Lleoedd
Davies, Bryan Martin
(Caernarfon?) ((c/o Welsh Books Council, Queen's Sq., Aberystwyth, Dyfed)). Cyhoeddiadau Barddas. 1984. 46p.

Lleoedd
Edwards, R. P. A ; Gibbon, Vivian ; Chevins, Hugh
Llundain. Burke. 1969. 32p.

'Lleoedd fel Lleifior'
Elis, Islwyn Ffowc ; Jones, Tegwyn
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 1999. 85 p.

Lleoliad diwydiant
Davies, J. Eirug
Llandysul. Gwasg Gomer. 1982. 69p.

Lleonard, o, El sexo de los angeles
Moix, Terenci
Barcelona. Planeta. 1996. 551 p.

L. Leonov - publitsist: o svoeobrazii tvorcheskoi individual'nosti khudozhnika
Stanislavleva, V. N
Moskva. Izd-vo Moskovskogo universiteta. 1974.

Llestri gras a gobaith: Cymry a'r cenhadon yn India
Rees, D. Ben
Lerpwl. Cyhoeddiadau Modern Cymreig. 2001. xiv, 248 p.

Llestri llafar: cerameg yng Nghymru = Talking pots : ceramics in Wales
Vincentelli, Moira
Aberystwyth. Coleg Prifysgol Cymru. (1992). 36p.

Llestri Llanelli
Treharne, Donald M
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 2002. 64 p., [8] p. of plates.

Llestri'r trysor: y Beibl yng ngoleuni beirniadaeth ddiweddar
Evans, D. Tecwyn ; Davies, E. Tegla
Bangor (Gwynedd). Evan Thomas. 1914. xxiv,202p.

Lles yng Nghymru: dogfen ymgynghori
Cardiff. Welsh Assembly Government = Llywodraeth Cynulliad Cymru. 2002. 50, 50 p.

Lles yng Nghymru: dogfen ymgynghori : crynodeb gweithredol
Cardiff. Llywodraeth Cynulliad Cymru. 2002. 10, 10 p.

Llethrau llithrig!
John, Arwel
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 2003. 16p.

Lletras de batalla per Tirant lo Blanc
Vargas Llosa, Mario
Barcelona. Edicions 62.

Lle treigla'r don
Raine, Allen ; Morgan, Megan
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1964. 234 p.

Lletres a Tina
Ors, Eugenio d' ; Murgades, Josep
Barcelona. Quaderns Crema. 1993.

Lletres de batalla: cartells de deseiximents i capitols de passos d'armes
Riquer, Martin de
Barcelona. Barcino.

Lletres reials a la ciutat de Girona (1293-1515)
Arnall Juan, Ma. Josefa
Barcelona. Fundacio Noguera. 2000.

Lle trig goleuni
Hughes, Mair Wynn
[Caernarfon]. T^y ar y Graig. 1981. 54p.

L'^le tropicale, figure emblematique du tourisme international
Cazes, Georges
Aix-en-Provence. Centre des Hautes Etudes Touristiques. 1989.

Llety noson
Morus, Heledd ; Hampson, Anne
Penygroes, Caernarfon. Cyhoeddiadau Mei. 1982. 164p.

LLet your heart be your guide
New York. Motown. 2000. 1 compact disc.

Llety'r bugail
Owen, Eleri
Yr awdur. 1979. 20p.

Lleuad a llun
Lloyd, Nest
Llandysul. Gomer. 1998. 103p.

Lleuad lawn: (ffars i Aelwydydd yr Urdd, dosbarthiadau uchaf ysgolion gramadeg, clybiau ieuenctid a gwyr y coleg)
Davies, Eic
Dramau Llynfell. 1951. 20p.,19cm.

Lleuad llawn
Llandwrog. Sain. 1999. 1 compact disc.

Lleuad y bore
Jones, Huw
Llandysul. Gomer. 1994. 43p.

Lleuad yn olau
Jones, T. Llew ; Jones, Jac
Llandysul. Gomer. 1989. 107p.

Lleuad yn olau: chwedlau traddodiadol o Gymru
Jones, T. Llew
Tympan. 2003. 2 compact discs.

Lleucu
Jones, Eifion Lloyd
Talybont, Dyfed. Y Lolfa. 1991. 109p.

Lleufer y werin: cyfrol deyrnged i David Thomas, M.A
Thomas, Ben Bowen
Abercynon. Cwmni Cyhoeddiadau Modern Cymreig. 1965. 112p.

Lleu Llaw Gyffes: Roman
Roes, Michael
Berlin. Gatza. 1994.

Lleures i converses d'un filoleg
Coromines, Joan
Barcelona. ClubEditor. 1971. 446p.

Lleuwedd
Wiseman, David ; Llwyd, Mari ; Knowles, Tizzie
Llandysul. Gwasg Gomer. 1993. (72)p.

Lleuwen
Aled Islwyn
Y Bala. Llyfrau'r Faner. 1977. (3),276p.

Llew
Rosser, Margaret
Cardiff. Priory Press. 1933. 18p.

Llew a'r llygod Llydewig
Moore, Pat ; Griffiths, Gwyn
Llandysul. Gomer. 1993. 85p.

Llew bach
Yee, Patrick
Caerdydd. Dref Wen. 1993. (10)p.

Llew Eifion
Penygroes. Ffilmiau'r Glyn. [1989]. 1 videocassette.

Llewellin: a biography of Jay (John Jestyn)the Rt. Hon. Lord Llewellin of Upton
Thomas, Gilbert
London. Barker. 1961. 107p.,ill.,24cm.

Llewellyn-Jones fundamentals of obstetrics and gynaecology
Llewellyn-Jones, Derek ; Abraham, Suzanne ; Llewellyn-Jones, Derek ; Oats, Jeremy
Edinburgh . Elsevier Mosby. 2005. x, 365 p.

The Llewellyn practical guide to astral projection
Denning, Melita ; Phillips, Osborne
St. Paul. Llewellyn Publications. 1979. 239 p.

The Llewellyn practical guide to creative moneymaking: become a money magnet
Denning, Melita ; Phillips, Osborne
St. Paul, Minnesota. Llewellyn Publications. 1991. xvii,185p.

The Llewellyn practical guide to creative visualization: the dynamic way to success, love, plenty, and spiritual power
Denning, Melita ; Phillips, Osborne
St. Paul, Minn., U.S.A. Llewellyn Publications. 1983. xxi, 250 p.

The Llewellyn practical guide to psychicself-defense & well-being
Denning, Melita ; Phillips, Osborne
St. Paul, Minn. Llewellyn Publications. 1983. xxii, 277 p.

The Llewellyn practical guide to the magick of sex
Denning, Melita ; Phillips, Osborne
St. Paul, Minn. Llewellyn Publications. 1982. xxiii, 275 p.

The Llewellyn practical guide to the magick of the Tarot
Denning, Melita ; Phillips, Osborne
St. Paul, Minn., U.S.A. Llewellyn Publications. 1983. xxii, 252 p.

Llewellyn's 1994 organic gardening almanac
Wynne, Mary ; Wynne, Mary
St Paul, MN. Llewellyn Publications. 1993. 243 p.

Llewellyn's Moon Sign Book and Lunar Planting Guide
Llewellyn Pubns.,U.S. Oct 93, Foulsham. 20cm.400. tabs.

Llewellyn's pocket planner & ephemeris
St. Paul, MN. Llewellyn Publications. 1997: Airlift Bk.Co. 15cm.208. ch.

Llewellyn's sun sign book
Llewellyn Pubns. 1985.

Llewellyn Treacher F.G.S. 1859-1943 and his photographs
Treacher, Llewellyn ; Finch, John
Twyford. Twyford and Ruscombe Local History Society. c1991. 48p.

Llewellyn Xavier: [catalogue of an exhibition held] December, 1972
London. Whitechapel Art Gallery. [1973].

Llewelyn ein Llyw Olaf: drama gantata mewn tair act addas i'w pherfformio gan bartion Cymreig
Alaw Ddu ; Evans, Beriah Gwynfe
Llanelly. D. Williams a'i Fab. 1883. 27p.

Llewelyn Powys
Powys, Llewelyn ; Hopkins, Kenneth
London. Macdonald. 1952. 318p.,ill.,22cm.

Llewelyn Thomas: fellow and vice-principal of Jesus College, Oxford and canon of St.Asaph : a memoir ; with a brief notice of his father Thomas Thomas, canon of Bangor, vicar of Carnarvon, Ruabon and Llanrhaiadr
Thomas, Harriet
London. Henry Frowde. [1898?]. 366p., 2 plates.

Llewelyn Wyn Griffith
Hill, Greg
(Cardiff). University of Wales Press on behalf of the Welsh Arts Council. 1984. 71p.,(1)leaf of plates.

Llew Frenin
Penri, Esyllt
Caernarfon. Y Ddraig Fach. 1995. (24)p.

Llew Lletchwith
Morgan, Gwyn ; Owen, Dai
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. 2000. 18 p.

Llew Llwydiarth
Owen, William
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 1997. 150p.

Llew Llwyfo: arwr gwlad a'i arwrgerdd
Edwards, Hywel Teifi
Llys Eisteddfod Genedlaethol Cymru. 1999. 23p.

Llew llyffant a mabolgampau'r llyffantod
Waddell, Martin ; Huws, Emily ; Dunton, Trevor
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol Cymru. 1997. 16 p.

Llew llyffant a'r penbyliaid
Waddell, Martin ; Huws, Emily ; Dunton, Trevor
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol Cymru. 1997. 16 p.

Llew llygoden
McBratney, Sam ; George, Delyth ; Dupasquier, Philippe
Caerdydd. Camfa. 1997. 31p.

Llewyrch ei seren
Jones, Siwan Haf ; Edwards, Meri Rhiannon
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 1998. 27p.

Lleyn
[London]. Countryside Commission. c1978.

Lleyn Peninsula
Cattermole, Peter ; Romano, M
London. Geologists' Assn. 1981. 39p.

Lleyn Peninsula: interim guide
Jones, Trevor
[London]. Climbers' Club. 1979.

Lleyn Peninsula: Pen Ll^yn
Southampton. Ordnance Survey. 2002. 1 map.

Lleyn Peninsula: Penrhyn Llyn : sheet 123
Southampton. Ordnance Survey. 1984. 1 map.

Lleyn Peninsula: Sheet 123
Southampton. Ordnance Survey. 1990.

Lleyn Peninsula: sheet no.123
Southampton. Ordnance Survey. 1998. 1 map.

The Lleyn peninsula
Kenrick, Eddie
Pwllheli. The author. [n.d.]. 22p.

The Lleyn peninsula, 1970
[s.l.]. [s.n.]. 1970. 26p.

Lleyn Peninsula by car
Titchmarsh, Jim ; Titchmarsh, Alan
Norwich. Jarrold and Sons. (1977). (1),32,(1)p.

The Lleyn Peninsula by car
Titchmarsh, Jim
Jarrold. (1985?). 32p.

Lleyn Peninsula East: Pen Ll^yn Ardal Ddwyreiniol
Southampton. Ordnance Survey. 2002. 1 map.

Lleyn Peninsula East =: Penryn Ll^yn ardal ddwyreiniol
Southampton. Ordnance Survey. 1996. 1 map.

The Lleyn peninsula, the Land's End of Wales: official guide
Croydon. Abbey Publicity Service. [n.d.]. 48p.

The Lleyn peninsula, the Land's End of Wales: the official guide
Croydon. Abbey Publicity Service. 1955. 32p.

Lleyn Peninsula West: Pen Ll^yn Ardal Orllewinol
Southampton. Ordnance Survey. 2002. 1 map.

Lleyn Peninsula West =: Penrhyn Ll^yn ardal orllewinol
Southampton. Ordnance Survey. 1996. 1 map.