Cane toads: an unnatural history
Lewis, Mark
[UK]. Unique Films. 1994. 1 videocassette (ap.p.rox.46 min.).

Cane train: the sugar-cane railways of Fiji
Dyer, Peter ; Hodge, Peter
Wellington. New Zealand Railway and Locomotive Society. 1988. vi, 177 p.

Canetti als Leser
Neumann, Gerhard
Freiburg im Breisgau. Rombach. c1996. 209 p.

Canetti and Nietzsche: theories of humor in Die Blendung
Murphy, Harriet
Albany, N.Y. State University of New York Press. c1997. ix, 444p.

Canetti lesen: Erfahrungen mit seinen Bu˜chern
Go˜pfert, Herbert G
Mu˜nchen. Carl Hanser. 1975. 168p.

Canettis Fischerle: eine Figur zwischen Masse, Macht und Blendung
Riedner, Nicola
Wu˜rzburg. Ko˜nigshausen & Neumann. 1994. 173p.

Canetti versus Canetti: Identita˜t, Macht und Masse im literarischen Werk Elias Canettis
Barth, Martina
Frankfurt am Main. Lang. c1994. 121p.

Caneuon
Davies, Richard
Wrexham. Hughes and Son. [1866-1877]. 128;128;128p.

Caneuon
Derfel, Robert Jones ; Zimmer, Heinrich
Manchester. R.J. Derfel. [1892?]. 144p.

Caneuon: The songs of Dilys Elwyn-Edwards & Morfydd Owen
Elwyn-Edwards, Dilys ; Owen, Morfydd ; Field, Helen ; Surgenor, Ingrid
Llandwrog. Sain. 1999. 1 cassette.

Caneuon
Iwan, Dafydd
Talybont. Y Lolfa. 1967. 23p.

Caneuon =: Songs
James, Hawys Glyn
Talybont. Y Lolfa. 1969. 30p.

Caneuon
Wyn, Watcyn ; Zimmer, Heinrich
Wrexham. cyhoeddedig gan Hughes & Son. [189?]. 128p.

Caneuon a cherddi
Gruffydd, W. J
Bangor. Jarvis & Foster. 1906. x,100p.

Caneuon actol i blant yr ysgol
Williams, Griff
Cardiff. Educational Publishing Co. 1924. 23p.

Caneuon a dawnsiau i'r plant lleiaf
Davies, Tom ; Erfyl Fychan
Gwasg Aberystwyth. 1936. 23p.

Caneuon a garwn ni =: Songs we love
Owen, Beti Mary ; Dobson, Charles
London. Recordiau Seren Records. 1978. 1 cassette.

Caneuon Alun Hoddinott =: The songs of Alun Hoddinott
Hoddinott, Alun ; Williams, Jeremy Huw
Llandwrog. Sain. 2002. 1 compact disc.

Caneuon Bob Roberts Tai'r Felin
Roberts, Bob ; Thomas, John
Llandwrog. Sain. 1 cassette.

Caneuon Bob Roberts Tai'r Felin a John Thomas
Roberts, Bob ; Thomas, John
Llandwrog. Sain. 1976. 1 cassette.

Caneuon bys a bawd
Jenkins, Falyri
Caerdydd. Mudiad Ysgolion Meithrin. 1991. 31p.

Caneuon Caffi Sali Mali
Jones, Caryl Parry
Llandwrog. Sain. 2001. 1 cassette.

Caneuon Ceiriog: detholiad
Hughes, John Ceiriog
[Newtown, Montgom.]. Gwasg Gregynog. 1925.

Caneuon Ceiriog
Hughes, John Ceiriog
Wrexham. Hughes & Son. 1911. 1 v. ((various pagings)).

Caneuon cenedlaethol Cymru =: The national songs of Wales
Davies, E. Tegla ; Northcote, Sydney
London. Boosey and Hawkes. 1959.

Caneuon chwarae
Kinney, Phyllis ; Ogwen, Elen
Caerdydd. Mudiad Ysgolion Meithrin. 1974. 23p.

Caneuon Chwyldro-adol
Elis, Hefin
Talybont. Y Lolfa. 1972. 12p.

Caneuon clinc a chlonc a chlec
Jenkins, Falyri
Talybont. Y Lolfa. 2001. 39p.

Caneuon Cymraeg mewn print. Welsh songs in print
Llyfrgell Ceredigion. 1962. 236p.,25cm.

Caneuon Cymru: casgliad arbennig o 51 o alawon cenedlaethol gyda'r geiriau Cymraeg
Jones, Margery Hargest
Boosey & Hawkes. 1993. 52p.

Caneuon Cymru =: Songs of Wales
Owen, J. Twrch-Fab
Leeds. Regina Music. 15p.

Caneuon cynnar
Stevens, Meic
Llandwrog. Sain. 1991. 1 cassette.

Caneuon cynnar
Thomas, Richie
Llandwrog. Sain. 1989. 1 cassette.

Caneuon digri
Jones, R.E
Dinbych. Gwasg Gee. 1967. 121p.,22cm.

Caneuon dwys a digri =: Songs of mirth and sadness
Hughes, Brian
Pen-y-Groes. Curiad. 1999. 39p.

Caneuon Ems: caneuon Emyr Huws Jones
Jones, Emyr Huws
Talybont. Y Lolfa. 2001. 56p.

Caneuon enwog Cymru =: Famous songs of Wales
Penygroes. Gwynn. 2005. 32p.

Caneuon Erfyl
Roberts, Erfyl
Nant Peris. Gwasg Gwynedd. 1975. 43p.

Caneuon ffwrdd-a-hi
Jones, E. Olwen
Llangefni. Canolfan Astudiaethau Iaith. 1995. 23p.

Caneuon ffydd
[Cymru]. Pwyllgor y Llyfr Emynau Cydenwadol. 2001. xlv, 381 p.

Caneuon gorau Dai Llanilar
Jones, Dai
Llandwrog. Sain. 1992. 1 cassette.

Caneuon Grace a Sian
Thomas, Mansel ; Owen, Leah ; Evans, Wynford ; Hywel, John
Llandwrog. Sain. 1981. 1 cassette.

Caneuon Grace a Sian: deuddeg o ganeuon i blant = Songs for Grace and Sian : twelve songs for children
Thomas, Mansel
[Caerdydd]. Gwasg Prifysgol Cymru. 1964. 27p.

Caneuon gwerin
Iwan, Dafydd
Caernarfon. Sain. 1993. 1 compact disc.

Caneuon gwerin a baledi Cymraeg
[s.l.]. Pentan. 1989. 1 cassette.

Caneuon gwerin Cymru
Jones, E. Olwen ; Stoddart, John
Penygroes. Cyhoeddiadau Curiad. 1996. 1 score (87p.).

Caneuon gwerin Cymru
Davies, Eunice
Tywyn. Eunice Davies. [1969?]. 15p.

Caneuon gwerin Cymru
Davies, W. Hubert
Wrexham. Hughes & Son. [1919]. 23p.

Caneuon gwerin i blant
Kinney, Phyllis ; Evans, Meredydd
[s.l.]. Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru. 1981. 71p.

Caneuon gwerin i blant: Welsh folk songs for children
Llandwrog. Sain. 2003. 1 compact disc.

Caneuon Gwynedd: Songs of Gwynedd
Elwyn-Edwards, Dilys ; Bennett, Elinor ; Cothi, Sian
Fideo Chart Video. 1996. 1 videocassette.

Caneuon Gwynionydd
Martin, Nansi
[Gwasg Gomer]. 1973. [12p.].

Caneuon Hawys Glyn =: Hawys Glyn songs
James, Hawys Glyn
Talybont. Y Lolfa. 1975. 32p.

Caneuon heddiw =: Songs of today : nine one and two-part songs with piano for children by modern Welsh composers
Llangollen. Gwynn Publishing Co. 1938. 12p.

Caneuon heddwch
Roberts, Lleucu
Talybont, Dyfed. Y Lolfa. 1991. (6),46p.

Caneuon heddwch =: Welsh songs for peace
Llandwrog. Sain. 1985. 1 cassette.

Caneuon Hirael
Jones, Nancy E ; Thomas
Lerpwl. Gwasg y Brython. 1957. 24p.

Caneuon Huw Jones
Jones, Huw
Talybont. Y Lolfa. 1974. 28p.

Caneuon i blant
Richards, Gerallt
Rhydaman. Gerallt Richards. 1987. 20p.

Caneuon i blant
Aberteifi. Fflach. 1999. 1 compact disc.

Caneuon i bob ysgol: 15 o ganeuon newydd gwych ar gyfer y flwyddyn gron
Johnson, Mark ; Johnson, Helen
Hersham Green. Out of the Ark Music. 2001. 60p.

Caneuon Ionawr =: January songs
Glyn, Gareth
Pen-y-Groes. Curiad. 2001. 19p.

Caneuon Islwyn Ffowc Elis
Elis, Islwyn Ffowc ; Arwyn, Robat
Talybont. Y Lolfa. 1988. 60p.

Caneuon John ac Alun
Jones, John T ; Roberts, Alun
Talybont. Y Lolfa. 2003. 76p.

Caneuon lan lofft
Jones, Caryl Parry
Llandwrog. Sain. 1984. 1 cassette.

Caneuon Lili Lon
Jones, Sheila Huw ; Jones, Maimie Noel
Llandybie. Christopher Davies. 1975. 56p.

Caneuon llafar gwlad: (Songs from oral tradition)
Saer, D. Roy
St. Fagans,Cardiff. Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Werin Cymru. 1974. 72 p.

Caneuon llafar gwlad =: Songs from oral tradition
Saer, D. Roy
Caerdydd. Amgueddfa Genedlaethol Cymru. 1994. 68p.

Caneuon llafar gwlad ac Iolo a'i fath
Huws, Daniel
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru. 1993. 23p.

Caneuon Llifon: 12 o ganeuon i blant
Hughes-Jones, Llifon
Talygont. Y Lolfa. 1987. 38p.

Caneuon lloft stabal =: Stable-loft songs
Llandwrog. Sain. 1979. 1 cassette.

Caneuon Miri Mawr
Humphries, Alwyn ; Roberts, Eric Wyn
Talybont. Y Lolfa. 1974. 27p.

Caneuon Nadolig: Christmas songs : six little songs with piano for children ; the words by T. Rowland Hughes ; the music by W. S. Gwynn Williams
Williams, W. S. Gwynn ; , Tnomas Rowland
Llangollen. The Gwynn Publishing Co. 1945. 12p.

Caneuon newydd i ysgolion
Jones, Rhys ; Harries, Leslie
Wrecsam. Hughes a'i Fab. 1960. 16p.

Caneuon noddfa
Roberts, Emily
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend). Mudiad Efengylaidd Cymru. 1976. (28)p.

Caneuon Noson Lawen: Neuadd y Penrhyn, Bangor
Evans, Meredydd ; Thomas, Ffrancon
Llandebie. Llyfrau'r Dryw. [1949]. 14p.

Caneuon o ben draw'r byd
Puw Davies, Mererid
Talybont, Ceredigion. Y Lolfa. 1996. 40p.

Caneuon o galon
Jones, Delme Bryn
Pontardawe. Cambrian. 1 cassette.

Caneuon olaf Moelwyn
Moelwyn
Llyfra'r Methodistiaid Calfinaid. 1955. 52p.,18cm.

Caneuon o'r galon
Irvine. Y T^y Bric. 1 cassette.

Caneuon Perlau Taf
Jones, John Arfon
Caerfyrddin. Popganiadau Tywi. [n.d.]. [3p.].

Caneuon plygain & lloft stabal
Llandwrog. Sain. 2003. 1 compact disc.

Caneuon 'Rhwng gwyl a gwaith'
Griffith, Ifor Bowen
Llandwrog. Sain. 1978. 1 cassette.

Caneuon Ryan
Davies, Ryan
Talybont. Y Lolfa. 1983. 69p.

Caneuon Sang-di-fang: 20 o ganeuon o'r gyfres deledu
Llandwrog. Sain. 1992. 1 cassette.

Caneuon Sion
Hughes, T. Rowland ; Davies, Davey ; Thomas, Dewi Prys
Dinbych. Llyfrau Pawb. 1943. 39p.

Caneuon Sobin
Morris, Megan
Penygroes. Gwynn. 1990. 33p.

Caneuon tafarn
Y Lolfa. 1968. 34p.,14cm.

Caneuon Talhaiarn
Jones, John ; Anthropos
Caernarfon. Cwmni'r Wasg Genedlaethol. [1902]. 104p.

Caneuon talwrn y beirdd
Owen, Gerallt Lloyd
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1993. 111p.

Caneuon Tecwyn y Tractor
Myrddin ap Dafydd ; Fon, Bryn ; Parry, Rhys
Llandwrog. Sain. 2004. 1 compact disc.

Caneuon traddodiadol y Cymry
Williams, W. S. Gwynn
Llangollen. Gwynn Publishing Co. 1961. 96p.

Caneuon Twf: Twf songs
Davies, Catrin
Aberteifi. Fflach. [2002]. 1 compact disc.

Caneuon tymor: pedair can ar gyfer lleisiau SSA = Seasonal songs : four songs for SSA voices
Williams, Grace
Penygroes. Gwynn. 2004. 24p.

Caneuon y castell
[Recordiau'r Dryw]. 1 cassette.

Caneuon y coridorau: barddoniaeth ar gyfer pobl ifanc
Myrddin ap Dafydd ; Jones, Llinos
Llanrwst. Carreg Gwalch. 2005. 84p.

Caneuon y Cymry: Songs of the Welsh
O'Neill, Dennis
Llandwrog. Sain. 1978. 1 cassette.

Caneuon y Cymry 1600-1933
Williams, W. S. Gwynn
Wrexham. Hughes and Son. 1933. 32p.

Caneuon y deffro: 15 o ganeuon newydd sbon!
Talybont. Y Lolfa. 1972. 17p.

Caneuon y gwynt a'r glaw
Goodman, Dic
[s.l.]. T^y ar y Graig. 1975. 45p.

Caneuon y mor
Llandwrog. Sain. 1985. 1 cassette.

Caneuon y plant =: The children's songbook
Lewis, D. W ; Llew Tegid
Cardiff. Educational Publishing Co. [n.d.]. 16p.

Caneuon y siroedd: Traditional folk songs from the old counties of Wales
Llandwrog. Sain. 1 cassette.

Caneuon y tymhorau =: Songs of the seasons
Elwyn-Edwards, Dilys
Penygroes. Cyhoeddiadau Curiad. 1993. 32p.

Can European banks plug the finance gap for UK SMEs?
Berry, Aiden ; Grant, Paul ; Jarvis, Robin
London. Certified Accountants Educational Trust for the Association of Chartered Certified Accountants. 2003. 64p.

Can Europeans control their interest rates?
Micossi, Stefano ; Padoa-Schioppa, Tommaso
Bruxelles. Centre for European Policy Studies. 1984.

Can Europe catch up?: a series of articles "Towards a free trade community" and "Can Europe catch up" published in the Financial Times in 1985
[London]. Financial Times. c1985.

Can Europe compete?
London. Financial Times Ltd. 1994.

Can Europe pay for its pensions?
Taverne, Dick
London. Federal Trust. c2000. 62 p.

Can Europe's food surplus solve Africa's famine?: conference papers, Dublin, 21 March 1986
Fitzpatrick, Jim
Irish Council of the European Movement. 1986. 79p.

Can Europe work?: Germany and the reconstruction of postcommunist societies
Hanson, Stephen E ; Spohn, Willfried
Seattle. University of Washington Press. c1995. vi, 238 p.

Canevas: etudes sur la poesie francʹaise, de Baudelaire a l'Oulipo
Galand, Rene
Paris. J. Corti. 1986. 199 p.

Can everybody be rich and still be honest?
West, Jim
New York. Communist Party of the USA. 1951. 31p.

Caneville: the social structure of a South African town
Van den Berghe, Pierre L ; Miller, Edna
Middletown, Conn. Wesleyan University Press. c1964. x, 276 p.

Canewdon Consultants Group/Creative Industries Group, Inc: a major new transatlantic force : [automative design consultancy brochure]
London . [Canewdon/Creative Industries]. [1989].

Canewdon parish church: A guide to St. Nicholas' church Canewdon
(Beverley. printedby Wright and Hoggard. 1908?). (9) p.

Canework
Bogardus, Irene Violet
Mills & Boon. 1959. 36p.,ill.,19cm.

Canework
Crampton, Charles ; Peach, H.H
Leicester. Dryad Press. 1938.

Canework
Johnson, Kay
London. Dryad. 1986. 72p.

Canework for the doll's house
Garrett, Winifred ; Thornton, Mary
Leicester. Dryad. 1970. (2), 37 p.

Canework including an introduction to the history of basketmaking and some notes on cane and its uses
Crampton, Charles
Leicester. Dryad Press. 1956. viii,135p.

Can Ewrosgol '91
Llandwrog. Sain. 1991. 1 cassette.

CA news
Edinburgh. CA magazine.

Can excess sensitivity be interpreted as the proportion of income accruing to liquidity constrained consumers
Mejia, A. Lopez
London. London University, Queen Mary and Westfield College, Department of Economics. 1993.

Can existing consumption functions forecast consumer spending in the late 1980's?
Carruth, A. A
Canterbury. University of Kent at Canterbury. 1989.

Can Exmoor survive?: a technical assessment
Bratton Fleming. Exmoor Society. 1966.

Can export performance be explained by attitudinal differences?
Schlegelmilch, B. B
Edinburgh. University of Edinburgh. Department of Business Studies. [1985].

Can exposure to animals have a positive effect on the mental well-being of people with dementia?
O'Donnell, Keely
Oxford. Oxford Brookes University. 2002.