Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Cwstennin, Llangystennin, Aberconwy, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Cwstennin, Llangwstennin, Aberconwy, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1994. 2 microfiches.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Deiniolfab, Llanddaniel-fab, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the churchof Saint Deiniolfab, Llanddaniel-fab, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1990. 31p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Dona, plwyf Llanddona, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Dona, parish of Llanddona, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. [1988]. 40p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Santes Agnes, Conwy, Aberconwy, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of Saint Agnes, Conwy, Aberconwy, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1988. 107p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Santes Edwen, Llanedwen, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of SaintEdwen, Llanedwen, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1990. 56p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Santes Mair, Caerhun, Aberconwy, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Mary, Caerhun, Aberconwy, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1993. 2 microfiches.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Santes Mair, Dolbenmaen, Dwyfor, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Mary, Dolbenmaen, Dwyfor, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1996. 112p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Santes Mair, Llanfairfechan, Conwy, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Mary, Llanfairfechan, Conwy, Wales
Menai Bridge. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1997. 2 microfiches.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Santes Mair, Llanfair Mathafarn Eithaf, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of thechurch of Saint Mary, Llanfair Mathafarn Eithaf, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1990. 51p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Santes Mair, Llanfair Pwllgwyngyll, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of Saint Mary, Llanfair Pwllgwyngyll, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1989. 114p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Santes Mair, Tal-y-Llyn, Meirionnydd, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Mary, Tal-y-Llyn, Meirionnydd, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1989. 77p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Santes Mair, Trefriw, Aberconwy, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Mary, Trefriw, Aberconwy, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1992. 1 microfiche.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Eugrad, Llaneugrad, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of SaintEugrad, Llaneugrad, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1991. 38p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Gwyddelan, Dolwyddelan, Aberconwy, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church ofSaint Gwyddelan, Dolwyddelan, Aberconwy, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1992. 42p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Iestyn, plwyf Llaniestyn, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church ofSaint Iestyn, parish of Llaniestyn, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1988. 36p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Ilar, Llan-Rhos, Aberconwy, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Hilary, Llan-Rhos, Aberconwy, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1989. 225p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr, Ysbyty Ifan, Sir Ddinbych, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint John the Baptist, Ysbyty Ifan, Denbighshire, Wales
Menai Bridge. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1997. 2 microfiches.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Madryn, Trawsfynydd, Meirionnydd, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Madryn, Trawsfynydd, Meirionnydd, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1992. 72p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Mihangel, Betws y Coed, Aberconwy, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Michael, Betws y Coed, Aberconwy, Wales
Menai Bridge. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1998. 3 microfiches.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Mihangel, Ffestiniog, Meirionnydd, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church ofSaint Michael, Ffestiniog, Meirionnydd, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1993. 224p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel y Pennant, Meirionnydd, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Michael, Llanfihangel y Pennant, Meirionnydd, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1991. 51p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Mihangel, plwyf Llanfihanel Dinsylwy, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Michael, parish of Llanfihandel Dinsylwy, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 12p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Mihangel, Plwyf Llanfihangel Dinsylwy, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions ofthe church of Saint Michael, Parish of Llanfihangel Dinsylwy, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 12p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Mihangel, Y Fali, Llanynghenedl, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of Saint Michael, Valley, Llanynghenedl, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1990. 18p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Padrig, Llanbadrig, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of SaintPatrick, Llanbadrig, Ynys Mon, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1989. 75p.

Arysgrifau cerrig-coffa eglwys Sant Paul, Bryncoedifor, Dolgellau, Meirionydd, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Paul, bryncoedifor, Dolgellau, Meirioneth, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 19p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Pedr, Llanbedr y Cennin, Aberconwy, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Peter, Llanbedr y Cennin, Aberconwy, Wales
Menai Bridge. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1999. 1 microfiche.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Rhwydrys, Llanrhwydrys, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of Saint Rhwydrys,Llanrhwydrys, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1990. 16p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Rhychwyn, Llanrhychwyn, Aberconwy, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church ofSaint Rhychwyn, Llanrhychwyn, Aberconwy, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1992. 1 microfiche.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Sadwrn, plwyf Llansadwrn, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church ofSaint Sadwrn, parish of Llansadwrn, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 44p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Sior, Llandudno, Aberconwy, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of Saint George, Llandudno, Aberconwy, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1988. 1 microfiche.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Tegfan, Llandegfan, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of SaintTegfan, Llandegfan, Ynys Mon, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1990. 101p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Tudclud, Penmachno, Aberconwy, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of Saint Tudclud, Penmachno, Aberconwy, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1993. 2 microfiches.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Tudno, Llandudno, Aberconwy, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of SaintTudno, Llandudno, Aberconwy, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1988. 160p.

Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys y Santes Fair, Beddgelert, Dwydor, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Church of SaintMary, Beddgelert, Dwyfor, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1996. 133p.

Arysgrifau cerrig-coffa Mynwent Anenwadol Erw Feiriol, Llanfairfechan, Conwy, Cymru =: Memorial inscriptions of the Nondenominational Cemetery, Erw Feiriol, Llanfairfechan, Conwy, Wales
Menai Bridge. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1997. 128p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent Capel Ainon (B), Pen Llyn, plwyf Llantrisant, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptionsin the cemetery of Capel Ainin (B), Pen Llyn, parish of Llantrisant, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1985. 5p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent Capel Ardda (M.C.), Cwm Brwynog, Llanrhychwyn, Aberconwy, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the chapel of Capel Ardda (C.M.), Cwm Brwynog, Llanrhychwyn, Aberconwy, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1991. 1 microfiche.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent Capel Bethel (M.C.), (Capel y Llan), plwyf Llanfachreth, Meirionnydd, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the graveyard of Bethel (C.M.) Chapel (Capel y Llan), parish of Llanfachreth, Meirionnydd, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1985. 16p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent Capel Carmel (B), Pen-y-Sarn, plwyf Llaneilian, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the chapel graveyard of Carmel (B), Pen-y-Sarn, parish of Llaneilian, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1985. 30p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent Capel Ebenezer (A), Rhosmeirch, Llangefni, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions ofEbenezer Chapel (I), Rhosmeirch, Llangefni, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1985. 49p.

Arysgrifau cerrig coffa mynwent Capel Hermon (M.C.), plwyf Llanfachreth, Meirionnydd, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the graveyard of Hermon (C.M.) Chapel, parish of Llanfachreth, Meirionnydd, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1985. 7p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent Capel Rehoboth (M.C.), Corris, Tal-y-Llyn, Meirionnydd, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptionsof the chapel cemetery of Rehoboth (C.M.), Corris, Tal-y-Llyn, Meirionnydd, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1991. 82p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent Capel Sardis (B), Llaneuddog, plwyf Llanwenllwyfo, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the chapel graveyard of Sardis (B), Llaneuddog, Parish of Llanwenllwyfo, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1985. 12p.

Arysgrifau cerrig coffa mynwent Capel Siloh (A.), (Capel y Ffrwd), plwyf Llanfachreth, Meirionnydd, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the graveyard of Siloh (C.) Chapel (Capel y Ffrwd), parish of Llanfachreth, Meirionnydd, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1985. 15p.

Arysgrifau cerrig coffa mynwent Capel Siloh (M.C.), Rhydymain, plwyf Llanfachreth, Meirionnydd, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the graveyard of Siloh (M.C.) Chapel, Rhydymain, parish of Llanfachreth, Meirionnydd, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1985. 8p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent Capel Weslead (W), Pont Rhydbont, plwyf Rhoscolyn, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the cemetery of the Wesleyan Chapel (W), Pont Rhydbont (Four Mile Bridge), parish of Rhoscolyn, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 19p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent eglwys Sant Allgo, plwyf Llanallgo, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of Saint Allgo, parish of Llanallgo, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 57p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent eglwys Sant Ceidio, plwyf Rhodogeidio, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of thechurch of Saint Ceidio, parish of Rhodogeidio, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 13p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent eglwys Sant Eilian, plwyf Llaneilian, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of Saint Eilian, parish of Llaneilian, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 98p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent eglwys Sant Eleth, plwyf Amlwch, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the churchof Saint Eleth, parish of Amlwch, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1985. 72p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent eglwys Santes Ana, plwyf Coedana, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of Saint Ana, parish of Coedana, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 13p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent eglwys Santes Gwenllwyfo, plwyf Llanwenllwyfo, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptionsof the church of Saint Gwenllwyfo, parish of Llanwenllwyfo, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 68p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent Eglwys Santes Mair, Plwyf Conwy, Aberconwy, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of Saint Mary, Parish of Conwy, Aberconwy, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1988. 51p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent eglwys Santes Mair, plwyf Llanfair yn Neubwll, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of Saint Mary, parish of Llanfair yn Neubwll, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 33p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent eglwys Santes Pabo, plwyf Llanbabo, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the cemetery of Sant Pabo, parish of Llanbabo, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1986. 15p.

Arysgrifau cerrig coffa mynwent eglwys Sant Machreth, plwyf Llanfachreth, Meirionnydd, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of Saint Machreth, parish of Llanmachreth, Meirioneth, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1986. 84p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent eglwys Sant Mihangel, plwyf Llanfihangel yn Nhowyn, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of Saint Michael, parish of Llanfihangel yn Nhowyn, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 14p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent eglwys Sant Mihangel, plwyf Penrhosllugwy, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions ofthe church of Saint Michael, parish of Penrhosllugwy, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1985. 48p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent eglwys Sant Rhuddlad, plwyf Llanrhuddlad, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the church of Saint Rhuddlad, parish of Llanrhuddlad, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 20p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent eglwys Sant Tyfrydog, plwyf Llandyfrydog, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions in the cemetery of the church of Sant Tyfrydog, parish of Llandyfrydog, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1986. 31p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent eglwys Sant Tysilio, plwyf Llandysilio, Ynys Mon, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of thechurch of Saint Tysilio, parish of Llandysilio, Anglesey, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 203p.

Arysgrifau cerrig coffa mynwent Eglwys St. Ioan, Llanystumdwy, ger Cricieth, hen Sir Gaernarfon =: Memorial inscriptions of cemetry of St. John, Llanystumdwy, near Cricieth, old Caernarfonshire
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1985. 78p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent gyhoeddus Bethesda, Blaenau Ffestiniog, Meirionnydd, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions ofthe public cemetery of Bethesda, Blaenau Ffestiniog, Meirionnydd, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1992. 38p.

Arysgrifau cerrig coffa mynwent St. Beuno, Penmorfa =: Memorial inscriptions at St. Beuno's Church, Penmorfa, Porthmadog, Gwynedd
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1983. 92p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent y Crynwyr, Tyddyngarreg, a Capel Tabor (A), plwyf Dolgellau, Meirionydd, gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the Quaker cemetry, Tyddyngarreg, and Tabor (I) Chapel, Parish of Dolgellau, Meirioneth, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 25p.

Arysgrifau cerrig-coffa mynwent Y Ffolt, Capel Einon (B.), Glanwydden, plwyf Llangystennin, Aberconwy, Gwynedd, Cymru =: Memorial inscriptions of the cemetery of Y Ffolt, Einon Chapel (B.), Glanwydden, parish of Llangystennin, Aberconwy, Gwynedd, Wales
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1987. 1 microfiche.

Arysgrifau cerrig coffa ym mynwent Capel Helyg, capel yr Annibynwyr, Llangybi, hen Sir Gaernarfon =: Memorial inscriptions on gravestones [of the] independant chapel at Capel Helyg, Llangybi, old Caernarfonshire
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1985. 95p.

Arystokracja
Miller, Marek
Warszawa. Proszynski. 1998.

A Ryther legacy: the monuments assessed
Routh, Pauline E ; Knowles, Richard
Wakefield. Bedesman. 1981. 36p.

Arytmie: pathologie a klinika poruch rytmu srdcniho
Weber, Klement ; Syllaba, Ladislav
V Praze. Nakladem Ceske Akademie Ved a Umeni. 1926. xix, 423p.

Ar y trac
Lewis, Sian ; Cooper, Anne Lloyd
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 2000. 12p.

Ar y traeth =: At the beach
Hill, Eric ; Jones, Gordon
Llandysul. Gomer. 2002. [10] p.

Ar y traeth
Huws, Emily ; Jones, Jac
Llandysul. Gwasg Gomer. 1984. 31p.

Ar y tram i weld siopau
Piggott, Margaret M
London. Oxford University Press. 1933. [10p.].

Ar y trothwy
Turgenev, I. S ; Hughes, Dilwyn Ellis
Caerdydd. Yr Academi Gymraeg. 1983. 159p.

Ar y tywod
Hunt, Roderick ; Paschalis, Juli ; Brychta, Alex
Gwasg Addysgol Drake. 1998. 8p.