

Bwyd!
Davies, Caroline ; Widdowson, Isabel
Y Fenni. GATIS. 1995. 8p.

Bwyd
Griffith, Bethan Vaughan
Aberystwyth. Cyfadran Addysg Coleg Prifysgol Cymru. 1990. 240p.

Bwyd ac afiechyd: rhai problemau
Hughes, R. Elwyn
Llys yr Eisteddfod Genedlaethol. 1993. 20p.

Bwyd a ffermio
(Leamington Spa). Scholastic Publications. (1989). 1 v (loose-leaf).

Bwyd a maeth
Tull, Anita ; Williams, Robert ; Jenkins, Enfys Beynon
(Aberystwyth). CAA. (1992?). 277p.

Bwyd babanod
Neate, Bobbie ; Henry, Susan ; Jones, Gill Saunders ; Jones, Glyn Saunders
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 2001. 16 p.

Bwyd bore
Griffiths, E. Selwyn
Gwasg Ty ar y Graig. 1976. 46p.

Bwyd bwyd
Morden, Daniel ; Carpenter, Suzanne
Llandysul. Gomer. 2004. 32p.

Bwyd i bawb: 88 o risebau syml sydyn
Williams, Rhian
Talybont. Y Lolfa. 1976. 96p.

Bwyd llwy o badell awen: (cwrs ar y gynghanedd)
Bowen, Geraint
Bala. Llyfrau'r Faner. 1977. (8),133p.

Bwyd o bedwar ban y byd
Asher, Jane ; Williams, Dafina
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 2001. 24p.

Bwydo'r pysgod
Jenkins, Edna
London. Schools Council Publications. 1978. 12p.

Bwyd parti
Witherington, Anne ; Jones, Gill Saunders ; Jones, Glyn Saunders
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 2001. 24 p.

Bwyd time
Llundain. Ankst. 1995. 1 cassette.

Bwyd y beirdd
Roberts, Enid
[Bangor]. Cymdeithas Gelfyddydau Gogledd Cymru. 1976. 23p.

Bwyd y byd: 60 riset
Jones, Elsi Wyn
Groeslon (Gwynedd). Cyhoeddiadau Mei. 1978. 66p.

Bwydydd crefyddol
Mayled, Jon ; Jones, Gwen Pritchard ; Thomas, Rheinallt A
(Bangor). Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol. 1993. 32p.

Bwydydd gwerin Cymru
Tibbott, S. Minwel
Caerdydd. Amgueddfa Werin Cymru. 1977. 1 cassette.

Bwydydd ych-y-pych Roald Dahl
Fison, Josie ; Dahl, Felicity ; Dahl, Roald ; Blake, Quentin ; Baldwin, Jan ; Huws, Emily
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1995. 61p.

Bwyd yng nghwledydd y Beibl
Farncombe, Anne
Caerfyrddin. Coleg y Drindod. [n.d.]. 32p.

Bwyd yn y cwricwlwm ysgol yng Nghymru
Cardiff. Qualifications, Curriculum & Assessment Authority for Wales = Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru. 2001. 23, 23 p.

Bwystfil...od!
Jennings, Linda ; Gardner, Louise
Llandysul. Gomer. 1996. (10)p.

Bwystfilod bach: golwg hwyliog ar fwystfilod bach yn yr ardd
Spiny Software. [2004]. 1 CD-ROM.

Bwystfilod bychain: darganfod, adnabod ac ymchwilio i anifeiliaid di-asgwrn-cefn
Hughes, Huw John
Caerdydd. Dref Wen. 2005. 39p.

Bwystfilod bychain
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 1996. 1 videocassette (40 min.).

Bwystfilodyn brolio
Biro, Val ; Williams, Dylan
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC. 1996. 8p.

Bwyta a blasu
Pluckrose, Henry Arthur ; Huws, Emily
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 1997. 32p.

Bwyta ac yfed
Edwards, R. P. A ; Gibbon, Vivian ; Paine, Charles
Llundain. Burke. 1968. 32p.

Bwyta allan yng Nghymru: arweinlyfr i'r gorau yng Nghymru
Caerdydd. Awdurdod Datblygu Cymru. 2004. 144p.

Bwyta allan yng Nghymru: arweinlyfr i'r lleoedd bwyta gorau yng Nghymru
Caerdydd. Awdurdod Datblygu Cymru. 2004. 191p.

Bwyta i fyw
Gwynn, Eirwen
Y Bala ((County Press Buildings, Bala, Gwynedd LL23 7PG)). Llyfrau'r Faner. 1987. 206p.

Bwyta'n te
Jones, Bobi ; Paynter, Hilary
Drenewydd. Gwasg Gregynog. c1988. (12)p.

Bwyta selsig
Evans, Menna
Dinbych. Athrawon Bro Clwyd. [200-?]. 12p.

BXL Plastazote foam: health care applications
Croydon. BXL Plastics. 1987. 1 videocassette (15 min.).

B-X℗ʻ/N-0-1-47a
Braxton, Anthony
Affinity. 1 disc.

By: malerier 1987-89 = [City : paintings 1987-89] : [catalogue of an exhibition held at] Lillehammer Bys Malerisamling 18.nov. - 23.des.1989 and elsewhere
Krohg, Morten
[Bergen]. [Lillehammer Bys Malerisamling]. 1989.

Derby: a guide
Burgess, John
Carlisle. J.Burgess Publications. 2001. 50p.

Derby: from Regency to Golden Jubilee
Butterton, Harry
Derby. Breedon Books. 1993. (112)p.

Derby: an illustrated history
Craven, Maxwell
Derby. Breedon. 1988. 256p.

Derby: history and guide
Craven, Maxwell
Stroud. Sutton. 1994. x,118p.

Derby: its rise and progress
Davison, A. W
London. Bemrose. 1906. 342 p.

Derby: the growth of the railway, and its effect on the town
Malley, G. H

Derby
Radford, J. B
London. Ian Allan. 1986. 128p.

Derby: a railway town and regional centre
Vollans, E. C
Institute of British Geographers. [19--].

Derby: a people,s history
Brewin, Tony
Derby. Last Hurrah in association with the Evening Telegraph. 1999. 1 videocassette (70min. ap.p.rox.).

Derby: the story of a city
Craven, Maxwell
[Derby]. Breedon Books. 1992. 1 videocassette (45 min.).

Derby: Derbyshire poetry and prose
Curtis, Robin
Wymondham, Norfolk. Stylus Press Publications. 1993. 1 v.

Derby: Derwent & Erewash 1895
Consett. Alan Godfrey Maps. 2002. 1 map.

Derby: Heanor, Duffield, Castle Donington, Borrowash, Mickleover, Chellaston
Tenterden, Kent. Estate Publications. [1983?].

Derby: Heanor, Duffield, Castle Donington, Mickleover, Chellaston, Borrowash
Tenterden. Estate Pubns. 1994. 21cm.36. M. 6r.e.of "Derby Street Atlas".

Derby: a European city : achievements document
[Derby. the Group. 1999?].

Derby: a report of the Joint Review of Social Services in Derby City Council, September, 2003
Wetherby. Audit Commission Publications. 2003. 92p.

Derby: a street map with index to streets
Sevenoaks. Geographers' A-Z Map Company. [1978].

Derby: city of the future : a 25 year vision for partnership in action
Derby. Derby City Partnership. 1995. 38p.

Derby: city of the future : achievements 1995/96
Derby. Derby City Partnership. 1996. 25p.

Derby: its industry & commerce : an account of Derby and its history : also showing the great facilities for trading & manufacturing
Derby. Derby Borough Development Committee. [1924].

Derby: report upon the proposed municipal boundary and division into wards of the Borough of Derby
[s.l. s.n. 1836?].

Derby: traffic management with bus priorities in the central area
(London). Department of the Environment. 1976. (4),15p.

Derby
Chessington, Surrey. Ordnance Survey for tthe Geological Survey. 1963.