Yr Undeb: hanes Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, 1872-1972
Jones, R. Tudur
Abertawe [Swansea]. John Penry. 1975. 443p., 8 plates.

Yr undebau llafur yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg
Roberts, John W
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1984. 15p.

Yr Undeb Sofietaidd
Jones, Sian
(Llandysul). Gwasg Gomer. c1985. 37p.

Yr Undeb Sofietaidd
Lye, Keith ; Boore, Roger
Caerdydd. Gwasg y Dref Wen. c1983. 32p.

Yr unig fab: drama mewn dwy act
Hughes, H. O
Newtown. "Welsh Outlook" Press. [n.d.]. 34p.

Yr unig ffordd: drama
Morris, R. D
Y Bala. Swyddfa'r "Cyfnod". 60p.

Yr union 10: deg gorchymyn ar gyfer heddiw
Davies, Gwyn ; Owen, D. Alwyn
Pen-y-bont ar Ogwr. Gwasg Efengylaidd Cymru. 1990. 55p.

Yr un mawr i Danni, yr un bach i Tedi
Body, Wendy ; Palmer, Sue ; Holmes, Stephen
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC. 1997. 8p.

Yr Un mor wen: cyfrol dathlu hanner canmlwyddiant Clwb y Garreg Wen, Porthmadog
Owen, William
Caernarfon. Gwasg Pantycelyn. 1992. xii,98p.

Yr un yw'r frwydr
Hughes, Mair Wynn
Llandysul. Gwasg Gomer. 1983. 167p.

Yr Wgiali
McDonald, Meinir ; Evans, Anthony
Aberystwyth. Y Canolfan Astudiaethau Addysg. 2001. 16 p.

Yr Wlpan yn Israel
Crowe, Richard M
Aberystwyth. Canolfan Ymchwil Cymraeg i Oedolion. 1988. 127p.

Yr wy
Mettler, Rene ; Bourgoing, Pascale de ; Williams, Alwena
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 1991. (21)p.,(5) transp.arencies.

Yr wybren las faith
Goodman, Dic
Gwasg Ty ar y Graig. 1976. 28p.

Yr Wyddfa Victoria =: Snowdon 1847-1850
Hoare, Dennis
Snowdon Mountain Railway. 1975.

Yr Wyddfid Primary School: Llwynon Road, Great Orme, Llandudno, Conwy LL30 2QF : inspection under section 10 of the Schools Inspections Act 1996 : school number: 662/2055 : date of inspection: 27-28 November 2001 = Ysgol Gynradd yr Wyddfid, Ffordd Llwynon, Y Gogarth, Llandudno, Conwy LL30 2QF : arolygiad dan adran 10 Deddf Arolygu Ysgolion 1996 : rhif yr ysgol: 622/2055 : dyddiad yr arolygiad: 27-28 Tachwedd 2001
Williams, Wil
Cardiff. Estyn. 2002. 26, 27p.

Yr Wyddgrug: tref a'i gorffennol
Matthias, R. K
Hawarden. Archifdy Clwyd. 1984. 48p.

Yr wyddor
Greenslade, David ; Davies, Tim
Llandysul. Gwasg Gomer. 1998. [45]p.

Yr wylan deg
Roberts, Kate
(Denbigh). Gwasg Gee. 1976. 100p.

Yr wylan wen: Chwarelwr
Llandwrog. Sain. 1994. 1 compact disc.

Yr wylan wen
Aberteifi. Fflach. 2002. 1 compact disc.

Yr w^yl fawr yn Nyffryn Conwy
Roberts, O. M
(Caernarfon). Cyngor Sir Gwynedd, Gwasanaeth Llyfrgell. 1989. 38p.

Yr w^yl ifori: cerddi Affrica
Jones, Bobi
Lyfrau'r Dryw. 1967. 64p.,23cm.

Yr wy Pasg
Jones, Mairwen Gwynn
London. Schools Council Publications. 1979. 16p.

Yr wythfed dydd: cerddi, 1972-74
Rowlands, Dafydd
Llandybie. C. Davies. 1975. (7),57p.

Yr wythnos brysur
Parry, Linda ; Parry, Alan ; Davies, Aled
Bangor. Cyhoeddiadau'r Gair. 2002. [14] p.

Yr Wythnos Olaf
Jenkins, Ann
Aberystwyth. CAA. 1981. 32p.

Yr Wythnos Sanctaidd
Hughes, Huw John
Llandysul. Gwasg Gomer ar ran y Cyngor Ysgolion. 1977. 24p.

Yr ymchwil
Williams, Tom Nefyn
Dinbych. Gwasg Gee. 1949. 352p.

Yr ymgiprys am y Gogledd: Sweden a'r Baltig yn yr ail ganrif ar bymtheg
Williams, Gareth
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1985. viii,47p.

Yr ymlusgiaid
Tasnadi-Kubacska, Andras ; Reber, Laszlo ; Owain, Owain
Pontypridd. Cyhoeddiadau Modern Cymreig. 1975. (1),33p.

Yr ymofynydd pryderus am iachawdwriaeth yn cael ei gyfarwyddo a'i gefnogi
James, John Angell
Llundain. Cymdeithas y Traethodau Crefyddol. 1839. 168p.

Yr ymwelwyr
Foxhall, Richard ; Ebenezer, Lyn
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 2001. 173 p.

Yr ymwybod a hanes yng Nghymru yn yr Oesoedd Canol: darlith agoriadol
Smith, J. Beverley
Aberystwyth. Coleg Prifysgol Cymru. [1991]. 25,25p.

Yr ymyl aur
Gwynn ap Gwilym
Caernarfon. Gwasg Gwynedd. 1997. 46p.

Yr ynys
Evans, T. Wilson
Dinbych. Gwasg Gee. 1973. 169p.

Yr ynys aur
Thomas, J. Luther
Llundain. Cymdeithas Genhadol Llundain. 1929. 129p.

Yr ynys ddirgel
Llandwrog. Sain. 1996. 1 cassette.

Yr ynys fach werdd
Hunt, Roderick ; Brychta, Alex ; Huws, Emily
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 2000. 32p.

Yr ynys fwyn
Dafis, Eirlys ; Donnelly, Jane
Penygroes, Caernarfon. Cyhoeddiadau Mei. 1984. 157p.

Yr ynys hud
Hopwood, Mererid ; Evans, Fran
Llandysul. Gomer. 2005. 32p.

Yr Ynysoedd Prydeinig
Williams, David John Owen
Caerdydd (Cardiff). Gwasg Prifysgol Cymru. 1973. (12),145p.

Yr ynys unig
Walters, Olwen Llewelyn
Llandysul. Gwasg Gomer. 1977. 84p.

Yr ynys wydr
Williams, John
Lerpwl (Liverpool). Cyhoeddiadau ModernCymreig. 1970. 149p.

Yr ysbryd arian
Jones, Alys
Gwasg Gomer. 1989. 84p.

Yr Ysbryd Glan
Jones, R. Tudur
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1972. 216p.

Yr ysgol
Barkan, Joanne ; Schmidt, Karen ; Williams, Gwenan
Swindon. Child's Play (International). 1991. (10)p.

Yr ysgol
Burningham, John
[s.l.]. Mudiad Ysgolion Meithrin. 1987. [20p.].

Yr ysgol
Pritchard, Elfyn
Llandysul. Gwasg Gomer. 1983. 49p.

Yr Ysgol
Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC. 2000. 1 portfolio.

Yr ysgol farddol: yn cynnwys cyfarwyddiadau eglur i ddeall rheolau barddoniaeth Cymreig
Morganwg, Dafydd
Caerfyrddin. W. M. Evans. 1911. 192p.

Yr ysgol farddol: pynciau rhagarweiniol : y gris cyntaf, y llyfr cyntaf
Stephens, Roy
Barddas. 1990. 20p.

Yr ysgol feithrin Gymraeg: adroddiad o arolwg a wnaed dan nawdd CyfadranAddysg Aberystwyth yn 1968
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. 1969. 92p.,3plates.

Yr ysgol Gymraeg: llyfr darllen i blant ysgolion Cymru
Owen, O. Jones
Gwrecsam. Hughes a'i Fab. 1916. 148p.

Yr Ysgol Gynradd Ganllwyd, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2TG: arolygiad dan Adran 9 o Ddeddf Addysg (Ysgolion) 1992 : rhif ysgol 573/2191 : dyddiad arolygiad: Mehefin 6ed - Mehefin 7fed, 1995
Selleck, Dorothy
(Cardiff). (Welsh Office). 1995. 39p.

Yr Ysgol haf: (nofel fer)
Davies, Rhiannon
Gwasg Aberystwyth. 1953. 87p.,19cm.

Yr Ysgol Sul
Bebb, W. Ambrose
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. 1944. 44p.

Yr ysgol Sul: coleg y werin
Jones, R. Tudur
(Caernarfon). Gwasanaeth Archifau Gwynedd. 1985. 14p.

Yr Ysgol Sul a'r plant
Jones, Gwenan
Urdd y Deyrnas. [n.d.]. 108p.

Yr ysgrif Gymraeg
Evans, Glyn
Llyfrau'r Dryw. 1964. 32p.,19cm.

Yr ysgub olaf
Davies, Glynne Gerallt
Caernarfon. Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd. 1971. 75p.,plate.

Yr ystafell gudd
Buttriss, Jacquie ; Hunt, Roderick ; Brychta, Alex ; Callander, Ann
[Caerdydd]. Drake. 2003. 24p.

Yr ystafell gudd
Hunt, Roderick ; Paschalis, Juli ; Brychta, Alex
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 1998. 24 p.

Yr ystafell gudd: hanes Corrie Ten Boom
Wallington, David
Bangor. Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol. 1985. 34p.

Yr ystlum
Hope, Ffransis ; Brewer, Francis ; Kiefte, Kees de
Caerdydd (i.e. Cardiff). Gwasg y Dref Wen. 1978. 16,(4)p.