The Ysabel Kid
Edson, J. T
London. Corgi. 1979. 158p.

The Ysabel Kid
Edson, Mignon Good
Wright & Brown. 1967. 156p.,19cm.

Y saer addfwyn
Rock, Lois ; Baxter, Cathy ; Wyn, Delyth
Bangor. Cyhoeddiadau'r Gair. [1998]. [26] p.

Y saer swyn a storiau eraill o Gernyw
Saunders, Tim ; Wakfer, Clive
Llandysul. Gwasg Gomer. 1994. (56)p.

Y Saeth
Cardiff. Welsh Arrow Publications.

Y saethau duon
Lloyd, J. Selwyn
Llandysul. Gwasg Gomer. 1988. 181p.

Y saeth olaf
Evans, Carys Wyn
Llandysul. Gomer. 2005. 14p.

Y safle adeiladu
Dupasquier, Philippe ; Huws, Emily
Caerdydd. Dref Wen. c1993. (20)p.

Y safle adeiladu
Fidge, Louis
Caerdydd. C.B.A.C. 1995. 16p.

Y safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu awdurdodau lleol Cymru =: National minimum standards for local authority adoption services for Wales
Cardiff. Welsh Assembly Government. 2003. 38, 38 p.

Y safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau maethu: datganiad o safonau gofynnol cenedlaethol a gyhoeddir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 23 o Ddeddf Safonau Gofal 2000
Cardiff. Welsh Assembly Government. 2003. viii, 40, viii, 40 p.

The Ysahel Kid
Edson, J. T
Robert Hale. 1983. 158p.

They said goodbye: a sermon
Paisley, Ian
Belfast. Martyrs Memorial Productions. 1 cassette.

They said it couldn't be done
Grandmaster Flash
Elektra. 1 cassette.

They said it couldn't be done
Olney, Ross Robert
New York. Dutton. c1979. 134 p.

They said it was murder
Sheppard, Elizabeth
Book Guild. 1992.

They said I was dead: the complete alternative cure for addiction
McManus, Anne
London. Scarlet Press. 1993.

They sailed from Plymouth
Hope-Simpson, J
Hamilton. 1970.

They Sailed Into Oblivion
Hoehling, A. A
New York. Thomas Yoseloff. 1959. 306p.

Y saith ganhwyllbren aur
Jones, W. Emlyn
Llandybie. Llyfrau'r Dryw. 1969. 124p.

Y saith rhyfeddod: stori antur i blant
Jones, W. J
Bala. A. J. Chapple. 1964. 128p.

Y Salmau
Llundain (i.e. London). Cymdeithas Feiblaidd Frytanaidd a Thramor. 1979. x,181p.

Y Samariad trugarog
Kort, Kees de
[Llundain]. [Cymdeithas Feiblaidd Frytanaidd a Thramor]. 1979. [34p.].

Y Samariaid
Kibble, David G
Bangor. Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol. 1986. 44p.

They sang the songs
Reader's Digest. 1983. 4 sound cassettes.

They sang! They danced! They romanced!: Hollywood musicals from the advent of sound until today
Springer, John
New York, NY. Carol Publishing. 1992. 256p.

They sang! they danced! they romanced!: a pictorial history of the movie musical
Springer, John Shipman ; Springer, John Shipman
Secaucus, NJ. Carol Pub. Group. 1991. 256 p.

They sank the Red Dragon
Edwards, Bernard
Cardiff. GPC. 1987. (220)p.

Ysart glass
Turner, Ian ; Clarke, Alison J ; Andrews, Frank ; Ysart, Salvador
London. Volo Edition. 1990. 192 p.

They satisfy: the cigarette inAmerican life
Sobel, Robert
New York. Anchor Press/Doubleday. 1978. 255 p.

They saved London
Newman, Bernard
London. Laurie. (1952). 192 p.

They saw his glory: an introduction to the Gospels and Acts
Ward, Maisie
London. Sheed and Ward. 1956.

They saw it happen: an anthology of eye-witnesses' accounts of events in British History, 1897-1940
Briggs, Asa
Blackwell. 1960. 512p.

They saw it happen: an anthology of eye witness's accounts of events in British history
Charles-Edwards, T ; Richardson, B ; Charles-Thomas, T
London. Blackwell. 1958.

They saw it happen: an anthology of eyewitnesses' accounts of events in British history, 1689-1897
Charles-Edwards, Thomas Charles ; Richardson, Brian
Oxford. Blackwell. (1962). xix, 311 p.

They saw it happen: an anthology of eye-witnesses' accounts of events in British history 55 BC - AD 1485
Hassall, W. O
Blackwell. 1957.

They saw it happen: an anthology of eye-witnesses' accounts of events in British history 1485-1688
Routh, C. R. N
Oxford. Basil Blackwell. 1956.

They saw it happen
Lewin, M
Naxos. 2003. 4 compact discs (5 hours 14 minutes).

They saw it happen: an anthology of eye-witness' accounts of events in British history 1485 - 1688
Routh, C. R. N
s.l. Blackwell. 1956.

They saw it happen 1897-1940
Briggs, Asa
Oxford. Blackwell. 1962.

They saw it happen Br. History 55 BC. - AD. 1485
Hassall, W O
London. Basil Blackwell. 1957.

They saw it happen in classical times: an anthology of eye-witnesses' accounts of events in the histories of Greece and Rome, 1400 B.C. - A.D. 540
Workman, B. K
Blackwell. 1964.

They saw it happen in Europe: an anthology of eyewitnesses' accounts of events in European history, 1450-1600
Routh, C. R. N
Blackwell. 1965.

They saw Nessie...or they thought they did!: eye-witness sightings of the monster from the time of St Columba on
Gartocharn. Northern Books. 1984.

They saw the elephant: women in the California gold rush
Levy, JoAnn
Hamden, Ct. Archon Books. 1990. xxii, 265 p.

They saw the elephant: women in the California gold rush
Levy, JoAnn
Norman, Okla. . University of Oklahoma Press. 1992,cc1990. xxii, 265 p.

"They say best men are moulded out of faults, / And, for the most, become more the better / For being a littlebad": time and acceptance of humanity in Measure for measure and The tempest
Jones, Mair
1991. 1 v.

Ysay˜e
Ginsburg, Lev ; Axelrod, Herbert R
Neptune City, N.J. Paganiniana. 1980.

Ysay˜e: his life, work and influence
Ysa˜ye, Eugene ; Ratcliffe, Bertram
London. Heinemann. 1947. xii, 250p., 12p. of plates.

Ysay˜e le triste
Giacchetti, Andre
Rouen. Universite de Rouen Publications. 1989.

'They say my child's backward': a guide to theunderstanding and development of backward children for parents, educationalists, psychologists and others
Jackson, Charles Herbert
London. National Society for Mentally Handicapped Children. 1970. (6),26p.

They say so themselves: statements by Western politicians and the Western press on the role of West Berlin as an international centre of provocation
Berlin. German Institute of Contemporary History. [1962]. 40p.

They say the forties -
Jones, Howard Mumford
New York. Henry Holt and Company. [c1937]. 73,[1]p.

They say the lion: Britain's legacy to the Arabs, a personal memoir
Parsons, Anthony
London. Cape. 1986. xv,167p.(4)p. of plates.

They say you're crazy: how the world's most powerful psychiatrists decide who's normal
Caplan, Paula J
Reading, Mass. Addison-Wesley. c1995. xxiv, 355 p.

Y sbienddrych hud
Wiliam, Urien ; Arthur, David
Caerdydd. Dref Wen. 1991. 78p.

Ysbi˜wr yn yr ysgol: stori am y Sentars cynnar
Lilly, Gweneth
Llandysul. Gwasg Gomer. 1982. 129p.

Ysbrant
London. New Art Centre. [1973]. 1 card ([2] p.).

Ysbryd
Cowley, Joy ; Melser, June ; Owen, Jini ; Jones, Brenda Wyn ; Robins, Mair ; Belton, Robyn
London. Thomas Nelson and Sons. 1991. 8p.

Ysbryd: spirit of the Celtic guitar
Griffiths, Anthony
Tywyn). Anthony Griffiths. 1998 (35,Ar y Don,Tywyn,Gwynedd LL36 0DS. 1 cassette.

Ysbryd!
Groves, Paul ; Huws, Emily ; Jones, Ann
Llandysul. Gomer P. 1993. (16)p.

Ysbryd Beca: drama lwyfan
Lewis, Geraint
Caerdydd. Sgript Cymru. 2001. 82 p.

Ysbryd dealltwrus ac enaid anfarwol: ysgrifau ar hanes crefydd yng Ngwynedd
Griffith, W. P
Bangor. Canolfan Uwch-Efrydiau Crefydd yng Nghymru, Prifysgol Cymru. 1999. 222 p., [14] p. of plates.

Ysbrydion a dirgelion
(Cardiff). (Gwasg y Dref Wen ar ran y Cyngor Ysgolion. 1982. 158p.

Ysbrydion, angenfilod a chwedlau
Bradley, Susannah ; Appleby, Barrie
Llandysul. Gomer. 1996. 48p.

Ysbrydion Clwyd
Gruffydd, Eirlys
Capel Garmon. Gwasg Carreg Gwalch. 1991. 69p.

Ysbrydion Gwent a Morgannwg
Gruffydd, Eirlys
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 1998. 48p.

Ysbrydion y mor
Jones, Alys
(Caernarfon) ((St. David's Rd., Caernarfon, Gwynedd)). T^y ar y Graig. 1982. 176p.

Ysbryd llawenydd
Llandwrog. Sain. 1986. 1 cassette.

Ysbrydoli: sioe gerdd Ysgol David Hughes, Porthaethwy
Llandwrog. Sain. 1996. 1 cassette.

Ysbrydoliaeth: llyfr i gyd-fynd ag arddangosfa Mehefin 1995 = Inspiration : a book to accompany an exhibition June 1995
Thomas, R.S
(Llanbedrog). (Cyfeillion Oriel Plas Glyn-y-Weddw). 1995. 44p.

Ysbryd Plas Nantesgob
Jones, T. Llew ; Thomas, Rosemary
Llandysul. Gomer. 1976 (i.e. 1991). 132p.

Ysbryd Plas Parc
Morris, Eleri Llewelyn ; Shackell, John
Aberystwyth. Y Ganolfan Astudiaethau Addysg. c2000. 20p.

Ysbryd Plas yr Onnen
Evans, Len ; Ward, Jonathan ; Jones, Eirwen
Caerdydd. CBAC. 1997. 12p.

Ysbryd Plas yr Onnen
Evans, Len
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol CBAC. 1998. 1 cassette.

Ysbryd Siencyn Gruffydd: drama un act
Jacobs, W. W ; Jones, G. Prys
London. S. French. [n.d.]. 30p.

Ysbryd Solva
Stevens, Meic
Llandwrog. Sain. 2002. 1 compact disc.

Ysbryd y cwlwm: delwedd y genedl yn ein llenyddiaeth
Jones, Bobi
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1998. viii,459p.

Ysbryd y ddraig
Llandwrog. Sain. 1995. 1 cassette.

Ysbryd y felin: a stori˜aueraill
Jones, Roger
Llandysul. Gwasg Gomer. 1983. 56p.

Ysbryd y Gael
Mac Innes, Mairi
Llandwrog. Sain. 1996. 1 cassette.

Ysbryd y nos
Gruffydd, Eirlys ; Elwyn Ioan
Llandysul. Gomer. 1993. 10p.

Ysbryd yn yr ardd
Hughes, Mair Wynn ; Elidyr, Alun ; Morgan, Sharon
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol CBAC. 1998. 1 cassette.

Ysbryd yn yr ardd
Hughes, Mair Wynn ; Jones, Steven ; Tudor, Mari
Caerdydd. CBAC. 1997. 11p.

Ysbryd yr ynys
Griffith, Nesta
Llandysul. Gomer. 2002. 55 p.

Ysbryd yr ystlum
Laird, Elizabeth ; Palfrey, Eiry
Caerdydd. Hughes a'i Fab. 1991. 29p.

Ysbryd y werin
Llandwrog. Sain. 1995. 1 cassette.

Ysbyty Glan Clwyd: birth and life of a hospital
[Bodelwyddan]. Glan Clwyd District General Hospital. 2000. 138p.