Yn felys o'r Foel: detholiad o waith John Penry Jones
Jones, John Penry
[s.l.]. Pwyllgor Llen a Llefaru Eisteddfod Talaith aChadair Powys, Dyffryn Banw. 1994. 35p.

Yn ffau'r llewod: stori Daniel
Lashbrook, Marilyn ; Tomos, Angharad ; Britt, Stephanie
Bangor. Cyhoeddiadau'r Gair. 1998. [28]p.

Yn fflamau'r ta^n
Healy, Desmond
Gwasg Gee. 1965. 130p.,19cm.

Yn frawd i'r eos druan: tair agwedd ar waith R. Williams Parry ac ysgrifau eraill
Jones, R. Gerallt
[The author]. 1961. 84p.

Yn fy ffordd fy hun: hunangofiant dyn byrbwyll
Jones, John Elwyn
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 1986. 188p.

Yn fyw!
Iwan, Dafydd
Llandwrog. Sain. 2001. 1 compact disc.

Yn fyw
Stevens, Meic
Llandwrog. Sain. 1995. 1 cassette.

Yn fyw 1977-1981 live
Jarman, Geraint
Pentraeth. Ankstmusik. 2002. 1 compact disc.

Yn fyw mewn geiriau: detholiad o gerddi addas ar gyfer TGAU
Jones, Geraint Percy ; Vaughan-Jones, Geraint
Llangefni. Canolfan Astudiaethau Iaith. 1995. 137p.

Yn fyw o Gapel Mair
Aberteifi. Fflach. 1986. 1 cassette.

Ynghylch tawelwch
Jones, Bobi
[Felindre, Abertawe]. Barddas. 1998. 116p.

Yn glaf o serch
Rhys, Elen
Penygroes. Cyhoeddiadau Mei. 1982. 203p.

Ynglingasaga
Snorri Sturluson ; Wessen, Elias
Stockholm. Norstedt. 1964.

Ynglingen
Dostoevskii, F. M
Koebenhavn. Stig Vendelkaer. 1965. 310 s.

Yngl^yn a chrefft englyna
Williams, T. Arfon
[s.l.]. Cyhoeddiadau Barddas. 1981. 93p.

Yng nghanol y nos
Cormier, Robert ; Davies, J. Philip
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC. 1999. 198 p.

Yng nghwlad yr addewid: dyddiadur seithmis
Jones, G. Lloyd
Caernarfon. Argraffty'r M.C. 1966. 96p.

Yng nghwmni Bob Owen, Croesor
Owen, Bob
Llandwrog. Sain. 1978. 1 cassette.

Yng nghwmni'r meddyg
Thomas, J. H
Abertawe. T^y John Penry. 1990. 93p.

Yng nghwmpasoedd Moelyci: cyfarchwylio hanesyddol
Roberts, R. O
(Caernarfon). Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd. 1984. 26p.

Yng nghysgod Dai
Morgan, M. J
Abercynon. Cyhoeddiadau Modern Cymreig. 1967. 98p.

Yng nghysgod dinistr
Hughes, Mair Wynn
Caernarfon. Gwasg T^y ar y Graig. 1983. 45p.

Yng nghysgod Trefeca: ysgrifau ar hanes crefydd a chymdeithas yng Nghymru yn y ddeunawfed ganrif
Jenkins, Robert Thomas
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1968. 195p.

Yng nghysgod y gorlan
Jones, Mari
(Bridgend) (('Bryntirion', Bridgend, M. Glam. CF31 4DX)). Gwasg Efengylaidd Cymru. 1979. 56p.

Yng ngolau dydd
Llandwrog. Sain. 1988. 1 cassette.

Yng ngolau'r lleuad: bywyd a gwaith Caradog Prichard
Baines, Menna
Llandysul. Gomer. 2005. 370p.

Yng ngwlad y gwddel
Edwards, John Morgan
Gwrecsam [Wrexham]. argraffwyd gan Hughes a'i Fab. 1903. [8],136p., [4] plates.

Yng ngwlad y pethau gwyllt
Sendak, Maurice
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. 1988. 1 v.

Yng Ngwyll Nihon
Phillips, Rhiain M
Dinbych. Gwasg Gee. c1985. 112p.

Yngre danske Digtere
Koebenhavn . 1905-06. 2 bd.

Yngre samtidsnoveller
So˜derberg, Hjalmar
Stockholm. Bonniers. 1952.

Yngre stenalderns kustboplatser: underso˜kningarna vid A˜s och studier i den gropkeramiska kulturens kronologi och ekologi
Lo˜fstrand, Lars
Uppsala. Institutionen fo˜r arkeologi. 1974. 185 p.

Yngsjo˜mordet
Lyttkens, Yngve
Stockholm. Albert Bonniers Fo˜rlag. 1951. 194 s.

Yngste mand mod Nord: Med Gamma-ekspeditionen til Oestgroenland
Barfoed, Mogens
Koebenhavn. P. Haase. 1939. 97 s.

Yngvars saga Vi♯fo˜rla ja˜mte ett bihang om ingvarsinskrifterna
Olson, Emil
K©ıbenhavn. M©ıllers. 1912.

Yngwie J. Malmsteen's Rising force
Malmsteen, Yngwie J ; Marshall, Wolf
Winona. Hal Leonard.

Yngwie Malmsteen: live
Malmsteen, Yngwie
Dreamcatcher. 1998. 1 videocassette.

The Yngwie Malmsteen collection
Malmsteen, Yngwie
[London]. Polydor. 1991. 1 cassette.

Yn gynt na'r gwynt!
Shipton, Paul ; Brown, Judy ; Huws, Emily
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 2002. 55 p.

Yn hogyn ar longau hwyliau
Jones, Evan
Caernarfon ((Penygroes, Caernarfon, Gwynedd)). Gwasg y Tir. (1978). 112p.

Deryni challenge
Billias, Stephen
New York. Tom Doherty Associates. 1988.

Deryni checkmate: volume II in the chronicles of the Deryni
Kurtz, Katherine
London (33 Tothill St., S.W.1). Pan-Ballantine. 1973. xiii,303p.

Deryni checkmate
Kurtz, Katherine
London. Century. 1985, c1972. 302p.

Yn ieuenctid y dydd
Davies, Glynne Gerallt
Llandysul. Gwasg Gomer. 1941. 80p.

Deryni rising: Volume Iin the chronicles of the Deryni
Kurtz, Katherine
London. Century. 1985, c1970. 271p.

Deryni rising
Kurtz, Katherine
London. Legend. Aug.1989. 228p.

Yniscedwyn Intermediate Treatment Project: report on the study of the Project Intake Policy
Brownlie, Keith ; Miles, Lidia
Cardiff. Barnardos South Wales and South West Division. 1984.

Y niwl a straeon eraill
Awdry, W
Llandwrog. Sain. 2005. 1 videodisc (DVD) (45 min.).

Yn llefaru eto: cyfrol goffa am ddeg o weinidogion Methodistaidd : y rhai a draethasant i chwi Air Duw
Bala. Davies ac Evans. 1894. 237p., 11 plates.

Yn llwybrau Lleu
Tomos, Dewi
Penygroes. Cyhoediadau Mei. 1981. 48p.

Yn llygad yr haul: atgofion am Gefn Brith a'r cyffiniau ynUwchaled
Roberts, Eifion ; Gwyndaf, Robin
Pen-y-groes, Gwynedd. Cyhoeddiadau Mei. 1992. 301p.

Yn nannedd peryglon
Meuryn
Gwasg Aberystwyth. 1945. 39p.

Yn nes at baradwys: straeon cystadleuaeth Radio Cymru
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 2005. 136 p.

'Yn Nhal-y-sarn ers talwm': atgofion am Ddyffrn Nantlle
Jones, Gwilym Richard
Llyfrgell Sir Gaernarfon (Caernarvonshire County Library. 1968. 24p.,19cm.

Yn Nhal-y-Sarn ystalwm: cefndir cynnar R. Williams Parry
Jones, Bedwyr Lewis
Caernarfon. Gwasanaeth Llyfrgell Cyngor Sir Gwynedd. 1990. 27p.

Yn nheyrnas diniweidrwydd: blodeugerdd Barddas o gerddi am blant a phlentyndod
Llwyd, Alan
(Felindre, Abertawe). Barddas. 1992. (viii),218p.

Yn nheyrnas diniweidrwydd
Llandwrog. Sain. 2004. 1 compact disc.

Ynni =: Energy
Caernarfon. Gwynedd Archives Service. 1 portfolio.

Ynni: polisi a pherspectifau ar gyfer cefn gwlad =: Energy: policy and perspectives for the Welsh countryside
Bangor. Cyngor Cefn Gwlad Cymru. 1992. 75p.

Ynni adnewyddadwy
Cardiff. Welsh Office. 1996. i,18,i,18p.

Yn nwfn y galon: addasiad o nofel Saesneg
Peake, Lilian ; Puw, Sioned
Pen-y-groes, Gwynedd. Cyhoeddiadau Mei. 1993. 119p.

Yn nwylo'r eirth
Williams, R. Bryn
Gwasg Gomer. 1967. 100p.,18cm.

Yn nwylo'r Nipon: atgofion carcharor rhyfel
Evans, Frank
Llandysul. Gwasg Gomer. 1980. 107p.,(12)p. of plates.

Yn nwylo terfysgwyr
Eynon, Robert ; Sumner, Graham
Caerdydd. Dref Wen. 1992. 46p.

Yn nydd yr anghenfil
Llwyd, Alan
[s.l.]. Cyhoeddiadau Barddas. 1982. 54p.