Cyd-addoli: gwasanaethau ar gyfer oed cynradd
Pitkin, Joanna ; James, Lowri
Bangor. Cyhoeddiadau'r Gair. 1997. 139p.

Cydades
Bowman, John
Athens. Efstathiades. 1983.

Cydalise et le chevre-pied
Pierne, Gabriel ; Shallon, David
Timpani. 2000. 1 compact disc.

Cydalise et le chevre-pied suites 1 & 2: Ramuntcho overture
Pierne, Gabriel ; Pierne, Gabriel ; Pierne, Gabriel
EMI. 1992. 1 compact disc (53 mins.21).

Cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai
Cardiff. Welsh Office. 1996. i,5,i,5p.

Cydbwyso
Fitzpatrick, Julie ; Bowles, Diana ; Williams, Mel
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 1993. 29p.

Cydbwyso
Jennings, Terry ; Anstey, David ; Williams, Mel
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 1992. 24p.

Cyder: a poem in two books
Philips, John ; Draper, Somerset ; Van der Gucht, Gerard
London. printed for J. and R. Tonson, and S. Draper. 1744. 72p.

Cyder: a poem : in two books ; with The splendid shilling. Paradise lost, and two songs, &c
Philips, John ; Philips, John
London. Printed and sold by H. Hill. 1708. 48 p. (p. 48 advertisements).

Cyder: a poem : with The splendid shilling, Paradise lost, and Two songs, &c
Philips, John
London. printed and sold by H. Hills. 1709.

The cyder feast and other poems
Sitwell, Sacheverell
London. Duckworth. 1927. 93 p.

Cydio mewn cwilsyn
Jones, Rhiannon Davies
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 2002. 133 p.

Cydio'n dynn
Williams, Gerwyn
Talybont, Ceredigion. Y Lolfa. 1997. 64p.

Cydonia
Island. 2001. 1 compact disc.

Cyd-uchelgais: Cefnogi cyfraniad y gymuned tuag at yr amgylchedd lleol : Datgan safbwynt Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Bangor. Cyngor Cefn Gwlad Cymru. 1995. 12, 12p.

Cydymaith Camau'r Plant: sef casgliad o storiau i'w dweyd wrth y plant gan yr athro mewn tair rhan
Pwyllgor Rhyngenwadol yr Ysgol Sul. v[n.d.]. 129p.

Cydymaith dyddanus: yn cynwys byr-hanesion hynod am ddyoddefiadau a gwaridigaethau pobl dduw, buddugoliaethau y gwirionedd, a'i ddylanwad ar galonau a bucheddau y cym raidau gwaethaf : hanes pregethwyr ac awdwyr enwog, a chasoliad helaeth o ddywediadau ac atebion pert a tharawiadol
Jones, Robert ; Zimmer, Heinrich
Wrexham. cyhoeddedig gan Hughes and Son. [1878]. iv,352p.

Cydymaith i faes llafur yr oedolion 2000-2001: Hosea, Micha ac Efengyl Marc
Roberts, Elfed ap Nefydd
Bangor. Cyhoeddiadau'r Gair. 2000. 52p.

Cydymaith i faes llafur yr oedolion 2004-2005: Joel, Amos, Actau
Hughes, Huw John
Bangor (Gwynedd). Cyhoeddiadau'r Gair. 2004. 51p.

Cydymaith i lenyddiaeth Cymru
Stephens, Meic
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1992. xiv,662p.

Cydymaith i'r hwsmon
Jones, Hugh ; Lewis, Henry
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1947. 65p.

Cydymaith y bugail: sef casgliad o nodau clustiau defaid, yn cynwys dros ddwy fil o nodau yn siroedd Meirion, Maldwyn a Cheredigion
Jones, Lewis
Machynlleth. Evan Jones. 1888. xi, 256p.

Cydymaith yr eglwyswr, yn ymweled a'r claf. Yn cynnwys cynnulliad o'r amryw bethau neillduol sy'n canlyn, i'r perwyl hwnnw
J. W ; Jones, E
Mwythig [Shrewsbury]. ar werth yno gan Tho. Durston [gwerthwr llyfrau]. [1700]. [8],200,[4]p.

Cydymmaith i'r hwsmon: neu llyfr yn cynnwys ynddo fyfyrdodau, ar bedwar tymmor y flwyddyn; sef, Gwanwyn, Haf, Cynhauaf, Gauaf
Jones, Hugh
Llundain. T. Davies. 1774. 59p.

Cyd yn cydio: deng mlynedd yn hanes y mudiad i oedolion sy'n adfer yr iaith ar wefusau pobl mewn oed 1984-1994
Jones, Bobi
Aberystwyth. CYD. 1994. 34p.

Cy ensuit le grant et vray art de pleine rhetorique, utille, proffitable et necessaire a toutes gens qui desirent a bien elegamment parler et escrire
Fabri, Pierre
Geneve. Slatkine. 1972.

Cy ensuont ascuns nouel cases (etc.)
Dyer, James
Londini. Tottell. 1592. (iv), 377 leaves.

Cyfaddawdu
Ap Hywel, Elin
(Aberystwyth). Gwasg yr Urdd. (1980). 32p.

Cyfaill carcharorion: cofio Merfyn Lloyd Turner, Hydref 21,1915-Awst 6, 1991
Morgan, Dyfnallt
Dinbych. Gwasg Gee. 1992. 88p.

Cyfaill o'r cwm: sef amrywion barddol caeth a rhydd
Evans, Evan
Bala. Davies ac Evans, Swyddfa'r "Seren". 1894. 63p.

Cyfaill y morwr
Rees, Aeron
Caerdydd. Qualitex. 1992. 24p.

Cyfamod (drama un act)
Hughes, Gwilym Thomas
Gwasg Aberystwyth. 1959. 39p.,19cm.

Cyfamod Duw a'i bobl
Jenkins, Ann
Y Bontfaen (Cowbridge). D. Brown. c1984. 38p.

Cyfannu'r rhwyg: hanes Eglwys Salem Aberystwyth 1893-1988
Roberts, Brynley F
Caernarfon. Wasg Pantycelyn. c1995. 69p., (6)p. of plates.

Cyfansoddiad =: Constitution
Caernarfon. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. 2005. 263, 257p.

Cyfansoddiadau a Beirniadaethau
Bassett, T. M
Llandysul. Gwasg Gomer. 1977. 169p.

Cyfansoddiadau a beirniadaethau
Bassett, T. M
Llandysul. Cyhoeddir gan Wasg Gomer dros Lys yr Eisteddfod Genedlaethol. (1983). 207p.

Cyfansoddiadau a beirniadaethau
Bassett, T. M
Llys yr Eisteddfod Genedlaethol. 1973. xi,208p.

Cyfansoddiadau a beirniadaethau
Elis, Meri Rhiannon ; Jones, Catherine
[s.l.]. Llys Eisteddfod Mon. 1995. 64p.

Cyfansoddiadau a beirniadaethau
Williams, Stephen J
Llandybie. Christopher Davies. 1974. 255p.

Cyfansoddiadau a beirniadaethau
Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol. 1953. 224p.

Cyfansoddiadau a beirniadaethau yn cynnwys yr holl farddoniaeth fuddugol a rhai cyfansoddiadau eraill: golygwyd gan T. J. Morgan
Cyhoeddir gan wasg y Brython dros Gyngor yr Eisteddfod Genedlaethol. 1950. 271p.

Cyfansoddiadau a beirniadaethau yn cynnwys yr holl farddoniaeth fuddugol a rhai cyfansoddiadau eraill: golygwyd gan William Morris
Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol. 1943. 215p.

Cyfansoddiadau barddonol y diweddar Lewis Jones, Bwlch, Dinas Mawddwy
Jones, Lewis
Bala. H. Evans. [1905?]. vi, 119p.

Cyfansoddiadau buddugol
Lerpwl. Gwasg y Brython. 1943. 96p.

Cyfansoddiadau buddugol
Pwyllgor yr Eisteddfod Genedlaethol. 1928. 47p.

Cyfansoddiadau Buddugol, a'r beirniadaethau, gyda hanes cyffredinol eisteddfodau o'r amser boreuaf hyd yn bresennol
Humphreys, Robert J
Wrexham. R.Hughes. 1862. 362p.

Cyfansoddiadau buddugol Eisteddfod Dalaethol Gwynedd, Blaenau Ffestiniog, 1891, yn nghyda beirniadaethau, hanes yr eisteddfod, papyrau ac areithiau
Bala. H. Evans. 1892. 184p.

Cyfansoddiadau buddugol Eisteddfod Gadeiriol Sarn Mellteyrn Awst 1883
Sarn. Robert Edwards. [1883?]. 185p.

Cyfansoddiadau buddugol Eisteddfod Gadeiriol y Gweithwyr, Dolgellau, 1933
Dolgellau. Hughes. [1933]. 8p.

Cyfansoddiadau LLenyddol buddugol
Maldwyn. Yr Eisteddfod. 1988. 177p.

Cyfansoddiadau llenyddol buddugol: 25 Mai - 30 Mai 1998
[Pwllheli?]. Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Ll^yn ac Eifionydd 1998. 1998. 199p.

Cyfansoddiadau llenyddol buddugol: Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Caerdydd a'r Fro 2002, 2-8 Mehefin
Aberystwyth. Urdd Gobaith Cymru. 2002. 216 p.

Cyfansoddiadau llenyddol buddugol: Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Llanelwedd Powys 30 Mai - 3 Mehefin 1978
Corfforedig, Aberystwyth. Gwmni Urdd Gobaith Cymru. 1978. 124p.

Cyfansoddiadau llenyddol buddugol: Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Rhuthun,1962
Urdd Gobaith Cymru. 1962. 39p.,18cm.

Cyfansoddiadau llenyddol buddugol: Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Dyffryn Ogwen a'r Cylch 1986, 27-31 Mai
(Aberystwyth) ((Swyddfa'r Urdd, Aberystwyth, Dyfed)). Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru. 1986. 129p.

Cyfansoddiadau llenyddol buddugol: Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Merthyr Tudful a'r Cylch 1987, 26-30 Mai
Merthyr Tudful. Yr Eisteddfod. 1987. 182p.

Cyfansoddiadau llenyddol buddugol: Eistedfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Taw, Nedd ac Afan 2003 26-31 Mai
[S.l.]. Urdd Gobaith Cymru. 2003. 261 p.

Cyfansoddiadau llenyddol buddugol: Gwyl yr Urdd 2001, 30 Mai - 1 Mehefin 2001 : hefyd testunau cartref Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Caerdydd a'r Fro 2002
[S.l.]. Urdd Gobaith Cymru. 2001. 255 p.

Cyfansoddiadau llenyddol buddugol: [29 Mai - 3 Mehefin 2000]
[S.l.]. Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Bro Conwy. 2000. 207 p.

Cyfansoddiadau llenyddol buddugol a beirniadaethau: Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
Urdd Gobaith Cymru. 2005.

Cyfansoddiadau llenyddol buddugol a beirniadaethau: Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Ynys Mon 31 Mai-5 Mehefin 2004
Urdd Gobaith Cymru. 2004. 128p.

Cyfansoddiad yr eglwys yng Nghymru =: The constitution of the Church in Wales
Church in Wales. [199-?]. 2 v.

Cyfansoddwyr enwog
Jones, W. J
[Aberystwyth]. Gwasg Cambria. 1983. 184p.

Cyfansoddwyr hen a newydd
Griffiths, James
Aberystwyth. Gwasg Cambria. 1988. 60p.

Cyfarchion
Gwynfryn Cymunedol. 2003. 1 compact disc.

Cyfarchion ar gan: Musical greetings from Wales
Llandwrog. Sain. 1983. 1 cassette.

Cyfarchion ar gan: Regards in song
Llandwrog. Sain. 1979. 1 cassette.

Cyfarchion o Kaiping a Brooklyn: llythyrau Lewis a Dafydd Williams y Rock, Rhiw-fawr a'u cefndir
Evans, Hywel Gwyn
Llandysul. Gomer. 1993. 174p.

Cyfarchion y dysgwyr
(Caernarfon). Cyngor Sir Gwynedd, Gwasanaeth Llyfrgell. 1987. 35p.

Cyfarch y delyn: y delyn deires = the triple harp of Wales
Bowen, Robin Huw
Llandwrog. Sain. 1988. 1 cassette.

Cyfaredd Capel Bethesda, Cemaes, Mon (1781-1981)
Rees, D. Ben
Lerpwl. Cyhoeddiadau Modern Cymreig. 1981. 56p.

Cyfaredd cof: Enid Wyn Jones : teyrnged serch
Jones, Enid Wyn ; Jones, Emyr Wyn
(Liverpool). Cyhoeddiadau Modern Cymreig. 1970. 166p.,5plates.

Cyfaredd Eifionydd: ysgrifau Elis Gwyn
Jones, Elis Gwyn ; Evans, Dyfed
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 2002. 195 p.

Cyfaredd Gwauncwmbrwynog
Huws, Catrin Pari
Penygroes, Caernerfon. Cyhoeddiau Mei. (1985). 61p.

Cyfaredd y broydd: detholiad o raglenni eisteddfodau'r Gogledd
Evans, R. Wallis
(Denbigh). Gwasg Gee. 1978. 139p.

Cyfaredd y cyfarwydd: astudiaeth o fywyd a gwaith y prifardd T. Llew Jones
Teifi, Sian
(Aberystwyth). (Gwasg Cambria). 1982. 142p.,(4)p. of plates.

Cyfaredd y cysgodion: delweddu Cymru a'i phobl ar ffilm, 1935-1951
Ffrancon, Gwenno
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 2003. 249p.

Cyfarfod ag Affrica
Evans, Elwyn M
Dinbych. Gwasg Gee. c1995. 141p., [13]p. of plates.

Cyfarfod ag anghenion cyfoes = Meeting contemporary needs: adroddiad an Llyfrgellydd y Sir = report by the County Librarian (i.e. Geoffrey Thomas)
Thomas, Geoffrey
(s.l.). Gwynedd County Council Library service. 1980.

Cyfarthfa and the Crawshays
Thomas, Iris Roderick
Rainbow Print. 1999. 271p.

Cyfarwydd: cyfrol fuddugol Cystadleuaeth y Fedal Lenyddiaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Tawe, Nedd ac Afan, 2003
Peris, Nia
[S.l.]. Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Tawe, Nedd ac Afan. 2003. 29 p.

Cyfarwyddeb nitradau'r GE (91/676/EC): diogelu dyfroedd rhag llygredd nitradau amaethyddol yng Nghymru : cynnig ar gyfer dynodi parthau perygl nitradau newydd yng Nghymru : papur ymgynghori Llywodraeth Cynulliad Cymru = EC nitrates directive (91/676/EC) : the protection of waters against agricultural nitrate pollution in Wales : a proposal for designating new nitrate vulnerable zones in Wales : a consultation paper by the Welsh Assembly Government
Caerdydd. Cynulliad Cenedlaethol Cymru = The National Assembly for Wales. 2002. 13, 28p.

Cyfarwyddiadau dawnsio gwerin ar gyfer ysgolion
Ab Eurfyl, Iolo
Caernarfon. Cyngor Sir Gwynedd. [n.d.]. 24p.

Cyfarwyddiadur awduron Cymraeg cyfoes: bywgraffyddol a llyfryddol
Jones, John Maxwell
Philadelphia. Cyhoeddwyd gan y Golygydd. 1970. 75p.

Cyfarwyddiadur busnes =: Business directory
Penrhyndeudraeth. Antur Dwyryd. [1991?]. 52p.

Cyfarwyddiadur busnes Conwy =: Conwy business Directory
Conwy. Uned Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council Economic Development Unit. 1997. 60p.

Cyfarwyddiadur cadwraeth: cyfarwyddiadur o gadwraethwyr a chyrff cadwraeth sy'n gweithredu yng Nghymru
[Caerdydd]. LISC (CYMRU). [1997]. 28p.

Cyfarwyddiadur deintyddol lleol Conwy =: Conwy local dental directory
Caernarfon. Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru = North Wales Health Authority. 1997. 24p.

Cyfarwyddiadur deintyddol lleol Gwynedd =: Gwynedd local dental directory
Caernarfon. Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru = North Wales Health Authority. 1997. 25p.

Cyfarwyddiadur deintyddol lleol Mon =: Anglesey local dental directory
Caernarfon. Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru = North Wales Health Authority. 1997. 14p.

Cyfarwyddiadur diwydiannol =: Industrial directory
Mold. Clwyd County Council. 1992. 196p.

Cyfarwyddiadur eglwysi agored: mae'r eglwys yn croesawu ymwelwyr
Bangor. Esgobaeth Bangor. 2003. 1 v. (loose-leaf).

Cyfarwyddiadur fferyllol Conwy =: Conwy pharmaceutical directory
Caernarfon. Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru = North Wales Health Authority. 1997. 14p.

Cyfarwyddiadur fferyllol Gwynedd =: Gwynedd pharmaceutical directory
Caernarfon. Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru = North Wales Health Authority. 1997. 17p.

Cyfarwyddiadur fferyllol Mon =: Anglesey pharmaceutical directory
Caernarfon. Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru = North Wales Health Authority. 1997. 7p.

Cyfarwyddiadur gwasanaeth cyfreithiol cymunedol: sut i ddod o hyd i gymorth a gwybodaeth gyfreithiol
London. Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol. 2000. 658p.

Cyfarwyddiadur meddygol lleol Conwy =: Conwy local medical directory
Caernarfon. Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru = North Wales Health Authority. 1997. 40p.

Cyfarwyddiadur meddygol lleol Gwynedd =: Gwynedd local medical directory
Caernarfon. Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru = North Wales Health Authority. 1997. 56p.

Cyfarwyddiadur meddygol lleol Mon =: Anglesey local medical directory
Caernarfon. Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru = North Wales Health Authority. 1997. 24p.

Cyfarwyddiadur offthalmig lleol Conwy, Gwynedd a Mon =: Local optical directory : Conwy, Gwynedd and Anglesey
Caernarfon. Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru = North Wales Health Authority. 1997. 17p.

Cyfarwyddiaduron Gogledd Cymru 1818-1936 =: North Wales directories 1818-1936
Wrexham. Friends of Wrexham Museums/Clwyd Family History Society = Cyfeillion Amgueddfeydd Wrecsam/Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd. [2004?]. 1 CD-ROM.

Cyfarwyddyd ar gyfer trin a phlannu gwrychoedd ar Ynys Mon =: Guidelines for hedgerow management and planting on Anglesey
[Llangefni]. 2002. [24p.].

Cyfarwyddyd cynllunio strategol yng Nghymru: adroddiad ymgynghorol
(Caerdydd). Cynulliad Siroedd Cymru. 1992. 41p.

Cyfarwyddyd iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: gwella iechyd yng Nghymru
Cardiff. Welsh Assembly Government. 2002. 20, 20 p.

Cyfathrebu
Balsom, Sue ; Dahn, Jo ; Baldwin, Justine ; Hughes, Marian Beech
Aberystwyth. Cyhoeddiadau FBA. 2001. 36 p.

Cyfathrebu
(London). Schools Council Publications. 1981. 80p.

Cyfathrebu graffigol
Cuthbert, B. G ; Pattenden, M. R
CBAC. 1988. 96p.

Cyfathrebu gweledol
Sharp, T. Eric ; Davies, Edward O
(Caerdydd). Cyd-bwyllgor Addysg Cymru. c1987. 35p.

Cyfathrebu technegol
Sharp, T. Eric
Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru. c1987. 1 v.

Cyfeillion yr Iesu
Hardy, E. S ; Davies, E. Curig
London. Shaw Picture Co. [n.d.]. 1 v.

Cyfeiriadau newydd =: New directions
Andrew, Keith
Llangefni. Oriel Ynys Mon. 1999. 34p.

Cyfeiriad strategol =: Strategic direction
Colwyn Bay. Gwasanaethau Cymdeithasol Conwy = Conwy Social Services. [2001?]. 15, 15p.

Cyfeiriad strategol ar gyfer gwasanaethau gofal lliniarol yng Nghymru: Chwefror 2003 = A strategic direction for palliative care services in Wales : February 2003
Caerdydd. Llywodraeth Cynulliad Cymru = Welsh Assembly Government. 2003. 26, 26p.

Cyfeiriadur =: Directory
Caerdydd). Mudiad Ysgolion Meithrin. 1992 (145,Albany Road, Roath. 70,72p.

Cyfeiriadur celfyddydau Sir Ddinbych =: Denbighshire arts directory
Fforwm Celfyddydau Sir Ddinbych = Denbighshire Arts Forum. [2004?]. 1 v. ((loose-leaf)).

Cyfeiriadur cyrsiau =: Courses directory : Coleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli, Dolgellau, Glynllifon
Dolgellau). Coleg Meirion-Dwyfor. [1997] (Ffordd Ty'n y Coed, Dolgellau, Gwynedd LL40 2SW. 1 v. ((loose-leaf)).

Cyfeiriadur emynau: rhestr o holl linellau emynau llyfr y Methodistiaid wedi eu gosod yn nhrefn yr wyddor
Job, Dafydd M
Pen-y-bont ar Ogwr. Gwasg Bryntirion. 1997. 60p.

Cyfeiriadur gwaith i ieuenctid yng Nghymru =: Youth service directory for Wales
Leicester. National Youth Bureau. 1990. vii,53,vii,50p.

Cyfeiriadur gwasanaeth cyfreithiol: sut i ddod o hyd i gymorth a gwybodaeth gyfreithiol
London. Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol. 2000. 880p.

Cyfeiriadur gwasanaeth Gwynedd: gwasanaethau ar gyfer plant anabl a phlant sy'n wael yng Ngwynedd = Gwynedd service directory : services for disabled children and children who are ill in Gwwynedd
[Caernarfon]. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. [2002]. 1 v. ((loose-leaf)).

Cyfeiriadur i'r athro iaith
Roberts, Megan Eluned ; Jones, Bobi
(Cardiff). Gwasg Prifysgol Cymru. 1974. iv,164p.

Cyfeiriadur lleol Caernarfon =: Caernarfon local directory
[Caernarfon]. Ysgol Syr Hugh Owen. [1993]. 18p.

Cyfeiriadur Undodiaid Cymru: Welsh Unitarian handbook
Aberdare. Cymdeithas Undodaidd = Welsh Unitarian Department. [1986]. 16p.

Cyfeiriadur y gwasanaeth cyfreithiol cymunedol yn cynnwys y gwasanaeth amddiffyn troseddwyr: sut i gael hyd i wybodaeth a help cyfreithiol
London. Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol. 2001. 788p.

Cyfeiriadur y gwasanaeth cyfreithiol cymunedol yn ymgorffori y gwasanaeth amddiffyn troseddol: sut i ddod o hyd i gymorth a gwybodaeth gyfreithiol
London. Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol. 2002. 657p.

Cyfeirlyfr: gramadeg Ffrangeg : grammaire Francʹaise
Jones, Marian Giles
Bangor. Prifysgol Cymru Bangor, Ysgol Addysg. 1998. xix,304p.

Cyfeirlyfr ar gyfer gwasanaethau =: Guide to services
Ruthin. Cyngor Sir Ddinbych = Denbighshire County Council. 1998. 37p.