LL Postcards of the Channel Islands
Newman, Stanley
Hove. C.I.and Lundy auctions. 1994.

LL postcards of the Channel Islands
Newman, Stanley
Brighton. C.I.Lundy Publications. 2000. 36p.

Lludw a diemwnt =: Popiol i diament
Andrzejewski, Jerzy ; Jones, John Elwyn
Llandysul. Gwasg Gomer. (1976). 180p.

Lluest-y-bwci: drama un act
Williams, D. Mathew
Gwasg Aberystwyth. 1931. 32p.

Lluis Companys: biografia popular
Viusa, Manuel
Barcelona. Edicions La Magrana. 1977. 161 p.

Lluis Companys i la seva epoca
Casassas i Ymbert, Jordi ; Balcells, Albert
Barcelona. Portic. 2002. 174 p.

Lluis Domenech i Montaner, Palau de la Musica Catalana, Barcelona
Sack, Manfred ; Suzuki, Hisao
Stuttgart. Axel Menges. 1995. 64p.

Lluites antixuetes en el segle XVIII
Riera Montserrat, Francisco
Palma de Mallorca. Moll. 1973.

Llun a chan
Davies, Ron
Llandysul. Gomer. 1983. 104p.

Lluna de mar
Pla, Josep ; Sole, Carme
Barcelona. Destino. 1994. 114p.

Lluna mor amb aigua (I)
Bartra, Agusti
Barcelona. Observador. 1991.

Lluna mor amb aigua (II)
Bartra, Agusti
Barcelona. Observador. 1991.

Llun Anghrist: neu, arddangosiad eglur a didwyll, o lygriadau y ffydd grist'nogol: ac o wendid ac oferedd ymdrechiadau diweddar Mr. B. Evans, dros daenelliad babanod, mwn chwch o lythrau at gyfaill
Richards, William
Caerfyrddin. argr.gan I. Daniel. 1790. 110p.

LLU news
London. v.

Lluniau a ffotograffau
Owen, Elwyn
Aberystwyth. CAA. c1994. 1 v. (various pagings).

Lluniau bywyd gwerin =: Photographs of folk life
Morgan, Llew
(St Fagan's). Welsh Folk Museum. 1982. 51p.

Lluniau lliw
Leeds. E. J. Arnold & Son. [n.d.]. [22p.].

Lluniau porthladd Caernarfon =: Photos of Caernarfon harbour
Caernarfon. Gwynedd Archives Service. 1 portfolio.

Llunio arholiad safon gyffredin i oedolion sydd yn dysgu Cymraeg fel ail iaith =: Designing an ordinary level examination for adults learning Welsh as a second language
Evans, Jillian

Llunio Cymru fodern: llyfr yr athro
Jenkins, Geraint H
Rhydychen. Gwasg Prifysgol Rhydychen. 1990. 144p.

Llun o eisteddfod: lluniau gan Christine Gregory a Dr. J. Glyn Jones o Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon 1979 a llinellau godre gan Gwyn Thomas a Norman Williams
Gregory, Christine ; Jones, J. Glyn
[Caernarfon]. Gwasg Gwynedd. 1981. [60p.].

Llunyddiaeth
Jones, Geraint Wyn
Bangor. Canolfan Astudiaethau Iaith. 1995. 317p.

llustrations of the manners, customs, and condition of the North American Indians: with letters and notes written during eight years of travel and adventure among the wildest and most remarkable tribes now existing ; with 360 engravings, from the author's original paintings
Catlin, George ; Catlin, George ; Catlin, George
London. H.G. Bohn. 1857. 2 v.

llustrator's reference manual: sport
London. Bloomsbury. 1992. (176)p.

Lluvia en los zapatos
Ripoll, Maria
Barcelona. Manga. 1999. 1 videocassette (97 min.).

Lluvias de hierba
Garrigues, Eduardo
Barcelona. Planeta. 1984.

Llwch cenhedloedd: y Cymry a rhyfel cartref America
Hunter, Jerry
Llanrwst. Carreg Gwalch. 2003. 267p.

Llwch oged
Jones, Vernon
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1968. 69p.

Llwyaid o siwgr
John, John Owen
Gwasg Ty^ ar y Graig. 1968. 85p.,19cm.

Llwyau caru =: Lovespoons
Meek, Elin
Llandysul. Gomer. 2003. 24 p.

Llwyau serch o Gymru
Perkins, D. C
Swansea. Domino. 1990. 32p.

Llwybrau
Hughes, Medwin
Dinbych. Gwasg Gee. 1990. 108p.

Llwybrau atgof
Williams, Paul
Llandwrog. Sain. 1992. 1 cassette.

Llwybrau breuddwydion: chwarter canrif o gan
Boggie, Iona ; Boggie, Andy
Llandysul. Gomer. 2004. 166p., 32 plates.

Llwybrau breuddwydion
Llandwrog. Sain. 2003. 1 compact disc.

Llwybrau bywyd
Lewis, Gwyneth
(Aberystwyth). Urdd Gobaith Cymru. (1977). (1),50p.

Llwybrau Cam: nofel dditectif
Williams, J. Ellis
Llyfrau'r Dryw. 1961. 172p.,19cm.

Llwybrau cariad
Hughes, Mair Wynn
Caernarfon. Gwasg T^y ar y Graig. 1983. 70p.

Llwybrau dysgu 14-19: canllawiau
Caerdydd. Llywodraeth Cynulliad Cymru. 2004. loose leaf.

Llwybrau hanesyddol Penmaenmawr
Aberconwy Borough Council. [14p.].

Llwybrau llen
Davies, Lyn Lewis
CBAC. 1989. viii,24p.

Llwybrau pridd: cerddi cyntaf
Davies, T. Glynne
Llandybi˜e. Llyfrau'r Dryw. 1961. 64p.

Llwybrau'r cof: cyfrol o atgofion am Lady Edwards
Edwards, Eirys Mary
Aberystwyth. Urdd Gobaith Cymru. (1984). 64p.

Llwybrau'r iaith
Evans, H. Meurig
Llandybi˜e. Llyfrau'r Dryw Newydd. 1961. 104p.

Llwybrau'r nos
Davies, Eic
Caerdydd. Priory Press. 1943. 20p.

Llwybrau'r plant
Jones, J. Rees
Wrecsam. Hughes a'i Fab. [n.d.]. 48p.

Llwybrau tywyll
Edwards, Dyfed
Talybont, Ceredigion. Y Lolfa. 1999. 157 p.

Llwybrau tywysogion Gwynedd
Caernarfon. Adran Datblygu Economaidd a Chynllunio Cyngor Sir Gwynedd. 1994. 1 cassette (60 min.).

Llwybr hyffordd yn cyfarwyddo
Dent, Arthur
London. Bennet Griffin. 1682. [8],490p. : 12mo.

Llwybr Mon: angerdd a goroesiad = The Mon trail : passion & survival
Llangefni. Menter Mon. [2003?]. [8, 8] p.

Llwybr natur Cwm Idwal
Bangor. Cyngor Gwarchod Natur. 1977. 13p.

Llwybr natur y Gogarth =: Great Orme nature trail
[Conwy]. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. 1999. 7,7p.

Llwybro a llafur at Lynllifon
Williams, Iwan Llwyd
(Wales). Cyhoeddiadau Glynllifon. 1990. 18p.

Llwybr.Pathway: towards the information society, 1997-2000 : project profiles
[s.l.]. Llwybr.Pathway. [2001?]. 64p.

Llwybr.Pathway: towards the information society, 1997-2001 : project profiles
[s.l.]. Llwybr.Pathway. [2002?]. 64p.

Llwybr y gogledd: cyfres o 8 o fapiau (graddfa 1:25000) gyda gwybodaeth i'ch helpu ar eich taith = North Wales path : aset of 8 maps (scale 1:25000) with information to help you on your way
[Conwy]. [Conwy County Borough Council]. 1997. 4 sheets.

Llwybr y Gymraeg
Roberts, David O
Caerdydd. Hughes a'i Fab a'r Cwmni Cyhoeddi Addysgol. [n.d.]. 56p.

Llwybr y merthyr
Morris, R. D
Y Bala. Swyddfa'r "Cyfnod". 1935. 111p.

Llwyddiannau Cyngor Sir Clwyd 1974-1996 =: The Achievements of Clwyd County Council 1974-1996
Mold. Clwyd County Council. 1996. 122p.

Llwyddiant mewn arholiadau yng Nghymru: ystadegau ar gymwysterau TAG, TAA, TGAU, GNVQ, tystysgrifau lefel mynediad NVQ, 2002
Cardiff. Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales. 2003. 46, 46 p.

Llwyddiant mewn arholiadau yng Nghymru: ystadegau ar gymwysterau TAG, TGAU, GNVQ, TCA 1999 : gofyn cwestiynau, cael atebion = Examining success in Wales : qualifications statistics GCE, CSE, GNVQ, CoEA 1999 : asking questions, getting answers
Caerdydd. Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru. 2000. 46, 46 p.

Llwyddiant mewn arholiadau yng Nghymru: ystadegau ar gymwysterau TAG, TGAU, GNVQ, TCA 2000 : gofyn cwestiynau, cael atebion = Examining success in Wales : qualifications statistics GCE, CSE, GNVQ, CoEA 2000 : asking questions, getting answers
Cardiff. Qualifications, Curriculum & Assessment Authority for Wales = Awdurdod Cymwysterau, Cwriciwlwm ac Asesu Cymru. 2001. 59, 57 p.

Llwyddiant mewn ysgolion uwchradd
Cardiff. Welsh Office. 1996. 24,24p.

Llwyfan
Lloyd, Alun Morgan
Llwyfrau'r Dryw. 1968. 72p.,ill.,22cm.

Llwyfannau
Jones, Dafydd Glyn ; Jones, John Ellis
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1981. 69p.

Llwyfannau lleol
Davies, Hazel Walford
Llandysul. Gomer. 2000. 192 p.

Llwyfan y plant: casgliad o adroddiadau
Griffith, Selwyn
Wrecsam. Hughes a'i Fab. 1957. 42p.

Llwyfan y plant
Griffith, Selwyn
(Caernarfon) ((Old School, Nant Peris, Caernarfon, Gwynedd)). Gwasg Gwynedd. 1986. 47p.

Llwyfan yr Urdd a'r ysgol: adroddiadau i blant
Cybi
Llandysul. Gwasg Gomer. 1937. 72p.

Llwyn brain: comedi ysgafn tair act
Edwards, Huw Lloyd
Gwasg Aberystwyth. 1956. 59p.,19cm.

Llwyngwair and the Bowen family
Miles, Dillwyn
Llandybie. Gwasg Dinefwr Press Ltd. 2002. 72 p., [8] p. of plates.

Llwyngwril: edrych yn ol
James, E. V
[s.n.]. [1998?]. 4p.

Llwyn hudol
Davies, H. Emyr
Bala. Davies ac Evans. 1907. 103p.

Llwynog
Ling, Mary ; Williams, Alwena
Drake Educational Associates. 1994. (21)p.

Llwynogod Mon ac ysgrifau eraill
Wiliam, Dafydd Wyn
Penygroes, Caernarfon. Cyhoeddiadau Mei. 1983. 86p.

Llwyn y Brain
Williams, Daniel
Lerpwl. Gwasg y Brython. 1930. 60p.