Cywain: detholiad o waith Llywelyn Phillips
Phillips, Llywelyn ; Owens, B. G
(Aberystwyth). Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1986. 119p.

Cywain
Wiliam, Aled Rhys
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1995. 55p.

Cywain a chyflwyno gwybodaeth
Davies, Eleri
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC. 1998. 189p.

Cywaith Cymru =: Artworks Wales
Caerdydd. Cywaith Cymru. 1991. 1 portfolio.

Cywaith Cymru = Artworks Wales: Hyrwyddo celfyddyd yn yr amgylchedd = Promoting art in the environment
Caerdydd. Cywaith Cymru. 1990?. 1 folded leaf.

Cywaith Cymru = artworks Wales: cylchlythyr gwanwyn = spring newsletter
Caerdydd. Cywaith Cymru. 1995. 14p.

Cywaith Cymru = artworks Wales: cylchlythyr haf = summer newsletter
Caerdydd. Cywaith Cymru. 2001. 22p.

Cywaith Cymru = artworks Wales: cylchlythyr haf = winter newsletter
Caerdydd. Cywaith Cymru. 2002. 22p.

Cyw bach fflwfflyd =: Fluffy chick
Campbell, Rod
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. 1997. [10]p.

Cyw dol
Miall, Twm
Talybont. Y Lolfa. 1990. 180p.

Cyw haul
Miall, Twm
Talybont, Ceredigion. Y Lolfa. 1988. 188p.

Cyw haul
Miall, Twm
Llandwrog. Sain. 1998. 1 videocassette.

Cyw hyll
Dalton, Annie ; Aldous, Kate
Llandysul. Gomer. 1997. 86p.

Cywilizacja: legenda
Norwid, Cyprian
Gdansk. Morskie. 1978. 42p.

Cywilizacja komunizmu
Tyrmand, Leopold
Londyn. Polska Fundacja Kulturalna. 1972.

Cywilizacja na rozdrozu: konsekwencje rewolucji naukowo-technicznej dla spo¿eczenstwa i dla cz¿owieka
Richta, Radovan
Warszawa. Ksia·zka i Wiedza. 1971.

Cywilizacja - obawy i nadzieje
Banka, Jozef
Warszawa. M¿odziezowa Agencja Wydawn. 1979.

Cywion Nell
Barnard, Robert ; Lynch, Peredur
Bodedern. Gwasg Taf. 2001. 255 p.

Cywion Rebeca
Dow, Jill
Caerdydd. Dref Wen. 1992. (25)p.

Cywion uffern
Edwards, Sonia
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 2000. 113 p.

Cywiriadur Cymraeg
Jones, Morgan D
Llandysul. Gomer. (1993). 113 p.

Cywiro
Wiliam, Mary ; Irvins, Paul
Cardiff. MEU Cymru/WJEC. 1996. 1 Computer file.

Cyw o frid: atgofion newyddiadurwr
Jones, Tommy Eyton
Dinbych. Gwasg Gee. c1985. 163p.,12p. of plates.

Cywrain w^yr y cyrn arian: Hanes Seindorf Trefor ar achlysur penblwydd y Band yn 125 oed (1863-1988)
Jones, Geraint ; Williams, Robin
Trefor. Pwyllgor Seindorf Trefor. [1988?]. 116p.

Cyw'r gog: comedi
Jones, Edgar
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 1994. 38p.

CYWU the union for people working with people: new members booklet
Birmingham. CYWU. [2000]?. 16p.

Cywyddau, a chaniadau eraill
Davies, Daniel John
Gwasg John Penry. 1968. 122p.,ill.,22cm.

Cywyddau cyhoeddus
Llwyd, Iwan ; Myrddin ap Dafydd
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 1994. 140p.

Cywyddau Cymru: wedi eu detbol a'u golygu
Hughes, Arthur ; Anwyl, Edward
Bangor. Jarvis a Foster. 1908. xxi,[1],324,[4]p.

Cywyddau Dafydd ap Gwilym a'i gyfoeswyr
Dafydd ap Gwilym ; Williams, Ifor ; Roberts, Thomas
Bangor. Thomas. 1914. c, 283p.

Cywyddau Goronwy Owen: with an introduction, notes and vocabulary
Owen, Goronwy ; Gruffydd, J. J
Newport, Mon. John E. Southhall. 1907. (5), xiv, 126 p.

Cywyddau Iolo Goch ac eraill
Iolo ; Lewis, Henry ; Roberts, Thomas ; Williams, Ifor
Bangor. Evan Thomas. 1925. clxxviii,459p.

Cywyddau Iolo Goch ac eraill
Iolo ; Lewis, Henry ; Roberts, Thomas ; Williams, Ifor
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1937.

Cywyddau serch y tri Bedo
Bedo ; Bedo Phylip Bach ; Bedo ; Donovan, P. J
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru ar ran yr Academi Gymreig. 1982. xiv,71p.

Cywydd gan Thomas Jones, Dinbych
Lewis, Saunders
[Llenor. The author?. 1933]. 12p.

Cyw yn y cawl: llyfr y ffilm
Jones, Dafydd
Caerdydd. Y Ddraig Fach. 2001. [26] p.

Cyzicus: being some account of the history and antiquities of that city, and of the district adjacent to it, with the towns of Apollonia ad Rhyndacum, Miletupolis, Hadrianutherae, Priapus, Zeleia, etc
Hasluck, F. W
Cambridge. Cambridge University Press. 1910.

Die Cyzicus-Episode und ihre Funktion in den Argonautica des Valerius Flaccus
Manuwald, Gesine
Go˜ttingen. Vandenhoeck & Ruprecht. 1999. 292 p.

CZ 125/175 and 175 Trail owners workshop manual [1969 to 1976]
Bleach, Mervyn
Yeovil. Haynes Publishing. c1975.

CZ 125 & 175 Singles owners workshop manual
Bleach, Mervyn ; Churchill, Jeremy
Haynes. c1990. 106p.

CZ 125 & 175 singles owners workshop manual
Bleach, Mervyn ; Churchill, Jeremy
Yeovil. Haynes. 1985. 99p.

CZ 125, 250 & 400cc singles, through 1978: service, repair, maintenance
Bishop, Mike ; Bishop, Mike ; Weiner, A. J ; Jorgensen, Eric
Arleta, California. Clymer Publications. 1978.

Czahary
Rodziewiczowna, Maria
Krakow. Literackie. 1957. 274p.

Czanne in the Hedge: And Other Memories of Charleston and Bloomsbury
Lee, Hugh
Collins & Brown. 1993. (192)p.

Czapka
Voinovich, Vladimir
Warsaw. BIS ZSP. 1990.

Czar
Jone, Maurice Bethell
London. Chapman and Hall. 1935. 507p.

Czar
Wiseman, Thomas
Cassell. 1965. 461p.,22cm.

The Czar: a tale of the time of the first Napoleon
Alcock, Deborah
London. Nelson. 1895. 446p.

The Czar: his court and people : including a tour in Norway and Sweden
Maxwell, John S
Dublin. J.M'Glashan. 1849. xvi,334 p.

The Czar and his people
Maxwell, John S
London. T. Nelson and Sons. 1854. viii, 200 p.

The czar and the carpenter =: Czaar und Zimmermann : a comic opera in three acts
Lortzing, Albert ; Austin, Sumner ; Halfern, W. A
Oxford. Oxford University Opera Club. 1930. 48p.

Czardas
Monti, Vittorio ; Mendez, Rafael
New York. Carl Fischer. 1953.

Czardas: pour flute et piano
Monti, Vittorio ; Paubon, Pierre
Paris. Billaudot. 1985.

The Czardas and Sor Tanc
Derra de Moroda, Friderica
Imperial Society of Teachers of Dancing. 1949.

Czardas macabre
Liszt, Franz ; Werner, Jack
London. Cramer. 1942.

Czardasz
Monti, Vittorio
Krakow. PWM Edition. 1961. 1 score.

The Czarevitch
Lehar, Franz ; Bonynge, Richard
Sony. 1996. 1 compact disc.

Czar Feodor Ioannovitch: a drama in verse
Tolstoi, A. K ; Hayes, Alfred ; Nabokoff, C
London. Kegan Paul, Trench, Trubner. 1924. 168p.

Czar Ferdinand and his people
Macdonald, John
London. T.C. & E.C. Jack. 1913.

Czarina cover papers
New York. [ca. 1902].

The czar is dead: poems
Bartlett, Elizabeth
London. Rivelin Grapheme. 1986. (60)p.

Czarna kawa: adaptacja Charlesa Osborne'a sztuki Agathy Christie "Black coffee"
Christie, Agatha ; Chadzynska, Beata
Proszynski i S-ka. 2001. 134p.

Czarna Koronka: powiesc
Czuchnowski, Marian
Londyn. Nak¿adem Polskiej Fundacji Kulturalnej. 1966.

Czarna ksieʹga cenzury PRL
Londyn. Aneks.

Czarne I biale kwiaty
Norwid, Cypryan Kamil
Warsaw. Wendei Ska. 1910.

Czarne sezony
Glowinski, Michal
Warszawa. Open. 1998.

Czarnoksieznik z archipelagu
Le Guin, Ursula K
Gdansk. Phantom Press International. 1991. 154p.

Czarny aniol
Masterton, Graham
Warszawa. Amber Horror. 1992.

Czarny genera¿: romans historyczny
Ga·siorowski, Wac¿aw
[Warszawa]. Ludowa Spo¿dzielnia Wydawnicza. 1972.

Czarny granit
Minkowski, Aleksander
Wroc¿aw. Siedmiorog. 1995.

Czarnym szlakiem: powiesc historyczna
Sobotkiewicz, Stanis¿aw
Londyn. Nak¿adem Polskiej Fundacji Kulturalnej. 1967.

Czarny obelisk
Remarque, Erich Maria
Warszawa. Czytelnik. 1991.

Czarny ptasior
Siedlecka, Joanna
MARABUT/CIS. 1993.

Czarny warkocz
Fleszarowa-Muskat, Stanis¿awa
Szczecin. Glob. 1991.

Czarownice i inni
Komar, Micha¿
Krakow. Wydawn. Literackie. 1980.

Czars: Russia's rulers for more than one thousand years
Duffy, James P ; Ricci, Vincent L
New York. Facts on File. c1995. xi, 372 p.

Czars and Czarinas of Russia
Rice, Tamara Talbot
New York. Lothrop Lee & Shepard. 1968.

Czars and Presidents: the story of a forgotten friendship
Tarsai˜dze, Alexandre
McDowell Obolensky. 1958. 383p.

The Czar's British squadron
Perrett, Bryan ; Lord, Anthony
London. Kimber. 1981. 192,(16)p. of plates.

The czar's charter
Skitaletz
London. Hendersons. [s.d.]. 32p.

The Czar's madman
Kross, Jaan ; Kurman, George
Harvill. 1992. (384)p.

Czartoryshi and the Balkan policies of the Hotel Lambert
Berry, Robert Allen
Ann Arbor (Mich.). University Microfilms International. 1974.

Czartoryski and European unity 1770-1861
Kukiel, Marian
Princeton. Princeton University Press. 1955.

The Czartoryski Museum
Zamoyski, Adam
London. Azimuth. 2001.

Czary i czarty: napisa¿ wybra¿ i przypisami opatrzy¿
Tuwim, Julian
Wyda¿. "Czytelnik". 1960.

Czas dokonany: moj udzia¿ w tworzeniu i utrwalaniu w¿adzy ludowej na Lubelszczyznie
Lublin. Wydawnictwo Lubelskie. 1977.

Czas intrygi
Wald, Adam
Warszawa. BGW. 1995.

Czas i przertrzen =: time and space : sound installations
Panhuysen, Paul ; K ntzel, Tilman
Bia¿ystok. Galeria Arsena¿. 1995.

Czas na czasownik: poziom sredni ogolny
Garncarek, Piotr
Krakow. Universitas. c2002. 221 p.

Czasopismiennictwo pedagogiczne w Polsce Ludowej: praca zbiorowa
Filipowicz, Franciszek
Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 1982, c1981. 230 p.

Czasopismo prawno-historyczne
Poznan. Panstwowe Wydawn. Naukowe.

Czasownik angielski: Formy, znaczenia, uzycie
Kaczmarski, Stanislaw P
Warswawa. Veda. 1999.

Czas pogardy
Sapkowski, Andrzej
Warszawa. SuperNOWA. 1995. 318 p.

Czas przyspieszenia: reportaze o m¿odziezy
Warszawa. Iskry. 1976.

Czas spo¿eczny
Krajewski, Mieczys¿aw
Warszawa. Wiedza Powszechna. 1976.

Czas u¿anow: polski wrzesien 1939
Krolikowski, Bohdan
Warszawa. Wydawnictwo Bellona. 1993. 347 p.

Czas wierzgaja·cy
Szczepanski, Maciej
Warszawa. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. 1973.

Czas wolny: wspo¿czesnosc i perspektywy
Wnuk-Lipinski, Edmund
Warszawa. Instytut Wydawniczy CRZZ. 1975.

Czas wolny dzieci i m¿odziezy w Polsce
Warszawa. Wydawn. Szkolne i Pedagog. 1978.

Czas w Piekle
Higgins, Jack
warszawa. Amber. 1991.

Czasy kosciuszkowskie
Kraszewski, Josef Ignacy
Warszawa. Ludowa Spoldzielnia. 1963.

Czas zemsty
Higgins, Jack
Warszawa. Prima. 1993.