Cerddi Monallt (J. H. Roberts, Penrhyndeudraeth)
Monallt
Caernarfon. Llyfrfa'r M.C. 1969. 112p.

Cerddi Nans
Davies, A. Saunders
Aberdar (i.e. Aberdare) (22 Stuart St., Aberdare, (M. Glam. CF44 7LY)). Gwasg y Fflam (ar ran) y Gymdeithas Undodaidd. 1978. (1),20p.

Cerddi natur
Thomas, D. J
Cyhoeddiadau Mei. c1989. 24p.

Cerddi newydd (1957-1964)
Williams, Huw Llewelyn
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1964. 47 p.

Cerddi newydd 1983-1991
Rees, John Roderick
[s.l.]. Cyhoeddiadau Barddas. 1992. 95p.

Cerddi newydd Crwys
Crwys
Wrecsam. Hughes a'i Fab. [1924]. 116p.

Cerddi newydd i blant (o bob oed)
Jones, T. Llew
Llandysul. Gwasg Gomer. 1973. 45p.

Cerddi o Dywi deg
Pentan. 1 cassette.

Cerddi Osip Mandelstam (1891-1939)
Mandel'shtam, Osip ; Jones, Stephen
Caerdydd. Yr Academi Gymreig. 1996. 98p.

Cerddi Paradwys
Gruffydd, Tecwyn
Penygroes, Caernarfon. Cyhoeddiadau Mei. 1983. 62p.

Cerddi Portinllaen
Davies, J. Glyn
Lerpwl [Liverpool]. Gwasg y Brython. 1954. 44p.

Cerddi Portinllaen
Davies, J. Glyn
London. Oxford University Press. 1936. 39p.

Cerddi Powys
Lewis, Dafydd Morgan ; Jones, R. Arwel
Llandysul. Gomer. 2003. xiii, 125 p.

Cerddi'r bugail: ynghyd ag atodiad o waith y bardd nas cynhwyswyd yn argraffiadau 1918 na 1931
Hedd Wyn ; Llwyd, Alan
Caerdydd. Hughes a'i Fab. 1994. xxx,127p.

Cerddi'r bugail: cyfrol goffa Hedd Wyn
Hedd Wyn
Caerdydd. William Lewis. 1918. 159p.

Cerddi'r bwythyn
Dewi Emrys
Aberystwyth. Gwasg Aberystwyth. 1948. 89p.

Cerddi'r byd: cyfres cerddi fan hyn
Mair, Bethan ; Jones, R. Arwel
Llandysul. Gomer. 2005. xii, 129 p.

Cerddi'r canllaw
Thomas, Gwyn ; Roberts, Emrys ; Jones, Jac
Llandysul. Gwasg Gomer. 1986. 22p.

Cerddi'r castell
Griffith, Rheinallt
Bala. Nereus. 2003. 73p.

Cerddi'r cewri
Edwards, D. Islwyn
Llandysul. Gomer. 2002. xiii, 151 p.

Cerddi'r coed
Thomas, D. J
Caerdydd. Gwasg Taf. 1985. 32p.

Cerddi'r cyfannu a cherddi eraill
Alan Llwyd
Abertawe (Swansea). C. Davies. c1980. 64p.

Cerddi'r cyfnos
Richards, W. Leslie
Dinbych. Gwasg Gee. c1986. 47p.

Cerddi'r cywilydd
Owen, Gerallt Lloyd
Caernarvon. Gwasg Gwynedd. 1990, c1972. 46p.

Cerddi'r cywilydd
Owen, Gerallt Lloyd
Cyhoeddiadau Tir Iarll. 1972. 47p.

Cerddi'r dail
Thomas, D. J
Llandysul. Gwasg Gomer. 1977. 28p.

Cerddi'r dryw: detholiad o Gerddi Rhydd (80 o gerddi - 50 o. feirdd)
Williams, Jac L
Abertawe. Davies. 1976. 105 p.

Cerddi'r dyffryn
Richards, Brinley
Abertawe. John Penry. 1967. 107p.

Cerddi'r Eos
Morgan, John Edward
Gwasg Gomer. 1967. 63p.,19cm.

Cerddi'r Ficer: detholiad o gerddi Rhys Prichard
Prichard, Rhys ; Lloyd, Nesta
Llandybie. Cyhoeddiadau Barddas. 1994. xxv, 214p.

Cerddi'r gadair: cyfrol o gerddi buddugol Cystadleuaeth y Gadair Eisteddfod y Wladfa 1965-2003 : golygwyd gan Gabriel Restucha ac Esyllt Nest Roberts
Restucha, Gabriel ; Roberts, Esyllt Nest
Trelew. Eisteddfod y Wladfa. 2004. 146p.

Cerddi'r gaeaf
Parry, R. Williams
Dinbych. Gee. 1971. 101p.

Cerddi'r glannau
Lloyd, D. Idwal
(Caernarfon). Cyhoeddiadau Barddas. 1985. 102p.

Cerddi'r hogiau
Williams, W. D
Llandebie. Llyfrau'r Dryw. 1942. 48p.

Cerddi'r holl eneidiau
Griffiths, J. Gwyn
Dinbych (Denbigh). Gwasg Gee. c1981. 63p.,(1) leaf of plate.

Cerddi rhydd
Bowen, Euros
Gwasg y Brython. 1961. 103p.,21cm.

Cerddi rhyddid
Nicholas, T. E
Abertawe. Thomas a Parry. 1914. 120p.

Cerddi rhydd Iolo Morganwg
Iolo Morganwg ; Donovan, Patrick J
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru cyhoeddwyd ar ran Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru. 1980. xii,175p.

Cerddi Rhys A Dafydd
Jones, Dewi
Dinbich. Gwasg Gomer. ,1971.

Cerddi R.J. Rowlands
Rowlands, R. J
(Caernarfon). Cyhoeddiadau Barddas. 1986. 74p.

Cerddi'r llanw
Nicholas, James
Ammonford. Llyfrau'r Dryw. 1969. 79p.

Cerddi'r llygaid: deg o gerddi a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer y teledu
Gruffydd, W. J
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. 1973. 88p.

Cerddi'r machlud
Hughes, Mathonwy
(Caernarfon?) ((Welsh Books Council, Queen's Sq., Aberystwyth, Dyfed SY23 2JB)). Cyhoeddidau Barddas. 1986. 45p.

Cerddi'r mynydd
Lloyd, Iorwerth H
Llyfrau'r Dryw. 1960. 45p.,22cm.

Cerddi'r Neraig: cyfrol o farddoniaeth
George, W. R. P
Llyfrau'r Dryw. 1968. 71p.,22cm.

Cerddi Robert Williams Parry: detholiad gyda rhaygmadrodd gan Thomas Parry
Parry, R. Williams ; Reddick, Peter ; Parry, Thomas
Y Drefnewydd (Newtown) ((Newtown, Powys SY16 3PW)). Gwasg Gregynog. 1980. xiv,112p.

Cerddi robin goch =: songs for small children
Davies, J. Glyn
Lerpwl. Gwasg y Brython. [19??]. 40p.

Cerddi'r parlwr
Evans, Einion
Llandysul. Gwasg Gomer. 1977. 71p.

Cerddi'r plant
Williams, E. Llwyd ; Williams, Waldo
Llandysul. Gwasg Gomer. 1962. 47p.

Cerddi'r plant lleiaf
Edwards, J. M
Hughes a'i Fab. 1937. 24p.

Cerddi'r synhwyrau
Llandysul. Gomer ar ran y Cyngor Ysgolion. 1980. 12p.

Cerddi'r troad: [barddoniaeth newydd i'r Mileniwm]
Rowlands, Dafydd
Llandysul. Gwasg Gomer. 2000. viii, 104 p.

Cerddi R. Williams Parry: y casgliad cyflawn 1905-1950
Parry, R. Williams ; Llwyd, Alan
Dinbych. Gwasg Gee. 1998. xxxvii,318p.

Cerddi'r Ynys
Evans, Einion
Llandysul. Gwasg Gomer. 1987. 81p.

Cerddi Saunders Lewis
Lewis, Saunders ; Gruffydd, R. Geraint
Cardiff. Gwasg Prifysgol Cymru. 1992. xii,82p.

Cerddi Saunders Lewis
Lewis, Saunders ; Gruffydd, R. Geraint
Y Drenewydd (Newtown, Powys). Gwasg Gregynog. 1986. xi,86p.

Cerddi Seion: detholiad o'r Salmau gyda chyfieithiad newydd ac esboniad
Jones, Gwilym H
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1975. 280p.

Cerddi Sion Cilan
Jones, John Owen ; Goodman, Dic
Cilan. John Owen Jones. (1995). 32p.

Cerddi Sion Cilan (J. O. Jones)
Jones, J. O
Pwllheli). J. O. Jones. [1996?] (Awelon, Cilan,Pwllheli, Gwynedd. 32p.

Cerddi Sir Benfro: cyfres cerddi fan hyn
Hopwood, Mererid ; Jones, R. Arwel
Llandysul. Gomer. 2002. xi, 142 p.

Cerddi Sir Gar
Mair, Bethan ; Jones, R. Arwel
Llandysul. Gomer. 2004. xiii, 145 p.

Cerddi Stafford Thomas
Thomas, Stafford
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1970. 101p.

Cerddi syml bardd gwlad
Griffiths, W. Llywelyn
Llambedr Pont Steffan [sic.]). W. Evans. [1997?] (Gellideg, Felinfach, Llanbedr Pontsteffan, Ceredigion SA48 8AF. 55p.

Cerddi Talfryn
Lloyd, Iorwerth H
(Nant Peris) ((Old School, Nant Peris, Caernarfon, Gwynedd)). Gwasg Gwynedd. 1980. 49p.

Cerddi T. Glynne Davies
Davies, T. Glynne
(Caernarfon?). Cyhoeddiadau Barddas. 1987. 194p.

Cerddi Tom y Garreg Fawr
Williams, T. H
Penygroes, Caernerfon ((Welsh Books Council, Queen's Sq., Aberystwyth, Dyfed SY23 2JB)). Cyhoeddiedau Mei. 1986. 64p.

Cerddi Tryweryn
Jones, John Lewis
Capel Garmon. Gwasg Carreg Gwalch. 1991. 68p.

Cerddi Twm Bethel
Jones, T. H
Penygroes. Gwasg y Tir. 1974. 64p.

Cerddi Ufelwyn
Morgan, Tom ; Thomas, G. J
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1997. xii,55p.

Cerddi Waldo Williams
Williams, Waldo ; Williams, J. E. Caerwyn ; Davies, Rhiain M
Y Drenewydd. Gwasg Gregynog. c1992. xvi,112p.

Cerddi W. J. Gruffydd, Elerydd
Gruffydd, W. J ; Edwards, D. Islwyn
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1990. 64p.

Cerddi y pren gwyn
Jones, Ifan
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion Gyf. 1968. 64p.,plate.

Cerddi ysgol a chartref: sef alawon y gwledydd, yn cynnwys penillion yn Gymraeg a darnau adrodd
Jones, A. Gwynn
Lerpwl. Hugh Evans a'i Feibion. [1929]. 52p.

Cerddorfa wag
Jarman, Geraint
S4C. 1987. 1 cassette.

Cerddoriaeth
Ardley, Neil ; Pritchard, Nansi
Gwasg Prifysgol Cymru. 1993. (64)p.

Cerddoriaeth ar gerddi Cynan
Griffiths, Eifion ; Cynan
[Penygroes]. Cyhoeddiadau Curiad. 1994. 46p.

Cerddoriaeth Cymru =: The music of Wales
Webb, Sioned
Pen-y-Groes, Caernarfon. Cyhoeddiadau Curiad. 1996. 43,43p.

"Cerddoriaeth ddu" yr ugeinfed ganrif
Webb, Sioned
Gomer. 1989. 18p.

Cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru: llyfryddiaeth = Traditional music in Wales : a bibliography
Thomas, Wyn
(St. Fagan's). Welsh Folk Museum. 1982. xvi,160p.

Cerddoriaeth yng Nghymru
Lewis, Idris ; Parry, Enid
Lerpwl. Gwasg y Brython. 1945. 74p.

Cerddoriaeth yng Nghymru: agweddau lleisiol ac offerynnau traddodiadol
Roberts, Huw ; Morgan, Tudur
Caernarfon. Cyngor Sir Gwynedd. 1993. 62p.

Cerddorion enwog
Jones, W. J
[Aberystwyth]. Gwasg Cambria. 1988. 137p.

Cerdd-tastic!: cyflwyniad i gerddoriaeth Cymru = an introduction to Welsh music
Hall, Christine ; Thomas, Geraint
Talybont. Y Lolfa. [2005]. 134, 142p.

Cerddwn ymlaen
Iwan, Dafydd
Llandwrog. Sain. 2004. 1 videodisc (DVD) (70 min.).

Cerdet bey ve ogullari: Roman
Pamuk, Orhan
Istanbul. Can. 1983.

Cerdii ac ysgrifau
Jones, S. B ; Jones, Gerallt
Llandysul. Gwasg Gomer. 1966. 175 p.

Cerdota grandota
Beaton, Clare ; Canetti, Yanitzia
Cambridge (Mass). Barefoor Books. 2003.

Cereal and grain-legume seed processing: technical guidelines
Rome. F.A.O. 1981. xv,156p.

Cereal aphid populations: biology, simulation and prediction
Carter, N ; Dixon, A. F. G ; Rabbinge, R
Wageningen. Centre for Agricultural Publishing and Documentation (Pudoc). 1982.

Cereal aphids
Alnwick. MAFF. 1982. 7p.

Cereal aphids
Pinner. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. 1978.

Cereal banks -at your service?
Fall, Abdou ; Graham, Olivia ; Hesse, Ced
Oxfam on behalf of the Arid Lands Information Network. 1991. iv,52p.

Cereal banks in Burkina Faso: a case study
Roche, C. J. R
Liverpool. University of Liverpool Department of Geography. 1984.

Cereal biotechnology
Morris, Peter C ; Bryce, James H
Boca Raton, FL. CRC Press/Woodhead Pub. 2000. x,252 p.

Cereal breakfast foods
Woods, Charles D ; Snyder, Harry
Washington. Government Printing Office. 1906. 36p.

Cereal breeding procedures
Harrington, James Bishop
Rome. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (1952). vii, 122 p.

Cereal breeding related to integrated cereal production: proceedings of the conference of the cereal section of EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding), Wageningen, Netherlands, 24-26 February 1988
Jorna, M. L ; Slootmaker, L. A. J
Wageningen. Pudoc. 1988.

Cereal by-products and alternative feeds
Alnwick. MAFF, ADAS. 1985. 8p.

Cereal carbohydrates
Preece, I. A
London. Royal Institute of Chemistry. 1957. 25p.,ill.,25cm.

Cereal chemistry
St. Paul, MN. American Association of Cereal Chemists.

Cereal crop manual
Farman, C. D
Stoneleigh, Kenilworth. Arable Unit, National Agricultural Centre. 1987. 138p.

Cereal crops
Leonard, Warren H ; Martin, John H
New York. Macmillan. 1963. sR8.880.

Cereal crops for industrial use in Europe
Rexen, Finn ; Munck, Lars
Copenhagen. Carlsberg Research Center for the Commission of the European Communities Directorate, General Information Market and Innovation. 1984.

Cereal cyst eelworm
Pinner. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. 1977.

Cereal cyst nematode
Alnwick. MAFF. 1982. 1 sheet.

Cereal development guide
Kirby, E. J. M ; Appleyard, Margaret
Kenilworth. Arable Unit, National Agricultural Centre. c1986. 95p.

Cereal development guide
Kirby, E. J. M ; Appleyard, Margaret
Kenilworth. Cereal Unit, National Agricultural Centre. 1981. 80 p.

The cereal disease expert
Hessayon, D. G
Waltham Cross. Pan Britannica Industries Publications. 1982. 32p.

Cereal disease guide
Nottingham. Schering Agriculture. 1988. 79p.

Cereal disease methodology manual
Stubbs, R. W
Mexico, D.F. CIMMYT. 1986.

Cereal diseases: their pathology and control
Jones, D. Gareth ; Clifford, Brian C
Chichester. Wiley. c1983. xv,309p., 16p. of plates.

Cereal diseases: their pathology and control
Jones, D. Gareth ; Clifford, Brian C
Hadleigh. BASF United Kingdom Limited, Agrochemical Division. 1978. 279p., [16] leaves of plates.

Cereal diseases: [their recognition and control]
Moore, W. C
London. His Majesty's Stationery Office. 1948. 40p.

Cereal diseases
Moore, F. Joan ; Moore, W. C
London. H.M.S.O. 1961. 43p.,ill.,25cm.

Cereal diseases in Ireland
McKay, Robert
Dublin. Arthur Guinness, Son and Co. 1957. viii,161p.

Cereales, maiz: 1961
Guerrero Gonzalez, Manuel Antonio
[S.l.]. [s.n.]. [1961?]. 1 map.

Cereales, trigo, cebada, avena, arroz, sorgo: 1961
Guerrero Gonzalez, Manuel Antonio
[S.l.]. [s.n.]. [1961?]. 1 map.

Cereales y granos leguminosos: estudio integral del sector
Villegas, Antonio Jose
[Caracas]. Banco Central de Venezuela. 1978.

Cereal extensification in lowland England: an assessment of the benefits for wildlife
[Cirencester]. Royal Agricultural College. 1988.

Cereal feed use in the ThirdWorld: past trends and projections to 2000
Sarma, J. S
Washington, D.C. International Food Policy Research Institute. c1986. 68 p.

Cereal foods world
St. Paul. American Association of Cereal Chemists.

Cereal grain: mycotoxins, fungi and qualityin drying and storage
Che┬┐kowski, J
Amsterdam . Elsevier. 1991.

Cereal grain crops
Stoskopf, Neal C
Reston, Va. Reston Pub. Co. c1985. xi, 516 p.

Cereal grain quality
Henry, Robert J ; Kettlewell, P. S
London. Chapman & Hall. 1996. xiv,488p.

Cereal grains
Kensington. Commonwealth Institute. [n.d.]. 7 various samples.

Cereal grass: nature's greatest health gift
Seibold, Ronald L
New Canaan, Conn. Keats Pub. c1991. 141 p.

Cereal growth regulators
Scottish Agricultural Colleges. 1980.

Cereal growth stages
(Sligo). 1986. 1 videocassette.