Llydaw
Bebb, W. Ambrose
Llundain. Depot Cymraeg Foyle. 1929. 284p.

Llydaw: ei llen a'i llwybrau
Griffiths, Gwyn
Llandysul. Gwasg Gomer. 2000. vii, 246 p.

Llydaweg fel Llydawr
An Habask, Padrig
Embannaduriou Al Lanv. 1988. [72p.].

Llydaweg i'r Cymro
Bowen, Zonia
Y Bala. Llyfrau'r Faner. 1977. 111p.

Llyffant
Royston, Angela ; Burton, Jane ; Taylor, Kim ; Williams, Alwena
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. c1991. 21p.

Llyfr ABC
Elwyn Ioan
Talybont, Ceredigion. L Lolfa. 1987. (59)p.

Llyfr abc
Hughes Jones, Elisabeth
Llanelli. Gwasg Dyfed. 1974. [28p.].

Llyfr ABC
Nantlais
Llandebie. Llyfrau'r Dryw. [1949]. [27p.].

Llyfr ABC
Quayle, Margaret
Llandybie. C. Davies. (1974). (32)p.

Llyfr abc: llythyren, llun a gair
Strange, Morfudd
Abertawe. Christopher Davies. 1976. 1 v.

Llyfr ABC
Walters, John
Y Bontfaen. D. Brown a'i Feibion. (1981). (30)p.

Llyfr adar
Phillips, Goronwy
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. 1971. 91p.

Llyfr adar (Adar Cymru)
Morgan, Richard
[Gwrecsam]. [Hughes a'i Fab]. [1907]. 180p., col.plates.

Llyfr adar Iolo Williams: Cymru ac Ewrop
Hayman, Peter ; Hume, Rob ; Williams, Iolo
Llanrwst. Carreg Gwalch. 2004. 272p.

Llyfr addoliad cyffredin
Williams, Robert Richard
Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1967. 126p.,20cm.

Llyfr addoliad y Methodistiaid =: The Methodist worship book
Peterborough. Methodist Publishing House. 1999. ix,ix,600,600,601-606p.

Llyfr adrodd
Roberts, W. D
Abertawe. Ty John Penry. [1952]. 44p.

Llyfr adrodd
Morris-Jones, John ; Williams, T. J
Conwy. E. Jones a'i Frodyr. 1904. 56p.

Llyfr adrodd newydd
Morris-Jones, John ; Williams, T. J
Conwy. R. E. Jones a'i Frodyr. 1910. 56p.

Llyfr alawon poced John Parry ddall Rhiwabon =: John Parry ddall Rhiwabon pocket tune-book
Parry, John ; Bowen, Robin Huw
Aberystwyth. Gwasg Teires. 1991. [20p.].

Llyfr alawon poced Llewelyn Alaw =: Llewelyn Alaw pocket tune-book
Llewelyn, Thomas David ; Bowen, Robin Huw
Aberystwyth. Gwasg Teires. 1990. [20p.].

Llyfr alawon poced Mary Richards, Darowen =: Mary Richards, Darowen, pocket tune-book
Richards, Mary ; Bowen, Robin Huw
Aberystwyth. Gwasg Teires. 1991. [20p.].

Llyfr Alun Abdwl
[Caernarfon]. [Cyngor Sir Gwynedd]. [n.d.]. 41p.

Llyfr Aneirin: ffacsimile
Aneirin ; Huws, Daniel
(Caerdydd). Cyngor Sir De Morgannwg. 1989. x140p.

Llyfr anrheg
Evans, Dilwen Mary ; Jones, T. Llew
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. [n.d.]. 90p.

Llyfr anrheg i blant Cymru ar wasgar: Gaeaf, 1943
Hen Golwyn. D. R. Hughes. 1943. 32p.

Llyfr anthemau Novello: detholedig o weithiau y prif gyfansoddwyr hen a diweddar
Roberts, John H
London. Novello. [n.d.]. 185p.

Llyfr arwyddion Cymraeg =: Welsh book of sign
Lawson, Peter
Pontypridd. Wales Council for the Deaf. 1999, c1995. [4] leaves, 247, [6]p.

Llyfr athrawon: syniadau dysgu
Hughes, Gwenfron
Llandysul. Gomer. 2004. 14p.

Llyfr athrawon =: Teachers book
Tudor, Mari ; Martin, Sharon
Caerdydd. Acen. 2000. 17p.

Llyfrau 3D: 5 stori
[s.l.]. Compact Multimedia. 1998. 1 CD-ROM.

Llyfrau 3D: 5 stori = 5 in 1
Compact Multimedia. 2000. 1 CD-ROM.

Llyfrau Cymraeg enwog
Roberts, Glenys M ; Roberts, Glenys M
Talybont, Ceredigion. Y Lolfa. 1997. 56p.

Llyfrau Cymraeg i blant: rhestr gyflawn o'r llyfrau sydd mewn print, gyda nodiadau disgrifiadol
Jones, Rhiannon Clifford
(Aberystwyth). Cyngor Llyfrau Cymraeg. 1975. 131p.

Llyfrau Cymraeg i blant: rhestr gyflawn o'r llyfrau sydd mewn print, gyde nodiadau disgrifiadol
Jones, Rhiannon Clifford
(Llangefni) ((Cyngor Sir Gwynedd, Gwasanaeth Llyfrgell, Pencadlys Llyfrgell Rhanberth/Monön y Felin, Llangefni LL77 7RT)). Cyngor Llyfrau Cymraeg. 1979. 115p.

Llyfrau Cymraeg i blant
Jones, Rhiannon Clifford
(Caernarfon) (('Maesincla', Caernarfon, Gwynedd)). Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd. 1980. 42p.

Llyfrau Cymraeg i oedolion 1960-1982: rhestr
Thomas, Joan
(Caernarfon). Cyngor Sir Gwynedd, Gwasanaeth Llyfrgell. 1983. (277)p.

Llyfrau Cymraeg mewn print: Ionawr 1961 = Welsh books in print : January 1961
Aberystwyth. Llyfrgell Ceredigion. 1961. 285p.

Llyfrau darllen dramatig
Griffiths, William Henry
Dinbych. Gwasg Gee. 1958. 40p.

Llyfrau darllen newydd
Jones, T. Llew ; Owen, Dai
Llandysul. Gomer. 1996. 104p.

Llyfrau darllen newydd
Jones, T. Llew
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1967. 168p.

LLyfrau darllen Prifysgol Cymru
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1931. 91p.

Llyfrau dau dau: canllaw'r athrawon
[s.l.]. CLC. [197-?]. 58p.

Llyfrau Derfel
Williams, D. J
Bala. Gwasg y Bala. 1926. 31p.

Llyfrau Gwybodaeth Gwyddoniaeth Ginn (ail set)
Williams, Mel
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 1992. 16p.

Llyfrau heulwen
Cowley, Joy
Pontypridd. Llyfrau Addysgol Heinemann. 1992. 6 small books.

Llyfrau Mrs Strang: cyfres y babanod
Oxford University Press. [n.d.]. 15p.

Llyfrau natur Enid Blyton
Blyton, Enid
London. Macmillan. [n.d.]. 32p.

Llyfrau plant =: Children's books in Welsh : 1900-1991
Huws, G
Aberystwyth. Llyfrgell Gendlaethol Cymru. 1997. xii, 302p.

Llyfrau plant mewn ieithoedd lleiafrifol
Boore, Roger
Caerdydd (i.e. Cardiff). Gwasg y Dref Wen. 1978. 32p.

Llyfrau print bras: rhestr
Aberystwyth. Cyngor Llyfrau Cymraeg. [1994]. 1 folder.

Llyfrau rhifyddeg Cymraeg
Roberts, O. M ; Jones, R. E
Gwasg Aberystwyth. [n.d.]. 54p.

Llyfrau'r wawr
Williams, Nellie ; Jones, Nellie
London. Macmillan. 1935. 32p.

Llyfrau sanctaidd
Mayled, Jon ; Jones, Gwen Pritchard ; Thomas, Rheinallt A
Bangor. Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol. 1994. 32p.

Llyfrau ymarferol echdoe: 200 o gyhoeddiadau amaeth, coginio, garddio, meddygaeth a milfeddygaeth o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg : llyfryddiaeth gydag anodiadau
Hughes, R. Elwyn
Pen-tyrch. R. Elwyn Hughes. 1998. 67p.

Llyfrau ysgrifennu Cymraeg
Williams, D. J
Gwasg Aberystwyth. 1933. 40p.

Llyfrau ystraeon hanes: i safon III = Story books of history : for standard III
Edwards, Owen M
Wrexham. Hughes and Son. 143p.

Llyfr bach ci neb
Jones, Mary Vaughan
Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1982. 32p.

Llyfr bach Cliciau Priciau
Jones, Mary Vaughan ; Jones, Jac
(Aberystwyth) ((c/o Welsh Books Council, Queen's Sq., Aberystwyth, Dyfed)). Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1984. 28p.

Llyfr bach Culhwch
Jones, Mary Vaughan ; Jones, Jac ; Jones, Brenda Wyn ; Owen, Jini
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1995. 24p.

Llyfr bach cynnas
Roberts, Gorwel
Talybont, Ceredigion. Y Lolfa. 1981. 32p.

Llyfr bach Dwmplen Malwoden
Jones, Mary Vaughan
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1979. 27p.

Llyfr bach Guto
Jones, Mary Vaughan ; Jones, Jac
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1998. 35p.

Llyfr bach Guto
Jones, Mary Vaughan
(Aberystwyth) ((Queen's Sq., Aberystwyth, Dyfed)). Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1979. 36p.

Llyfr bach Jac y Jwc
Jones, Mary Vaughan ; Jones, Jac
(Aberystwyth). Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1977. 19p.

Llyfr bach Nicw Nacw
Jones, Mary Vaughan ; Jones, Jac
(Aberystwyth). Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1978. 23p.

Llyfr blodau
Morgan, Richard
Caernarfon. Cwmni'r Cyhoeddwyr Cymreig. [1909]. 175p.

Llyfr blodau
Vaughan-Roberts, R. E
Lerpwl. Gwasg y Brython. 19520. 48p.

Llyfr campau Cymru '81
Aberystwyth. Urdd Gobaith Cymru. 1981. 31p.

Llyfr campau Cymru '82
Aberystwyth. Urdd Gobaith Cymru. 1982. 23p.

Llyfr caneuon Tecwyn y Tractor
Parry, Rhys ; Myrddin ap Dafydd
Llanrwst. Carreg Gwalch. 1998. 40p.

Llyfr caneuon ysgol ar gyfer ysgolion dydd, cyfarfodydd plant, etc: yn cynnwys caneuon actol, penhillion telyn, alawon gwerin, etc
Thomas, J. G ; Williams, W. Gilbert ; Jones, Josef E
Caernarfon. Cwmni y Cyhoeddwyr Cymreig. [n.d.]. 23p.

Llyfr canu Mabon: cyfrol o ganeuon a ddaeth i law trwy gystadleuaeth 'Can y Mudiad, 1981'
Kinney, Phyllis
Caedydd. Mudiad Ysgolion Meithrin. 1983. 25p.

Llyfr carolau a dyriau duwiol. Y cynwys, casgliad helaethach nag y su'n yr argraphiadau eraill, o oreuon gwaith y prydyddion gorau ynghymru; yn y ffordd honno o gwerddwriaeth. At ba un y chwanegwyd, yr ail rhann, yr hon na fu erioed or blaen yn argraphedig
Jones, Thomas ; Rhydderch, John ; Durston, Thomas
Mwythig. Argraphwyd yn y Mwythig gan T. Durston, lle y gellir cael printio pob math ar gopiau am bris gweddaidd, a chael ar werth amryw lyfrau Cymraeg a Saesnaeg. [1745?]. 36, 36-439,[4]p. : 8vo.

Llyfr carolau Bangor
Caernarfon. Gwenlyn Evans. 1952.

Llyfr cerdd dannau: ymchwiliad i hanes hen gerddoriaeth a'r dulliau hynaf o ganu
Griffith, Robert
Caernarfon. Cwmni y Cyhoeddwyr Cymreig. xiii,536p.

Llyfr coch Sian
James, Nest ; Walters, Pennie
Abertawe (i.e. Swansea). C. Davies. 1979. (15)p.

Llyfr coch Sian: dyddiadur dychmygol Sian Roberts a aned yng Nghwmdyli, am y flwyddyn 1846
Wood, Kathleen
Abertawe. Christopher Davies. 1979. 78p.

Llyfr coginio a chadw ty: yn cynnwys pa fodd? a paham? cogyddiaeth; cogyddiaeth i gleifion a phlant; rheolau i dorri bwyd, gyda darluniau eglurhaol; rheolau a chynghorion teuluaidd, &c
Wrexham. Hughes. [18--?]. xx,328p.

Llyfr Colan: y gyfraith Cymreig yn ol hanner cyntaf Llawysgrif Peniarth 30
Jenkins, Dafydd
Caerdydd. Gwasg Prifsgol Cymru. 1963. xliii, 214 p.

Llyfr crefftau clyfar: syniadau gwych o'r byd o'n cwmpas
Rock, Lois ; Jones, Brenda Wyn
Llandysul. Gomer. 1994. (43)p.

Llyfr crefftau sbonc a sbri
Dungworth, Richard ; Gibson, Ray ; Jones, Brenda Wyn
Llandysul. Gwasg Gomer. 1998. 32p.

Llyfr cwis
Jones, Mihangel Arfor
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 2001. 56 p.

Llyfr cwis Clwb S4C
Lewis, Sian ; Rees, Glyn
Caerdydd. Hughes a'i Fab. 1986. 112p.

Llyfrcwis S4C
Ballinger, Geoff ; Williams, Dylan ; Rees, Glyn
Caerdydd. Hughes a'i Fab. 1990. 48p.

Llyfr cwis y Beibl
Lewis, Sian ; Jenkins, Lin
Llandysul. Gomer. 1988. 112p.

Llyfr cwis y Llewod
Parri, Dafydd
Talybont. Y Lolfa. 1980. 96p.

Llyfr Cwmtawel
[Caernarfon]. [Cyngor Sir Gwynedd]. [n.d.]. 48p.

Llyfr cyflwyno plentyn i'r Micro BBC
Dewhirst, John
(Caernarfon?). Cymdeithas Wyddonol Genedlaethol. 1986. 96p.

Llyfr cyfri Guto Gwningen
Potter, Beatrix
Llandwrog. Sain. 1999. [16]p.

Llyfr Cynog: a medieval Welsh law digest
Wiliam, Aled Rhys
Aberystwyth. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd. 1990. xx,77p.

Llyfr cyntaf agor ac edrych
Llandysul. Gwasg Gomer. 1980.

Llyfr cyntaf agor ac gweld
Llandysul. Gwasg Gomer. 1980. [7p.].

Llyfr cyntaf agor a dweud
Llandysul. Gwasg Gomer. 1980.

Llyfr cyntaf agor a dysgu
Llandysul. Gwasg Gomer. 1980.

Llyfr cyntaf hanes
Lloyd, J. E ; Zimmer, Heinrich
Caernarfon [Caernarvon]. Cwmnir Wasg Genedlaethol Gymreig (Cyf.). 1898. 144p.

Llyfr darllen ac ysgrifennu: dyfyniadau o'r clasuron Cymraeg, ynghyda gwersi pwrpasol sylfaenedig arnynt, at wasanaeth ysgolion uch-elfennol a chanolradd
Lloyd, John
Gwrecsam. Hughes a'i Fab. 1913. 155p.

Llyfr darllen Cymreig i'r safonau isaf
Jones, R. W
Newport. John E. Southall. 1906. 126p.

Llyfr darllen cyntaf: yr arlunio gan Beryl Roberts ; y llythrennu gan T. R. Jones
Thomas, D. R ; Roberts, D. O
Caerdydd. Hughes a'i Fab. 1948. 1 v.

Llyfr darllen i'r safonau isaf
Thomas, Elizabeth
Gwasg Y Bala. [n.d.]. 55p.

Llyfr darllen y babanod
Cardiff. Educational Publishing Co. [n.d.]. 32p.

Llyfr Datguddiad
Williams, Catrin H
Caernarfon. Gwasg Pantycelyn. 2002. 142 p.

Llyfr defosiwn y plant
Caernarvon. Pwyllgor Addysg Sir Gaernarfon. 1931. 110p.

Llyfr Del: rhodd Owen Edwards
Edwards, Owen M
Gwrecsam. Hughes a'i Fab. 1906. 112p.

Llyfr del
Edwards, Owen M
Wrecsam. Hughes. 1927. 132p.

Llyfr Deuteronomium
Gwynn ap Gwilym
Caernarfon. Gwasg Pantycelyn. c2002. 124 p.

Llyfr dysgu Lladin
Jones, Evan J
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1933. 338p.

Llyfr Eiry
Rees, Lilian
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. [n.d.]. 28p.

Llyfr emynau a thonau y Methodistiaid Calfinaidd a Wesleaidd: ynghyd a salmau, gorchanau, caniadau ac anthemau
Caernarfon. Cymanfaoedd y Ddwy Eglwys. 1929. lv,727p.

Llyfr emynau a thonau y Methodistiaid Calfinaidd a Wesleaidd
Caernarfon. Gwasg Pantycelyn dros Gymanfaoedd y Ddwy Eglwys. 1985. xix,244p.

Llyfr emynau y Methodistiaid Calfinaidd a Wesleaidd
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1930. 581p.

Llyfr ffrindiau Mabon a Mabli
Aberteifi. Mudiad Ysgolion Meithrin. [1992]. 28p.

Llyfr Ffwlbart
[s.l.]. [s.n.]. [197-?]. 32p.

Llyfr garddio
Jones, J. E
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. 1969. 184p.,17plates.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: hanes yr adeiliad
Huws, Daniel
Aberystwyth. Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 1994. 24p.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru 1907-1957 =: The National Library of Wales 1907-1957
Aberystwyth. National Library of Wales. 1957. 40p.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales: crynodeb byr o'i hanes a'i gweithgareddau = a brief summary of its history and activities
Aberystwyth. National Library of Wales. 1967. 31p.

Llyfrgelloedd cyhoeddus: ar agor i bawb : cyfrannu at Gymru well = Public libraries : open to all : contributing to a better Wales
Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru = Society of Chief Librarians Wales. [2002]. 10, 10p.

Llyfrgelloedd ysgolion uwchradd yng Nghwynedd
[Caernarfon]. Cyngor Sir Gwynedd = Gwynedd County Council. [1976].

Llyfrgelloed yng Nghymru: report of the proceedings of the Thirty-Seventh Conference of Library Authorities in Wales and Monmouthshire, held at Aberystwyth on Wednesday, Thursday and Friday June 3rd, 4th and 5th, 1970
Rees, Leslie Mervyn
Swansea (Central Library, Alexandra Rd, Swansea SA1 5DX, Glam.). (Library Association (Wales and Monmouthshire Branch)). 1970. 59p.

Llyfrgell Peniel (M.C.), Ffestiniog: rhestr o,r llyfrau
Blaenau Ffestiniog. Swyddfa'r Glorian. [18--?]. 11p.

Llyfr Guto
Lewis, Edwin Courtney
Lerpwl. Gwasg y Brython. 1968. 39p.

Llyfr gwaith i'r dysgwr
Huws, Gwyndaf
[s.l.]. [The author?]. 1979. 38p.

Llyfr gwaith i'r plant lleiaf
Williams, Esther Ann ; Chatfield, Joan
Llandysul. Christopher Davies. 1972.

Llyfr gwaith Mr Ben
Griffiths, E. Selwyn
Birmingham. British Institute of Traffic Education. 1984. 24p.

Llyfr gwasanaeth
Griffiths, W. B
Abertawe. T^y John Penry. 1984. xx,220p.

Llyfr gwasanaeth
Abertawe. Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. 1998. 296p.

Llyfr gwasanaethau
Caernarfon. Eglwys Bresbyteraidd Cymru. 1991. 256p.