.. y no es noche de dormir: sainete... original
Casero, Antonio ; Larrubiera, Alejandro ; Valverde, Joaquin ; Serrano, Jose
Madrid. Velasco. 1905.

Yn oes yr arth a'r blaidd: ystori i blant
Jones, T. Gwynn
Gwrecsam. Hughes a'i Fab. 1913. 70p.

Y nofel
Davies, Eleri
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC. 1995. 64p.

Y nofel: datblygiad y nofel Gymraeg ar ol Daniel Owen
Jenkins, Dafydd
Caerdydd. Llyfrau'r Castell. 1948. 43p.

Y nofel
Williams, Ioan
Llandysul. Gwasg Gomer. 1984. 62p.

Y no fueron felices
Blanque, Andrea
Montevideo. Ediciones de Uno. 1990. 94 p.

Yn ol Deddf Gwarchod Data 1984: arweiniad ar ddefnyddio'r gofrestr
[s.l.]. Cofrestrydd Gwarchod Data. 1987. 14p.

Yn ol i Aberdaron
Llandwrog. Sain. 2002. 1 compact disc.

Yn ol i Ben-Cwm
Lewis, Edwin C
Llandysul. Gomer. 1992. 44p.

Yn ol i Ddeiniolen
Owen, Gracie
Caernarfon. Siop y Pentan. 1981. 32p.

Yn ol i Eden
Caerdydd. Recordiau A3. 1999. 1 cassette.

Yn ol i Gwm Rhyd y Rhosyn: casgliad arall o ganeuon i blant
Iwan, Dafydd ; Jones, Edward Morris
Llandwrog. Sain. 1977. 1 cassette.

Yn ol i Leifior: ar gyfer oedolion sy'n dysgu Cymraeg
Elis, Islwyn Ffowc ; Davies, Basil
Llandysul. Gomer. 1989. 193p.

Yn ol i Leifior: nofel
Elis, Islwyn Ffowc
[Aberystwyth]. Gwasg Aberystwyth. 1956. 349p.

Yn ol i Leifior
Elis, Islwyn Ffowc
Llandysul. Gwasg Gomer. 1990. 360p.

Yn ol i Ly^n ac Eifionydd
Parry, Gruffudd
Pwllheli. Clwb y Bont. 1982. 18p.

Yn ol i'r man cychwyn: seiliwyd ar gynhyrchiad y Theatr Caricature
Phillips, Jane ; Harris, Judith ; Galvin, Graeme
Caerdydd. Theatr Caricature. [1976?].

Yn ol i'r Nant: [traddodwyd yn Ysgol Bro Lleu, Hydref 13eg, 1994]
Jones, Richard M
Caernarfon. Cyngor Sir Gwynedd. c1995. [2],27 p.

Yn ol i'r ogof
Williams, Rhiannon ; Jones, Jac
Llandysul. Gwasg Gomer. c1985. 24p.

Yn ol i Wernyfed
Lewis, C. S ; Baynes, Pauline
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend). Cwasg Efengylaidd Cymru. 1984. 179p.

Yn o^l i'w teyrnasoedd: nofel
Rowlands, John
Llyfrau'r Eryr. 1963. 187p.,29cm.

Yn ol y dydd: myfyrdodau a gweddi˜au beunyddiol
Roberts, Elfed ap Nefydd
Caernarfon. Gwasg Pantycelyn. 1991. 207p.

Ynom y mae Cymru
Llandwrog. Sain. 1989. 1 cassette.

Y Normaniaid a'r frwydr dros Gymru
Aris, Mary ; Burns, Julia ; Griffiths, Dawi
(Llangefni). Y Ganolfan Astudiaethau Iaith. 1992. 75p.

Y Normaniaid yng Nghymru
Ridd, Tom
Caerdydd. Cwmni Cyhoeddi'r Dywysogaeth. 1970. 60p.

Y nos
Roberts, Idris
Llandebie. Llyfrau'r Dryw. [n.d.]. 86p.

-- y no se lo trago latierra
Rivera, Tomas ; Vigil-Pinon, Evangelina
Houston. Arte Publico Press. c1987. 160 p.

"Y nos hon": (drama un act)
Turner, Merfyn Lloyd
Llandysul. Gwasg Gomer. 1941. 23p.

Y nos na fu
Macdonald, Tom
Llandysul. Gwasg Gomer. 1974. 84p.

Y noson wobrwyo
Gruffudd, Heini
Talybont, Ceredigion. Y Lolfa. 1979. 141p.

Y nosotras latinoamericanas?: estudos sobre genero e racʹa
Hollanda, Heloisa Buarque de
Sao Paulo. Memorial. 1992. 86 p.

Y nos yn dal yn fy ngwallt
George, Mari
Llandysul. Gwasg Gomer. 2004. 56 p.

Y nos, y niwl, a'r ynys: agweddau ar y profiad Rhamantaidd yng Nghymru, 1890-1914
Llywelyn-Williams, Alun
Gwasg Prifysgol Cymru. 1960. 191p.,22cm.

Yn palu wrtho'i hunan: hunangofiant Dafydd Owen
Owen, Dafydd
Pen-y-groes, Gwynedd. Gwasg Dwyfor. 1993. 220p.

Yn sushtal scruit liorish yn Noo Ean
London. British and Foreign BibleSociety. 1936. 95 p.

Yn sydyn!
McNaughton, Colin
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1997. (24)p.

Y?N-Vee
PMP. 1994. 1 compact disc.

Yn Vible Casherick: ny yn Chenn Chonaant, as yn Conaant Noa
London. Printed by George Eyre and Andrew Strahan, for the British and foreign Bible society. 1819. 2 p. l., (698) p., 1 l., (127) p.

Yn Vible Casherick: ny, Yn Chenn Chonaant
Whitehaven. Ware. 1771. 2 v.

Yn Vible Casherick, ny, Yn Chenn Chonaant as yn Conaant Noa: veih ny Chied Ghlaraghyn
London. Printed by George Eyre and Andre Strahan for the British and Foreign Bible Society. 1819. Unp.aged.

Yn y baw a'r llaca
Davies, Elgan Philip ; Shackell, John
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1999. 56 p.

Yn y bocs
Body, Wendy ; Geoghegan, Adrienne ; Paschalis, Juli
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC. 1996. 8p.

Yn y bore
Ivory, Lesley Anne
Llundain. Burke. 1981. 23p.

Deryn y bwn
Williams, Jean
Llangrove. Pridgeon. 1975. 24p.

Yn y caffi
Hughes, Ann Tegwen ; Rowlands, Wil
Gwasg Dwyfor. 1989. (24)p.

Yn y car
Evans, Menna
Dinbych. Athrawon Bro Clwyd. [200-?]. 11p.

Yn y cartref
Farmer, Lynne
Menai Bridge. Llyfrau'r Ynys. c1994. (8)p.

Yn y dechreuad
Morris, Robert M ; Stevens, Catrin
(Rhydychen). Gwasg Prifysgol Rhydychen. 1991. 96p.

Yn y dechreuad
Bangor (Gwynedd). Cyhoeddiadau'r Gair. 1995. 1 videocassette (60 min.).

Yn y dirfawr wag
Llwyd, Alan
(Aberystwyth). Cyhoeddiadau Barddas. 1988. 94p.

Yn y dref
Roberts, Heulwen
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 2004. 16p.

Yn y farchnad
Williams, Rhiannon ; Jones, Jac
Llandysul. Gwasg Gomer. c1985. 24p.

Yn y ffair
Hughes, Gwenfron
Llandysul. Gomer. 2004. 16p.

Yn y gegin gyda Gareth
Richards, Gareth
Llandysul. Gomer. 2003. 54 p.

Yn y glaw gyda Martha fach =: In the rain with baby duck
Hest, Amy ; Barton, Jill
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. 1995. [25] p.

Yn y gwaed
Jones, Geraint V
Llandysul. Gwasg Gomer dros Lys yr Eisteddfod Genedlaethol. 1990. 148p.

Yn y gwaed
Machynlleth. Recordiau Tant. 2004. 1 compact disc.

Yn y gwaith
Scarry, Richard ; Evans, John Albert
Caerdydd (i.e. Cardiff). Gwasg y Dref Wen. 1976. (22)p.

Yn y jyngl
Ivory, Lesley Anne
Llundain. Burke Books. 1981. 24p.

Yn y llyfrgell
Smith, Annette ; Bleddyn, Nia ; Wong, Stanley
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 2000. 16 p.

Yn y mwd
Bryn, Bethan
Pen-y-Groes. Curiad. 2000. 22p.

Yn ymyl Ty'n-y-Coed: llen gwerin planhigion a choed
Williams, Mair
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 1999. 88 p.

Yn y mynydd hwn
Evans, Dyfed
(Caernarfon). Cyngor Sir Gwynedd Gwasanaeth Llyfrgell. 1982. 2 sound cassettes.

Yn y niwl
Gruffydd, Eirlys ; Elwyn Ioan
Llandysul. Gomer. 1993. 11p.

Yn y nos
Ivory, Lesley Anne
Llundain. Burke Books. 1981. 24p.

Yn y parc: llyfr gair-a-llun i blant bach
Fairclough, Chris
Caerdydd. Dref Wen. 1998. [10p.].

Yn y parc
Hunt, Roderick ; Paschalis, Juli ; Brychta, Alex
Gwasg Addysgol Drake. 1998. 8p.

Yn y parc
Huws, Emily
Y Bontfaen. D. Brown a'i Feibion. [1987?]. 16p.

Yn y pwll nofio
Hunt, Roderick ; Brychta, Alex
[Caerdydd]. Drake. 2003. 16p.

Yn yr anialwch
Ivory, Lesley Anne
Llundain. Burke Books. 1981. 24p.

Yn yr ardd =: In the garden
Hill, Eric ; Jones, Gordon
Llandysul. Gomer. 2002. [10] p.

Yn yr ardd
Hunt, Roderick ; Brychta, Alex ; Paschalis, Juli
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 1999. 24 p.

Yn yr ardd
Jenkins, Edna
London. Schools Council Publications. 1978. 16p.

Yn yr ardd: sgyrsiau radio
Jones, Tom
Lerpwl. Gwasg y Brython. 1947. 128p.

Yn yr awyr iach
Collis, Margaret ; Kincaid, Doug
Caernarfon. Cyngor Sir Gwynedd. 1988. 1 book.

Yn yr haul
Murray, W
Loughborough. Ladybird. 1970.

Yn yr ogof
Williams, Rhiannon ; Jones, Jac
Llandysul. Gwasg Gomer. c1985. 21p.

Y nyrs wrth y llyw
Rhys, Elen ; Worthy, Judith
Penygroes, Caernarfon. Cyhoeddiadau Mei. 1984. 193p.

Yn yr ysgol
Hunt, Roderick ; Paschalis, Juli ; Brychta, Alex
Gwasg Addysgol Drake. 1998. 8p.

Ynys Ankow: [the island of death]
Palmer, Michael ; Richards, John
Kesva an Taves Kernewek. 1991. 54p.

Ynys Enlli =: Bardsey : the story of an island
Jones, W. L
Pwllheli. Leader Press. [1976]. 11p.

Ynys Enlli
Williams, H. D
[s.l.]. Gwasg T^y ar Graig. 1979. 113p.

Ynys Enlli: detholiad o ddogfennau o gasgliad Gwasanaeth Archifau Gwynedd = a selection of documents from the Gwynedd Archives Service collections
Caernarfon. Gwynedd Archives Service. 1 portfolio.

Ynys Enlli: ei hanes a'i bywyd gwyllt
Ymddiriedolaeth Ynys Enlli. 1995. 15p.

Ynys Enlli ar hyd yr oesau
Owens, Ella
Caernarfon. Adran Addysg Cyngor Sir Gwynedd. [n.d.]. 100p.

Ynys heb ddihangfa: hanes y Tad Damien o Folokai
Hanks, Geoffrey
Bangor. Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol. 1985. 30p.

Ynys-hir
Sandy. Royal Society for the Protection of Birds. 1 videocassette.

Ynys hud
Cardiff. Educational Publishing Co. [n.d.]. 15p.

Yn y siop
Brynbuga. Uned Datblygu Staff Cyngor Sir Gwent. 1994. 8p.

Yn y siopau
Ivory, Lesley Anne
Llundain. Burke Books. 1982. 24p.

Yn y siop deganau
Body, Wendy ; Geoghegan, Adrienne ; Paschalis, Juli
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC. 1996. 8p.

Ynyslas Dunes: Dyfi National Nature Reserve
Aberystwyth. Nature Conservancy Council, Dyfed-Powys Region. c1979. (6)p.

Ynys Mon
Evans, Len
Abertawe (i.e. Swansea). C. Davies. 1978. 61p.

Ynys Mon
Jones, Bedwyr Lewis ; Morgan, Derec Llwyd
Llandybi˜e. C. Davies. c1983. 160p.

Ynys Mon
Steele, Philip
Stroud. Chalford. 1996. 127 p.

Ynys Mon: cyfoeth o brofiadau : llawlyfr swyddogol yr ynys
[Llangefni]. Cyngor Sir Ynys Mon. [2003]. 96p.

Ynys Mon: street plan
London. Burrow. 1991.

Ynys Mon awdit trosedd ac anhrefn 2001 =: Isle of Anglesey crime and disorder audit 2001
[Llangefni]. Cyngor Sir Ynys Mon = Isle of Anglesey County Council; Heddlu Gogledd Cymru = North Wales Police. 2001. 27, 27p.

Ynys Mon express: North Wales main line steam
Sutcliffe, David E
Amlwch. Sutcliffe TV. [1991]. 1 videocassette (90 min.).

Ynys Mon, Isle of Anglesey: census 1851 : index = Ynys Mon, Isle of Anglesey : cyfrifiad 1851 : mynegai
Penysarn. Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd = Gwynedd Family History Society. 1989. 24 microfiches.

Ynys Mon Isle of Anglesey street plan
London. Burrow. [1989?]. 68p.

Ynys Mon mewn hen luniau =: Anglesey in old photographs
Hitches, Mike
Stroud. Alan Sutton. 1992. 160p.

Ynys Mon street plan
Wallington. Burrows Communications. 1995. 64p.

Ynysoedd Cymru
John, Arwel
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 2004. 16 p.

Ynys Seiriol: its history and antiquities
Hughes, H. Harold
Bangor (Gwynedd). Jarvis & Foster. 12p.

Yn y sw
Amery, Heather ; Cartwright, Stephen
Gwasg y Dref Wen. c1987. (16)p.

Ynyswyr (Islanders)
Aberteifi. Fflach. 1 cassette.

Ynysybwl: in the footsteps of Glanffrwd
Rees, David James
Pontypridd. D.J. Rees. 1994. xii,228p.

Ynysybwl: a century of co-operative service, 1889-1989
Swansea. Co-operative Heritage Wales. 1989.

Ynys y Cylch
Richards, Carys
Dinbych. Gwasg Gee. 1987. 120p.

Ynys y mor-ladron
Huws, Emily ; Jones, Jac
Llandysul. Gwasg Gomer. 1983. 20p.

Ynys y morloi
Gruffudd, Cit
Gwasg y Dref Wen. c1988. 62p.

Ynys y plant
Evans, Sharon
Llandwrog. Sain. 2002. 1 compact disc.

Ynys yr hud a chaneuon eraill
Gruffydd, W. J
Wrecsam. Hughes a'i Fab. 1923. 96p.

Ynys y Trysor
Jones, R. Lloyd
Wrecsam. Hughes a'i Fab. [1925]. 174p.

Ynysy Trysor
Jones, T. Llew ; Stevenson, Robert Louis
Abertawe (Swansea). Gwasg Mynydd Mawr. 1983. 76p.

Yn y t^y
Evans, Menna
Dinbych. Athrawon Bro. [200-?]. [12p.].

Yn y t^y
Scarry, Richard ; Evans, John Albert
Caerdydd (i.e. Cardiff). Gwasg y Dref Wen. 1976. (22)p.

Yn y wlad: troeon crwydr yma ac acw yng Nghymru
Edwards, Owen M
Wrecsam. Hughes a'i Fab. 1921. 134p.,7 plates.

Yn y wlad ac ysgrifau eraill
Edwards, Owen M ; Jones, Thomas
Wrecsam. Hughes a'i Fab. 1958. xi, 200p.

Yn y wlad ac ysgrrifau eraill
Edwards, Owen M ; Jones, Thomas
Hughes. 1959. 200p.,ill.,19cm.