Ypsele koinonia
Winspear, Violet
Athens. Harlenik Ellas. 1983.

Ypsikaminos
Empeirikos, Andreas
Athena. Pleias. 1974.

The Ypsilanti-Carnegie infant education project: longitudinal follow-up
Epstein, Ann S ; Weikart, David P
Ypsilanti, Mich. High/Scope Press. 1980.

The Ypsilanti Perry preschool project: preschool years and longitudinal results through fourth grade
Weikart, David P ; Bond, J. T ; McNeil, J. T
Ypsilanti, Mich. High/Scope Educational Research Foundation. 1978. ix,142p.

The Ypsilanti preschool curriculum demonstration project: the cognitive curriculum
Weikart, David P
Ypsilanti, Mich. High-Scope Educational Research Foundation. 1970.

The Ypsilanti preschool curriculum demonstration project: preschool years and longitudinal results
Ypsilanti, Mich. High/Scope Educational Research Foundation. c1978. xi, 152 p.

Ypsilon: fu˜r ein Melodie-Instrument mit Mikro-To˜nen : 1989 : Version fu˜r Flo˜te : 1989 : Werk nr.4. ex 59
Stockhausen, Karlheinz
Ku˜rten. Stockhausen-Verlag. c1997. 1 score (6p.).

Y pum mlynedd cyntaf: I Ionawr 1976 tan 31 Mawrth 1981
Pontypridd (Treforest Industrial Estate, Pontypridd, Mid Glamorgan CF37 5UT). Awdurdod Datblygu Cymru. (1981). 24p.

Y pum synnwyr
Hughes, Huw John
Llandysul. Gwasg Gomer, ar ran y Cyngor Ysgolion. 1980. 23p.

Y purdan
Jones, Gwilym R
Dinbych. Gee. 1942. 55p.

They put out to sea: the story of the map
Duvoisin, Roger
London. University of London Press. 1947.

Y pwer sy'n troi'r byd: drama fer mewn tair act
Davies, Blodwen
Lerpwl. Gwasg y Brython. 22p.

Y pwll dolffiniaid: stori am Wilff a Wilma
Hunt, Roderick ; Paschalis, Juli ; Brychta, Alex
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 1998. 16 p.

Y pwll glo
Williams, Jean
Llangrove. Pridgeon. 1975. 16p.

Y pwll nofio
Huws, Emily
Y Bontfaen. D. Brown a'i Feibion. [1987?]. 24p.

Y pwyllgor: digrifawd mewn un olygfa yn nhafodiaith Cwm Rhondda
Davies, D. T
London. Samuel French Ltd. 40p.

Y pwyllgorddyn: comedi newydd
Williams, J. Ellis
London. Samuel French. [1932?]. 122p.

Y pypedau: Y llyw olaf
Wiliam, Urien
Abertawe. Christopher Davies. 1976. 148p.

Y pyser trwm , a storia˜u eraill
Lewis, Alun Tudor
Gwasg Gee. 1957. 127p.,20cm.

Y pysgodyn bach yn gweld y byd
O'Brien, Teresa
Child's Play. c1989. (32)p.

Y pysgodyn coch
Roberts, Emrys
Caerdydd. Dref Wen. 1995. 62p.

Y pysgotwr bach
Cardiff. Educational Publishing Co. [n.d.]. 16p.

Yquem: Roman
Amon, Michael
Salzburg. O. Mu˜ller. c2002. 294p.

Yquem
Olney, Richard
London. Dorling Kindersley. 1986, c1985. 167p.

Yr
Tibbetts, Steve
ECM. 1988. 1 disc.

YR.1: a snapshot of Britain
Channel 4. 2001. 1 videocassette (60 min.).

YR.1: a snapshot of Britain: Beauty ; Fame ; Play ; Home
Channel 4. 2001. 1 videocassette (3mins each).

Yr 20ed ganrif: The 20th century
Ruthin. Cyhoeddiadau Sycharth. c1996-1997. 1 CD-ROM.

Yr ABC doniol!
Ioan, Elwyn ; Jones, Tegwyn
Talybont, Dyfed. Y Lolfa. 1991. [61]p.

They raced for treasure: a novel for children
Serraillier, Ian
London. Cape. 1973. 237p.

They raced for treasure. a novel for children
Serraillier, Ian
London. Johnathan Cape. 1946.

Yr achos dros gael swyddfeydd rhanbarthol cynulliad Cymru ym Mae Colwyn =: The case for the Welsh assembly regional offices in Colwyn Bay
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. 1999. [6p.].

Yr Achos yn Lewisham, Llundain, 1899-1999: cyfrol dathlu canmlwyddiant
Dinbych. Gwasg Gee. 1999. 68p.,8 plates.

Yr adar ma^n
Jones, E. Breeze
Gwasg Prifysgol Cymru. 1967. 77p.,ill.,21cm.

Yr addewid am heddwch bydeang: datganiad gan y T^y Cyfiawnder Bydeang
Haifa. Canolfan Baha'i Fydeang. [1985]. 25p.

Yr addewid fawr
Miller, Mary ; Davies, Enid Curig
Abertawe. Gwasg John Penry. [n.d.]. 1 v.

Yr adduned: marwnad i'r nofeldditectif
Du˜rrenmatt, Friedrich ; Powell, Robat
[Caerdydd]. Yr Academi Gymreig. 1976. 151p.

Yr Addysg orau: rhestr ddethol o adnoddau ar gyfer ysgolion Sul = a select list of resources for Sunday schools
Thomas, Gwenno ; Jones, Rhiannon Clifford
[Llangefni]. Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd Mon = Gwynedd Library Service, Anglesey. 1979. 128p.

Yr adeiladydd: drama hanes yn ymwneud a'r Proffwyd Jeremeia a'i amserau
Hughes, Gwilym Thomas
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. 1968. 122p.

Yr aderyn aur
Doherty, Berlie ; Lawrence, John
(Great Britain). Gomer. 1995. 41p.

Yr adroddwr ieuanc: sef casgliad o adroddiadau a dadleuon at wasanaeth plant Cymru oddeutu 10 oed, ac i fyny i 13 oed
Carneddog
Wrecsam. Hughes a'i Fab. 1911. 70p.

Yr Aelod: er cof am ein gweinidog y diwedder Barchedig D.T. Evans
Evans, D. T
(Cardiff) (Minny St., Cardiff). Minny Street Independent Church. 1983. (28)p.

Yr aelwyd a storiau eraill
Maupassant, Guy de ; Gruffydd, Gwenda
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. 1946. 55p.

Yr aelwyd hon: diweddariadau o hen farddoniaeth Gymraeg
Jones, Bedwyr Lewis ; Morgan, Derec Llwyd ; Thomas, Gwyn
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. 1970. 151p.

Yr afal
Hunt, Roderick ; Brychta, Alex ; Paschalis, Juli
[Caerdydd]. Drake. 1998. 8 p.

Yr afal aur
Morgan, Gerald
Gwmni Cyhoeddiadau Modern Cymreig. 1965. 101p.,ill.,19cm.

Yr afanc
Hope, Ffransis ; Brewer, Francis ; Kiefte, Kees de
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. c1980. 16p.

Yr A fawr
Jones, Nia
Llandysul. Gomer. 2005. 133p.

Yr afon
Davies, Dylan
Aberteifi. Fflach. 1995. 1 cassette.

Yr afon bach
Derwent, Lavinia
Collins Clear-Type Press. [n.d.]. 11p.

Yr afr flin
Amery, Heather ; Cartwright, Stephen ; Huws, Emily
Llandysul. Gwasg Gomer. 2001. 16 p.

Yragael, urm
Druillet, Philippe
Paris. Dragon's Dream. (1978).

Yr ail a'r olaf
Dic Gwalchmai
[s.l.]. [s.n.]. 1991. 1 cassette.

Yr ail bistyll: detholiad gan Cynan & ganeuon y diweddar J.T. Williams, Pistyll
Williams, J. T ; Cynan
Nefyn (Tyn Pwll, Nefyn, Gwynedd). R.H. Roberts. 1987. 80p.

Yr ail lyfr: dewrion llys a llan
Evans, John Young
London. Milford. [1921?]. 132p.

Yr Ail Ryfel Byd yng Nghymru: nodiadau athrawon
Caerdydd. Adran Addysg a Dysgu BBC Cymru. [2003?]. 38 p.

Yr Ail Ryfel Byd yng Nghymru
Caerdydd. BBC Cymru. [2000-?]. 1 videocassette.

Yr ail "Storm"
Islwyn ; Walters, Meurig
Caerdydd. Yr Academi Gymreig. 1990. xvii,138p.

Yr Alabeina: rhan-gan i S.A
Williams, W. Albert ; Jones, Gwilym R ; Crwys
Llangollen. Gwynn. 1943. 4p.

Yr alarch
Bowen, Euros ; Paynton, Colin
Gwasg Gregynog. c1987. (3)p.

Yr alarch
Williams, Buddug Medi
Y Bala. Llyfrau'r Faner. [1977]. [22p.].

Yr alarch a chaneuon eraill
Jones, Eric
Pen-y-groes. Curiad. 1996. 46p.

Yr Alban: gwlad a thref
Williams, D. J. O
(Llandysul). Gwasg Gomer. c1986. 50p.

Yr allwedd hud
Buttriss, Jacquie ; Hunt, Roderick ; Brychta, Alex ; Callander, Ann
[Caerdydd]. Drake. 2003. 24p.

Yr allwedd hud
Hunt, Roderick ; Huws, Emily ; Brychta, Alex
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 2000. 24 p.

Yr allwedd sgleiniog
Hunt, Roderick ; Brychta, Alex
Gwasg Addysgol Drake. 2000. 24p.

Yr Almaen 1918-1945: democratiaeth ac unbennaeth
Brooman, Josh
Bangor. Prifysgol Cymru, Bangor. 1999. 128p.

Yr amaethwr anfodlon
Williams, Glyn ; Owen, Dafydd
Dinbych. Gwasg Gee. 1991. 74p.,16p. of plates.

Yr ambiwlans
Falk, Ann Mari
Llundain. Burke Books. 1973. 23p.

Yr amddiffynwyr
Fraser, David
Gwasg Prifysgol Cymru ́ƯWales U.P.!. 1967. 264p.,ill.,21cm.

Yr Amgueddfa Genedlaethol yn ddrych o hen hen Gymru: darlith y 75 ain pen-blwyd
Daniel, Glyn
Caerdydd. Amgueddfa Genedlaethol Cymru. 1983. 25p.

Yr amgylchedd: d^wr, aer a'r tir : nodiadau i'r athro
Jones, David
Caerdydd. Adran Cyhoeddiadau Addysg BBC Cymru. 22p.

Yr amgylchedd: d^wr, aer a'r tir
Caerdydd. Adran Cyhoeddiadau Addysg BBC Cymru. 1 videocassette.

Yr amgylchedd: detholiad o gerddi am yr uchod, a rhai eraill
Abertawe. Co-operative RetailServices Ltd yng Nghymru. [1990?]. [6p.].

Yr amgylchedd a datblygiad: y ffordd o Rio i'r Rhinogydd = Environment and development on the road fron Rio to the Rhinogydd
Jones, Gareth Wyn
Llys yr Eisteddfod Genedlaethol. 1993. 17,17p.

Yr Amgylchedd ymg Nghymru: pumed adroddiad = The environment in Wales : fifth report
[Cardiff]. Welsh Office. [1996?].

Yr Amgylchedd yng Nghymru: ail adroddiad = The environment in Wales : second report
(Cardiff). (Welsh Office). (1992?). 8,8p.

Yr Amgylchedd yng Nghymru: pumed adroddiad = The environment in Wales : fifth report
Cardiff. Welsh Office. [1996?].

Yr Amgylchedd yng Nghymru: trydydd adroddiad = The environment in Wales : fourth report
Cardiff. Welsh Office. [1995?].

Yr Amgylchedd yng Nghymru: trydydd adroddiad = The environment in Wales : third report
Cardiff. Welsh Office. [1994?]. 10,10p.

Yr anabl
Adams, Pam ; Williams, Gwenan
(Swindon). Child's Play (International). 1990. (32)p.

Yr anfarwol David Lloyd
Lloyd, David
Pontardawe. Cambrian. 1 cassette.

Yr angel gwyllt: a stori˜au eraill
Roberts, Emrys
Penygroes, Caernarfon. Cyhoeddiadau Mei. 1986. 141p.

Yr angen mwyaf: drama ar gyfer Diolchgarwch
Lee, Irene M ; Hughes, Kathleen Rees ; Jones, Rhian Hughes
Bangor. Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol. 1984. 7p.

Yr anghenfil dweud straeon
Wilson, Jacqueline ; Meek, Elin ; Sharratt, Nick
Llandysul. Gwasg Gomer. 2004. 59 p.

Yr anghenfil yn y wardrob: lluniau gan Chris Smedley ; [addasiad Cymraeg gan Mair Loader]
Shipton, Paul ; Smedley, Chris ; Loader, Mair
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 2002. 55 p.

Yr Angor
Lerpwl. Bwyllgor yr Angor.

Yr anhygoel
Roberts, J. Aelwyn
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1991. 237p.

Yr Annibynwyr Cymraeg
Jones, R. Tudur ; Jones, Iorweth
T^y John Penry. 1989. 115p.

Yr anochel: (drama hir - tair act)
Roberts, David
Gwasg Aberystwyth. 1947. 72p.

Yr anrheg ben-blwydd
Markey, Peter ; Jones, Gwenllian Gwyn
Y Bontfaen. D. Brown a'i Feibion. [n.d.]. [20p.].

Yr Anrhegion Nadolig cyntaf
Huws, Emily
Llandysul. Gomer. 1991. (11)p.

Yr anrhegion pen blwydd
Stewart, Paul ; Riddell, Chris ; Williams, Dylan
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1999. [28] p.

Yr Anterliwt goll: barn ar egwyddorion y llywodraeth - gan fardd anadnabyddus o Wynedd
Jones, Emyr Wyn
Aberystwyth. Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 1984. xlp.,p.5-67p.

Yr anthem genedlaethol =: The national anthem
Twigg, Aeres
Llandysul. Gomer. 2000. 22p.

Yr antur fawr: Tomos yn cychwyn yn yr ysgol feithrin
Jeffs, Stephanie ; Thomas, Jacqui ; Wyn, Delyth
Bangor. Cyhoeddiadau'r Gair. 2002. 29 p.

Yr antur fawr?
Jenkins, Ann
Aberystwyth. CAA. c1986. 30p.

Yr anturiaethwyr
Fraser, David ; Davies, Wendy
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1978. xiii,352p.

They ran with the ball: how rugby football began in Australia
Hickie, Thomas V
Melbourne. Longman Cheshire. 1993. xviii, 243 p.

Yr anwylyd a cherddi eraill
Jones, Roland
Gwasg y Brython. 1963. 48p.,ill.,19cm.

Yr apel at hanes ac ysgrifau eraill
Jenkins, R. T
Wrecsam. Hughes a'i Fab. 1930. 178p.

Yr Apocrypha
London. Society for Promoting Christian Knowledge. [n.d.]. 228p.

Yr Apocrypha
[s.l.]. [s.n.]. [n.d.].

Yr archfarchnad
Heaslip, Peter C ; Bennett, John
London. Methuen. 1987. (16)p.

Yr Ardal wyllt: atgofion am Lanfairynghornwy
Richards, Emlyn
Lerpwl (Liverpool). Cyhoeddiadau Modern Cymreig. 1983. xvi,165p.,(8)p. of plates.

Yr ardd
Gruffydd, Eirlys ; Elwyn Ioan
Llandysul. Gwasg Gomer. 1993. 10p.

Yr ardd 1
Hughes, Gwenfron ; Roberts, Maggy ; Roberts, Stewart
Llandysul. Gomer. 2004. 8p.

Yr ardd 10
Hughes, Gwenfron ; Roberts, Maggy ; Roberts, Stewart
Llandysul. Gomer. 2004. 8p.

Yr ardd 2
Hughes, Gwenfron ; Roberts, Maggy ; Roberts, Stewart
Llandysul. Gomer. 2004. 8p.

Yr ardd 3
Hughes, Gwenfron ; Roberts, Maggy ; Roberts, Stewart
Llandysul. Gomer. 2004. 8p.

Yr ardd 4
Hughes, Gwenfron ; Roberts, Maggy ; Roberts, Stewart
Llandysul. Gomer. 2004. 8p.

Yr ardd 5
Hughes, Gwenfron ; Roberts, Maggy ; Roberts, Stewart
Llandysul. Gomer. 2004. 8p.

Yr ardd 6
Hughes, Gwenfron ; Roberts, Maggy ; Roberts, Stewart
Llandysul. Gomer. 2004. 8p.

Yr ardd 7
Hughes, Gwenfron ; Roberts, Maggy ; Roberts, Stewart
Llandysul. Gomer. 2004. 8p.

Yr ardd 8
Hughes, Gwenfron ; Roberts, Maggy ; Roberts, Stewart
Llandysul. Gomer. 2004. 8p.

Yr ardd 9
Hughes, Gwenfron ; Roberts, Maggy ; Roberts, Stewart
Llandysul. Gomer. 2004. 8p.

Yr Ardd Fictorianaidd Gymreig: darnau achyfieithiadau o: Coginiaeth a threfniadaeth deuluaidd (1889) (gan) S.A. Edwards &, Llyfr pawb ar bob peth (188?)
Barclay-Smith, Kerry L ; Edwards, S. A
Caernarfon. Adran Ddiwylliant a Hamdden, Cyngor Sir Gwynedd. 1992. vii,24p.

Yr arddull glasurol: Haydn, Mozart, Beethoven
Rosen, Charles ; Prys, Delyth
Pen-y-Groes, Caernarfon. Cyhoeddiadau Curiad. 1999. xxvii,577[i.e.559]p.

Yr areithiau pros
Gwenallt
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1934. 131p.

Yr argae
Bordeaux, Henry ; Griffiths, Bruce
Dinbych. Gee. 1972. 204p.

Yr Arglwydd Cledwyn o Benrhos
Price, Emyr
Caernarfon. Cyhoeddiadau Mei. 134p.

Yr Arglwydd Rhys: tywysog Deheubarth
Evans, Gwynfor
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1982. 29p.

Yr argoelion yug Nghymru canlyniadau cyfrifiad r eglwysi, 1982
Brierley, Peter ; Evans, Byron
London (146 Queen Victoria St., London, EC4V 4BX). MARC Europe. Sept.1983. (64)p.

Yr argraff gyntaf: ac ysgrifau eraill
Jones, Edward
(Cymru) ((c/o Welsh Books Council, Queens Sq., Aberystwyth, Dyfed)). (E. Jones). (1983?). 59p.

Yr argyfwng
Bebb, W. Ambrose
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. [n.d.]. 114p.

Yr argyfwng mawr olaf
Byars, Betsy
Bodedern. Gwasg Taf. 1995. 125p.

Yr arloeswr, a cherddi eraill
Jones, Dafydd
Gwasg John Penry. 1965. 88p.,19cm.

Yr arth
Briggs, Raymond
Caerdydd. Dref Wen. 1995. (40)p.