Cyril Scott: composer, poet and philosopher
Eaglefield-Hull, A
London. Kegan Paul. 1919.

Cyril Scott: a bio-bibliography
Sampsel, Laurie J
Westport, Conn. Greenwood Press. 2000. xiv, 337 p.

Cyril Scott and his piano music
Parrott, Ian ; Armstrong, Thomas
London. Thames. 1991.

Cyril's new flower: and green giant
Griffin, Hedley ; Griffin, Hedley
Lutt. P. 1992. [23]p.

Cyril's new parrot: and Edwina and Archibald
Griffin, Hedley ; Griffin, Hedley
Cambridge. Lutterworth Press. 1992. [20]p.

Cyril's success: an original comedy in five acts
Byron, H. J
London. Thomas Hailes Lacy. [1870?].

Cyril Tawney sings children's songs from Devon and Cornwall
Tawney, Cyril
Argo. 1 disc.

Cyril Tawney songbook
Tawney, Cyril
London. Gwyneth Music. 1973.

Cyril the swan
Nicholas, Joe ; Thomas, Llewellyn
Swansea. Swansea City AFC in association with Christopher Davies. 1999. [31] p.

Cyril Tourneur
Schuman, Samuel
Boston. Twayne Publishers. c1977. 163 p.

Cyril Tourneur: 'The revenger's tragedy'
Birmingham. B.P.L. 1985.

Cyril Tourneur, The revenger's tragedy: notes
King, Neil ; Tourneur, Cyril
Harlow. Longman. 1983. 82p.

Cyril Towney sings children's songs from Devon and Cornwall
Towney, Cyril
London. Decca Record Co. 1970.

Cyril Washbrook
Lorimer, Malcolm G ; Cavanagh, Roy
Nottingham. Association of Cricket Statisticians. [1991?]. 51p.

Cyril Washbrook's cricket annual 1949
Washbrook, Cyril
London. 1949.

Cyril W. Beaumont: the bookseller at 75 Charing Cross Road
Roatcap, Adela Spindler
p. 3-6.

Cyril Wild: the tall man who never slept = nemuranu se no takai otoko
Bradley, James
Fontwell. Woodfield. 1991. viii,168p., (8)p. of plates.

Cyril Wilson
Landale, Melanie
Glasgow. Solway Offset. 1995.

Cyrix Cx486DX and Cx486DX2 processors
Richardson(Texas). Cyrix Corporation. 1993.

Cyrk: miniatury dla dzieci na fortepian = A circus : piano miniatures for children
Hundziak, Andrzej
Cracow. Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 1971.

Cyrnos: poeme symphonique pour orchestre et piano principal
Tomasi, Henri
Paris. Lemoine. 1930.

Cyrn y diafol: golwg ar hanes cynnar bandiau pres chwarelwyr Gwynedd
Jones, Geraint
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 2004. 186p., 16 plates.

Cyropaedeia books I and II
Xenophon
Cambridge (Eng.). The University Press. 1887. 2 vols.

Cyropaedia: vol.II
Xenophon ; Miller, Walter
London. Heinemann. 1914.

Cyropaedia
Xenophon ; Miller, Walter
Cambridge . Harvard university press. 1943. 2 v.

The Cyropaedia: Xenophon's aims and methods
Due, Bodil
Aarhus. AarhusUniversity P. 1989.

The Cyropaedia, or Institution of Cyrus: and the Hellenics, or Grecian history
Xenophon ; Watson, J. S
London. Bell. 1870. xvi, 579 p.

Cyropedie
Xenophon ; Bizos, Marcel
Paris. Belles Lettres. 1971. 1xi,99,99p.[Op.p.osite p.ages numbered in dup.licate].

Cyropreserving cultured cells
Logan, Utah. Taped Technologies. 1992. 1 videocassette.

Cyroscope
Reaney, J
Playwrights Canada. 1983.

Cyrraedd tir
Williams, Rhiannon ; Jones, Jac
Llandysul. Gwasg Gomer. c1985. 24p.

Cyrraedd trwy'r glustog
Roberts, Emyr
Dinbych. Gwasg Gee. 1971. 118p.

Cyrraedd yr haul
Gruffydd, Arwel
Aberteifi. Fflach. 1997. 1 compact disc.

Cyrsiau cyfrifiadurol ar gael yn ein canolfan hyfforddi, Lloyd Street, Llandudno =: Computer courses available at our Lloyd Street training centre, Llandudno
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. 1999.

Cyrsiau llawn amser =: Full time courses
Caernarfon). Coleg Meirion-Dwyfor. 1995 (Ffordd Clynnog, Caernarfon, Gwynedd LL54 5DU. 95p.

Cyrupaedia: the institution and life of Cyrus, the first of that name, King of Persians
Xenophon ; Holland, Philemon
Newtown Mont. Gregynog Press. 1936.

The Cyrurgie of Guy de Chauliac
Guy ; Ogden, Margaret S
London . 1971. XIV, 639 p.

Cyrus: a tragedy
Hoole, J
Smith. 1769.

Cyrus: a tragedy. Adapted for theatrical representation, as performed at the Theatre-Royal, Covent-Garden. Regulated from the prompt-book, by permission of the Manager
Hoole, John
London. Printed for the Proprietors, under the direction of John Bell. 1795.

Cyrus: a tragedy. As it is performed at the Theatre Royal in Covent-Garden
Hoole, John
London. Printed for T. Davis. 1772.

Cyrus Chestnet
Chestnut, Cyrus
Atlantic. 1998. 1 compact disc.

Cyrus Cyrus
Zameenzad, Adam
London. Fourth Estate. 1990. 577p.

Cyrus II chess
Brentwood. Amsoft. 1985. Computer tape cassette.

Cyrus IS chess
[S.l.]. Intelligent Software. c1983. 1 computer tape cassette.

Cyrus the Great: or, The tragedy of love. As it is acted at the theatre in Little-Lincoln's-Inn-Fields, by His Majesty's servants
Banks, John ; Bentley, Richard
London. printed for Richard Bentley. 1696. [8], 57,[3]p.

Cyrus the Great
Lamb, Harold
London. Hale. 1961. 224p.,ill.,23cm.

Cyrus the unsinkable sea serpent
Peet, Bill
London. Deutsch. 1977. (2),46p.

Cyrus Vance
McLellan, David S
Totowa, N.J. Rowman & Allanheld. 1985. 194 p., (8) p. of plates.

Cyrus W. Field, a successful paper merchant
Elliott, Harrison
p. 7-9.

Cyryl gdzie jestes?
Woroszylski, Wiktor
Cena. Nasza Ksiegarnia. 1966.

CysGair: Y geiriadaur Saesneg a Chymraeg ar gyfer Windows = The English and Welsh dictionary for Windows
Bangor. Prifysgol Cymru = University of Wales. 1997. 4 computer disks.

Cysga wir, Heulwen
Simmons, Jane ; Huws, Emily
Llandysul. Gwasg Gomer. 1999. [8]p.

Cysgliad
Bangor (Gwynedd). Prifysgol Cymru = University of Wales. 2004. 1 CD-ROM.

Cysgodau'r palmwydd
Thomas, Dewi W
Abertawe. T^y John Penry. 1988. 130p.

Cysgodau y tabernacl o'r "Aberthau gwell": help llaw i'r frenhinol offeiriadaeth
Russell, Charles T
London. Watch Tower Bible and Tract Society. [n.d.]. 141p.

Cysgod ddoe
Hughes, Beti
Llandysul. Gwasg Gomer. 1971. 115p.

Cysgod ddoe
Mather, Anne ; Gruffydd, Elen
Penygroes. Cyhoeddiadau Mei. 1992. 294p.

Cysgodion
Elin Fflur
Llandwrog. Sain. 2004. 1 compact disc.

Cysgodion: detholiad o gerddi
Jones, R. Gerallt
Llandysul. Gwasg Gomer. 1972. 92p.

Cysgodion
Rhys, Manon
Llandysul. Gomer. 1993. 228p.

Cysgodion ar yr haul
Pritchard, Marged
(Abersoch) (('Creigle', Abersoch, Caernarfon, Gwynedd)). Gwasg T^y ar y Graig. 1977. 127p.

Cysgodion Cors Mallerch
Davies, Elgan Philip
Talybont, Ceredigion. Y Lolfa. 1988. (191)p.

Cysgodion Karma
James, Sian
Llandwrog. Sain. 1990. 1 compact disc.

Cysgod rhyfel
Lloyd, J. Selwyn
Llandysul. Gwasg Gomer. 1983. 142p.

Cysgod Tryweryn
Williams, Owain
Caernarfon. Siop y Pentan. 1979. 90p.

Cysgod Tryweryn
Williams, Owain
Llanrwst. Carreg Gwalch. 1995. 96p.

Cysgod y cadno
Griffith, C. Ll ; Jones, Jac
Llandysul. Gwasg Gomer. c1986. 24p.

Cysgod y cryman: ar gyfer oedolion sy'n dysgu Cymraeg
Elis, Islwyn Ffowc ; Davies, Basil
Llandysul. Gwasg Gomer. 1987. 234p.

Cysgod y cryman
Elis, Islwyn Ffowc ; Roberts, J. O
Caerdydd. Tympan. 2005. 4 compact discs.

Cysgod y cryman: nofel
Elis, Islwyn Ffowc
Llandysul. Gwasg Gomer. 1980. 304p.

Cysgod yn y dyffryn
Boore, Walter Hugh ; Jones, Mary
Caernarfon. Llyfrfa'r M.C. 1978.

Cysgod yw arian
Roberts, M Selyf
Denbigh. Gwasg Gee. 1959. 408p.,20cm.

Cysgod y wawr
Huws, Emily ; Jones, Jac
Llandysul. Gwasg Gomer. 1984. 32p.

Cysgu allan yng Nghymru =: Rough sleeping in Wales
Cardiff. National Assembly for Wales = Cynulliad Genedlaethol Cymru. 2000. iii, 83, iii, 83 p.

Cysgu ar eithin
Edwards, Sonia
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1994. 150p.

CySill: Y sillafydd Cymraeg = The Welsh spellchecker
Cardiff. Welsh Language Board. 1995. 2 computer disks.

Cysondeb mewn asesiad athrawon: enghreifftio safonau: ieithoedd tramor modern: cyfnod allweddol 3
Caerdydd. ACAC. 1996.

Cysondeb y pedair efengyl, yn ol cynllun y Parch. E. Robinson: yn nghyda thraethawd agoriadol ar wrthddrych, hanes, a haneswyr y pedair efengyl
Edwards, Lewis
Dolgellau. Robert Oliver Rees. 1855. 300p.

Cystadenoma of aberrant bile ducts in a young child
Hall, I. Walker ; Brazil, W. H
[S.l. s.n. 190-?]. p. 243-248, 3 leaves of plates.

Cystadleuaeth ysgrifenwyr ifanc yr Academi Gymreig 1992
[s.l.]. Yr Academi Gymreig. 1993. 27p.

Cystadleuaeth ysgrifenwyr ifanc yr Academi Gymreig 1994
[s.l.]. Yr Academi Gymreig. 1995. 34p.

Cystadleuthau ysgrifennu i blant (Cymraeg a Saesneg): llyfryn ennillwyr = Children's writing competitions (Welsh and English) : winners booklet
Beaumaris. The Festival. [1995]. 39p.

Cystatin A, a mammalian cysteine proteinase inhibitor: mechanism of inhibition of target proteinases by recombinant cystatin A variants
Estrada, Sergio
Uppsala. Sveriges Lantbruksuniversitet. 1998. various pagings.

Cyst eelworms on potato
London. HMSO. 1977. 8p.p.

Cysteine conjugate B- Lyase: localisation of gene expression in thirty-five day old rat brain
Bonail, Richard
1997.

Cysteine metabolism in the brain, liver and kidney
Parsons, Richard Bramwell
Birmingham. University of Birmingham. 1998.

The cyst-forming species of Heterodera
Franklin, Mary Temple
Farnham Royal. bCommonwealth Agricultural Bureaux. 1951. 147p.

Cysticercosis: present state of knowledge and perspectives
Flisser, Ana
New York . Academic Press. 1982. xviii,700p.

Cysticercosis: an analysis and follow-up of 450 cases
Dixon, Henry Bryan Frost ; Lipscomb, Frederick Martin
London. 1961. vi, 58 p.

Cysticercosis of the central nervous system
Palacios, Enrique ; Rodriguez-Carbajal, Jesus ; Taveras, Juan M
Springfield, Ill. C.C. Thomas. c1983. p. cm.

Cysticercus and cysticercus cellulosae: 294 references compiled from Helminthological Abstracts, 1930-1974
[Farnham Royal. Commonwealth Bureaux of Agriculture. 1974].

Cysticercus cellulosae in a Tamil
Chalmers, Albert J
[S.l. s.n. 1905?]. p. 179-180.

Cystic fibrosis: a guide for parents and sufferers
Bray, Percy
London. Souvenir Press. 1989.

Cystic fibrosis
Capewell, Gillian
London. Office of Health Economics. 1986.

Cystic Fibrosis
Gann, Robert
Southampton. Wessex Regional Library and Information Service. 1980.

Cystic fibrosis: manual of diagnosis and management
Goodchild, Mary C ; Dodge, J. A ; Anderson, Charlotte M
Eastbourne. Bailliere Tindall. 1985. viii,212p.

Cystic fibrosis: the facts
Harris, Ann ; Super, Maurice
Oxford. Oxford University Press. 1987. vii,133p.

Cystic fibrosis: a comprehensive bibliogrpahy of the medical literature, 1813-1972
Holsclaw, Douglas S ; Topham, Anne Lloyd
Bethesda, Md. U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, National Institutes of Health. (1977?). xii, 201 p.

Cystic fibrosis
Mandolfo, Anna
Southampton. Dulphar Laboratories. [1991]. 15p.

Cystic fibrosis: medical care
Orenstein, David M ; Stern, Robert C ; Rosenstein, Beryl J
Philadelphia . Lippincott Williams & Wilkins. c2000. ix, 365p.

Cystic fibrosis: a guide for patient and family
Orenstein, David M
New York. Raven Press. c1989. xiv, 239p.

Cystic fibrosis: a guide for patient and family
Orenstein, David M
Philadelphia, Pa. Lippincott-Raven. 1997. xviii, 462p.

Cystic fibrosis: old questions, new answers
Quinton, Paul M
Bromley. Cystic FibrosisTrust. [1994]. 35p.

Cystic fibrosis: nutritional and intestinal disorders
Shepherd, Ross W ; Cleghorn, Geoffrey J
Boca Raton, Fla. CRC Press. 1989. 169p.

Cystic fibrosis
Fiel, Stanley B
Philadelphia . Saunders. 1998. x,p.423-571.

Cystic fibrosis: horizons : proceedings of the 9th International Cystic Fibrosis Congress, Brighton, England, June 9th-15th 1984
Lawson, David
Chichester. Wiley. c1984. xii,446p.

Cystic fibrosis: infection, immunopathology, and host response
Moss, Richard B
Clifton, N.J. Humana Press. 1990. 251p.

Cystic fibrosis
Porter, Ruth ; O'Connor, Maeve
Churchill. 1968. 150p.

Cystic fibrosis: physiology and pathophysiology of serious secretion, clinical investigations and therapy. Proceedings of the Geigy-Symposium
Rossi, E ; Stoll, E
Basle. Karger. 1967. 2 vols.

Cystic fibrosis: the coming of age : the ACFA booklet
Bromley. Association of CF Adults. [199-].

Cystic fibrosis and DNA tests: implications of carrier screening
Washington, D.C. Government Publishing Office. 1992. 4 microfiche (309 fr).

Cystic fibrosis andrelated human and animal diseases, symposium highlights: conference sponsored by the National Cystic Fibrosis Research Foundation in association with the U.S. Public Health Service, New York, N.Y., February 29 to March 2, 1968
Jakowska, Sophie
New York . Gordon & Breach. 1970. xvi,240p.

Cystic fibrosis and the family: a study, based on family interviews, which explores the impact of cystic fibrosis onfamilies and the implications for social work
Fletcher, Steve
Newcastle upon Tyne. Barnardos. 1990.

Cystic fibrosis and the health visitor
Jeremiah, Mary-Margaret
WGIHE. 1985.

Cystic fibrosis and the teenager
Batten, John
Bromley, Kent. Cystic Fibrosis Research Trust. 1980.

Cystic Fibrosis Club abstracts (of the) tenth annual meeting: (held at) Marlborough-Blenheim Hotel, Atlantic City, New Jersey, April 29, 1969
(New Jersey. 1969). 52 leaves.

Cystic Fibrosis (Exemption from Prescription Charges) Bill
London. Stationery Office. 2005.

Cystic fibrosis factor: (report)
(New York). National Cystic Fibrosis Research Foundation. 1971. 12 p.

Cystic fibrosis in adults: recommendations for care of patients in the UK
London. Royal College of Physicians of London. 1990. vii,24p.

Cystic fibrosis in colour
Hodson, Margaret E
London. Gower. 1990. 35p.

Cystic fibrosis news
Bromley. Cystic fibrosis Research Trust.

Cystic Fibrosis Project: a survey of the needs of families in the Midlands area
Neale, Tina
Halesowen. Barnardo's Midlands Division. 1987.

Cystic fibrosis, projections into the future: an International Conference held at the Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem,Israel, May 25-27, 1976
Mangos, John A ; Talamo, Richard C
Florida. Symposia Specialists. 1976.

The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator
Kirk, Kevin L ; Dawson, David C
Georgetown, Tex. Landes Bioscience/Eurekah.com. c2003. 215 p.

The Cystic kidney
Gardner, Kenneth Drake ; Bernstein, Jay
Dordrecht . Kluwer Academic. 1990. 444p.

Cystinosis
Schulman, Joseph D
[Bethesda, Md]. National Institutes of Health. 1972.

Cystinuria in the dog: with special reference to treatment with 2-mercaptopropionylglycine (Thiola R)
Hoppe, Astrid
Uppsala. Sveriges Lantbruksuniversitet. 1992. [149p.].

Cystitis
Fernyhough, Diane
Feltham. Hamlyn Paperbacks. 1982. 48p.

Cystitis: how to prevent infection and inflammation
Kilmartin, Angela
Thorsons. 1994. ix,150p.

Cystitis: a woman doctor's guide to prevention and treatment
Schrotenboer, Kathryn ; Berkman, Sue
London. Optima. 1988. 139p.

Cystitis: take positive steps towards freedom from discomfort with a personal self-help plan
Shreeve, Caroline
London. Thorsons. 1993. 112p.

Cystitis: the newapproach : take positive steps towards freedom from discomfort with a personal self-help plan
Shreeve, Caroline
Wellingborough. Thorsons. 1986. 112p.

Cystitis
Young, Jacqueline
Shaftesbury, Dorset . Element. 1997. xi, 121 p.

Cystitis
Buckman, Rob ; Stoppard, Miriam ; Cleese, John
London. Videos for Patients. 1996. 1 videocassette.

Cystitis and urinary frequency
London. RCOG Press. 1994. 9p.

Cystitis and What to Do About it
Health Educ.Authority. Dec 92. 22cm.8. Ill.

Cystitis in women
McDonald, Ellice
New York. William Wood & Co. [1908?]. 24p.

Cystitis survival guide
Knapp, Martin
Hong Kong. Wan Li. 2000.

Cyst nematodes
Lamberti, F ; Taylor, C. E
New York . Plenum in cooperation with NATO Scientific Affairs Division. c1986. ix,467p.

Cyst nematodes on potato
Brown, E. B
Alnwick. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. 1982.

Cyst of the wall of the carotid artery
Freedman, A
[S.l. s.n. 1909?]. 6p.

Cystoliths in Pilea cadierei: distribution, development and structure
Watt, Wendy Myra
1982. 1 v.

Cystoscopic diagnosis: technique and typical Findings
Bauer, Karl M
Philadelphia. Lea & Febiger. 1969. xii, 155p.

Cystoscopy: a theoretical and practical handbook containing chapters on separate renal function and pyelography
Macalpine, Jas B
Bristol. John Wright. 1927.

Cystoscopy and urography
MacAlpine, James B
Bristol. (s.n.). 1936.

Cystourethrography: a radiographic atlas
Hertz, Marjorie
(Amsterdam). Excerpta Medica (distributed by American Elsevier Pub. Co., New York). 1973. ix, 280 p.

Cystrawen y frawddeg Gymraeg
Richards, Melville
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1938. 205p.

Cysts of developmental origin in the premaxillary region, with special reference to their diagnosis
Roper-Hall, H. T
Birmingham. University of Birmingham. 1938.

Cysts of the oral regions
Shear, Mervyn ; Seward, G. R
Oxford. Wright. 1992. xii,291p.

Cysts of the oral regions
Shear, Mervyn
Bristol. Wright. 1983. x,218p.

Cysur
Collins, Irene
I.Collins. 1962. 85p.,21cm.

Cysur y gan =: The consolation of music
Llandwrog. Sain. 1983. 1 cassette.

Cysylltiadau
Jones, Glyn Saunders
(Llandysul). Gwasg Gomer. c1987. 45p.

Cysylltiadau ac adeiladwaith: project y Cyngor Ysgolion ar Addysg mewn Dylunio a Chrefftau
Llundain. Edward Arnold. 1975. 41p.

Cysylltiadau bws a choets pellter hir yng Nghymru: adroddiad i Lywodraeth Cynulliad Cymru : crynodeb gweithredol
[Cardiff. Welsh Assembly Government = Llywodraeth Cynulliad Cymru]. 2003. 18, 18 p.

Cysylltiadau rhwng ABCh, AChG ac AGG mewn addysg uwchradd: canllawiau i reolwyr cwricwlwm = Links between PSE, CEG and WRE in secondary education : guidance for curriculum managers
Caerdydd. Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru. 2002. 5, 5 p.