Ymweled ag anwiredd
Roberts, Selyf
Llandysul. Gwasg Gomer. 1975. 230p.

Ymweliad Modryb Melltith
Jones, Sian ; Elwyn Ioan
Llandysul. Gomer. 1991. 27p.

Ymweliad nain a Lerpwl, a straeon eraill
Deiniol Fychan
Caernarfon. Swyddfa'r Goleuad. 1928. 96p.

Ymweliad Owain Glyndwr a Chastell East Orchard: drama fer cyfaddas i blant ysgol
Jones, Griffith R
Gwrecsam. Hughes a'i Fab. 1920. 19p.

Ymweliad yr hen foneddiges: comedi drasig mewn tair act
Du˜rrenmatt, Friedrich ; Jones, John Gwilym ; Jones, George Leonard ; Thomas, Gwyn
(Cardiff). Gwasg Prifysgol Cymru ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru. 1976. ii-xii,110p.

Ymwelwyr annisgwyl a storiau eraill
Bo˜ll, Heinrich ; Andrews, Dafydd
Academi Gymreig. 1980 (4th Floor,Cory Bldg.,Bute St.,Cardiff CF1 6QP. 57p.

Y mwg melys: nofel gyffrous fodern
Williams, Ifor Wyn
Hughes. 1964. 151p.,19cm.

Y mwnci a'r cathod
Rosser, Margaret
Cardiff. Priory Press. 1933. 8p.

Y mwnci˜od, y lleuad a'r ffynnon
Hua, Chun-Wu
Aberdar. Gwasg Undeb. 1967. 1 v.

Y mwrdwr ar y Manod
Jones, Carey
(Wrexham). Yr awdur. c1984. 155p.,(16)p. of plates.

Y [equals] mx [plus] c
York. Longman. c1978.

Y=mx plus c
York. Longman. 1978. 27p.

Ymylau byd
Lewis, William R
[Bodedern]. Gwasg Taf. 1999. 62p.

Ymyl ei wisg: cofnodion o bregethau
Davies, David Charles ; Jones, W. Price ; Jenkins, D. E
Trefnant. W. Price Jones. 1910. 213p.

Ymyl y ddalen
Jenkins, R. T
Wrecsam (Wrexham). Hughes a'i Fab. 1957. 207p.

Y Mynach a'r Sant: dwy awdl
Gwenallt
Gwasg Aberystwyth. 1928. 48p.

Y mynachlogydd yn yr oesoedd canol
Roberts, John W
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1984. 24p.

Y Mynydd hud
Ogwen, Elen ; Embleton, Gillian ; Embleton, Ronald
Abertawe (Swansea) (381 Rhodfa'r Gors, Swansea, West Glamorgan SA1 6SE). Gwasg Mynydd Mawr. 1982. (44)p.

Ymysg lladron
Jones, T. Llew
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1965. 139p.

Ymysg lladron
Jones, T. Llew
Llandysul. Gomer. 1988. 148p.

Deryn
Baines, Iola
Penygroes, Caernarfon. Cyhoeddiadau Mei. 1991. 211p.

Y Nadolig
Ewens, Antony
Bangor. Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol. 1985. 32p.

Y Nadolig: Ffeil Prosiect i'r Cwricwlwm Cenedlaethol
Perkins, D. C ; Perkins, E. J
Llyfrau Domino. 1993. 97p.

Y Nadolig: o flwyddyn i flwyddyn
Beadle, Lesley
Bangor (Gwynedd). Cyhoeddiadau'r Gair. 2004. 36p.

Y Nadolig cyntaf
Dowley, Tim ; Wyn, Delyth ; Ordaz, Frank
Bangor. Cyhoeddiadau'r Gair. 2002. [18] p.

Y Nadolig cyntaf
Frank, Penny ; Haysom, John
Hughes. 1990. 21p.

Y Nadolig cyntaf
Smee, Nicola
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. 1995. [12] p.

Y nain yn ycarped
Huws, John Owen
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 1996. 67p.

Yn annwyl i mi
Gruffudd, Heini
Talybont, Ceredigion. Y Lolfa. 1986. 172p.

Y nawfed pla
Jones, W. J
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. 1958. 152p.

Yn blentyn yn y Blaenau: darlith a draddodwyd ym Mhlas Tanybwlch, Maentwrog, Mawrth 6, 1981
Thomas, Gwyn
(Caernarfon) ((Maesincla, Caernarfon, Gwynedd LL55 1LH)). Cyngor Sir Gwynedd, Gwasanaeth Llyfrgell. 1981. 25p.

Yn chwechar hugain oed
Williams, D. J
Gwasg Aberystwyth. 1959. 251p.,22cm.

Yn cofio
Chamberlin, Bryn
[s.l.]. Cwmni Fflach. 1991. 1 cassette.

Yn cynnig mwy na'r cyffredin
[Aberteifi]. Fflach. 1991. 1 cassette.

Yndan an fala: valley beneath the sea
London. Channel 4. 1995. 1 videocassette (30 min).

Yn dawel gyda'r nos
Evans, John Roberts
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. 1971. 3-170p.

Yn ddistaw bach
Tomos, Angharad ; Gwilym, Mari
Llandwrog. Sain. 1987. 1 cassette(CDG106).

Yn ddistaw bach
Tomos, Angharad
Talybont, Ceredigion. Y Lolfa. 1987. 47p.

Yn debyg iawn i ti a fi
Povey, Meic
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 2000. 75 p.

Yn dyblu'r gan =: United in song
Llandwrog. Sain. 1981. 1 cassette.

Yn d'ymyl cerddaf
Hall, Aled
Aberteifi. Fflach. 2000. 1 cassette.

Yn dyner, cyffyrddwch dannau: record deyrnged i Gareth Mitford Williams
Llandwrog. Sain. 1983. 1 cassette.

Yn dyrfa weddus: carolau ar gyfer y plygain
Ifans, Rhiannon
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 2003. 127p.

They need your help
London. Women's Committee for the Relief of Miners' Wives and Children. [1926?]. 1 leaf.

Y Nefoedd
Williams, Gwynn
Pen-y-bont ar Ogwr. GwasgEfengylaidd Cymru. 1994. 56p.

"Y Nefoedd" a chaneuon eraill
Lloyd-Davies, Mary
Llandwrog. Sain. 1989. 1 cassette.

Y nefoedd a chaneuon eraill
Megane, Leila ; Roberts, Thomas Osborne
Llandwrog. Sain. 2001. 1 compact disc.

Y nefoedd sy'n datgan: cytgan o'r Oratorio "Y Creu"
Haydn, Joseph
Abertawe. Gwasg John Penry. 1 vocal score.

Y neges gyfrin
Evans, Dilwen Mary
Gwasg Aberystwyth. 1960. 106p.,ill.,19cm.

Yn ei elfen
Jones, Bedwyr Lewis
Capel Garmon. Gwasg Carreg Gwalch. 1992. 127p.

Yn ei gamrau: neu, beth wnai'r Iesu? = In his steps : or, what would Jesus do?
Sheldon, Charles M
Conwy. R.E.Jones. 1899. 115p.

Yn ei Gamrau Ef: neu "Beth wnaethai Iesu pe yn fe lle i?"
Sheldon, Charles Monroe ; Zimmer, Heinrich
Caernarfon [Caernarvon]. argraphwyd gan Gwmni'r Wasg Genedlaethol Gymreig (Cyf.) Swyddfa'r "Genedl". [1899]. 93,[2]p.

Yn eisiau - gwraig: a storia˜u eraill
Parri-Jones, Tom
Dinbych. Gwasg Gee. 1959. 88p.

Yn eisieu - gwraig: comedi Gymraeg mewn un act
Morgan, D. Derwenydd
Caerfyrddin. W. M. Evans a'i Fab. [n.d.]. 23p.

Y neithor: cywyddau coffa a cherddi eraill
Gruffydd, W. T
Abertawe. Ty John Penry. 1976. 69p.

Deryne naploja
Dery, Rozalia ; Rez, Pal ; Hegedus, Geza
Budapest. Szepirdalmi Ko˜nyvkiado. 1952. 425 p., 8 leaves of plates.

Yn erbyn y ffactore
Llandwrog. Sain. 1979. 1 cassette.

Yn erbyn yr haul
Phillips, Rhiain M
Dinbych. Gwasg Gee. 1995. 160p.,(11)p. of plates.

They Nest
Elkavem, Ellory
Mosaic Movies. 2000. 1 videocassette (89min).

Y neuadd newydd: comedi fer
Eckley, Eirlys
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 1982. 27p.

Yn eu helfen
Morris, Eleri Llewelyn
Bangor. Cyngor Gwarchod Natur. 1990 . 128p.

They Never Came Back
Mee, Arthur
London. Hodder and Stoughton. 1936. 192p.

They never knew
Hit Bound. 1 cassette.

They never looked inside
Gilbert, Michael
London. Hodder & Stoughton. 1964.

They never said it: a book of fake quotes, misquotes, and misleading attributions
Boller, Paul F ; George, John
New York . Oxford University Press. 1989. xxv,159p.

They never saw me coming
TQ
Sony. 1998. 1 compact disc.

They never say when: a novel
Cheyney, Peter
London. Collins. 1965.

They never surrendered:Bronco Apaches of the Sierra Madres 1890-1935
Meed, Douglas V
Tucson, Ariz. Westernlore. 1993.

"They never want to tell you": children talkabout cancer
Bearison, David J
Cambridge, Mass. . Harvard University Press. 1991. xiv,194p.

Y newyddion da yn ol Ioan
Llundain. Y Gymdeithas Feiblaidd Frytanaidd a Thramor. (1969).