B J 4
Bob James Four ; James, Bob
CTI. 1 disc.

BJ4
James, Bob
CBS. 1 disc.

BJA: British journal of anaesthesia
Oxford. Oxford Journals.

Bjaelker
Kildegaard, Arne
[Aalborg]. Aalborg Universitetscenter. 1979. [73] s.

Bjaelker og rammer: Beregning af statisk ubestemte konstruktioner
Laier, Steen
[Lyngby]. Polyteknisk Forlag. 1974. 134 s.

Bjaerg-Ejvind og hans Hustru
Sigurjonsson, Johann
Kjoebenhavn. 1913. 140 s.

Bj©ırn Bj©ırnsons vej mod realismens teater
Erbe, Berit
Bergen. Universitetsforlaget. 1976. 339 s.

Bj©ırneboe
Otnes, Yngvild Risdal
Oslo. Aschehoug. 1974.

Bj©ırneboes menneskesyn i Frihetens ©ıyeblikk
Lem, Steinar
Oslo. Aschehoug. 1981. 95, (1) p.

Bj©ırn N©ırgaard: den kongelige kobberstiksamlung
N©ırgaard, Bj©ırn
(Copenhagen). Statens museum for kunst K©ıbenhavn. 1981.

Bj©ırn N©ırgaard, objekt, skulptur, tableau
N©ırgaard, Bj©ırn ; Mortensen, Ellen Tange ; Gottlieb, Lennart ; S©ırensen, Jens Erik
(Arhus). Aarhus kunstmuseum i samarbejde med Eks-Skolen. c1986. 272 p.

Bj©ırnson in Deutschland: ein Materialienband
Keel, Aldo
Frankfurt am Main . P. Lang. c1985. v, 261 p.

Bj©ırnson og kristendommen, 1832-1875: selverkjennelse selvhevdelse
Amdam, Per
Oslo. Universitetsforlaget. 1969.

Bj©ırnson og tsjekkisk litteratur
Fraenkl, Pavel
Oslo. Gyldendal. 1953.

Bj©ırnsonsamlingen i Universitets-biblioteket: kaseri for bibliofilklubbens medlemmer hold i Bj©ırnsonrommet 30 april 1946
Anker, ©yvind
Oslo. 1949. 32 p.

Bj©ırnsons skuespill pa svensk scene
Noreng, Harald
Oslo. Gyldendal. 1967.

Bj©ırnson-studier, I-VII
Kristiana. Mallingske Bogtrykkeri. 1911.

Bj©ırnstjerne Bj©ırnson: hjemmet og vennerne : Aulestad-minner
Bj©ırnson, Bj©ırn
Oslo. 1932. 261 s.

Bj©ırnstjerne Bj©ırnson: hans barndom og ungdom
Collin, Christian
Kristiania. Aschehoug. 1907.

Bj©ırnstjerne Bj©ırnson: h©ıvdingen, 8 December 1910, in memoriam
Gran, Gerhard
Kristiana. Aschehoug. 1910.

Bj©ırnstjerne Bj©ırnson: en livsskildring
Marstrand, Jacob
K©ıbenhavn. Gad. 1923.

Bj©ırnstjerne Bj©ırnson: festskrift i anledning af hans 70 aars f©ıdselsdag
Naerup, Carl
K©ıbenhavn. Gyldendal. 1902.

Bj©ırnstjerne Bj©ırnson and Othello: a nineteenth century Norwegian production
Palmstr©ım, Bettine
1978. 1 v.

Bj©ırnstjerne Bj©ırnson og fredssaken inntil 1900
Finsland, Astrid
Oslo. Gyldendal. 1948.

Bj©ırnstjerne Bj©ırnson og hans digtning
Nielsen, N. C
K©ıbenhavn. Schultz. 1932.

Bj©ırnstjerne Bj©ırnsons dramatiske diktning
Noreng, Harald
Oslo. Gyldendal. 1954.

Bj©ırnstjerne Bj©ırnsons liv og forfattervirksomhed
Halvorsen, Jens Braage
Kristiana. Malling. 1885.

Bj©ırnstjerne Bj©ırnsons og Christian Collins brevveksling, 1889-1909
Bj©ırnson, Bj©ırnstjerne ; Collin, Christian
Oslo. Gyldendal. 1937.

Bj©ırnstjerne Bj©ırnson som f℗ʻorfattare, politiker och personlighet: ett utkast
Holmberg, Cecilia
Stockholm. Bonnier. 1885.

Bj©ırnstjerne Bj©ırnsons politiske agitasjon, 1880-1884
Lervik, Helge
Oslo. Universitetsforlaget. 1969.

Bja˜lbo-Jarlen: skadespel i fem akter
Strindberg, August
Stockholm. Bjo˜rck & Bo˜rjesson. 1909.

Bja˜lklag paa jord - va˜rmeisolering och golvtemperaturer
Adamson, Bo
Stockholm. Svensk Byggtja˜nst. 1973. 134 s.

Bjanders reise: roman
L©ınn, ©ystein
Oslo. Gyldendal Norsk. 1984.

Bjarmaland
Jansson, Valter
Uppsala. A.-B. Lundequistska Bokhandeln. 1936.

Bjarnar saga Hitd¿lakappa
Boer, Richard Constant
Halle a.S. Niemeyer. 1893.

Bjarne Melgaard
Melgaard, Bjarne
Amsterdam. Stedelijk Museum. [1997].

Bjarni Spike-Helgi's son, and other poems
Turnbull, Gael
Ashland. Origin Press. 1956.

B. J. D., 17/7/1885-30/7/1943: a short biography of Benjamin James Dale
Dale, Penelope Mary

BJ dog
Cullimore, Stan ; Hayles, Karen
Harlow. Longman. 1994. 63p.

Bjergby gaar videre
Lundgren, Max
[Koebenhavn]. Gyldendal. 1971. 107 s.

Bjergene: 2 noveller
Branner, Hans Christian
K©ıbenhavn. Branner & Korch. 1953.

Bjergflora i farver
Skytte Christiansen, M ; Barry, Daphne ; Grierson, Mary
Koebenhavn. 1968. 355 s.

Bjergfolket
Turnbull, Colin M
[Koebenhavn]. Nyt Nordisk Forlag. 1976. 265 s & 10 tavler.

BJ goes on holiday
Cullimore, Stan ; Hayles, Karen
Harlow. Longman. 1994. 79p.

BJH and other short stories
London. EMI P EMI Records. 2002. 1 compact disc.

The BJHC abbreviary: a dictionary of abbreviations and acronyms used in the field of health informatics and in the NHS
De Glanville, Hugh ; Stokes, Adrian V
Weybridge. BJHC. 1995. viii, 112p.

Bjoerling in opera
Bjoerling, Jussi
London. RCA. [n.d.].

Bjoernen Paddington
Bond, Michael
Albertslund. Det Danske Forlag. 1974. 148 s.

Bjoernestjerne Bjoernsons Fortaellinger: jubilaeumsudgave
Bj©ırnson, Bj©ırnstjerne ; Moe, Moltke
Koebenhavn. Gyldendalske Boghandel. 1907. 462 s.

Bjoern Rasmussen om dansk film: Bjoern Rasmussen 1918-1972
Rasmussen, Bjoern
Koebenhavn. Institut for filmvidenskab. 1978. 94 s.

Bjoernstjerne Bjoernson
Gran, Gerhard
Koebenhavn. Det Schoenbergske Forlag. 1916. 96 s.

Bjoernstjerne Bjoernson: Festskrift i Anledning af hans 70 Aars Foedselsdag
Hamsun, Knut
Koebenhavn. Gyldendalske Boghandels Forlag. 1902. 172 s.

Bjoernstjerne Bjoernsons brevveksling med danske 1854-1874
Bj©ırnson, Bj©ırnstjerne ; Nielsen, Torben ; Nielsen, Torben ; Anker, ©yvind
Koebenhavn. Gyldendal.

Bjoernstjerne Bjoernsons brevveksling med danske 1875-1910
Bj©ırnson, Bj©ırnstjerne ; Nielsen, Torben ; Bull, Francis ; Nielsen, Torben
Koebenhavn. 1953. 3 bd.

Bjoernstjerne Bjoernsons brevveksling med svenske 1858-1909
Bj©ırnson, Bj©ırnstjerne ; Anker, ©yvind ; Bull, Francis ; Lindberger, O˜rjan
Oslo. Gyldendal.

B.J. of Davenport: the early years of chiropractic
Keating, Joseph C
Davenport, Iowa. Association for the History of Chiropractic. 1997. x, 313 p.

BJOG: an international journal of obstetrics & gynaecology
Oxford. Blackwell-Synergy.

BJOG: an international journal of obstetrics and gynaecology
Oxford. Elsevier.

Bjolleslatten: slatter etter Ola Mosafinn 1828-1912
Rygg, Leif ; Buen, Knut ; Nordstoga, Kare
[Norway]. Buen Kulturverkstad. 1993. 1 compact disc.

B. Jon: his part of King James his royall ... entertainement through his ... cittie of London ... the 15 of March: With other additions (A particular entertainment of the queene and prince ... to Althrope)
Jonson, Ben ; James
London. Blount. 1604. (39), 13 p.

Bjork
Bjork
One Little Indian Records. 2002. 1 compact disc.

Bjork live in Cambridge
[London]. Channel 4. 2002. 1 videocassette (65min).

Bjo˜rko˜
Lindqvist, Sune ; Gustawsson, K. A
Stockholm. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 1959. 44 p.

Bjo˜rling
Bjo˜rling, Jussi
Monmouth. Nimbus. 1992. 1 compact disc.

Bjorn again: older people can boost their quality of life by getting to grips with the internet
Ivory, Mark ; Lewin, Melanie
[S.l.]. [Community Care]. 2003.

Bjo˜rn at Haufgi
Johannesson, Jon
[Reykjavik]. [Isafddarprentsmi©ʻja]. [1940].

Bjorn Borg
Audette, Larry
New York (etc.). Quick Fox. 1979.

Bjorn Borg: winner loses all
Skarke, Lars
London. Blake Hardbacks. 1993. 257p.

[Bjo˜rn Borg interview]
Borg, Bjo˜rn
[London. ITV. 1983]. Videorecording.

Bjorn Borg, my life and game
Borg, Bjo˜rn ; Scott, Gene
London. Sphere. 1981.

Bjo˜rn Dahlstro˜m: designer
Wickman, Kerstin
Stockholm. Arvinius Forlag. 2001. 124p.

Bjorn Norgaard: objekt, skulptur, tabla
Norgaard, Bjorn
Stockholm. Moderna Museet. 1986.

Bjornon
Maclean, Alistair
Seden. Forum. 1985.

Bjo˜rnstjerne Bjo˜rnson i lif och la˜ra
Nordmann, Petrus
Helsingfors. [Tidnings- och Tryckeri-Aktiebolagets Tryckeri]. 1916.

Bjo˜rn von Rosen: Fa˜glar i Etiopien
Stockholm. Moderna Museet. 1984.

Bjo˜rn von Rosen som bokkonstna˜r: utsta˜llning i Uppsala Universitetsbibliotek 22 September-10 November1979
Uppsala. [Uppsala Universitetbibliotek]. 1980.

Bjowulfs Drape
Grundtvig, N F S
Kjoebenhavn. 1820. 325 s.