Bywyd ac amserau yr Esgob Morgan, cyfieithydd cyntaf y Beibl Cymraeg
Ashton, Charles ; Zimmer, Heinrich
Treherbert. argraffwyd, dros yr awdwr, gan Isaac Jones. 1891. 356p.

Bywyd ac angau =: Life and death
Stevens, Meic
Aberteifi. Fflach. 1989. 1 cassette.

Bywyd ac anturiaethau rhyfeddol Robinson Crusoe: yr hwn a fyw byw wyth mlynedd ar hugain mewn ynys anghyfanedd
Defoe, Daniel
Caernarfon. H. Humphreys. [n.d.]. 468p.

Bywyd ac athrawiaeth John Calfin, gyda detholion lawer o,i waith
Evans, John
Caernarfon. Llyfrfa y Cyfundeb. 1909. 111p.

Bywyd ac ysgrifeniadau y diweddar Barch. D. Rees, Llanelli
Davies, T
Llanelli. B. R. Rees. 1871. xcii,452p.

Bywyd a goleuni: myfyrdodau ar Efengyl Ioan
Jones, Isaac
Caernarfon ((Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd, Heol Ddewi, Caernarfon LL55 1ER)). Gwasg Pantycelyn. c1985. xi,213p.

Bywyd a gwaith D. R. Hughes
Griffiths, E. H
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1965. 164p.

Bywyd a gwaith Gwilym Bowyer
Powell, William Eifion
Abertawe (Swansea) (Glam.). Gwasg John Penry. 1968. 147p.,plate.

Bywyd a gwaith I. D. Hooson
Jones, W. R
[s.l.]. Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol. 1954. 94p.

Bywyd a gwaith Islwyn
Gwenallt
Lerpwl. Gwasg y Brython. 1948. 87p.

Bywyd a gwaith John Daniel Evans: El Baqueano
Birt, Paul W
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 2004. 328 p.

Bywyd a gwaith John Dyfnallt Owen
Jones, Geraint Elfyn
Abertawe. Ty John Penry. 1976. 140p.

Bywyd a gwaith Moses Williams (1685-1742)
Davies, John
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1937. viii,165p.

Bywyd a gwaith Owen Morgan Edwards 1858-1920
Jones, Gwilym Arthur
Aberystwyth. Cwmni Urdd Gobaith Cymru. 1958. 98p.

Bywyd a gwaith Peter Williams
Roberts, Gomer M
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1943. 227p.

Bywyd a gwaith Syr Rhys Hopkin Morris
Emanuel, John ; Rees, D. Ben
Llandysul. Gwasg Gomer. 1980. 114p.

Bywyd a gwaith y diweddar Henry Richard, A.S
Roberts, Eleazar
Gwrecsam. Hughes a'i Fab. 328p.

Bywyd a gwaith yng Nghymru'r bedwared ganrif ar bymtheg
Mercer, Peter A ; Davies, Basil
Caerdydd (i.e. Cardiff). Gwasg Prifysgol Cymru. 1978. 91p.

Bywyd a gwaith yr hynod Ddr. Arthur Jones, o Fangor
Mather, Z
Conwy. R. E. Jones. 1908. 126p., plates.

Bywyd a gwaith yr Iesu
Jones, Tecwyn
Aberystwyth. Canolfan Adnoddau Addysg Coleg Prifysgol Cymru. [198?]. 81p.

Bywyd a llythyrau
Edwards, T. C ; Zimmer, Heinrich
Liverpool. Isaac Foulkes. 1901. xx,703,[1]p., [6] plates.

Bywyd a marwolaeth yr annu wiol dan enw Mr Drygddyn, wediannerch i'r byd mewn ymddiddan cyfeillgar rhwng, Mr Daethineb a Mr Ystyriol
Bunyan, John
Lerpwl. Argraphwyd gan C. Wosencroft. 1782.

Bywyd am fywyd
Hughes, Mair Wynn
Llandysul. Gwasg Gomer. 1998. 125p.

Bywydau enwogion
Caernarfon. H. Humphreys. [n.d.]. 1 v.

Bywyd Blodwen Jones
Evans, Bethan ; Hughes, Siw
Caerdydd. Tympan. 2005. 2 compact discs.

Bywyd Blodwen Jones
Gwanas, Bethan ; Evans, Bethan
Llandysul. Gwasg Gomer. 1999. 79 p.

Bywyd Bob Owen
Evans, Dyfed
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1977. 254p.

Bywyd brau: ydi erthylu'n iawn?
Lewis, Rhiain
Talybont, Ceredijion. Y Lolfa. 1989. 126p.

Bywyd cerddorol Gwstaf Gwadd
Meyrick, Kathryn ; Williams, Gwenan
(Swindon). Child's Play (International). 1990. (31)p.

Bywyd cymdeithasol Cymru: trafodion economaidd a chymdeithasol, Urdd y Graddedigion, Prifysgol Cymru 1997-2000
Morris, Delyth ; Williams, H. G
Bangor. Urdd y Graddedigion, Prifysgol Cymru. 2001. 147 p.

Bywyd cymdeithasol Cymru yn y Ddeunawfed ganrif
Jones, R. W
Llundain. Gwasg Gymraeg Foyle. 1931. 207p.

Bywyd cymdeithasol yng Nghymru yn yr ail ganrif ar bymtheg
Beddoe, Deirdre ; Evans, D. Gwynant
Caerdydd (Cardiff). Gwasg Prifysgol Cymru. 1975. 59p.

Bywyd Cymro
Evans, Gwynfor
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1982. 344p.

Bywyd du a gwyn: nofel
Richards, Carys
Dinbych. Gwasg Gee. 1998. 150p.(large print).

Bywyd glannau'r mor
Angel, Heather ; Hook, Richard ; Sibbick, John
Gwasg y Dref Wen. c1987. 23p.

Bywyd, gwaith ac arabedd Anthropos: (I ddathlu canmlwydd ei eni)
Owain, O. Llew ; Anthropos
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistaid Calfinaidd. 1953. 121p.,22cm.

Bywyd g^wr bonheddig
Richards, Emlyn
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 2002. 216 p.

Bywyd Iesu
Jeffs, Stephanie ; Tulip, Jenny ; Wyn, Delyth
Bangor. Cyhoeddiadau'r Gair. 2004. 92 p.

Bywyd Iesu
Abertawe (Swansea). T^y John Penry. 1981. 60p.

Bywyd Iesudolig: llyfr lliwio i blant
Bangor. Cyngor Ysgolion Sul. [n.d.]. [16p.].

Bywyd Iesu Grist: arweiniad i astudiaeth amseryddiaeth, cysondeb ac amcan yr Efengylau
Conder, Eustace R ; Levi, Thomas
Llundain. Cymdeithas y Traethodau Crefyddol. 1887. 198p.

Bywyd Iesu Grist i'r plant: at wasanaeth ieuenctid yr Ysgol Sabothol
Evans, D. Silyn
Dolgellau. Hughes Brothers. [n.d.]. 143p.

Bywyd Ieuan Gwynedd
Ieuan Gwynedd ; Edwards, Owen M ; Zimmer, Heinrich
Caernarfon [Caernarvon]. Cwmni'r Wasg Genedlaethol Gymreig (Cyf). 1900. iv,76p., [1] plate [frontis.].

Bywyd i'r bobol!
Wood, David ; Husband, Tony
Llandysul. Gomer. 1997. 85p.

Bywyd mewn diwrnod
Davies, Ron
HTV Cymru. (1988). 28p.

Bywyd Mon
Llangefni. Cyngor Sir Ynys Mon a Bwrdd Iechyd Lleol Mon = Isle of Anglesey County Council and Anglesey Local Health Board. 2004. 63, 64p.

Bywyd newydd
Williams, R. O
Llangefni. Canolfan Astudiaethau Iaith. 1995. 22p.

Bywyd plant Cymru yn ystod yr Ail Rhyfel Byd
Evans, Robin
Llandysul. Gomer. 2005. 24p.

Bywyd teuluol
Mayled, Jon ; Jones, Gwen Pritchard ; Thomas, Rheinallt A
(Bangor). Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol. 1993. 32p.

Bywyd Turpin leidr: sef, hanes Richard Turpin y lleidr pen-ffordd hynotaf a ymddangosodd yn yr oesoedd diweddaf
Llanrwst. John Jones. 1835. 59p.

Bywyd y Cristion, yr unigolyn a'r gymdeithas
Windsor, Gwyneth ; Hughes, John ; Roberts, Eirlys
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 1997. 96p.

Bywyd y gymuned: cais am statws ymddiriedolaeth GIG
Wrecsham. YsbytyMaelor Wrecsam. 1992. 28p.

Bywyd yn ei gyflawnder: cyflwyniad i waith
Pontypridd. Tear Fund. [n.d]. 9 sheets.

Bywyd yng Nghymru a Phrydain fodern: Life in modern Wales and Britain
Chepstow. AVP Multimedia. 1999. 1 CD-ROM.

Bywyd yn nheulu Duw
[s.l.]. [s.n.]. [n.d.]. 43p.

Bywyd yn oes y Stiwartiaid: golwg ar Gymru a Phrydain 1600-1700 : pecyn adnoddau hanes ar gyfer cyfnod allweddol dau
Morris, Robert M
Bangor (Gwynedd). Prifysgol Cymru. 1996. 1 v.

Bywyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd: pecyn adnoddau hanes ar gyfer cyfnod allweddol dau
Morris, Robert M
Bangor (Gwynedd). Prifysgol Cymru. 1996. 1 v.

Bywyd y Parch. Ebenezer Davies, Llanerchymedd, yn nghyda detholiad o'i bregethau
Pritchard, William
Bangor. Evan Williams. [1878]. 223p.

Bywyd y Parch. Isaac Jones, gweinidog Wesleyaidd
Hughes, John
Liverpool. T. Amos Hughes. 1898. 191p., 2 plates.

Bywyd y Parch. Samuel Roberts, Bangor, a deetholiad o'i bregethau: ynghyda byr-hanes am ei dad, y Parch. David Roberts
Roberts, Hugh
Bangor. Evan Williams. 1879. 240p.

Bywyd y pwll d^wr
Clay, Pat ; Clay, Helen
Truro. Corbett. c1984. 25p.

Bywyd yr iaith
Thomas, Dafydd Elis
Caerdydd. BBC Cymru. 1994. 19p.

Bywyd yr ucheldir
Hughes, Mathonwy
Llyfrgell Sir Gaernarfon. 1973. 32p.

Byw ym Mhatagonia: detholiad o gynnyrch cystadlaethau yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru i rai sydd wedi byw yn Y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia
Roberts, Guto ; Roberts, Marian Elias
Caernarfon. Cyhoeddwyd dros Gymdeithas Cymry Ariannin gan Wasg Gwynedd. 1993. 168p.

Byw yn braf yn Gibraltar
Bethesda. Stiwdio Les. [1989]. 1 cassette.

Byw ynghanol chwyldro
Williams, Euryn Ogwen
[Bro Ogwr]. Llys yr Eisteddfod. 1998. 24,24p.

Byw yn iach
Payne, Fiona ; Griffiths, Ieuan
Llandysul. Gwasg Gomer. 2000. 72 p.

Byw yn y wlad
Davies, Dic
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1992. 136p.

Byw yn y wlad: llyfr darllen i blant
Rees, Mati
London. George G. Harrap. [1956]. 62p.