Cyganeria warszawska: Wste·p napisa¿, wypisy u¿ozy¿ i oprac
Kawyn, Stefan
Wroc¿aw. Zak¿ad Narodowy im. Ossolinskich. (1967). lvi, 323 p.

Cyganskim wozem: miasta, ludzie, ksia·zki
Wierzynski, Kazimierz
Londyn. Nak¿adem Polskiej Fundacji Kulturalnej. 1966.

Cygne sauvage
CURTIS, Jean-Louis
Paris. Julliard. 1962. 248p.

The cygnet
Willman, Marianne
Richmond. Mills & Boon. c1993. 283p.

The cygnet and the firebird
McKillip, Patricia A
London. Pan. 1994. (233)p.

Cygnet of Melmere
Eadith, Joan
London. Little, Brown. 1994. (416)p.

Cygnet of Melmere
Eadith, Joan
London. Warner Books. 1995. vi,290p.

Cygnet of Melmere
Eadith, Joan
Long Preston. Magna. 1995. 475p.

The Cygnet Players: a short history, 1958-1976
Studley. K.A.F. Brewin, for the Society. 1976.

Cygnet'ures
Liverpool. Old Swan Writers' Workshop. 1989.

Cygnus A: study of a radio galaxy : proceedings of the Greenbank workshop, held in Greenbank, West Virginia, May 1-4, 1995
Carilli, C. L ; Harris, D. E
Cambridge. Cambridge University Press. 1996. xvi,281p.

Cyhalothrin
Geneva. World Health Organization. 1990. 106p.

Cyhoeddiadau'r Comisiwn Elusennau
London. The Commission. 1998. 2 boxes.

Cyhoeddi gwybodaeth am berfformiad ysgolion uwchradd yn y dyfodol: papur yngynghorol Cynulliad Cenedlaethol Cymru : Mawrth 2001 = The future of secondary schools' performance information : a National Assembly for Wales consultation paper : March 2001
Caerdydd. Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales. 2001. ii, 20, ii, 20p.

Cyhoeddi'r gair: llyfr o wasanaethau ar gyfer plant ac ieuenctid
Davies, Aled
Bangor (Gwynedd)). Cyngor YsgolionSul. 1990 (Ysgol Addysg, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2UW. 86p.

Cykel-bogen
Fisker-Andersen, Jens
Koebenhavn. Bramsen & Hjort. 1976. 120 s.

Cykelmyggen Egon
Quist Moeller, Flemming
Koebenhavn. Hans Reitzel. 1967. [28] s.

Cykeln i stadens trafikna˜t
[Stockholm]. Statens Planverk. 1975. 72 s.

Cylch a thrionglog
Strange, Morfudd
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1980. 23p.

Cylch corawl o ganeuon gwerin
De Lloyd, David
London. Oxford University Press. 1934. 61p.

Cylch cyflawn
Edwards, Huw
Dinbych. Gwasg Gee. 1994. 189p.,(10)p. of plates.

Cylchdaith Coedpoeth, yr eglwys Fethodistaidd
Edwards, Eric
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1975. 25p.

Cylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd =: Journal of the Merioneth Historical and Record Society
[Dolgellau]. The Society. 2001. 104p.

Cylchgronau Cymraeg i blant a phobl ifanc: adroddiad rhagarweinion i Ysgrifennydd Gwladol Cymru = Periodicals in Welsh for children and young people : interim report to the Secretary of State for Wales
[Cardiff]. [Council for the Welsh Language]. 1975. 12, 14p.

Cylch Llansannan: llyfryddiaeth disgrifiadol a hanesyddol = Llansannan and district : historical and topographical bibliography
Mold. Gwasanaeth Llyfrgell Clwyd = Clwyd Library Service. [197-?]. [13p.].

Cylchlythyr haf =: summer newsletter
Caerdydd. Cywaith Cymru. 1993. 13p.

Cylchoedd
Hywyn, John
Y Bontfaen. D.Brown a'i Feibion. 1980. 40p.

Cylinder alignment and adjustments
Pittsburgh,PA. GATF. (197?).

Cylinder and rotary machine printing for photo-engraved books and plates, especially plates
Bolas, T
p. 51-55.

Cylinder and stamp seals in Australian collections
Merrillees, Parvine H
Burwood, Victoria. Victoria College Press. 1990.

Cylinder drawn
Heaton Mersey, Stockport. Vector Television. [1988?]. 1 videocassette (30min.).

Cylinder Jazz: early jazz and ragtime from phonograph cylinders
Saydisc. 1982. 1 cassette.

Cylinder machines
Weiner, Jack ; Byrne, Jerry
Appleton, Wisc. Institute of Paper Chemistry. 1961. 78p.

The cylinder musical box handbook
Webb, G
Faber. 1968.

Cylinder oil and cylinder lubrication
Wells, Henry M ; Taggart, William Scott
Henry Wells OilCo. 1903. 115p.

Cylinder presses
Ganderton, Vernon Stanley ; Copeland, Harry
London. Pitman. 1965. 144p.

Cylinder press operation
Fairfax,Va. SPAI. 1989. 28p.

Cylinder presswork
Robinson, Allan
Baltimore, Md. 1931.

Cylinder printing machines: being a study of the mechanism and operation of the principle types of cylinder printing machines
Baker, Herbert Lynn
Chicago. Committee on Education, United Typothetae of America. 1918.

Cylinder seal glyptic in predynastic Egypt and neighboring regions
Hill, Jane A
Oxford. Archaeopress. 2004. x, 131 p.

Cylinder seals: a documentary essay on the art and religion of the Ancient Near East
Frankfort, Henri
London. Macmillan. 1939.

Cylinder seals from the collections of the Aleppo Museum, Syrian Arab Republic
Hammade, Hamido ; Hitchcock, Louise
Oxford. B.A.R. 1987. i,288p.

Cylinder seals from the collections of the Aleppo Museum, Syrian Arab Republic
Hammade, Hamido
Oxford. Tempus Reparatum. 1994. xv,201p.

Cylinder Seals in the Iraq Museum, Uruk and Jamdat Nasr periods
Basmachi, Faraj
London. Nabu Publications. 1994. 124p.

Cylinder seals of third-millenium Palestine
Ben-Tor, Amnon
Cambridge, MA. American Schools of Oriental Research. c1978. 121 p.

Cylinder seals of Western Asia
Forman, W ; Wiseman, D. J ; Forman, Bedrich
London. Batchworth Press. (1959). 47 p.

Cylindrical antennas and arrays
King, Ronold W. P ; Fikioris, George J ; Mack, Richard Bruce ; King, Ronold W. P
Cambridge. Cambridge University Press. 2002. xix, 628 p.

Cylindrical dielectric resonator antennas
Drossos, G ; Wu, Z ; Davies, L. E
Manchester. UMIST. 1995.

Cylindrical English wine and beer bottles 1735-1850
Jones, Olive R
[Ottawa]. National Historic Parks and Sites Branch, Environment Canada-Parks. 1986.

Cylindrical grinding
Swedish Metal Trades Employers' Association. 1964.

Cylindrical grinding machine performance tests: design, performance andtesting of cylindrical grinding machines
Melton Mowbray. The Association. 1957.

Cylindrical grinding practice
Ghenis, B ; Doktor, L ; Tergan, V
Moscow. Mir. [1967].

The cylindrical shear test of soils
Stevenson, William Mayne Corden
1956. 1 v.

Cylindrical shells: application of the theory ofelasticity and the theory of rupture to the design of cylindrical roofs, tanks, tubes, pipe lines, and other thin-walled cylindrical structures
Lundgren, Helge
Copenhagen. Danish Technical Press, Institution of Danish Civil Engineers. 1949-. v.

Cylindrical tank tables
Andrews, Reginald Bernard
Butterworth's Scientific Publications. 1951. 59p.,ill.,26cm.

Cylindricorum et annularium libri
Tacquet, Andre
New York. Readex Microprint. 1970. 4 microop.aques.

Cylindric set algebras
Henkin, Leon ; Andreka, H
Berlin . Springer-Verlag. 1981. v,323p.

Cyling leisure or transportation
Wentworth, C.J
1996.

Cyllell boced Tomi: drama un act i blant
Roberts, David
Wrecsam. Hughes a'i Fab. 35p.

Cyllell, cwch, a chnau
Evans, Ted Lewis
London. The London Missionary Society. 1957. 83p.

Cyllid at ddatblygu busnesau yng Ngwynedd
Caernarfon. The department = Yr adran. [1992]. 27p.

Cyllideb =: Budget
Caernarfon. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. 1996. 42,42p.

Cyllideb =: Budget
[Llangefni]. Cyngor Sir Ynys Mon = Isle of Anglesey County Council. [1998]. 49p.

Cyllidebau ysgolion: datganiad cyllidol = School budgets : budget statement
Conwy. The department = Yr adran. 2000. 26,26p.

Cyllidebau ysgolion: datganiad cyllidol = School budgets : financial statement
Conwy. The department = Yr adran. 1997. 19p.

Cyllidebau ysgolion: datganiad cyllidol = School budgets : financial statement
[Llangefni]. Cyngor Sir Ynys Mon = Isle of Anglesey County Council. [1996]. 17p.

Cyllidebau ysgolion: datganiad cyllidol = School budgets : financial statements
Caernarfon. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. 1996. 19p.

Cyllidebau ysgolion: datganiad cyllidol = Schools budgets : financial statement
Llangefni. Cyngor Sir Ynys Mon = Isle of Anglesey County Council. 1997.

Cyllidebau ysgolion =: School budgets
Caernarfon. The department = Yr adran. 1991. 14p.

Cyllideb flynyddol am y flwyddyn ariannol yn diweddu 31ain Mawrth 1996 =: Annual budget for the financial year ending31st March 1996
Llandudno. Cyngor Bwrdeistref Aberconwy = Aberconwy Borough Council. 1995.

Cyllid GIG Cymru 2002: adroddiad pwyllgor 06-02
Caerdydd. Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2002. 17, 17, [38] p.

Cyllyll a ffyrc a phethau eraill
Clark, Chris ; Jones, Gill Saunders ; Jones, Glyn Saunders
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 2001. 16 p.

Cylobian sunset
Rephlex. 1995. 1 compact disc.

Cylon attack
Bath. Chivers Audio Packs. 1984. Program cassette.

Cylon attack
Rochdale. A & F Software. 1983. cassette.

The Cylplat
Nottingham. [1910].