Yr haen fathemateg: blwyddyn 1, tymor 1 : meistrgopi˜au
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake.

Yr haf
Gwasg Aberystwyth. 1931. 71p.

Yr haf a cherddi eraill
Parry, R Williams
Bala. Evans. 1924.

Yr haf a cherddi eraill
Parry, R. Williams
Dinbych. Gwasg Gee. 1970. 116p.

Yr haf a cherddi eraill
Parry, R. Williams
Y Bala. Gwasg Y Bala. 1956. 124p.

Y rhaff a'r neidr: nofel dditectif
Meuryn
Lerpwl. Gwasg y Brython. 1962. 112p.

Yr haf hirfelyn: nofel i'r dysgwyr h^yn = The long golden summer : a novel for older, more advanced Welsh learners
Owen, Ivor
Llandysul. Gwasg Gomer. 1988. 261p.

Y rhaglen swyddogol =: the official programme
Caernarvon. National Eisteddfod Offices. 1935. 295p.

Y rhaglen swyddogol =: the official programme
Liverpool. Hugh Evans & Sons. 1929. 384p.

Y rhai addfwyn: atgofion lleol am ardal Bethesda
Prichard, Caradog
[Caernarfon]. Llyfrgell Sir Gaernarfon. 1971. 24p.

Y rhandir mwyn
Eames, Marion
Abertawe. Christopher Davies. 1990. 247p.

Y rhandir mwyn
Eames, Marion
Llandybie. C. Davies. 1972. 247p.

Yr hanesydd Methodistaidd
Thomas, Edward
Gwrecsam. Hughes. 1903. 120p.

Yr harbwr
Dupasquier, Philippe
Caerdydd. Dref Wen. c1993. (20)p.

Yr Haul
Ricketts, Michael
Llundain. Macdonald. 1974. 24p.

Yr haul
Williams, M ; Griffiths, Merfyn ; Owens, G. Wyn ; Brown, David
London. Hodder and Stoughton (ar ran) Cyngor Ysgolion. 1975. (1),18p.

Yr Hebog: stori antur i blant ysgol
Pritchard, Elfyn
Gwasg Gomer. 1961. 101p.,19cm.

Yr hebog
Owen, Gerallt Lloyd
Abercynon. Cyhoeddiadau Modern Cymreig. 1967. 62p.

Yr hebog uwch Felindre
Llwyd, Alan
Gwasg Gregynog. c1990. (4)p.

Yr hedyn
Vokes, Barbara ; Owen, Ken
Walton-on-Thames. Nelson. 1993. 16p.

Yr hedyn mwstard: atgofion Alun R. Edwards
Edwards, Alun R
Llandysul. Gwasg Gomer. 1980. 197p.

Y rheinoseros
Hope, Ffransis ; Brewer, Francis ; Haar, Truus van der
Caerdydd (i.e. Cardiff). Gwasg y Dref Wen. 1977. (2),16,(2)p.

Y rheino yn ein parlwr
Kirkegaard, Ole Lund
Caerdydd (Cardiff). Gwasg y Dref Wen. 1976. 92p.

Yr helfa drysor
Butterworth, Nick ; Rees, Olwen
Caerdydd. Dref Wen. 1997. 1 cassette.

Yr henafiaethydd: henafiaethau Cemmaes, Llanfechell, Llanbabo, Cemlyn, Llanfairynghornwy, Tregele, Gareglefn, &c., &c.; yn nghyd a hanes sefydliad derwyddiaeth yn Mon
Owen, Hugh
Amlwch. D. Jones. 1890. 94p.

Yr hen Aifft
Nicholson, Robert ; Watts, Claire ; Hart, George ; Griffith, Ieuan
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. 1992. 31p.

Yr hen anian: drama fer mewn un act
Berry, R. G
Caerdydd. William Lewis. 28p.

Yr hen a'r ifanc
Jones, Geraint Vaughan
Llandybi˜e. Christopher Davies. 1982. 371p.

Yr hen barchedig: portread o anghydffurfiwr
Parri, Harri
Caernarfon. Gwasg Pantycelyn. 2004. 104p.

Yr hen bersoniaid llengar
Jones, Bedwyr Lewis
[s.l.]. Gwasg yr Eglwys yng Nghymru. [1963]. 51p.

Yr hen bwerau: detholiad o ddyddiadur dychmygol Evan Roberts y diwygiwr
Ap Gwilym, Ifor
[Caernarfon]. Gwasg Pantycelyn. 2004. 85p.

Yr hen dafarn
Williams, J. Ellis
(Llandysul). Gwasg Gomer. 1970. 75p.

Yr hen darw
Jones, Mary Vaughan ; Jones, Rowena Wyn
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1995. 16p.

Yr hen dderwen: cywaith
Jones, Stephen ; Jones, Hywel ; Davies, Cassie
Llandysul. Gomer. 1976. 45p., 8 plates.

Yr Hen Destament a'i fyd
Jenkins, Ann
Aberystwyth. CAA. 1985. 52p.

Yr Hen Destament Cymraeg 1551-1620
Thomas, Isaac
Aberystwyth. Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 1988. 351p.

Yr hen d^wr
Crew, Gary ; Woolman, Steven ; Meek, Elin
Llandysul. Gwasg Gomer. 2003. [32] p.

Yr hen d^y
Eynon, Robert ; Knipping, Rod ; Non ap Emlyn
Caerdydd. CBAC. 1997. 20p.

Yr hen foi: comedi
Roberts, David
Dinbych. Gwasg Gee. 1948. 72p.

Yr hen forwr: sef llythyrau Capten J. J. Griffith at ei wyr
Griffith, J. J
Lerpwl. Gwasg y Brython. 1938. 94p.

Yr Hen Ganrif: beirniadaeth Lenyddol W. J. Gruffydd
Gruffydd, W. J ; Jones, Bobi
[Wales]. Yr Academi Gymreig. 1991. 156p.

Yr hen gar
Roberts, Gruffydd
London. Schools Council Publications. 1979. 16p.

Yr hen gar hen-ffasiwn
Ainsworth, Ruth ; Thomas, Jennie
[Lerpwl]. Gwasg y Brython. [n.d.]. [20p.].

Yr hen gostrel
[s.l.]. Cymdeithas Cerdd Dant Cymru. [1981?]. 20p.

Yr hen grydd: drama fer mewn un act, yn darlunio bywyd Cymreig yn y wlad
Jones, J. Lloyd
London. S. French. [n.d.]. 34p.

Yr hen gwm
Davies, Tom Eirug
Llandysul. Gwasg Gomer. 1966. 119p.,ill.,19cm.

Yr hen Gwpan Cymun
Davies, Edward Tegla
Gwasg Y Brython. 1961. 79p.,19cm.

Yr Hen Gyrnol a brasluniau eraill
Isaac, Evan
Gwasg Aberystwyth. 1935. 104p.

Yr hen, hen hanes: sef bywyd Iesu Grist i blant
Haskell, L ; Ellis, J. R
Gwrecsam. Hughes a'i Fab. [1899]. 79p.

Yr Hen hen stori am OG y bachgen haul
Nott, John H ; McKean, Elen
Nefyn. John H. Nott(Afallon, Rhodfa'r Mor,Nefyn,Gwynedd). 1995. 18p.

Yr hen iaith: drama mewn un act
Hughes, H. O
Newtown. "Welsh Outlook" Press. [n.d.]. 23p.

Yr hen Lagonda, ac ysgrifau eraill
Owen, Robert
Llyfrau'r Dryw. 1967. 101p.,19cm.

Yr hen lwybrau
Davies, John
[s.l.]. Y Clwb Llyfrau Cymraeg. 1947. 104p.

Yr henoed
Adams, Pam ; Williams, Gwenan
(Swindon). Child's Play (International). 1990. (32)p.

Yr hen rebel
Thomas, Richie
Llandwrog. Sain. 1 cassette.

Yr hen Waun
Jones, William Vaughan
[s.n.]. 1978. 41p.

Yr hen wraig a'r pedwar swn
Reeves, James ; Pritchard, Elfyn ; Davies, Elisabeth
Llandysul. Gwasg Gomer. 1997. 15p.

Yr hen wraig a'r pedwar swn
Reeves, James
Caerdydd. MEU Cymru. 1998. 1 CD-ROM.

Yr hen wraig a'r ysgyb: llyfr darllen, adroddiadau, a chaneuon i blant o 6 i 9 oed
Thomas, L. M
Lerpwl. Gwasg y Brython. 1929. 52p.

Yr hen wraig bach a'i mochyn
Owen, Ivor
Gwasg Aberystwyth. [n.d.]. [23p.].

Yr hen wr a'r aderyn
Peterson, Hans ; Helweg, Marianne
Llundain. Burke Books. 1971. 24p.

Y rheol bump
Llandwrog. Sain. 2001. 1 cassette.

Yr hergwd
Ceredigion. Fflach. 1996. 1 compact disc (41min, 19sec).

Yr herwgipiwr
Lewis, Sian
Gomer. 1989. 88p.

Yr herwgipwyr
Buttriss, Jacquie ; Callander, Ann ; Hunt, Roderick ; Paschalis, Juli ; Brychta, Alex
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 2000. 24 p.

Yr herwgipwyr
Hunt, Roderick ; Brychta, Alex ; Paschalis, Juli
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 2000. 32 p.

Yr het
Ungerer, Tomi ; Thomas, Elfed
Caerdydd (Cardiff) (6 Rookwood Close, Llandaf, Caerdydd). Gwasg y Dref Wen. 1975. (32)p.

Y rhiain gwsg
Boore, Roger
Gwasg y Dref Wen. 1989.

Yr hipopotamws
Hope, Ffransis ; Wijngaarden, Jan van
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. c1981. 16p.

Yr hirdaith
MacDonald, Elvey
Llandysul. Gomer. 1999. xiii,225p.

Y rhodd fawr
Miller, Mary ; Davies, Curig
Abertawe. Gwasg John Penry. [n.d.]. 1 v.

Y rhod yn troi
Selwood, Nansi
Caernarfon. GwasgGwynedd. 1993. 238p.

Yr hogyn pren: neu Helyntion Pinocio
Collodi, Carlo ; Griffiths, Evan Thomas ; Owen, Ivor
Dinbych. Gwasg Gee. 1958. 166p.

Yr hogyn Rhisiart acw
Tomos, Gwen
Gwasg Aberystwyth. 1957. 48p.,ill.,25cm.

Y Rhuban Glas: gwobr goffa David Ellis 1943-2000
Evans, R. Alun
Llys yr Eisteddfod Genedlaethol. 2000. 113p.

Yr hudol awr
Evans, Timothy
Llandwrog. Sain. 1999. 1 cassette.

Y Rhufeiniaid
Ap Gwent, Llew
[s.l.]. [s.n.]. [n.d.]. 14p.

Y Rhufeiniaid
Jones, D. Cyril ; Jones, Gwen Redvers
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. c1994. 62p.

Y Rhufeiniaid gynt: ysgrifau ar eu gwareiddiad a'u dylanwad
Pritchard, R. Telfryn
(Aberystwyth). CAA. (1989?). 88p.

Y Rhufeiniaid yng Nghymru
Morgan, Gerald
Caerdydd. GwasgPrifysgol Cymru. 1985. 25p.

Yr Hugan Fach Goch
Kincaid, Lucy ; Strange, Morfudd ; Rowe, Eric
Llandysul. Gwasg Gomer. 1982. (22)p.

Yr hunllef hudolus
Jones, Rhian Pierce
Llandysul. Gomer. 2004. 61p.

Yr hwch a cherddi eraill
Griffiths, R. J. H
Llangefni. W.O.Jones. 1987. 24p.

Yr hwiangerddi
Edwards, Owen M
Llanuwchllyn. Ab Owen. 1911. 116p.

Yr Hwntws
[s.n.]. [s.l.]. 1 cassette.

Yr hwyad a fu a'i ben yn ei blu
Long, Jonathan ; Paul, Korky
Llandysul. Gwasg Gomer. 1996.

Yr hwyad bach del
Rees, Marian
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. [197-?]. [20p.].

Yr hwyaden fach hyll
Evans, Dilwen M ; King, Dorothea ; Andersen, H. C
Gwasg Gomer. 1989. (28)p.

Yr hwyaden fach hyll
Kincaid, Lucy ; Evans, Dilwen M ; Embleton, Gillian
Llandysul. Gwasg Gomer. 1981. (24)p.

Y Rhwyd: calendr
[s.l.]. Yr Arwydd. [1994]. [12p.].

Y rhwyd: Cylchlythr Eglwys Bresbyteraidd Cymru Bethel
Liverpool. Eglwys Bresbyteraidd Cymru Bethel. 2004.

Y rhwyd yn cau
Williams, J. Ellis
Llandysul. Gwasg Gomer. 1970. 154p.

Y rhwyg: arolwg o farddoniaeth Gymraeg ynghylch y Rhyfel Byd Cyntaf
Williams, Gerwyn
Llandysul. Gomer. 1993. 250p.

Yr hydref
Gwasg Aberystwyth. 1931. 76p.

Y Rhyfel Cartref
Morris, Robert M
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1986. 41p.

Y Rhyl a'r Cyffiniau
Healy, Desmond
Llandybi˜e. Dryw. c1985. 188p.,(1)folded leaf of plates.

Yr Hyn a welwch yn Nyffryn Rheidol: taith natur reilffordd gyntaf Prydain
Ymddiriedolaeth Naturiaethwyr Gorllewin Cymru. [1973?]. 27p.

Y rhywbeth bach
Dunbar, Joyce ; Gliori, Debi ; Williams, Dylan
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 2000. [24] p.