Yr arth bach gwyn
De Beer, Hans ; Paschalis, Juli
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 1992. [23]p.

Yr arth eira
Harper, Piers
Llandysul. Gomer. 2004. [24p.].

Yr arth grisli
Paulsen, Gary ; Roberts, Esyllt Nest
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 2001. 60p.

Yr arth wen
Hope, Ffransis ; Kiefte, Kees de
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. c1981. 16p.

Yr arth yn y cwtsh dan star
Cooper, Helen ; Williams, Dylan
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1997. [30]p.

Yr arwr cwta
Lewis, Sian ; Heywood, Karen
Gwasg Gomer. 1990. 68p.

Yr arwrgerdd Gymraeg: ei thwf a'i thranc
Millward, E. G
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1998. 369p.

Yr arwr main: nofel gyffrous
Williams, Ifor Wyn
Wrecsam. Hughes a'i Fab. 1962. 130p.

Yr arwr yn y theatr
Jones, John Gwilym
Bangor (Gwynedd). Cymdeithas Theatr Cymru. 1981. 27p.

Yr Arwydd: calendr
[s.l.]. Yr Arwydd. [1994]. [12p.].

Y ras fawr
Hunt, Roderick ; Huws, Emily ; Brychta, Alex
Gwasg Addysgol Drake. 1999. 24p.

Y Ras filltir, a storia˜u eraill
Gwasg y Brython. 1957. 129p.,ill.,19cm.

Y Ras geir a cherddi eraill
Jones, Jac
Llandysul. Gwasg Gomer. 1982. 12p.

Yr asiant cudd
Eynon, Robert ; Jones, Steven
Caerdydd. Dref Wen. 1997. 63p.

Yr Asteciaid
Nicholson, Robert ; Griffith, Ieuan ; Watts, Claire
Caerdydd. Dref Wen. 1992. 32p.

Yr astronot ifanc
Evans, Aeres ; Stephens, Stephen
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. 1970. 126p.

Yr atal genhedlaeth
Rhys, Gruff
Placid Casual. 2004. 1 compact disc.

Yr athrawes o ddifrif: sef, lloffion o hanes bywyd a marwolaeth Mrs Edmunds, Bangor, yn nghyda detholiad o'u hysgrifeniadau, yn dair rhan
Jones, J. W ; Edmunds, J ; Edwards, Lewis
Caernarfon. Argraffwyd dros y cyhoeddwyr gan G. Parry. 1859. 142p.

Yr athrawiaeth o gyfiawnhad trwy ffydd, trwy gyfrifiad o gyfiawnder Crist, yn cael ei hegluro, ei chadarnhau, a'i hamddiffyn
Owen, John
Llanrwst. argraffwyd gan Hugh Jones. 1841.

Yr athrawiaeth uniawngred, mewn perthynas i helaethder yr iawn, yn cael ei hamddiffyn
Hodge, Charles
Trefnewydd. Albion-Wasg. 1851.

Yr Athro
Wrecsam. Hughes A'I Fab, cyhoeddwyr.

Yr Athro a'i ddisgybl: rhagarweiniad byr Efengyl Marc
Jenkins, Emlyn G
Abertawe. Undeb yr Anibynwyr Cymraeg. 1953. 83p.

Yr Athro Alltud: Syr Henry Jones 1852-1922
Matthews, E. Gwynn
Dinbych. Gwasg Gee. 1998. ix,161p.,[9]p. of plates.

Yr athro Evan James Williams, D.Sc., F.R.S., 1903-1945: Professor of Physics ... University College Aberystwyth, 1938-1945 ... a world-famous Welsh scientist ... a collection of articles
Jones, John Tysul
Llandysul. Gwasg Gomer. (1971). 79p.,3plates.

Yr Athro J.R. Jones
Lloyd-Jones, E. R
Caernarfon. Gwasg Pantycelyn. 1997. 97p.

Yr athro - Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru
[Aberystwyth]. UCAC.

Yr Atlas Cymraeg
Orwig, Dafydd
[London]. George Philip. 1987. 144p.

Yr Atlas Cymraeg newydd
Jones, Gareth
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol Cymru. 1999. 168p.

Yratstvo severnyikh konvoev =: [The brotherhood of the northern convoys]
Viktorovhch, Gorchakov Rostilav
Arkangelsk. 1991.

Yr Awdl a'r bryddest a darnau buddugol eraill
Pwyllgor Eisteddfod Genedlaethol Machynlleth. 1937. 58p.

Yr Awdl a'r bryddest fuddugol a darnau buddugol ereill
Caernarfon. Swyddfa'r Goleuad. 1921. 72p.

Yr Awdl, y bryddest, a darnau eraill: buddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl, 1929
Lerpwl. Hugh Evans. [1929]. 77p.

Yr Awdl, y bryddest, a darnau eraill barddonol buddygol: Eisteddfod Genedlaethol Caernarvon, 1935
Bangor. Evan Thomas. 1935. [36p.].

Yr Awdl, y bryddest, a darnau eraill buddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Bangor, 1931
Lerpwl. Hugh Evans. [1931]. 44p.

Yr awdl, y bryddest, a'r telynegion (ail-oreu): Eisteddfod Genedlaethol Bangor, 1902 c
Caernarfon. Swyddfa'r "Genedl". [1902?]. 106p.

Yr awdurdodau lleol di-niwcliar: ymgyrchu i ddiogelu'r cyhoedd a gwarchod yr amgylchedd
Manceinion. Pwyllgor Llywio Cenedlaethol, Awdurdodau Lleol Di-Niwcliar. 1991. 32p.

Yr awen: Eisteddfod Ryng-Golegol Bangor 1983 Mawrth 10-12
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. [1983]. 24p.

Yr awen: cyfansoddiadsau a beirniadaethau Eisteddfod Ryng-Golegol Aberystwyth
Prifysgol Aberystwyth. 2005. 34p.

Yr Awen Almaeneg: blodeugerdd o farddoniaeth Almaeneg o'r dechreuadau hyd at drothwy'r Rhyfel Byd Cyntaf
Davies, Pennar
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru ar ran yr Academi Gymreig. 1983. xii,98p.

Yr awen barod: cyfrol goffa Gwilym Deudraeth (1863-1940)
Gwilym Deudraeth
Llandysul. Gwasg Gomer. 1943. 71p.

Yr awen lawen: blodeugerdd Barddas o gerddi ysgafn a doniol
Edwards, Elwyn
[s.l.]. Cyhoeddiadau Barddas. 1989. 643p.

Yr awyren a hoffai weld y mor
Ainsworth, Ruth ; Thomas, Jennie
Liverpool. Gwasg y Brython. 1968. 1 v.

Yr Azteciaid
Crosher, Judith
Llundain. Macdonald. 1982. 4-61p.

Yr CMM: (Yr Ec Em Em)
Dahl, Roald
Hengoed. Rily. 2003. 200p.

Y & R current work [showreel]
Young & Rubicam Group
London. Young & Rubicam Ltd. 1996. 1 videocassette (20 min. ap.p.rox.).

Yr Dirwasgiad 1918-1939 =: The Depression
Caernarfon. Gwynedd Archives Service. 1 portfolio.

They're all my children: foster mothering in America
Wozniak, Danielle F
New York . New York University Press. 2002. ix, 245p.

They're all nice tunes
York. Stomp Off. 1992. 1 compact disc.

They're away
Holden, Beatrice
London. Collins. 1945.

They're a weird mob
Culotta, Ivino
London. Lansdowne Press. 1974. 205p.

They're a weird mob
Culotta, Nino
London. Kaye. 1958. 208p.,21cm.

Y rebel
Williams, R. Bryn
Llandysul. Gwarg Gomer. 1969.

Y rebel mwyaf?
Jones, D. Elwyn
Caernarfon. Gwasg Gwalia. 1991. 251p.

They're biting
Klee, Paul [1879-1940]
Tate Gallery.

Yr ebol glas: a stori˜au eraill o'r Wyddeleg
Williams, J. E. Caerwyn
Dinbych. Gwasg Gee. 1959. 88 p.

They're changing guard at Buckingham palace
Gordon, A. F
(Woolwich, England. Royal Artillery Institution. 1979). p. 57-60.

They're changing guards at Buckingham Palace: an examination of the gender identities of working class girls at the endof compulsory schooling
Wale, Janice
Birmingham. University of Central England in Birmingham. 1992.

They're children - they're different
Wetherby. CFL Vision. [1980]. 1 videocassette (34 min).

They're clever them Germans: a study of Audi in the 1980's
Mariani, David

Yr edefyn du
Jones, John Rees
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1989. 99p.

They're drowning our village
Loeff, A. R. van der
University of London P. 1959.

Yr Efeilliaid
Llanelli. Recordiau Gwerin. 1 cassette.

Yr efengyl a'r crefyddau
Williams, Cyril G
Llandysul. Gwasg Gomer. 1985. 147p.

Yr efengyl yng Nghymru: llawlyfr i Gymry ifainc
Davies, T. Alban
Abertawe. Llyfrfa'r Annibynwyr. 1945. 110p.

Yr Efengyl yn ol Luc: esboniad ar ddetholion o'r efengyl
Brewer, George W
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1977. 220p.

Yr Efengyl yn ol Marc: allan o gyfieithiad y Beibl Cymraeg newydd: y Testament Newydd (1975) ac yn cynnwys ddefnyddiau ychwanegol arbennig gan Gyngor Cymru i Grist
Swindon. Cymdeithas Feiblaidd Frytanaidd a Thramor. 1975. 50p.

Yr Efengyl yn ol Matthew (Pen.I-X): gyda rhagarweiniad, esboniad, ac ymdriniaeth neilltuol a gwahanol bynciau
Jones, Joseph
Abertawe. Llyfrfa yr Annibynwyr Cymraeg. [1913]. 219p.

Yr Efengyl yn ol Matthew, Pen.XVI-XXVIII: esboniad
Williams, W. J
Caernarfon. Cymanfa Cyffredinol y Methodistiaid Calfinaidd. 1908. 176p.

Yr Efengyl yn y Wladfa
Jones, Robert Owen
Pen-y-bont ar Ogwr. Llyfrgell Efengylaidd Cymru. 1987. 56p.

Yr efrydd o Lyn Cynon: a cherddi eraill
Davies, Pennar
Llyfrau'r Dryw. 1961. 60p.,22cm.

Yr egin grawn
Davies, Mair
Llandysul. Gomer. 1993. 102p.

Yr Eglwys Catholig yng Nghymru dan yr Ymerodraeth Rufain =: The Catholic Church in Wales under the Roman Empire
Ellis, Thomas Peter
London. Catholic Truth Society. [1931]. 32 p.

Yr Eglwys Fethodistaidd: hanes ystadegol am aelodau, gweinidogion, capelau &c yn y taleithiau Cymraeg
Edwards, Eric
Llandysul. Gwasg Gomer. 1980. 132p.,(2)leaves ofplates(1 fold).

Yr Eglwys Fethodistaidd Gwyddelwern: golwg ar hanes yr achos 1806-1956
Llanrwst. J. Lloyd Roberts. [1956]. 24p.

Yr Eglwys yng Nghymru o'r goncwest hyd at y diwygiadProtestannadd
Williams, Glanmor
Gwasg Prifysgol Cymru. 1968. 278p.,22cm.

Yr ehedydd
Anouilh, Jean ; Parry, Kathleen ; Thomas, Gwyn
(Caerdydd (Cardiff)). Gwasg Prifysgol Cymru ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru. 1976. ii-viii,129p.

Yr Eidal
Fairclough, Chris
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. c1981. 32p.

Yr eiddoch yn gywir: atgofion
Williams, John Roberts
Pen-y-groes. Cyhoeddiadau Mei. 1990. 159p.

Yr Eifftiaid
Millard, Anne ; Morris, Erina
London. Macdonald. 1981. 61p.

They reigned in Mandalay
Foucar, E. C. V
London. Dennis Dobson. 1946. 165p.

Yr eiliad hon
Llandwrog. Sain. 2001. 1 compact disc.

They're in the Trade ... of Lunacy, They cannot interfere - they say: the Scottish Lunacy Commissioners and lunacy reform in nineteenth-century Scotland
Andrews, Jonathan
London. Wellcome Institute for the History of Medicine. 1998. 108p.

Yr Eira mawr a'r rhew
Huws, Emily ; Pritchard, Elfyn
Llandysul. Gwasg Gomer. 1989. 47p.

Yr Eisteddfod: cyfrol ddathlu wythganmlwyddiant yr Eisteddfod, 1176-1976
Edwards, Hywel Teifi
Llandysul. Gwasg Gomer (ar ran) Llys yr Eisteddfod Genedlaethol. 1976. (11),85p.

Yr eisteddfod
Hughes, Emily
Llandysul. Gwasg Gomer ar ran y Cyngor Ysgolion. 1980. 22p.

Yr Eisteddfod: ei thwf a'i pharhad yng Nghlwyd = The Eisteddfod : a living Clwyd tradition
Caerdydd. Curiad Calon Cymru. 1985. 103p.

Yr Eisteddfod Genedlaethol =: The National Eisteddfod
Davies, Rhian A
Llandysul. Gwasg Gomer. 2001. 24 p.

YrEisteddfod Genedlaethol
Richardson, Eric ; Sieger, Lynne
Gwasg y Dref Wen. c1986. 22p.

Yr Eisteddfod Genedlaethol a Phwllhelim1875, 1925 1 1955: rhai argraffiadau
Edwards, Hywel Teifi
Pwllheli. Clwb y Bont. 1987. 16p.

Yr eithin pigog
Beasley, Eileen
Talybont, Ceredigion. Y Lolfa. 1997. 109p.

Yr elfen Ladin yn yr iaith Gymraeg
Lewis, Henry
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1943.

Yr elfennau
Pritchard, Elfyn
Llandysul. Gwasg Gomer. 1983. 56p.

Yr elfennau
Llandysul. Gomer ar ran y Cyngor Ysgolion. 1981. 11 books(in folder).

Yr elfennau
Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC. 2002. 1 portfolio.

Yr eli: chwarae tair act i blant
Williams, Marian E
Wrecsam. Hughes a'i Fab. 1926. 22p.

Yr eliffant
Hope, Ffransis ; Brewer, Francis ; Teeuwisse, C
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. c1980. 16p.

Yr eliffant pinc ag ysmotiau melyn
Fix, Philippe ; Fix, Rejane
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. 197.

They're listening to your calls
Port, Otis
1999.

"They're mean, they're violent, they're girls.": self identity and the British girl gang
Tedstone, Catherine E
1996.

They remember America: the story of the repatriated Greek Americans
Saloutos, Theodore
California U.P;Cambridge U.P. 1956. 153p.,ill.,23cm.

Yr eneth ddisglair annwyl: Morfydd Owen (1891-1918) : ei bywyd mewn lluniau = Never so pure a sight : Morfydd Owen (1891-1918) : a life in pictures
Davies, Rhian
Llandysul. Gomer. 1994. 136p.

Yr eneth gadd ei gwrthod: detholiad o ganeuon gorau Tony ac Aloma
Llandwrog. Cambrian. 1 cassette.

They're never far away
Higham, David
Eyre & Spottiswoode. 1962. 254p.,21cm.

Yr enfys ar yr eira a stori˜au eraill
Huws, Emily
Llandysul. Gwasg Gomer. 1979. 75p.

Yr enfys drwy y glaw
Morris, Gwilym
Abertawe. T^y John Penry. 1981. 168p.

Yr enillwyr
Evans, Len
Caerdydd. Dref Wen. 1996. 64p.

They're no angels
London. Channel 4. 1997. 1 videocassette (45 min.).

They're not as loony as they look
Laderman, Jeffrey M
1998.

They're not dumb, they're different: stalking the second tier
Tobias, Sheila
Tuscon, AZ. Research Corporation. c1990. 94 p.

They're not home yet
Rydell, Forbes
Gollancz. 1962. 189p.,21cm.

They're not shooting at you now, Grandad: survivors of Bomber Command, 1939-45
Hazzard, S. B ; Dean, D. F. E. C
Braunton. Merlin. 1991. (164)p.

They're off!: a journalistic record of British sports
Miles, C W
London. Denis Archer. 1934.

They're only young once: teenagers and the role of library services : selected papers given at the Community Services Group in ScotlandWeekend School, 1st - 3rd November, 1985
[Glasgow]). Community Services Group in Scotland. 1986 (c/o Mitchell Library, North St., Glasgow G3 7 DN.

They're open
Wilkinson, Ronald ; Frisby, Roger
London. Harvill P. 1950. 140p.,ill.,19cm.

Yr eosiaid: comedi-gerdd fywyd coleg (seiliedig ar alawon traddodiadol)
Jones, Idwal ; Hughes, John
Llandysul. J. D. Lewis. 1936. 86p.

Yr Epistol at y Galatiaid: gyda rhagarweiniad ac esboniad
Jones, Edward
Abertawe. Undeb yr Annibynwyr Cymreig. 1923. 116p.

Yr Epistol at y Galatiaid
Loader, Maurice
Abertawe. John Penry. 1975. 147p.

Yr Epistol at y Galatiaid: gyda rhagarweiniad, nodiadau, a mapiau
Williams, David
Caernarfon. Cymanfa Cyffredinol y Methodistiaid Calfinaidd. 1923. 221p.

Yr Epistol at yr Hebreaid: gydag rhagarweiniad, cyfieithiad, a nodiadau esboniadol
Rees, T
Abertawe. Llyfrfa yr Annibynwyr Cymreig. 1913. 222p.

They're playing our song: vocal selections
Hamlisch, Marvin ; Sager, Carole Bayer ; Simon, Neil
Bryn Mawr, Pennsylvania. Theodore Presser Company. 1979.

They're playing our song: a new musical comedy
Hamlisch, Marvin ; Simon, Neil ; Sager, Carole Bayer
New York. Random House. c1980. 113 p.

They're playing our song
Hamlisch, Marvin
Watford. Music Collection International. 1990. 1 cassette.

They're playing our song
Simon, Neil ; Sager, Carole Bayer ; Hamlisch, Marvin
New York . French. c1980. 81p.

They're playing our song: conversations with America's classic songwriters
Wilk, Max
New York. Da Capo Press. 1997. 294 p.

They're playing our song: the truth behind the words and music of three generations
Wilk, Max
Mount Kisco, N.Y. Moyer Bell. c1991. 294 p.

" - they're positively geriatric"
London. British Broadcasting Corporation. 1979. Videorecording.

Yr ergyd farwol
Jones, T. Llew
Llandysul. Gomer. 1969. 122 p.

Yr erlid
Hunt, Roderick ; Brychta, Alex
[Caerdydd]. Drake. 2003. 16p.

Yr Eryr a'r ddraig
[s.l.]. Is-Bwyllgor Cymru o Bwyllgor Cysylltu Prydeinig y Daucanmlwyddiant. [1976?]. [8p.].

They Rescued a Pony
Harris, Catherine
Blackie. Jun 65. C8.206. n.i.

Yr Esgob Burgess a Choleg Llanbedr =: Bishop Burgess and Lampeter College
Price, D. T. W
(Caerdydd). Gwasg Prifysgol Cymru. 1987. 93p.

Yr Esgob William Morgan
Roberts, G. J
Dinbych. Gwasg Gee. 1955. 56p.

Yr etifedd coll: hanes ymchwil Edward Prichard
Humphreys, Edward Morgan
Cardiff. Educational Publishing Co. [n.d.]. 246p.

Yr etifeddiaeth: drama dair act
Hughes, Henry
(Ruthin (Denbighshire)). Cyhoeddwydgan Gymdeithas Ddrama Sir Ddinbych. (1669). (3),36p.

Yr Etifeddiaeth
Cynan ; Williams, John Roberts ; Charles, Geoff
Aberystwyth. LlyfrgellGenedlaethol Cymru. 1997. 1 videocassette (55 min.).

Yr etifeddiaeth dda
Davies, Aneirin Talfan
Llyfrau'r Dryw. 1967. 94p.,19cm.

Yr etifeddion
Richards, William Leslie
Gwasg Aberystywyth. 1956. 241p.,19cm.

They're too busy selling the Big Issue: health and the homeless in Manchester : an evaluation of the Mancunian Community NHS Trust's mobile health care clinic for homeless people
Crabbe, Tim
[Manchester]. Big Issue in the North. 1997. 28p.

Yr eucharist
Rankin, John ; Grinvalds, Enid
Bangor. Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol. 1991. 32p.

They're watching us
London. Viscom. 1 video cassette.