Canllawiau ar gyfer trefnwyr digwyddiadau =: Guidelines for event organisers
Caernarfon. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. [2004]. 1 v. ((loose-leaf)).

Canllawiau ar gyfer y rhai hynny sy'n dymuno agor meithrinfa ddydd neu fath arall o ofal grwp diwrnod llawn ar gyfer plant dan 8 mlwydd oed =: Guidance for those wishing to open a day nursery or other full day group care for children under the age of 8 years
Colwyn Bay. Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borogh Council Social Services Department. [2001?]. 24,24p.

Canllawiau ar labelu cig eidion: ar gyfer pobl/sefydliadau sy'n gwerthu cig eidion yng Nghymru ac yn y DU
Cardiff. National Assembly for Wales = Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2001. 22, 22 p.

Canllawiau cadwraeth: arolwg a gweithredu
Aberystwyth. Llyfrgell Genedlaethol Cymry = National Library of Wales. 1993. 8, 8p.

Canllawiau cadwraeth arolwg a gweithredu: adroddiad gweithgor LISC (Cymru) 1992 = Conservation guidelines survey and action : a LISC (Wales) working group report 1992
Aberystwyth. Llyfrgell Genedlaethol Cymru = National Library of Wales. 1993. 8,8p.

Canllawiau cyfansoddi Safon A
Guy, Alun
Aberystwyth. Cyfadran Addysg Coleg Prifysgol Cymru. 1987. 40p.

Canllawiau Deddf Hawliau Dynol 1998
[London?]. Gyfarwyddiaeth Gyfathrebu's Swyddfa Gartref. 2000. 36p.

Canllawiau drafft ynghylch ffurf a chynnwys cynlluniau: paratowyd yn unol a rhan II Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 = Draft guidelines as to the form and content of schemes : prepared in accordance with part II of the Welsh Language Act 1993
Cardiff. Welsh Language Board = Bwrdd yr Iaith Gymraeg. [1994]. 32, 32p.

Canllawiau dylunio dwyieithog =: A guide to biligual design
Cardiff. Bwrdd yr Iaith Gymraeg = Welsh Language Board. [1996]. 52p.

Canllawiau iaith a chymorth sillafu
Hughes, J. Elwyn
Bethesda. Gwasg Ffrancon. 1984. 54p.

Canllawiau iaith a chymorth sillafu
Hughes, J. Elwyn
Llandysul. Gomer. 1997. 63p.

Canllawiau ysgrifennu Cymraeg: [ar gyfer gwaith a swyddfa, ysgol, coleg a chartref]
Hughes, J. Elwyn
Llandysul. Gomer. 1998. viii,[129]p.

Canllaw i bensiynwyr: manteisio i'r eithaf ar help a chyngor y llywodraeth
[H.M.S.O]. 2001.

Canllaw i ddefnyddwyr ar fframwaith partneriaeth trefniadau mwy hyblyg = Increased flexibilities partnership framework : a user guide
Cardiff. National Assembly for Wales. c2002. 24, 24 p.

Canllaw i greu
Aberystwyth. Canolfan Astudiaeth Addysg. c1990. 93p.

Canllaw i 'La Peste' Camus
Jones, Emyr Tudwal
[s.l.]. Colegiwm Cymraeg. 1989. 66p.

Canllaw i'r Undeb Ewropeaidd: sut mae'r UE yn gweithio, beth mae cyfansoddiad arfaethedig yr UE yn ei ddweud
Llundain. Swyddfa Dramor a Chymanwlad. [2004]. 44 p.

Canllaw i 'Tartuffe' Moliere
Jones, Marian Giles
[s.l.]. Colegiwm Cymraeg. 1989. 57p.

Canllaw'r athrawon
Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. [n.d.]. 58p.

Canllaw'r prynwr: eich hawliau cyfreithiol, sut i gwyno, lle i gael help
London. Office of Fair Trading. 1996. 62p.

Canllaw traethawd: cyfarwyddyd byr ar ysgrifennu gwahanol draethodau ynghyd a phatrymau ohonynt
Ifans, Glyn
Llandysul. Gwasg Gomer. 1974. 3-49p.

Canllaw ymarferol i fesur deilliannau meddal a phellter a deithiwyd: dogfen ganllaw : Mehefin 2003
Cardiff. Welsh European Funding Office = Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. 2003. 82, 82p.

Can Lloyd George do it?: an examination of the Liberal pledge
Keynes, John Maynard ; Henderson, Hubert Douglas
London. Nation and Athenaeum. 1929. 44p.

Can llwyddiant: cyfrol i ddathlu canmlwyddiant Undeb Rygbi Cymru
James, Royston
Abertawe. Christopher Davies. 1981. 330p.

Can local authorities create jobs?
London. Charter for Jobs. 1987.

Can local authorities guarantee the successful implementation of GTPs?
Alun, Rhidian W. ab
Oxford. Oxford Brookes University. 2000.

Can local authorities improve their investment decisions?
Nutley, Sandra ; Bovaird, A. G ; Thomas, Clive
Birmingham. Public Sector Management Research Unit, Aston University. 1987.

Can local economic development officers pick winners?: the basis for a new partnership between local authorities and localindustry
Talbot, J
Newcastle upon Tyne. Local Authority Management Unit. 1988.

Can local government survive?
Taylor, Alan
London. Labour Co-ordinating Committee. [1981?]. 31p.

Can logotypes be used on typesetting machines with advantage?
Cochrane, Charles Henry
p. 271-274.

Can London learn from Bilbao?
Baillieu, Amanda ; Richardson, Vicky
p.6-7.

Can long ha giang-nam
Thanh, Phong
Houston(Texas). Xuan Thu. [n.d.]. 272p.

Can low price signal high quality?: experimental evidence
Dawar, N ; Savary, M
Fontainebleau. INSEAD. 1996?.

Can loyalty be built up through store brands?: the case of hypermarkets in Taiwan
Hu, Fan
[S.l. The Author]. 2003.

Can LRTS be seen as a panacea to leisure travel in urban areas? What impact has Supertram had on leisure travel in Sheffield?
Williams, S. D
Oxford. Oxford Brookes University. 1997.

Canlyn Arthur: ysgrifau gwleidyddol
Lewis, Saunders
Gwasg Aberystwyth. 1938. 148p.

Canlyniadau dymunol i ddysgu plant cyn oedran addysg orfodol =: Desirable outcomes for children's learning before compulsory school age
Caerdydd. Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru. 2000. 14, 14 p.

Canlyniadau dymunol i ddysgu plant cyn oedran addysg orfodol =: Desirable outcomes for children's learning before compulsory school age
Cardiff. Curriculum and Assessment Authority for Wales = Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu Cymru. 1996. 14,14p.

Canlyn y camera: ail ddyddiadur naturiaethwr
Jones, E. Breeze
Pen-y-groes, Caernarfon. Gwasg Dwyfor. 1990. 93p.

Can Macau's tourism development and promotion be improved?
King, Peter
1995.

Can Makers report
London. Can Makers Information Service.

The Can Makers report
London. The Can Makers. 1987. 44p.

Can Makers update
London. Can Makers.

The Can Makers update
London. The Can Makers. 1993. 34p.

Canmaking for Can Fillers
Turner, T. A
Sheffield. Sheffield Academic Press. 2001. 404p.

Can man be modified?
Rostand, Jean
Secker& Warburg. 1959. 105p.,19cm.

Can man live without God?
Zacharias, Ravi
Word Publishing. 1995. (176)p.

Can Mannesmann wriggle away?
Ewing, Jack
2000.

Can man plan: And other verses
Osborn, Frederic James
Harrap. 1959. 143p.,21cm.

Can man's brain mold his international environment
Larson, Arthur
[Durham, N.C.]. [Duke University]. [196?]. 24 leaves.

Can man survive?: "The question mark" and other essays
Montefiore, Hugh
1970.

Can Mark Boxer hold on to Tatler's hard-won readers?
Mason, Tony
p. 33-9.

Can market forces be used for good ?
Dixon, Jennifer ; Le Grand, J ; Smith, P
London. Kings Fund. 2003.

Can Marks and Spencer redeem their business by arming themselves with a new/modified retail marketing strategy?
Cowley, Alexander Edward
London. LCP. 2001.

Can maturity in total quality management be defined in ter of organisational culture
Bright, K. S ; Cooper, Cary L
Manchester. UMIST. 1991.

Can media discrimination be included in the reading curriculum?
Ryder
[s.l.]. [s.n.]. [19--]. 1 sound cassette.

Can meng liu li
Lan, Jing
Hong Kong. Wen Lin. 1998.

Can mentors help primary school children with behaviour problems?: final report of the three-year evaluation of Project CHANCE carried out by the Thomas Coram Research Unit between March 1997 and 2000
St. James-Roberts, Ian ; Samlal Singh, Clifford
London. Home Office. 2001. x, 48 p.

CANMET contract report
Ottawa. Canadian Government Publishing Centre.

CANMET report
Ottawa. CANMET.

CANMET review
Ottawa. CANMET.

CANMET special publication
Ottawa. Canadian Government Publishing Centre.

"Can miracles be proved to be impossible?": an address delivered at the clerical meeting held at Leighton Buzzard, on Monday, June 17th, 1861
Frere, John Alexander
Hitchin. Printed by C. Paternoster. [1861?]. 8p.

Canmlwyddiant Brontecwyn (E.F.) 1880-1980
[Eglwys Fethodistaidd Brontecwyn]. [1980]. [8p.].

Canmlwyddiant Capel Moriah, Caernarfon
Hoskins, D
Caernarfon. W. Gwenlyn Evans a'i Fab. 1926. 198p.

Canmlwyddiant Cymanfa Gerddorol Methodistiaid Calfinaidd Dyffryn Nantlle 1878-1978
Griffith, Brian M
Penygroes. Gwasg Deulyn. [1978]. 33p.

Canmlwyddiant Cymdeithas Enweiriol Cambrian 1885-1985
Evans, Emrys
[Llanrwst]. [Gwasg Carreg Gwalch]. [1985?]. 52p.

Canmlwyddiant Eglwys Dewi Sant Caernarfon 1873-1973 =: Centenary of St. Davids Church Caernarfon 1873-1973
Jones, G. O ; Williams, Glyndwr
Caernarfon. [Yr Eglwys]. [1973]. 32p.

Canmlwyddiant Eglwys Gynulleidfaol Ebenezer, Llanddeiniolen: hanes yr achos o'r dechreu hyd 1923
Hughes, William John
Ebenezer. Pwyllgor y Canmlwyddiant. 1923. 128p.

Canmlwyddiant Eglwys Sant Padarn Llanberis 1885-1985 =: Centenary [of] St.Padarn's Church Llanberis 1885-1985
[Yr eglwys]. [1985?]. [24p.].

Canmlwyddiant Eglwys y Bowydd (M.C), Blaenau Ffestiniog (1882-1982)
Blaenau Ffestiniog. Eglwys y Bowydd. 1982. 21p.

Canmlwyddiant Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd (Eneglaim), Hirael, Bangor, 1852-1952
Phillips, W
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1952. 81p.

Canmlwyddiant Eglwys y Santes Helen Penisa'rwaun 1883-1983
[Yr eglwys]. [1983?]. 27p.

Can'-mlwyddiant Penuel, Bangor: hanes y Bedyddwyr ym Mangor o gychwyniad yr achos hyd y flwyddyn 1914
Hughes, J. H
Bangor. SamuelHughes. 1914. 41p., plate.

Canmlwyddiant Salem, Penmaenmawr, 1863-1963: "Dinas ar fryn" : hanes yr achos
[s.l.]. [s.n.]. [1963]. 60p.,8 plates.

Canmlwyddiant yr achos: Eglwys Bryncoch, Llanymawddwy
Davies, Thomas ; Jones, Richard
Balal. H. Evans. 1908. 24p.

Can'mlwyddiant yr Ysgol Sabbothol yn Nghymru: adroddiad o weithrediadau cynhadledd can'mlwyddol a gynaliwyd yn y Bala, Hydref 13, 14, 1885
Edwards, D. Charles
Bala. Davies ac Evans. 1885. 106p.

Canmlwyddiant Ysgol Bermo =: Ysgol Bermo centenary
Jones, Aled
Bermo. Pwyllgor Cymdeithas Cyn-ddisgyblion Ysgol Bermo. 1994. 104p.

Canmlwyddiant Ysgol Dyffryn Ogwen, 1895-1995
Hughes, J. Elwyn
(Wales). Canolfan Astudiaethau Iaith. 1995. 166p.

Canmlwyddiant Ysgol Gynradd Abergynolwyn 1883-1983
[Caernarfon]. [Gwynedd County Council]. [1983]. 59p.

Canmlwyddiant Ysgol Sabbothol Cymru
Levi, Thomas
Llundain. Cymdeithas y Traethodau Crefyddol. [1885?]. 127p.

Canmlwyddiant Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, 1895-1995
Jones, Geraint V
Caernarfon. Adran Ddiwylliant a Hamdden, Cyngor Sir Gwynedd. 1995. 39p.

Can-mlwyddiant y Tabernacl: hanes Eglwys y Tabernacl, Bangor : o'i chychwyniad yn Lon Pobty, yn y flwyddyn 1804, hyd agor y Tabernacl Newydd, ar Lon y Garth, yn y flwyddyn 1905
Lewis, Henry
Conwy. R. E. Jones. 1907. 160p.,8 plates.

Canmlwydd 'Isnant': cyfrol canfed penblwyddy bardd
Isnant
Ebeneser Congregational Church. 1966. 37p.,ill.,19cm.

Can modern graphic design learn anything from Soviet constructivism?
Orsimo, Minna
1996.

Can modernity survive?
Heller, Agnes
Berkeley. University of California Press. 1990.

"Can modern language teaching meet the expectations of the Education Reform Act 1988?"
Taggart, Helen
Birmingham. University of Birmingham. 1990.

Can modern war be just?
Johnson, James Turner
New Haven (Conn.) . Yale University Press. c1984. xi,215p.

Can modern war be just?
Johnson, James Turner
New Haven, (Conn.) . Yale. 1986, c1984. (240)p.

Canmol dy wlad
Ashton, Glyn Mills
Gwasg Gee. 1966. 160p.,20cm.

Can money buy you a lower handicap?
Hyman, Mark
1998.

Canmore Primary School: an inspection report
Scottish Office Education Department
Edinburgh, Scottish Office Education Department. 1987.

Canmore Primary School: A report by HM Inspectorate of Education on 31st August 2004
Scottish Executive
Edinburgh, Scottish Executive. 2004.

Can murdoch invade europe?
Reed, Stanley
1999.

Can Muslims be democrats?: evidence from Central Asia
Rose, Richard
Glasgow. University of Strathclyde, Centre for the Study of Public Policy. 2002. 36 p.

Can my child be helped? Bengali version
Health video by N.films
United Kingdom. N.films ltd. Birmingham. 1999. video cassette.

Can myocardial performance be improved in patients with coronary heart disease to optimise outcome?
Walthall, Helen Elizabeth
Oxford. Oxford Brookes University. 2002.

Can my teacher hit me?
London. (The Organisations?). Nov. 1980.

Canna: the story of a Hebridean island
Campbell, J. L
Oxford. Published for The National Trust for Scotland by Oxford University Press. 1984. xiv,323p.(24(p. of plates.

Canna: the story of aHebridean island
Campbell, J. L
Edinburgh. Canongate. 1994. xiv, 345 p., (24)p. of plates.

Canna: the story of a Hebridean island
Campbell, John Lorne ; Cheape, Hugh
Edinburgh. Birlinn. 2002. xxix, 361 p., [24] p. of plates (some col.).

Canna
Llandwrog. Sain. 2000. 1 cassette.

Cannabinoid analysis in physiological fluids: based on a symposium sponsored by the Division of Analytical Chemistry at the 173rd meeting of the American Chemical Society, New Orleans, Louisiana, March 20-25, 1977
Vinson, Joe A
Washington. The Society. 1979. ix, 2242 p.

Cannabinoid assays in humans
Willette, Robert E
Rockville, Md. Dept. of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, Alcohol, Drug Abuse, and Mental Health Administration. 1976. xi,120p.

Cannabinoid receptors
Pertwee, R. G
London. Academic Press. c1995. xiv,264p.

The Cannabinoids: chemical, pharmacologic, and therapeutic aspects
Agurell, Stig ; Deucy, William L ; Willette, Robert E
Orlando . Academic. 1984. xxii,909p.

Cannabinoids as therapeutic agents
Mechoulam, Raphael
Boca Raton, Fla. CRC Press. c1986. 186 p.

Cannabis
Cohen, Julian ; Hayes, Gary
London. DrugScope. c2002. 25 p.

Cannabis: is hash safe?
Copestake, David R
Exeter. Paternoster. c1979. 77p.

Cannabis: the facts, human rights and the law
D'Oudney, Kenn ; D'Oudney, Joanna
London. Scorpio Recording Company (for) The Family Council on Drug Awareness, Europe. 1995. vi,232p.

Cannabis: the facts, human rights and the law : the report of the FCDA Europe
D'Oudney, Kenn ; D'Oudney, Joanna
London. Scorpio Recording Company [for] The Family Council on Drug Awareness, Europe. 2002. v, 224 p.

Cannabis
Hayes, Gary ; Shapiro, Harry
London. ISDD. c1998. 18p.

Cannabis: the natural history of a recreational drug
Walden, Andrew
1979. 148leaves.

Cannabis: physiopathology, epidemiology, detection : from the proceedings of the second international symposium, organized by the National Academy of Medicine, with the assistance of the city of Paris, April 8-9, 1992
Nahas, Gabriel G ; Latour, Colette
Boca Raton. CRC Press. c1993. 415 p.

Cannabis: report
Wootton, Barbara
London. HMSO. 1968. vii,79p.

Cannabis: a discussion paper
Adelaide. The Commission. 1978.

Cannabis: a review of some important national inquiries and significant research reports
Canberra. Australian government Publishing Service. 1984. xv,265p.

Cannabis: a review of some important national inquiries andsignificant research reports
Canberra, A.C.T., Australia. Dept. of Health. (1979). v, 112 p.

Cannabis: adverse effects on health
Toronto. Alcoholism and Drug Addiction Research Foundation. 1980.

Cannabis: areport of the Commission of Inquiry into the Non-Medical use of drugs
(Ottawa. Information Canada. 1972). xiii, 426 p.

Cannabis: what teenagers need to know
London. BBC. 2005. 1 videocassette (45 min.).

Cannabis, alcohol and driving
Wright, Kay
Birmingham. University of Birmingham. 2001. 208 p.[26].

Cannabis and cannabinoids: pharmacology, toxicology, and therapeutic potential
Grotenhermen, Franjo ; Russo, Ethan
New York . Haworth Integrative Healing Press. c2002. xxxi, 439 p.

Cannabis and cognitive functioning
Solowij, Nadia
Cambridge. Cambridge University Press. 1998. xvi, 290p.

Cannabis and culture
Rubin, Vera
The Hague. Mouton. c1975.

Cannabis and health hazards: proceedings of an ARF/WHO Scientific Meeting on Adverse Health and Behavioral Consequences of Cannabis Use
Fehr, Kevin O'Brien ; Kalant, Harold
Toronto, Canada. Addition Research Foundation. 1983. xi, 843 p.

Cannabis and Schizophrenia: Can Cannabis use play a precipitating role in Schizophrenia and affect the mental health ofSchizophrenics?
Finlay, Mark

Cannabis and the criteria for legalisation of a currently prohibited recreational drug: groundwork for a debate
Edwards, Griffith
Copenhagen. Munksgaard. 1974. 62p.