Yr iaith Gymraeg: ei horgraff a'i chystrawen
Evans, D. Tecwyn
Liverpool. Evans. 1915. 141p.

Yr iaith Gymraeg: strategaeth i'r dyfodol
Caerdydd. Bwrdd yr Iaith Gymraeg. 1989. 12p.

'Yr iaith Gymraeg yn ei henbydrwtdd': y Gymraeg yn y 1950au
Williams, Mari A
Aberystwyth. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. 2001. 35 p.

Yr iaith Gymraeg yn ei henbydrwydd: y Gymraeg yn y 1950au
Williams, Mari A
Aberystwyth. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. 2001. 35p.

Yr iaith lenyddol fel bwch dihangol yng Nghymru ac yn Llydaw =: The literary language as a scapegoat in Wales and in Brittany
Hincks, Rhisiart
Aberystwyth. Prifysgol Cymru. 2000. 41 p.

Yr Iaith yn y gwaith: swyddiadur : sgiliau a gofynion swyddi ym Meirion a Dwyfor = Welsh at work : jobs directory : a guide to jobskills & requirements in Meirion & Dwyfor
Gomer, Rhiannon
[Porthmadog]. Menter a Busnes. [1995]. 115, 115p.

Yr Iaith yn y gwaith: swyddiadur : sgiliau a gofynion swyddi yng Ngwynedd = Welsh at work : jobs directory : a guide to job skills & requirements in Gwynedd
Gomer, Rhiannon
[Aberystwyth]. Menter a Busnes. [1999]. 1 v. ((loose-leaf)).

Yr iar fach a ddysgodd nofio
Adshead, Paul ; Williams, Gwenan
(Swindon). Child's Play (International). 1990. (30)p.

Yr iar fach a'r betrisen: ac ystraeon eraill
Moelona
Gwasg Aberystwyth. 1947. 31p.

Yr iar fach goch
Brooke, Anne ; Bowles, Roger
Llandysul. Gomer. 1995. 32p.

Yr iar fach goch
Jones, Rowena Wyn
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. [n.d.]. 24p.

Yr iar fach goch
Kincaid, Lucy ; Evans, Dilwen M ; Lyon, Belinda
Llandysul. Gwasg Gomer. 1981. (24)p.

Yr iar goch: a stori˜au eraill i'w darllen i blant meithrin
Chilton, Irma
(Nant Peris) ((Old School, Nant Peris, Caernarfon, Gwynedd)). Gwasg Gwynedd. 1980. 20p.

Yr ias yng ngruddiau'r rhosyn
Llewelyn, Gwyn
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 2000. 185 p.

Yr Iesu a'i ganlynwyr
Miller, Mary ; Davies, Curig
Abertawe. Gwasg John Penry. [n.d.]. 1 v.

Yr Iesu a'i gyfeillion
Miller, Mary ; Davies, Curig
Abertawe. Gwasg John Penry. [n.d.]. 1 v.

Yr Iesu a'i storiau
Miller, Mary ; Davies, Curig
Abertawe. Gwasg John Penry. [n.d.]. 1 v.

Yr Iesu a'i wyrthiau
Miller, Mary ; Davies, Curig
Abertawe. Gwasg John Penry. [n.d.]. 1 v.

Yr Iesu penwyn: myfyrdod ac ymbil
Thomas, J. Luther
Abertawe. Ty John Penry. [n.d.]. 76p.

Yrigoyen: la conspiracion civil y militar del 4 de febrero de 1905
Caballero, Ricardo
Buenos Aires. Libros de Hispanoamerica. c1975.

Yrigoyen y Peron
Scalabrini Ortiz, Raul
Buenos Aires. Plus Ultra. 1972.

Yr Indiad yn y cwpwrdd
Banks, Lynne Reid ; Dyfed, Euryn
Llandysul. Gomer. 1993. 198p.

Yr Indiaid Cochion
May, Robin ; Eastland, Dick
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. c1982. 23p.

Yr injan fach fentrus
S4C. 1991. 1 videocassette (27 min.).

Yr inspector: drama mewn tair act
Priestley, J. B
S.French. 1950. 72p.,19cm.

Yrjo˜ Kallinen: miesa˜a˜nen takana
Nieminen, Saul
Helsinki. Tammi. 1978.

Yrjo˜ Kilpinen: gedruckte Kompositionen = printed works
Pulkkinen, Maire
Helsinki. Yrjo˜ Kilpinen Gesellschaft. 1960. 120 p.[.

Yrken och samha˜llsgrupper: den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866
Carlsson, Sten
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1968.

Yrkesbetingede helseskader og folketrygden
Oslo. Universitetsforlaget. 1976. 182 s.

Yrkesfelle, sambygding, same eller norsk
Hoe˜m, Anton
Oslo. Universitetsforlaget. 1976. 335 s.

Yrkesmedicin
Fristedt, Bengt
Lund. Studentlitteratur. 1974. 97 s.

Yrkespedagogisk forskning og utviklingsarbeid
[Oslo]. Universitetsforlaget. 1972. 152 s.

Yrkesskadefo˜rsa˜kringen
Engstro˜m, Martin
Stockholm. Prisma. 1973. 94 s.

Yrkesskadetrygden: fire utvalgte emner
Kjonstad, Asbjorn
Oslo. Universitetsforl]. c1979 [(Drammen . 437 p.

Yrkesunders©ıkelse for jurister i 1970 = Law graduates in Norway; distribution among occupations andeconomic sectors
Edvardsen, Rolf
[Oslo. Norges Almenvitenskapelige Forskningsrad. 1972]. 70p.

Yrkesunders©ıkelse for psykologer, fagpedagoger, statsvitere, sosiologer og etnografer i 1970 = Graduates in psychology, pedagogy, political science, sociology, and ethnography in Norway: distribution among occupations and economic sectors
Ivas, Anne Marie
[Oslo. Norges Almenvitenskapelige Forskningsrad. 1973]. 80p.

Yrkesutdanning i skole og arbeidsliv: Fag- og bransjeomraader : En utredning ved et utvalg oppnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet 21. januar 1972. Utredningen avgitt 25. juni 1976
Oslo . Universitetsforlaget. 1976. 183 s.

Yrlands bloedende request, aen de gereformeerde kercken der vereenig de Nederlandsche Provintien: waer inne naer eene sommarische verthooninghe van haren uyttersten noodt, een beete broods versocht wert: Waer by gevoegt is De intercessie ... van de Engelsche theologanten ... : Wt de Latijnsche en Engelsche Tale ... over-geset
[?The Hague]. gedruckt . 1643. 16p.

YRM Anthony Hunt Associates: structural and civil engineering consultants
London. YRM Anthony Hunt Associates. [199-].

YRM Engineers: building services consultants
London. YRM Engineers. [199-].

YRM news
London. YRM Partnership Limited.

Yr M.O.T: comedi
Jones, Gwynedd Huws
Capel Garmon. Gwasg Carreg Gwalch. 1990. 25p.

The YRM Partnership: on making a building
Milano. Tecno. c1985. [50p.].

Y Robin goch
Williams, M. I
Abertawe. Christopher Davies. 1979. 39p.

Y roc
Llywelyn, Gwynn
Dinbych. Gwasg Gee. 1997. 121p.

Yr ochor arall
Llandwrog. Sain. 1983. 1 cassette.

Yr ochr arall i'r byd
Lavie, Arlette ; Lavie, Arlette ; Williams, Gwenan
(Swindon). Child's Play (International). 1990. (31)p.

Yr ochr draw
Williams, Ffowc
Caernarfon (Llyfrgell Arfon-Dwyfor, Maesincla, Caernarfon). Cyngor Sir Gwynedd Gwasanaeth Llyfrgell. 1978. 31p.,plate.

Yr octopws
Huws, Emily ; Pritchard, Elfyn
Llandysul. Gwasg Gomer. 1989. 44p.

They rode at night
Ballard, Todhunter
Jenkins. 1962. 160p.,20cm.

They rode in spaceships
Gibbons, Gavin
Spearman. 1957. 217p.,ill.,23cm.

They rode into Europe: the fruitful exchange in the arts of horsemanship between East and West
Jankovich, Miklos ; Dent, Anthony
London. Harrap. 1971. 176p.,63plates.

They rode to victory
Pullein-Thompson, Christine
London. Dragon Books. 1979. 127p.

They rode West
Karlson, Phil
[U.K.]. Channel 4. 1998. 1 videocassette (90 min.).

They rode with Custer: a biographical directory of the men that rode with Ceneral George A. Custer
Carroll, John M
Mattituck, NY. J. M. Carroll & Company. 1993.

Yr odliadur
Stephens, Roy
Llandysul. Gwasg Gomer. 1978. 294p.

Yr oen bach du
Schmid, Eleonore
Caerdydd (i.e. Cardiff). Gwasg y Dref Wen. 1977. (30)p.

Yr oes ail
Aberteifi. Fflach. 2002. 1 compact disc.

Yr oes niwclear
Williams, Melfyn R
Madryn. [1984?]. 16p.

Yr Oesoedd Canol
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 1993. 51p.

Yr Offeren ddwyfol
Blaenau Ffestiniog. Cyhoeddiadau Uniongred y Manod. 1989. 1 cassette.

Yr ogof
Hughes, T. Rowland
Llandysul. Gomer. 1992. 327p.

Yr ogof
Hughes, T. Rowland
Llandysul. Gwasg Gomer. 1945. 248p.

Yr olion traed hud
Balfour, Melissa ; Julian, Russell
Caerdydd. Dref Wen. 2005. 48p.

Yr olwg gyntaf
Llwyd, Sara
[Dinbych]. Gwasg Gee. 1979. 168p.

Yr olygfa
Walters, David
Liverpool. Cyhoeddiadau Modern Cymreig. [1969]. 40p.

Y Romani bach
White, Katie ; Jones, Roger
(Caernarfon) ((St. David's Rd, Caernarfon, Gwynedd)). T^y ar y Graig. 1982. 47p.

Yr onnen unig
Jones, Gwilym Meredydd
Llandysul. Gwasg Gomer. 1985. 132p.

Yr orffiws: comedi ysgafn tair act
Edwards, Huw Lloyd
Gwasg Aberystwyth. 1956. 71p.,19cm.

Yr oriau olaf
Hughes, John Ceiriog
Liverpool. Isaac Foulkes. 1888. 128p.

Yr orsaf dan
Barkan, Joanne ; Schmidt, Karen ; Williams, Gwenan
Swindon. Child's Play (International). 1991. (10)p.

Yr orsaf ganolog newydd, Blaenau Ffestiniog =: New central station, Blaenau Ffestiniog
Dolgellau. Cyngor Dosbarth Meirionnydd. [1976?]. 15, 16p.