Rozvoj kultury v Ceskoslovensku v letech socialisticke vystavby
Kovar, Miloslav
[s.l.]. Horizont. 1978.

Rozvoj narodohospodarskeho komplexu CSSR a socialisticka ekonomicka integracia
Hlidek, Jiri ; Hvorecky, Jozef
Bratislava. Pravda. 1979.

Rozvytok ekonomichnoyi teoriyi v Ukrayini: spetskurs : prohrama i materialy do lektsii
Dotsenko, A. P ; Osokina, V. V
Kyyiv. Kyyivs'kyi derzhavnyi universytet. 1992.

Rozvytok kul'tury v Ukrayins'kii RSR
Bezklubenko, S
Kyyiv. Vydavnytstvo politychnoyi literatury Ukrayiny. 1981.

Rozvytok leksyky slov'yans'kykh mov u pislyavoyennyi period
Kolomiyets', V T
Kyyiv. Naukova dumka. 1973.

Rozvytok narodnoyi osvity v Ukrayins'kii RSR u 1976-1978 rokakh: dopovid' XXXVII mizhnarodnii konferentsiyi z pytan' osvity, Zheneva, 1979
Kyyiv. Ministerstvo osvity Ukrayins'koi RSR. 1979. 174 p.

Rozvytok promyslovosti v zakhidnykh oblastyakh Ukrayiny za 20 rokiv radyans'koyi vlady (1939-1958rr.): istoryko-ekonomichnyi narys
Koval'chak, Hryhoryi Ivanovych
Kyyiv. Naukova dumka. 1965.

Rozvytok sanatorno-kurortnoyi spravy v Ukrayins'kii RSR
Larichev, Leonid Seme˜novich
Kyyiv. Zdorov'ya. 1969.

Rozwazania nad modelem kultury socjalistycznej w Polsce
Kaczocha, W¿odzimierz
Warszawa. Panstw. Wydawn. Nauk. 1981.

Rozwazania o modelu spozycia
Da·browski, Janusz
Warszawa. Instytut Wydawniczy CRZZ. 1975.

Rozwazania o rzeczypospolitej
Szczepanski, Jan
Warszawa. Panstwowy In-t Wydawn. 1971.

Rozwazania o wojnie domowej
Jasienica, Pawe¿
Krakow. Wydawn. Literackie. 1985. 124 p.

Rozwazna i romantyczna
Austen, Jane ; Przedpe¿ska-Trzeciakowska, Anna
Warszawa. COMFORT Oficyna Wydawnicza. 1992.

Rozwod
Mank, Zygmunt
Warszawa. Ksia·zka i Wiedza. 1978.

Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI-XVIII wieku
Kulesza-Woroniecka, Iwona
Poznan . Wydawn. Historyczne. 2002. 174 p.

Rozwoj badan naukowych w Institucie Psychologii UAM
Poznan. [s.n.]. 1977.

Rozwoj ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu polski ludowej
Czarkowski, Jan
Wros¿aw. Zak¿ad Narodowy im. Ossolinskich. 1965.

Rozwoj erotyczny
Obuchowska, Irena ; Jaczewski, Andrzej
Warszawa. Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne. 1982.

Rozwoj gospodarczy krajow RWPG i problemy mie·dzynarodowego podzia¿u pracy
Bodnar, Artur
Warszawa. [s.n.]. 1966.

Rozwoj infrastruktury spo¿eczno-ekonomicznej w rejonie uprzemys¿awianym (na przyk¿adzie woj. koninskiego)
taʹczkowski, Pawe¿
Warszawa. Panstw. Wydawn. Nauk. 1981.

Rozwoj i przemiany strukturalne przemyslu wojewodztwa katowickiego v 25-leciu Polski Ludowej
Syrek, Mieczyslaw
Katowice. Slask. 1971.

Rozwoj i znaczenie odczytow pedagogicznych
Janicki, Jan
Warszawa. Wydawn. Szkolne i Pedagog. 1976.

Rozwoj Kultury w Polsce Ludowej
Kossak, Jerzy
Warszawa. Iskry. 1974.

Rozwoj miast i aglomeracji miejsko-przemys¿owych w Krolestwie Polskim, 1865-1914
Nietyksza, Maria
Warszawa. Panstwowe Wydawn. Nauk. 1986. 395 p.

Rozwoj miast w Polsce: aktualne problemy
Regulski, Jerzy
Warszawa. Panstwowe Wydawn. Nauk. 1980.

Rozwoj opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918-1939
Balcerek, Marian
Warszawa. Panstw. Wydawn. Nauk. 1978.

Rozwoj organizacyjny PZPR w regionie krakowskim wlatach 1948-1959
Raczkowski, Wac¿aw
Warszawa. Panstwowe Wydawn. Nauk. 1981. 252 p.

Rozwoj oswiaty doros¿ych w panstwach socjalistycznych
Po¿turzycki, Jozef
Warszawa. Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne. 1981.

Rozwoj polskiej mysli politycznej na Litwie i Bia¿orusi w latach 1905-1922
Jurkiewicz, Jan
Poznan. Wydawn. Naukowe Universytetu im. Adama Michiewicza. 1983.

Rozwoj polskiej mysli statystycznej: wybor pism statystykow polskich
Soko¿, Lech
Warszawa. Panstwowe Wyd. Ekonomiczne]. 1968. 526 p.

Rozwoj polsko-jugos¿owianskich stosunkow gospodarczych
Rys, Bronis¿aw
¿odz. Wydawn. ¿odzkie. 1986. 485 p.

Rozwoj przemys¿u Mokotowa w okresie 25-lecia Polski Ludowej
Rys, Bronis¿aw
Warszawa. Panstw. Wydawn. Nauk. 1973.

Rozwoj przemys¿u warszawskiego w latach 1864-1914
Pruss, Witold
Warszawa. Panstw. Wydawn. Nauk. 1977.

Rozwoj sektora prywatnego w Polsce w latach 1990-1993
Chmiel, Jozef ; Paw¿owska, Zofia
[Warszawa?]. Zak¿ad Badan Statystyczno-Ekonomicznych G¿ownego Urze·du Staystycznego i Polskiej Akademii Nauk. 1994.

Rozwoj socjalistycznych form gospodarki rolnej w Polsce
Struzek, Boleslaw
Warszawa. Ludowa Spotdzielnia Wydawn. 1982.

Rozwoj spo¿eczno-gospodarczy Polski w latach siedemdziesia·tych
Puzynski, Adam
Warszawa. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. 1978.

Rozwoj spo¿eczno-gospodarczy regionu krakowskiego
Rejduch, Julian
Krakow. Panstw. Wydawn. Nauk. 1975.

Rozwoj spo¿eczno-gospodarczy rejonu uprzemys¿awianego: na przyk¿adzie rejonu P¿ocka
Warszawa. Panstw. Wydawn. Nauk. 1973.

Rozwoj spo¿eczny - system swiatowy-potrzeby ludzkie: problemy prognozowania
Warszawa. Ossolineum. 1979.

Rozwoj, struktura i ruchliwosc spo¿eczna
Zagorski, Krzysztof
Warszawa. Panstw. Wydawn. Nauk. 1978.

Rozwoj telewizji w Polsce
Loboda, Jan
Uniwersytet Wroclawski. 1973. 125p.

Rozwoj teorii i praktyki kszta¿cenia ustawicznego
Cieslak, Andrzej
Warszawa. Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne. 1981.

Rozwoj terenowych organow w¿adzy w panstwie socjalistycznym
Wroc¿aw. Zak¿ad Narodowy im. Ossolinskich. 1977.

Rozwoj uczuc
Gerstmann, Stanis¿aw
Warszawa. Wydawn. Szkolne i Pedagog. 1976.

Rozwoj wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku
Maciejewski, Janusz
Warszawa. Czytelnik. 1986. 269 p.

Rozwoj wielkich aglomeracji miejskich w Polsce
Warszawa. Panstw. Wydawn. Nauk.

Rozwoj wychowania i kszta¿cenia dzieci uposledzonych umys¿owo: zarys historyczny
Balcerek, Marian
Warszawa. Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne. 1981.

Rozysk byl trudnym
Efimov, A. I
Moskva. Molodaya gvardiya. 1981.

Rozzi e intronati: esperienze e forme di teatro dal 'Decameron' al 'Candelaio'
Borsellino, Nino
Roma. Bulzoni. 1976. 245 p.

Rozznjogd: nach Motiven von Willard Manus : Dialekt und hochdeutsche Fassung
Turrini, Peter ; Manus, Willard
Wollerau. Georg Lentz. 1973.

Rozznjogd/Rattenjagd: ein Stu˜ck
Turrini, Peter
Darmstadt. Luchterhand Literaturverlag. 1988.

RPA annual and ethical review
London. Watts.

RPAB: Rivermead Perceptual Assessment Battery : manual
Whiting, S
Windsor. NFER-Nelson. c1985. 79p.

R. Palme Dutt in India: souvenir of his travels
Dutt, Rajani Palme
London. London District Committee Communist Party. [1946]. [11]p.

R.P. Andreae Eudaemon-Ioannis... Admonitio ad lectores lobrorum M. Antonii de Dominis
Eudaemon-Joannes, Andreas ; Dominis, Mario Antonio de
Coloniae Agrippinae. sumptibus Bernardi Gualtheri. 1619.

R.P. Andreae Eudaemon-Joannes Cydonii... Castigatio Apocalypsis Apocalypseos Thomae Brightmanni Angli
Eudaemon-Joannes, Andreas
Coloniae Agrippinae. apud Joannem Kinckium. 1613.

R.P. Andreae Eudaemon-Joannis Cydonii... Epistolaad amicum Gallum
Eudaemon-Joannes, Andreas
Coloniae Agrippinae. apud Joannem Kinckium. 1613.

R.P. Andreae Eudaemon-Joannis Cydonii... Responsio ad epistolam Isaaci Casauboni
Eudaemon-Joannes, Andreas
Coloniae Agrippinae. apud Joannem Kinckium. 1612.

R. Parkinsons Beobachtungen auf Bobolo und Hun (Matty und Durour)
Luschan, Felix von
Braunschweig. Friedr. Vieweg. 1900. p. [69]-78.

R. Patris F. Suarez ... metaphysicarum disputationum: in quibus et universa naturalis theologia ordinate traditur, et qu©Œstiones ad omnes duodecim Aristotelis libros pertinentes, accurate disputantur, tomi duo
Suarez, Francisco
Lugduni. 1614. 2 tom. [in 1 vol.] : fol.

R. Patris Thom©Œ Sanchez Cordubensis e Societate Jesu, De sancto matrimonii sacramento disputationum tomi tres
Sanchez, Tomas
Lugduni (Lyon). Sumptibus Laurentii Anisson. 1669. 3 v. in 1 ((18), 500, 404, 408, (56) p. ).

R.P. Bellarmini...De indulgentiis, et iubileo libri duo
Bellarmine, Robert
Coloniae. Apud Antonium Hierat. 1599. 3 p. l., 373, [2] p.

Rpbert Owen
MacCabe, Joseph
Watts&Co. London. 1920.

R.P. Blackmur: poet-critic : toward a view of poetic objects
Boyers, Robert
Columbia (Mo.) . University of Missouri Press. 1980. 87p.

R.P. Bonington: 1802-1828
Bonington, Richard Parkes ; Gobin, Maurice
Paris. Braun. 1950.

R. P. Bonington, 1802-1828
Bonington, Richard Parkes
Nottingham. Castle Museum and Art Gallery. [1965]. 43 p., [32] p. of plates.